II. liga ČR (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se postupuje do: 1. liga

1. část:

- 27 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 15 družstev ve skupině „Západ“ a 12 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupině „Západ“ utkají dvoukolově každý s každým (28 utkání) a ve skupině „Východ“ se družstva utkají čtyřkolově každý s každým (44 utkání).

2. část - Nadstavbová sk. Západ:

- skupina „A“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 1. - 8. místě se utkají dvoukolově každým s každým (14 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže započítávají.
- skupina „B“ - družstva umístěná po 1. části ve skupině „Západ“ na 9. - 15. místě se utkají dvoukolově každým s každým (12 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže započítávají.

3. část
- a) - Předkolo play-off sk. Západ:

- družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. a 8. místě a družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. a 2. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 2. místě a družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. místě.

První a případné třetí utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, druhé utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hůře.

b) - O udržení ve II. lize ČR:

- družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 7. místě a družstvo umístěné po 1. části ve skupině „Východ“ na 12. místě sehrají jedno kolo play-down na 2 vítězná utkání (2-3 utkání), s tím, že postavení družstev v této části soutěže bude určeno podle vyššího průměru bodů získaných družstvem příslušného klubu v části bezprostředně předcházející této části soutěže (u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 7. místě se sčítají dosažené výsledky z 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“).

První a případně třetí utkání se hraje u družstva s vyšším pořadím, druhé utkání se hraje u družstva s pořadím nižším. Poražené družstvo z této části soutěže sestupuje do příslušné nejvyšší krajské ligy seniorů.

4. část
- a) - Play-off:

- družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „A“ na 1. - 6. místě, vítězná družstva z části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“ a družstva umístěná po 1. části ve skupině „Východ“ na 1. - 8. místě sehrají čtyři kola play-off (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále a finále) s tím, že osmifinále a čtvrtfinále se hrají na 3 vítězná utkání, semifinále a finále se hrají na 4 vítězná utkání (3-22 utkání).

Pro sestavování dvojic v osmifinále a ve čtvrtfinále platí, že nejlépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ nejhůře (postoupí-li do této části soutěže z části 3a/ - „Předkolo play-off sk. Západ“ jedno nebo obě družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ ve skupině „B“ na 1. - 2. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ dosáhla ve skupině „A“ nejnižšího, resp. dvou nejnižších, pořadí), druhé nejlépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ atd., resp. nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje sdružstvem umístěným ve skupině „Východ“ po 1. části nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po 1. části ve skupině „Východ“ atd. V obou kolech této části soutěže platí, že první, třetí a případně páté utkání hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“, druhé a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře.

Pro sestavení dvojic v semifinále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hraje s družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“ hůře a lépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“ hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ hůře. V tomto kole této části soutěže se první, druhé, případně páté a sedmé utkání hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. po 1. části ve skupině „Východ“ hůře.

Pro sestavení dvojice ve finále platí, že lépe umístěné družstvo po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. lépe umístěné družstvo po 1. části ve skupině „Východ“, hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. družstvem umístěným po 1. části ve skupině „Východ“, hůře, přičemž v případě, že se tohoto kola této části soutěže zúčastní družstva, která dosáhla v příslušné části soutěže bezprostředně předcházející této části soutěže shodného pořadí, bude postavení družstev určeno dle čl. 418 SDŘ. V této části soutěže se první, druhé, případně páté a sedmé utkání hraje u lépe umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. lépe umístěného družstva po 1. části ve skupině „Východ“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“, resp. družstva umístěného po 1. části ve skupině „Východ“, hůře. Vítěz této části soutěže získává ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži Chance liga pro sezónu 2024-2025.

b) - Kvalifikace o postup do II. ligy ČR:

- z vítězů jednotlivých krajských soutěží budou sestaveny kvalifikační skupiny a z nich dvě vítězná družstva získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v soutěži II. liga ČR pro sezónu 2024-2025.

Utkání 1. části a 2. části - „Nadstavbová sk. Západ“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují sjedním brankářem a třemi hráči vpoli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka vprodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a části 4a) - „Play- off“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se po patnáctiminutové přestávce s úpravou hrací plochy dvacetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a pěti hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

Utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li níže stanoveno jinak, se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání po skončení základní hrací doby, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Účastní-li se příslušné kvalifikační skupiny v části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“ právě 2 družstva, utkání se hrají dvoubodovým systémem dle čl. 402 SDŘ, vítězné družstvo bude určeno podle čl. 417 SDŘ. Nemůže-li být po druhém utkání určen vítěz kvalifikační skupiny, pokračuje se v souladu s čl. 417 písm. i) SDŘ do rozhodnutí dle čl. 404 s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie seniorů, tj. hráči ročníku narození 2003 a starší. Hráčům věkové kategorie juniorů, tj. hráčům ročníku narození 2004, 2005 a 2006, a hráčům věkové kategorie dorostu, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 16. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2007, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to bez omezení jejich počtu. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Družstvo Klubu je pro utkání II. ligy ČR povinno nastoupit ve stanoveném počtu hráčů dle čl. 318 SDŘ, tj.:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 20 hráčů do pole.
 3. V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit maximálně 5 Cizinců.
 4. V utkání II. ligy ČR může za družstvo Klubu nastoupit celkem maximálně 5 hráčů ve věku 21 let a starších majících registračním oddělením ČSLH schválené hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) dle čl. 7 odst. 5. Přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy a čl. 26 přestupního řádu pro kluby extraligy a I. ligy (tj. hráčů ročníku narození 2002 a starších), přičemž není omezen počet hráčů mladších startujících v příslušném utkání na základě registračním oddělením ČSLH schváleného hostování mezi soutěžemi (tj. hráčů ročníku narození 2003 a mladších).
 5. V utkáních části 3a) - „Předkolo play-off sk. Západ“, části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“ a části 4a) - „Play-off“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže II. liga ČR celkem minimálně 14 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže II. liga ČR v sezóně 2022-2023, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se II. ligy ČR nebo soutěže vyšší,
  • - podmínku 14 odehraných utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR a utkání za družstvo Klubu v soutěži II. liga ČR, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 14.
 6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 7. Pořádající Klub je povinen před utkáním II. ligy ČR předat 10 vstupenek na příslušné utkání II. ligy ČR pro potřeby hostujícího družstva.
 1. V utkáních soutěže hraných v období do 31. 12. 2023 včetně platí, že domácí družstvo je povinno nastoupit k utkání ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých. V utkáních soutěže hraných v období po 31. 12. 2023 platí, že domácí družstvo je povinno nastoupit k utkání v tmavých dresech, družstvo hostující v dresech světlých.
 2. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem, brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 3. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2023-2024 se jedná o ročník narození 2006), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 4. Utkání 1. části, 2. části - „Nadstavbové sk. Západ“, části 3a) - „Předkolo play-off“ a utkání části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“, není-li následující větou stanoveno jinak, jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání části 3b) - „O udržení ve II. lize ČR“, části 4a) - „Play-off“ a části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“ v kvalifikační skupině, které se účastní právě dvě družstva, jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.
 5. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší, a to s výjimkou části 4b) - „Kvalifikace o postup do II. ligy ČR“.
 6. Klub má právo podat stížnost na výkon rozhodčích v utkání II. ligy ČR, ve kterém družstvo Klubu hrálo. Komise rozhodčích ČSLH takovou stížnost vyhodnotí a Klubu zašle písemné stanovisko nejpozději 3. den ode dne doručení stížnosti, pokud:
  • - je stížnost podána nejpozději do 48 hodin od okamžiku skončení příslušného utkání elektronickou poštou (e-mailem) na adresu lubos.chytil@seznam.cz,
  • - jsou záběry situací zpříslušného utkání, ve kterých Klub spatřuje pochybení rozhodčích, obsažené ve stížnosti (dále také jen jako „Situace“) zachyceny v časovém rozpětí 10 - 30 sekund před rozhodným momentem Situace, a 10 - 30 sekund po tomto rozhodném momentu Situace,
  • - Klub ve stížnosti (i) označí číslo příslušného utkání dle číslování utkání dle rozpisu utkání soutěže uveřejněného vsystému zápasů provozovaného ČSLH na adrese webové stránky zapasy.ceskyhokej.cz, (ii) uvede přesný čas/přesné časy utkání dle oficiální zápasové časomíry, ve kterém/kterých mělo dojít k Situaci/Situacím, a (iii) ke každé jednotlivé Situaci uvede popis, ze kterého bude patrné, v čem Klub v příslušné Situaci spatřuje pochybení rozhodčího,
  • - Klub ke stížnosti doloží potvrzení o úhradě poplatku za podání stížnosti na účet ČSLH č.: 253783461/0300 (variabilní symbol: číslo utkání, poznámka pro příjemce: oficiální sportovní název Klubu) ve výši, která se stanovuje na 1.000,- Kč, obsahuje-li stížnost maximálně 3 Situace, případně ve výši odpovídající počtu Situací s tím, že každá další Situace nad rámec stanovených 3 Situací je zpoplatněna částkou ve výši 1.000,- Kč (tj. např. podá-li Klub stížnost obsahující 7 Situací, činí výše poplatku za podání stížnosti 5.000,- Kč);
[img src="blob:https://www.ceskyhokej.cz/d44724d0-cb9a-4084-83c8-6dc43e0c5498" alt="page6image58526144" width="116.400000" height="0.840000">

v případě, že komise rozhodčích ČSLH vyhodnotí stížnost jako oprávněnou ve všech jejích bodech, Klubem zaplacený poplatek za podání stížnosti se Klubu v plné výši vrací na číslo účtu, ze kterého byl tento poplatek uhrazen; v případě, že komise rozhodčích ČSLH pouze určitou část Klubem podaných Situací vyhodnotí jako oprávněnou, vrací se Klubu na číslo účtu, ze kterého byl poplatek za podání stížnosti zaplacen, částka ve výši 1.000,- Kč za každou Klubem oprávněně podanou Situaci, a to maximálně do výše Klubem zaplaceného poplatku za podání stížnosti.

14. Klub má právo bez udání důvodu vetovat, tj. podat žádost o vyloučení příslušného rozhodčího z nominace na řízení utkání, v nichž bude v soutěži II. liga ČR hrát družstvo Klubu, maximálně jednoho hlavního rozhodčího a maximálně dva čárové rozhodčí, který/kteří po dobu trvání vetace nebude/nebudou rozhodovat jakákoliv soutěžní utkání Klubu ve II. lize ČR. Komise rozhodčích ČSLH této žádosti Klubu vyhoví, pokud:

 • - rozhodčí, který má být příslušným Klubem vetován, odřídil alespoň jedno utkání, v němž v probíhající sezóně družstvo Klubu hrálo,
 • - je žádost o vetaci rozhodčího podána elektronickou poštou (e-mailem) na adresu lubos.chytil@seznam.cz a sindler@czehockey.cz nejpozději 30 hodin před začátkem utkání, na které se má vetace vztahovat; nebude-li žádost o vetaci rozhodčího podána dle předchozí věty, platí vetace rozhodčího až od následujícího utkání družstva Klubu v soutěži;
 • - Klub, podává-li žádost o vetaci čárového rozhodčího a má-li současně Klub v rozhodné době podání žádosti již vetované dva jiné čárové rozhodčí, výslovně v jím podané žádosti uvede, kterého z dosud vetovaných čárových rozhodčích má čárový rozhodčí, který dle takto podané žádosti má být vetován, v seznamu vetovaných čárových rozhodčích nahradit;

  počet žádostí Klubu o vetaci rozhodčího není v sezóně omezen, přičemž však platí, že není-li shora uvedeno jinak, nahrazuje nově uplatněná vetace vetaci dosavadní; vetace se mezi jednotlivými částmi soutěže přenášejí; Klub není oprávněn učinit jakékoliv sdělení veřejnosti nebo sdělovacím prostředkům o podané žádosti o vetaci rozhodčího dříve než po písemném oznámení dle shora uvedeného, přičemž Klub je současně povinen zajistit, aby takovéto sdělení nebylo jakýmkoliv způsobem (zejména prostřednictvím multifunkční kostky, velkoplošné projekce či prostřednictvím místního rozhlasu) učiněno v průběhu utkání II. ligy ČR, které příslušný Klub pořádá, tj. v časovém rozmezí počínaje 1 hodinou před začátkem utkání a konče dobou 10 minut od opuštění ledové plochy všemi účastníky utkání po skončení utkání.

datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
23.09.2023 17:00 1 2001 HC Wikov Hronov IHC Králové Písek 1:3 »
23.09.2023 18:00 1 2002 HK Kralupy n.Vltavou MOSTEČTÍ LVI 4:3 p »
23.09.2023 16:00 1 2003 Slovan Ústí n.Labem HC Stadion Cheb 4:3 »
23.09.2023 17:00 1 2004 HC Benátky n.J. HC Kobra Praha 2:3 »
23.09.2023 18:00 1 2005 HC Stadion Vrchlabí HC Příbram 3:6 »
23.09.2023 17:00 1 2006 HC Letci Letňany Piráti Chomutov 1:6 »
23.09.2023 18:00 1 2007 HC Děčín HC Tábor 0:4 »
27.09.2023 18:00 2 2008 HC Wikov Hronov HC Letci Letňany 1:5 »
27.09.2023 18:30 2 2009 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Vrchlabí 5:6 p »
27.09.2023 18:00 2 2010 Slovan Ústí n.Labem HC Děčín 4:6 »
27.09.2023 18:00 2 2011 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 4:3 p »
27.09.2023 18:30 2 2012 TJ HC Řisuty HC Příbram 2:14 »
27.09.2023 18:00 2 2013 HC Tábor HC Stadion Cheb 11:0 »
19.10.2023 17:30 2 2014 Piráti Chomutov MOSTEČTÍ LVI 4:2 »
30.09.2023 18:00 3 2015 TJ HC Řisuty HC Wikov Hronov 1:7 »
30.09.2023 17:00 3 2016 IHC Králové Písek HK Kralupy n.Vltavou 2:3 »
30.09.2023 15:00 3 2017 MOSTEČTÍ LVI Slovan Ústí n.Labem 8:4 »
30.09.2023 18:00 3 2018 HC Stadion Cheb HC Benátky n.J. 3:1 »
30.09.2023 18:00 3 2019 HC Kobra Praha HC Stadion Vrchlabí 4:6 »
30.09.2023 17:00 3 2020 HC Příbram HC Letci Letňany 4:3 p »
30.09.2023 18:00 3 2021 HC Děčín Piráti Chomutov 4:8 »
04.10.2023 18:00 4 2022 HC Stadion Vrchlabí HC Benátky n.J. 1:2 p »
04.10.2023 18:00 4 2023 HC Letci Letňany Slovan Ústí n.Labem 3:2 p »
04.10.2023 18:00 4 2024 HC Děčín HK Kralupy n.Vltavou 2:1 »
04.10.2023 18:30 4 2025 HC Příbram Piráti Chomutov 4:3 »
04.10.2023 18:00 4 2026 HC Kobra Praha HC Tábor 4:5 »
04.10.2023 18:00 4 2027 HC Stadion Cheb TJ HC Řisuty 5:4 p »
04.10.2023 18:00 4 2028 MOSTEČTÍ LVI IHC Králové Písek 5:1 »
07.10.2023 17:00 5 2029 HC Wikov Hronov HC Tábor 2:7 »
07.10.2023 18:00 5 2030 HK Kralupy n.Vltavou TJ HC Řisuty 3:4 »
07.10.2023 16:00 5 2031 Slovan Ústí n.Labem IHC Králové Písek 4:5 »
05.10.2023 18:00 5 2032 HC Benátky n.J. MOSTEČTÍ LVI 2:4 »
07.10.2023 18:00 5 2033 HC Stadion Vrchlabí HC Stadion Cheb 11:0 »
07.10.2023 17:00 5 2034 HC Letci Letňany HC Kobra Praha 9:1 »
07.10.2023 17:00 5 2035 HC Děčín HC Příbram 6:3 »
11.10.2023 18:30 6 2036 HK Kralupy n.Vltavou HC Wikov Hronov 7:4 »
11.10.2023 18:00 6 2037 HC Benátky n.J. HC Děčín 1:2 »
11.10.2023 18:00 6 2038 HC Stadion Vrchlabí HC Letci Letňany 3:4 »
11.10.2023 18:30 6 2039 TJ HC Řisuty IHC Králové Písek 5:4 »
11.10.2023 18:00 6 2040 HC Tábor MOSTEČTÍ LVI 2:1 »
16.09.2023 18:00 6 2041 HC Stadion Cheb Piráti Chomutov 4:7 »
11.10.2023 18:30 6 2042 HC Příbram HC Kobra Praha 6:4 »
14.10.2023 17:30 7 2043 Piráti Chomutov HC Wikov Hronov 9:3 »
14.10.2023 18:00 7 2044 HC Tábor HK Kralupy n.Vltavou 3:2 sn »
14.10.2023 19:00 7 2045 TJ HC Řisuty Slovan Ústí n.Labem 1:3 »
14.10.2023 17:00 7 2046 IHC Králové Písek HC Benátky n.J. 3:5 »
14.10.2023 15:00 7 2047 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Vrchlabí 4:1 »
14.10.2023 18:00 7 2048 HC Stadion Cheb HC Letci Letňany 1:3 »
14.10.2023 18:00 7 2049 HC Kobra Praha HC Děčín 3:7 »
18.10.2023 18:00 8 2050 HC Wikov Hronov Slovan Ústí n.Labem 3:8 »
18.10.2023 18:00 8 2051 HC Letci Letňany HC Benátky n.J. 1:2 »
18.10.2023 18:00 8 2052 HC Děčín HC Stadion Vrchlabí 4:1 »
18.10.2023 18:00 8 2053 IHC Králové Písek HC Tábor 1:2 »
18.10.2023 18:00 8 2054 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 1:4 »
18.10.2023 18:00 8 2055 HC Stadion Cheb HC Příbram 3:9 »
18.10.2023 18:00 8 2056 MOSTEČTÍ LVI TJ HC Řisuty 6:3 »
21.10.2023 17:00 9 2057 HC Wikov Hronov HC Příbram 1:5 »
21.10.2023 18:00 9 2058 HK Kralupy n.Vltavou Piráti Chomutov 1:4 »
21.10.2023 16:00 9 2059 Slovan Ústí n.Labem HC Tábor 2:1 p »
21.10.2023 15:00 9 2060 HC Benátky n.J. TJ HC Řisuty 6:0 »
21.10.2023 18:00 9 2061 HC Stadion Vrchlabí IHC Králové Písek 5:2 »
21.10.2023 17:00 9 2062 HC Letci Letňany MOSTEČTÍ LVI 4:3 sn »
21.10.2023 18:00 9 2063 HC Děčín HC Stadion Cheb 3:2 »
25.10.2023 18:00 10 2064 Slovan Ústí n.Labem HK Kralupy n.Vltavou 3:5 »
25.10.2023 18:00 10 2065 HC Benátky n.J. HC Wikov Hronov 7:1 »
25.10.2023 18:00 10 2066 HC Letci Letňany HC Děčín 2:1 »
25.10.2023 18:00 10 2067 HC Tábor TJ HC Řisuty 8:2 »
25.10.2023 17:30 10 2068 Piráti Chomutov IHC Králové Písek 4:2 »
25.10.2023 18:30 10 2069 HC Příbram MOSTEČTÍ LVI 6:3 »
25.10.2023 18:00 10 2070 HC Kobra Praha HC Stadion Cheb 6:2 »
28.10.2023 18:00 11 2071 HC Kobra Praha HC Wikov Hronov 11:3 »
28.10.2023 17:00 11 2072 HC Příbram HK Kralupy n.Vltavou 4:2 »
28.10.2023 17:30 11 2073 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 5:2 »
28.10.2023 18:00 11 2074 HC Tábor HC Benátky n.J. 5:4 p »
28.10.2023 18:00 11 2075 TJ HC Řisuty HC Stadion Vrchlabí 2:5 »
28.10.2023 17:00 11 2076 IHC Králové Písek HC Letci Letňany 0:3 »
28.10.2023 15:00 11 2077 MOSTEČTÍ LVI HC Děčín 5:8 »
01.11.2023 18:00 12 2078 HC Wikov Hronov HC Děčín 1:5 »
01.11.2023 18:30 12 2079 HK Kralupy n.Vltavou HC Benátky n.J. 5:4 p »
01.11.2023 18:00 12 2080 Slovan Ústí n.Labem HC Stadion Vrchlabí 1:5 »
01.11.2023 18:00 12 2081 IHC Králové Písek HC Stadion Cheb 6:3 »
01.11.2023 18:30 12 2082 TJ HC Řisuty Piráti Chomutov 0:2 »
01.11.2023 18:00 12 2083 HC Tábor HC Příbram 7:1 »
01.11.2023 18:00 12 2084 MOSTEČTÍ LVI HC Kobra Praha 3:5 »
04.11.2023 17:00 13 2085 HC Wikov Hronov HC Stadion Cheb 2:3 »
12.12.2023 18:00 13 2086 HK Kralupy n.Vltavou HC Kobra Praha 3:2 »
04.11.2023 16:00 13 2087 Slovan Ústí n.Labem HC Příbram 5:6 »
04.11.2023 15:00 13 2088 HC Benátky n.J. Piráti Chomutov 2:4 »
04.11.2023 18:00 13 2089 HC Stadion Vrchlabí HC Tábor 1:2 »
04.11.2023 17:00 13 2090 HC Letci Letňany TJ HC Řisuty 7:2 »
04.11.2023 18:00 13 2091 HC Děčín IHC Králové Písek 6:4 »
08.11.2023 18:00 14 2092 HC Benátky n.J. Slovan Ústí n.Labem 3:6 »
08.11.2023 18:00 14 2093 HC Stadion Vrchlabí HC Wikov Hronov 4:2 »
08.11.2023 18:00 14 2094 HC Letci Letňany HK Kralupy n.Vltavou 2:1 »
07.11.2023 17:30 14 2095 Piráti Chomutov HC Tábor 2:3 »
08.11.2023 18:30 14 2096 HC Příbram IHC Králové Písek 3:1 »
08.11.2023 18:00 14 2097 HC Kobra Praha TJ HC Řisuty 4:3 p »
08.11.2023 18:00 14 2098 HC Stadion Cheb MOSTEČTÍ LVI 1:5 »
11.11.2023 15:00 15 2099 MOSTEČTÍ LVI HC Wikov Hronov 3:6 »
11.11.2023 18:00 15 2100 HC Stadion Cheb HK Kralupy n.Vltavou 6:2 »
11.11.2023 18:00 15 2101 HC Kobra Praha Slovan Ústí n.Labem 6:4 »
11.11.2023 17:00 15 2102 HC Příbram HC Benátky n.J. 2:1 p »
13.11.2023 17:30 15 2103 Piráti Chomutov HC Stadion Vrchlabí 6:1 »
11.11.2023 18:00 15 2104 HC Tábor HC Letci Letňany 2:5 »
11.11.2023 19:00 15 2105 TJ HC Řisuty HC Děčín 4:10 »
18.11.2023 17:00 16 2106 IHC Králové Písek HC Wikov Hronov 4:5 sn »
18.11.2023 15:00 16 2107 MOSTEČTÍ LVI HK Kralupy n.Vltavou 4:3 »
18.11.2023 18:00 16 2108 HC Stadion Cheb Slovan Ústí n.Labem 5:2 »
04.12.2023 18:00 16 2109 HC Kobra Praha HC Benátky n.J. 5:3 »
18.11.2023 17:00 16 2110 HC Příbram HC Stadion Vrchlabí 3:0 »
18.11.2023 17:30 16 2111 Piráti Chomutov HC Letci Letňany 7:3 »
17.11.2023 18:00 16 2112 HC Tábor HC Děčín 8:3 »
22.11.2023 18:00 17 2113 HC Letci Letňany HC Wikov Hronov 7:3 »
22.11.2023 18:00 17 2114 HC Stadion Vrchlabí HK Kralupy n.Vltavou 2:1 »
22.11.2023 18:00 17 2115 HC Děčín Slovan Ústí n.Labem 4:2 »
22.11.2023 18:00 17 2116 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 3:6 »
22.11.2023 18:30 17 2117 HC Příbram TJ HC Řisuty 6:1 »
22.11.2023 18:00 17 2118 HC Stadion Cheb HC Tábor 1:0 »
22.11.2023 18:00 17 2119 MOSTEČTÍ LVI Piráti Chomutov 2:3 p »
25.11.2023 17:00 18 2120 HC Wikov Hronov TJ HC Řisuty 6:4 »
25.11.2023 18:00 18 2121 HK Kralupy n.Vltavou IHC Králové Písek 2:3 p »
25.11.2023 16:00 18 2122 Slovan Ústí n.Labem MOSTEČTÍ LVI 2:3 »
25.11.2023 15:00 18 2123 HC Benátky n.J. HC Stadion Cheb 5:2 »
25.11.2023 18:00 18 2124 HC Stadion Vrchlabí HC Kobra Praha 2:3 »
25.11.2023 18:00 18 2125 HC Letci Letňany HC Příbram 3:4 »
25.11.2023 17:30 18 2126 Piráti Chomutov HC Děčín 3:4 sn »
29.11.2023 18:00 19 2127 HC Benátky n.J. HC Stadion Vrchlabí 1:3 »
29.11.2023 18:00 19 2128 Slovan Ústí n.Labem HC Letci Letňany 2:5 »
29.11.2023 18:30 19 2129 HK Kralupy n.Vltavou HC Děčín 1:2 »
29.11.2023 17:30 19 2130 Piráti Chomutov HC Příbram 5:1 »
29.11.2023 18:00 19 2131 HC Tábor HC Kobra Praha 6:1 »
29.11.2023 18:30 19 2132 TJ HC Řisuty HC Stadion Cheb 4:5 sn »
29.11.2023 18:00 19 2133 IHC Králové Písek MOSTEČTÍ LVI 4:6 »
02.12.2023 18:00 20 2134 HC Tábor HC Wikov Hronov 8:4 »
02.12.2023 18:00 20 2135 TJ HC Řisuty HK Kralupy n.Vltavou 4:6 »
02.12.2023 17:00 20 2136 IHC Králové Písek Slovan Ústí n.Labem 2:7 »
02.12.2023 15:00 20 2137 MOSTEČTÍ LVI HC Benátky n.J. 6:3 »
02.12.2023 18:00 20 2138 HC Stadion Cheb HC Stadion Vrchlabí 2:3 »
02.12.2023 18:00 20 2139 HC Kobra Praha HC Letci Letňany 4:2 »
02.12.2023 18:00 20 2140 HC Příbram HC Děčín 3:2 p »
06.12.2023 18:00 21 2141 HC Wikov Hronov HK Kralupy n.Vltavou 5:1 »
06.12.2023 18:00 21 2142 HC Děčín HC Benátky n.J. 5:7 »
06.12.2023 18:00 21 2143 HC Letci Letňany HC Stadion Vrchlabí 2:3 »
06.12.2023 18:00 21 2144 IHC Králové Písek TJ HC Řisuty 1:4 »
06.12.2023 18:00 21 2145 MOSTEČTÍ LVI HC Tábor 1:3 »
06.12.2023 17:30 21 2146 Piráti Chomutov HC Stadion Cheb 6:2 »
06.12.2023 18:00 21 2147 HC Kobra Praha HC Příbram 2:6 »
09.12.2023 17:00 22 2148 HC Wikov Hronov Piráti Chomutov 2:13 »
09.12.2023 18:00 22 2149 HK Kralupy n.Vltavou HC Tábor 2:3 »
09.12.2023 16:00 22 2150 Slovan Ústí n.Labem TJ HC Řisuty 3:2 sn »
09.12.2023 15:00 22 2151 HC Benátky n.J. IHC Králové Písek 4:2 »
09.12.2023 15:00 22 2152 HC Stadion Vrchlabí MOSTEČTÍ LVI 6:1 »
09.12.2023 15:00 22 2153 HC Letci Letňany HC Stadion Cheb 6:4 »
09.12.2023 18:00 22 2154 HC Děčín HC Kobra Praha 10:3 »
13.12.2023 18:00 23 2155 Slovan Ústí n.Labem HC Wikov Hronov 4:5 p »
13.12.2023 18:00 23 2156 HC Benátky n.J. HC Letci Letňany 0:2 »
13.12.2023 18:00 23 2157 HC Stadion Vrchlabí HC Děčín 6:2 »
13.12.2023 18:00 23 2158 HC Tábor IHC Králové Písek 7:0 »
13.12.2023 17:30 23 2159 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 5:2 »
13.12.2023 18:30 23 2160 HC Příbram HC Stadion Cheb 7:5 »
13.12.2023 18:30 23 2161 TJ HC Řisuty MOSTEČTÍ LVI 2:8 »
16.12.2023 17:00 24 2162 HC Příbram HC Wikov Hronov 7:6 sn »
17.12.2023 16:00 24 2163 Piráti Chomutov HK Kralupy n.Vltavou 6:1 »
16.12.2023 18:00 24 2164 HC Tábor Slovan Ústí n.Labem 3:0 »
16.12.2023 18:30 24 2165 TJ HC Řisuty HC Benátky n.J. 4:5 p »
16.12.2023 17:00 24 2166 IHC Králové Písek HC Stadion Vrchlabí 1:4 »
16.12.2023 15:00 24 2167 MOSTEČTÍ LVI HC Letci Letňany 1:8 »
16.12.2023 18:00 24 2168 HC Stadion Cheb HC Děčín 3:2 sn »
20.12.2023 18:30 25 2169 HK Kralupy n.Vltavou Slovan Ústí n.Labem 5:6 »
17.12.2023 17:00 25 2170 HC Wikov Hronov HC Benátky n.J. 2:5 »
20.12.2023 18:00 25 2171 HC Děčín HC Letci Letňany 4:1 »
20.12.2023 18:30 25 2172 TJ HC Řisuty HC Tábor 1:8 »
20.12.2023 18:00 25 2173 IHC Králové Písek Piráti Chomutov 2:3 sn »
20.12.2023 18:00 25 2174 MOSTEČTÍ LVI HC Příbram 1:2 »
20.12.2023 18:00 25 2175 HC Stadion Cheb HC Kobra Praha 6:2 »
27.12.2023 18:00 26 2176 HC Wikov Hronov HC Kobra Praha 4:1 »
15.11.2023 18:30 26 2177 HK Kralupy n.Vltavou HC Příbram 2:3 »
29.12.2023 18:00 26 2178 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 2:4 »
15.11.2023 18:00 26 2179 HC Benátky n.J. HC Tábor 1:4 »
27.12.2023 18:00 26 2180 HC Stadion Vrchlabí TJ HC Řisuty 9:2 »
18.12.2023 18:00 26 2181 HC Letci Letňany IHC Králové Písek 8:2 »
15.11.2023 18:00 26 2182 HC Děčín MOSTEČTÍ LVI 4:5 »
03.01.2024 18:00 27 2183 HC Děčín HC Wikov Hronov 7:3 »
04.01.2024 18:30 27 2184 HC Benátky n.J. HK Kralupy n.Vltavou 3:6 »
04.01.2024 18:00 27 2185 HC Stadion Vrchlabí Slovan Ústí n.Labem 7:2 »
03.01.2024 18:00 27 2186 HC Stadion Cheb IHC Králové Písek 2:3 p »
03.01.2024 17:30 27 2187 Piráti Chomutov TJ HC Řisuty 8:2 »
03.01.2024 18:30 27 2188 HC Příbram HC Tábor 3:5 »
03.01.2024 18:00 27 2189 HC Kobra Praha MOSTEČTÍ LVI 5:6 »
06.01.2024 18:00 28 2190 HC Stadion Cheb HC Wikov Hronov 4:2 »
06.01.2024 18:00 28 2191 HC Kobra Praha HK Kralupy n.Vltavou 5:2 »
06.01.2024 17:00 28 2192 HC Příbram Slovan Ústí n.Labem 3:4 »
06.01.2024 17:30 28 2193 Piráti Chomutov HC Benátky n.J. 3:4 p »
06.01.2024 18:00 28 2194 HC Tábor HC Stadion Vrchlabí 5:1 »
06.01.2024 18:00 28 2195 TJ HC Řisuty HC Letci Letňany 0:7 »
06.01.2024 17:00 28 2196 IHC Králové Písek HC Děčín 2:1 »
10.01.2024 18:00 29 2197 Slovan Ústí n.Labem HC Benátky n.J. 7:1 »
10.01.2024 18:00 29 2198 HC Wikov Hronov HC Stadion Vrchlabí 3:7 »
10.01.2024 18:30 29 2199 HK Kralupy n.Vltavou HC Letci Letňany 4:3 »
10.01.2024 18:00 29 2200 HC Tábor Piráti Chomutov 2:5 »
10.01.2024 18:00 29 2201 IHC Králové Písek HC Příbram 4:3 »
10.01.2024 18:30 29 2202 TJ HC Řisuty HC Kobra Praha 3:8 »
10.01.2024 18:00 29 2203 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Cheb 4:3 sn »
13.01.2024 17:00 30 2204 HC Wikov Hronov MOSTEČTÍ LVI 2:1 »
13.01.2024 18:00 30 2205 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Cheb 5:6 p »
13.01.2024 16:00 30 2206 Slovan Ústí n.Labem HC Kobra Praha 4:1 »
13.01.2024 15:00 30 2207 HC Benátky n.J. HC Příbram 2:3 »
13.01.2024 18:00 30 2208 HC Stadion Vrchlabí Piráti Chomutov 0:2 »
13.01.2024 17:00 30 2209 HC Letci Letňany HC Tábor 3:2 p »
13.01.2024 18:00 30 2210 HC Děčín TJ HC Řisuty 6:3 »
23.09.2023 17:00 1 2211 DRACI PARS ŠUMPERK SKLH Žďár n. Sázavou 4:6 »
23.09.2023 17:00 1 2212 HC Bobři Val. Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:6 »
23.09.2023 17:00 1 2213 HC AZ Havířov 2010 SHKM Hodonín 3:1 »
23.09.2023 18:00 1 2214 HK Nový Jičín HHK Velké Meziříčí 7:1 »
23.09.2023 16:00 1 2215 HC Kopřivnice HC Vyškov 5:8 »
23.09.2023 18:00 1 2216 Hokejový klub Opava s.r.o. BK Havlíčkův Brod 2:1 »
27.09.2023 18:00 2 2217 HC Bobři Val. Meziříčí HC Kopřivnice 3:2 »
27.09.2023 18:00 2 2218 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 5:1 »
27.09.2023 17:30 2 2219 HC AZ Havířov 2010 DRACI PARS ŠUMPERK 10:5 »
27.09.2023 18:00 2 2220 BK Havlíčkův Brod SHKM Hodonín 1:4 »
01.11.2023 18:00 2 2221 HHK Velké Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 4:5 »
27.09.2023 18:00 2 2222 HC Vyškov SKLH Žďár n. Sázavou 5:2 »
30.09.2023 17:00 3 2223 BK Havlíčkův Brod DRACI PARS ŠUMPERK 5:1 »
30.09.2023 17:30 3 2224 SKLH Žďár n. Sázavou HC Bobři Val. Meziříčí 2:3 p »
30.09.2023 18:00 3 2225 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC AZ Havířov 2010 1:11 »
30.09.2023 17:00 3 2226 SHKM Hodonín HK Nový Jičín 3:2 »
30.09.2023 17:30 3 2227 HHK Velké Meziříčí HC Kopřivnice 4:5 p »
30.09.2023 15:00 3 2228 HC Vyškov Hokejový klub Opava s.r.o. 3:5 »
04.10.2023 18:00 4 2229 HC Kopřivnice Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 »
04.10.2023 18:00 4 2230 DRACI PARS ŠUMPERK HC Bobři Val. Meziříčí 4:5 sn »
04.10.2023 18:00 4 2231 HK Nový Jičín HC AZ Havířov 2010 3:10 »
04.10.2023 18:00 4 2232 SHKM Hodonín TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:4 »
04.10.2023 18:00 4 2233 SKLH Žďár n. Sázavou BK Havlíčkův Brod 4:3 »
04.10.2023 18:00 4 2234 HHK Velké Meziříčí HC Vyškov 4:1 »
07.10.2023 17:00 5 2235 DRACI PARS ŠUMPERK HC Vyškov 2:6 »
07.10.2023 17:00 5 2236 HC Bobři Val. Meziříčí BK Havlíčkův Brod 4:3 sn »
07.10.2023 15:00 5 2237 HC AZ Havířov 2010 SKLH Žďár n. Sázavou 6:3 »
07.10.2023 18:00 5 2238 HK Nový Jičín TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:1 »
07.10.2023 17:00 5 2239 HC Kopřivnice SHKM Hodonín 1:2 sn »
07.10.2023 17:00 5 2240 Hokejový klub Opava s.r.o. HHK Velké Meziříčí 6:1 »
11.10.2023 18:00 6 2241 HK Nový Jičín HC Kopřivnice 5:4 »
11.10.2023 18:00 6 2242 HC Bobři Val. Meziříčí HC AZ Havířov 2010 0:9 »
11.10.2023 18:00 6 2243 Hokejový klub Opava s.r.o. DRACI PARS ŠUMPERK 7:3 »
11.10.2023 18:00 6 2244 HHK Velké Meziříčí SHKM Hodonín 3:4 sn »
11.10.2023 18:00 6 2245 BK Havlíčkův Brod HC Vyškov 3:4 »
11.10.2023 18:30 6 2246 TECHNIKA HOCKEY BRNO SKLH Žďár n. Sázavou 0:3 »
14.10.2023 17:30 7 2247 HHK Velké Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 2:5 »
14.10.2023 15:00 7 2248 HC Vyškov HC Bobři Val. Meziříčí 6:3 »
14.10.2023 17:00 7 2249 BK Havlíčkův Brod HC AZ Havířov 2010 4:3 p »
14.10.2023 17:30 7 2250 SKLH Žďár n. Sázavou HK Nový Jičín 5:2 »
14.10.2023 18:00 7 2251 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Kopřivnice 2:3 »
14.10.2023 17:00 7 2252 SHKM Hodonín Hokejový klub Opava s.r.o. 2:1 »
18.10.2023 17:30 8 2253 HC AZ Havířov 2010 HC Kopřivnice 9:4 »
18.10.2023 18:00 8 2254 DRACI PARS ŠUMPERK HK Nový Jičín 2:1 »
18.10.2023 18:00 8 2255 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 »
18.10.2023 18:00 8 2256 HC Vyškov SHKM Hodonín 3:2 »
18.10.2023 18:00 8 2257 SKLH Žďár n. Sázavou HHK Velké Meziříčí 5:4 »
18.10.2023 18:30 8 2258 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 1:2 »
21.10.2023 17:00 9 2259 DRACI PARS ŠUMPERK SHKM Hodonín 3:4 p »
21.10.2023 17:00 9 2260 HC Bobři Val. Meziříčí HHK Velké Meziříčí 1:2 »
21.10.2023 17:00 9 2261 HC AZ Havířov 2010 HC Vyškov 7:3 »
21.10.2023 18:00 9 2262 HK Nový Jičín BK Havlíčkův Brod 3:2 »
21.10.2023 17:00 9 2263 HC Kopřivnice SKLH Žďár n. Sázavou 5:4 »
21.10.2023 17:00 9 2264 Hokejový klub Opava s.r.o. TECHNIKA HOCKEY BRNO 0:1 »
25.10.2023 18:00 10 2265 HC Kopřivnice DRACI PARS ŠUMPERK 4:3 p »
25.10.2023 17:30 10 2266 HC AZ Havířov 2010 Hokejový klub Opava s.r.o. 9:1 »
25.10.2023 18:00 10 2267 HC Bobři Val. Meziříčí HK Nový Jičín 3:4 p »
25.10.2023 18:00 10 2268 SHKM Hodonín SKLH Žďár n. Sázavou 2:3 »
25.10.2023 18:00 10 2269 HC Vyškov TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:2 »
25.10.2023 18:00 10 2270 BK Havlíčkův Brod HHK Velké Meziříčí 6:3 »
28.10.2023 17:30 11 2271 TECHNIKA HOCKEY BRNO DRACI PARS ŠUMPERK 4:1 »
28.10.2023 17:00 11 2272 SHKM Hodonín HC Bobři Val. Meziříčí 2:0 »
28.10.2023 17:30 11 2273 HHK Velké Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:8 »
28.10.2023 15:00 11 2274 HC Vyškov HK Nový Jičín 3:7 »
28.10.2023 17:00 11 2275 BK Havlíčkův Brod HC Kopřivnice 2:3 »
28.10.2023 17:30 11 2276 SKLH Žďár n. Sázavou Hokejový klub Opava s.r.o. 4:5 sn »
04.11.2023 17:30 12 2277 SKLH Žďár n. Sázavou DRACI PARS ŠUMPERK 5:0 »
04.11.2023 17:15 12 2278 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 »
04.11.2023 17:00 12 2279 SHKM Hodonín HC AZ Havířov 2010 2:1 »
04.11.2023 17:30 12 2280 HHK Velké Meziříčí HK Nový Jičín 0:4 »
04.11.2023 15:00 12 2281 HC Vyškov HC Kopřivnice 1:2 »
04.11.2023 17:00 12 2282 BK Havlíčkův Brod Hokejový klub Opava s.r.o. 4:0 »
08.11.2023 18:00 13 2283 HC Kopřivnice HC Bobři Val. Meziříčí 3:2 p »
08.11.2023 18:00 13 2284 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Nový Jičín 4:3 p »
08.11.2023 18:00 13 2285 DRACI PARS ŠUMPERK HC AZ Havířov 2010 1:5 »
08.11.2023 18:00 13 2286 SHKM Hodonín BK Havlíčkův Brod 2:7 »
08.11.2023 18:30 13 2287 TECHNIKA HOCKEY BRNO HHK Velké Meziříčí 1:9 »
08.11.2023 18:00 13 2288 SKLH Žďár n. Sázavou HC Vyškov 10:4 »
11.11.2023 17:00 14 2289 DRACI PARS ŠUMPERK BK Havlíčkův Brod 6:4 »
11.11.2023 17:00 14 2290 HC Bobři Val. Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 7:3 »
11.11.2023 17:00 14 2291 HC AZ Havířov 2010 TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:1 »
11.11.2023 18:00 14 2292 HK Nový Jičín SHKM Hodonín 1:6 »
11.11.2023 16:00 14 2293 HC Kopřivnice HHK Velké Meziříčí 3:4 »
11.11.2023 17:00 14 2294 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Vyškov 1:4 »
15.11.2023 18:00 15 2295 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Kopřivnice 4:3 p »
15.11.2023 18:00 15 2296 HC Bobři Val. Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 p »
15.11.2023 17:30 15 2297 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 4:2 »
15.11.2023 18:30 15 2298 TECHNIKA HOCKEY BRNO SHKM Hodonín 1:7 »
15.11.2023 18:00 15 2299 BK Havlíčkův Brod SKLH Žďár n. Sázavou 3:1 »
15.11.2023 18:00 15 2300 HC Vyškov HHK Velké Meziříčí 6:2 »
18.11.2023 15:00 16 2301 HC Vyškov DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 sn »
18.11.2023 17:00 16 2302 BK Havlíčkův Brod HC Bobři Val. Meziříčí 2:3 »
18.11.2023 17:30 16 2303 SKLH Žďár n. Sázavou HC AZ Havířov 2010 1:4 »
18.11.2023 17:00 16 2304 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK Nový Jičín 3:5 »
18.11.2023 17:00 16 2305 SHKM Hodonín HC Kopřivnice 5:4 »
18.11.2023 17:30 16 2306 HHK Velké Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 6:2 »
22.11.2023 18:00 17 2307 HC Kopřivnice HK Nový Jičín 3:4 p »
22.11.2023 17:30 17 2308 HC AZ Havířov 2010 HC Bobři Val. Meziříčí 8:2 »
22.11.2023 18:00 17 2309 DRACI PARS ŠUMPERK Hokejový klub Opava s.r.o. 1:4 »
22.11.2023 18:00 17 2310 SHKM Hodonín HHK Velké Meziříčí 2:1 p »
22.11.2023 18:00 17 2311 HC Vyškov BK Havlíčkův Brod 6:2 »
22.11.2023 18:00 17 2312 SKLH Žďár n. Sázavou TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:2 »
25.11.2023 17:00 18 2313 DRACI PARS ŠUMPERK HHK Velké Meziříčí 11:3 »
25.11.2023 17:00 18 2314 HC Bobři Val. Meziříčí HC Vyškov 1:4 »
25.11.2023 14:00 18 2315 HC AZ Havířov 2010 BK Havlíčkův Brod 5:0 »
25.11.2023 18:00 18 2316 HK Nový Jičín SKLH Žďár n. Sázavou 6:2 »
25.11.2023 17:00 18 2317 HC Kopřivnice TECHNIKA HOCKEY BRNO 8:3 »
25.11.2023 17:00 18 2318 Hokejový klub Opava s.r.o. SHKM Hodonín 4:1 »
29.11.2023 18:00 19 2319 HC Kopřivnice HC AZ Havířov 2010 4:3 sn »
29.11.2023 18:00 19 2320 HK Nový Jičín DRACI PARS ŠUMPERK 0:2 »
29.11.2023 18:00 19 2321 HC Bobři Val. Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 1:2 »
29.11.2023 18:00 19 2322 SHKM Hodonín HC Vyškov 3:2 p »
29.11.2023 18:00 19 2323 HHK Velké Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 6:2 »
29.11.2023 18:00 19 2324 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:1 »
02.12.2023 17:00 20 2325 SHKM Hodonín DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 sn »
02.12.2023 17:30 20 2326 HHK Velké Meziříčí HC Bobři Val. Meziříčí 4:3 p »
02.12.2023 15:00 20 2327 HC Vyškov HC AZ Havířov 2010 5:4 sn »
02.02.2024 18:00 20 2328 BK Havlíčkův Brod HK Nový Jičín 0:3 »
02.12.2023 17:30 20 2329 SKLH Žďár n. Sázavou HC Kopřivnice 5:4 p »
02.02.2024 18:00 20 2330 TECHNIKA HOCKEY BRNO Hokejový klub Opava s.r.o. 1:3 »
06.12.2023 18:00 21 2331 DRACI PARS ŠUMPERK HC Kopřivnice 4:2 »
06.12.2023 18:00 21 2332 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 2010 3:4 »
06.12.2023 18:00 21 2333 HK Nový Jičín HC Bobři Val. Meziříčí 4:2 »
06.12.2023 18:00 21 2334 SKLH Žďár n. Sázavou SHKM Hodonín 4:9 »
06.12.2023 18:30 21 2335 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Vyškov 0:6 »
06.12.2023 18:00 21 2336 HHK Velké Meziříčí BK Havlíčkův Brod 5:1 »
09.12.2023 17:00 22 2337 DRACI PARS ŠUMPERK TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:3 »
09.12.2023 17:00 22 2338 HC Bobři Val. Meziříčí SHKM Hodonín 4:1 »
09.12.2023 17:00 22 2339 HC AZ Havířov 2010 HHK Velké Meziříčí 12:3 »
09.12.2023 18:00 22 2340 HK Nový Jičín HC Vyškov 3:6 »
09.12.2023 17:00 22 2341 HC Kopřivnice BK Havlíčkův Brod 7:3 »
09.12.2023 17:00 22 2342 Hokejový klub Opava s.r.o. SKLH Žďár n. Sázavou 4:6 »
16.12.2023 17:00 23 2343 DRACI PARS ŠUMPERK SKLH Žďár n. Sázavou 9:3 »
16.12.2023 17:00 23 2344 HC Bobři Val. Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:3 »
16.12.2023 17:00 23 2345 HC AZ Havířov 2010 SHKM Hodonín 6:3 »
16.12.2023 15:00 23 2346 HK Nový Jičín HHK Velké Meziříčí 5:1 »
16.12.2023 16:00 23 2347 HC Kopřivnice HC Vyškov 4:3 »
16.12.2023 17:00 23 2348 Hokejový klub Opava s.r.o. BK Havlíčkův Brod 1:2 »
20.12.2023 18:00 24 2349 HC Bobři Val. Meziříčí HC Kopřivnice 0:4 »
20.12.2023 18:00 24 2350 HK Nový Jičín Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 »
20.12.2023 17:30 24 2351 HC AZ Havířov 2010 DRACI PARS ŠUMPERK 5:2 »
20.12.2023 18:00 24 2352 BK Havlíčkův Brod SHKM Hodonín 1:3 »
20.12.2023 18:00 24 2353 HHK Velké Meziříčí TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:3 »
20.12.2023 18:00 24 2354 HC Vyškov SKLH Žďár n. Sázavou 10:5 »
27.12.2023 18:00 25 2355 BK Havlíčkův Brod DRACI PARS ŠUMPERK 3:4 »
27.12.2023 18:00 25 2356 SKLH Žďár n. Sázavou HC Bobři Val. Meziříčí 2:3 »
19.02.2024 17:30 25 2357 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC AZ Havířov 2010 6:5 »
30.12.2023 15:00 25 2358 SHKM Hodonín HK Nový Jičín 3:2 »
01.12.2023 18:00 25 2359 HHK Velké Meziříčí HC Kopřivnice 2:6 »
13.12.2023 18:00 25 2360 HC Vyškov Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 sn »
03.01.2024 18:00 26 2361 HC Kopřivnice Hokejový klub Opava s.r.o. 4:3 »
03.01.2024 18:00 26 2362 DRACI PARS ŠUMPERK HC Bobři Val. Meziříčí 3:2 sn »
04.01.2024 18:00 26 2363 HK Nový Jičín HC AZ Havířov 2010 2:5 »
03.01.2024 18:00 26 2364 SHKM Hodonín TECHNIKA HOCKEY BRNO 1:4 »
31.01.2024 18:00 26 2365 SKLH Žďár n. Sázavou BK Havlíčkův Brod 4:3 »
03.01.2024 18:00 26 2366 HHK Velké Meziříčí HC Vyškov 2:7 »
06.01.2024 17:00 27 2367 DRACI PARS ŠUMPERK HC Vyškov 4:5 p »
06.01.2024 17:00 27 2368 HC Bobři Val. Meziříčí BK Havlíčkův Brod 3:6 »
06.01.2024 17:30 27 2369 HC AZ Havířov 2010 SKLH Žďár n. Sázavou 4:11 »
06.01.2024 15:30 27 2370 HK Nový Jičín TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:3 »
06.01.2024 17:00 27 2371 HC Kopřivnice SHKM Hodonín 8:5 »
06.01.2024 14:00 27 2372 Hokejový klub Opava s.r.o. HHK Velké Meziříčí 3:0 »
11.01.2024 18:00 28 2373 HK Nový Jičín HC Kopřivnice 4:2 »
10.01.2024 18:00 28 2374 HC Bobři Val. Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:5 »
10.01.2024 18:00 28 2375 Hokejový klub Opava s.r.o. DRACI PARS ŠUMPERK 4:3 »
10.01.2024 18:00 28 2376 HHK Velké Meziříčí SHKM Hodonín 2:7 »
10.01.2024 18:00 28 2377 BK Havlíčkův Brod HC Vyškov 2:6 »
10.01.2024 18:30 28 2378 TECHNIKA HOCKEY BRNO SKLH Žďár n. Sázavou 6:2 »
13.01.2024 17:30 29 2379 HHK Velké Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 1:6 »
13.01.2024 15:00 29 2380 HC Vyškov HC Bobři Val. Meziříčí 6:1 »
13.01.2024 17:00 29 2381 BK Havlíčkův Brod HC AZ Havířov 2010 2:7 »
13.01.2024 17:30 29 2382 SKLH Žďár n. Sázavou HK Nový Jičín 3:4 sn »
13.01.2024 17:00 29 2383 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Kopřivnice 3:2 »
13.01.2024 17:00 29 2384 SHKM Hodonín Hokejový klub Opava s.r.o. 3:2 p »
17.01.2024 17:30 30 2385 HC AZ Havířov 2010 HC Kopřivnice 7:1 »
17.01.2024 18:00 30 2386 DRACI PARS ŠUMPERK HK Nový Jičín 3:4 »
17.01.2024 18:00 30 2387 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Bobři Val. Meziříčí 6:2 »
17.01.2024 18:00 30 2388 HC Vyškov SHKM Hodonín 6:2 »
17.01.2024 18:00 30 2389 SKLH Žďár n. Sázavou HHK Velké Meziříčí 2:3 »
17.01.2024 18:30 30 2390 TECHNIKA HOCKEY BRNO BK Havlíčkův Brod 4:5 p »
20.01.2024 17:00 31 2391 DRACI PARS ŠUMPERK SHKM Hodonín 5:4 p »
20.01.2024 17:00 31 2392 HC Bobři Val. Meziříčí HHK Velké Meziříčí 3:4 sn »
20.01.2024 17:00 31 2393 HC AZ Havířov 2010 HC Vyškov 4:5 p »
20.01.2024 18:00 31 2394 HK Nový Jičín BK Havlíčkův Brod 1:6 »
20.01.2024 17:00 31 2395 HC Kopřivnice SKLH Žďár n. Sázavou 4:3 »
20.01.2024 17:00 31 2396 Hokejový klub Opava s.r.o. TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:0 »
24.01.2024 18:00 32 2397 HC Kopřivnice DRACI PARS ŠUMPERK 2:3 p »
24.01.2024 17:30 32 2398 HC AZ Havířov 2010 Hokejový klub Opava s.r.o. 3:0 »
24.01.2024 18:00 32 2399 HC Bobři Val. Meziříčí HK Nový Jičín 4:0 »
24.01.2024 18:00 32 2400 SHKM Hodonín SKLH Žďár n. Sázavou 3:6 »
24.01.2024 18:00 32 2401 HC Vyškov TECHNIKA HOCKEY BRNO 8:3 »
24.01.2024 18:00 32 2402 BK Havlíčkův Brod HHK Velké Meziříčí 9:2 »
26.01.2024 18:00 33 2403 TECHNIKA HOCKEY BRNO DRACI PARS ŠUMPERK 3:1 »
31.01.2024 18:00 33 2404 SHKM Hodonín HC Bobři Val. Meziříčí 4:3 »
31.01.2024 18:00 33 2405 HHK Velké Meziříčí HC AZ Havířov 2010 1:6 »
31.01.2024 18:00 33 2406 HC Vyškov HK Nový Jičín 11:6 »
12.02.2024 18:00 33 2407 BK Havlíčkův Brod HC Kopřivnice 5:2 »
03.03.2024 15:00 33 2408 SKLH Žďár n. Sázavou Hokejový klub Opava s.r.o. 3:2 »
03.02.2024 17:30 34 2409 SKLH Žďár n. Sázavou DRACI PARS ŠUMPERK 2:1 »
03.02.2024 17:00 34 2410 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Bobři Val. Meziříčí 4:3 p »
03.02.2024 17:00 34 2411 SHKM Hodonín HC AZ Havířov 2010 2:4 »
03.02.2024 16:00 34 2412 HHK Velké Meziříčí HK Nový Jičín 7:4 »
03.02.2024 15:00 34 2413 HC Vyškov HC Kopřivnice 6:3 »
03.02.2024 15:15 34 2414 BK Havlíčkův Brod Hokejový klub Opava s.r.o. 5:2 »
07.02.2024 18:00 35 2415 HC Kopřivnice HC Bobři Val. Meziříčí 7:6 p »
07.02.2024 18:00 35 2416 Hokejový klub Opava s.r.o. HK Nový Jičín 7:2 »
07.02.2024 18:00 35 2417 DRACI PARS ŠUMPERK HC AZ Havířov 2010 1:2 sn »
07.02.2024 18:00 35 2418 SHKM Hodonín BK Havlíčkův Brod 5:1 »
07.02.2024 18:30 35 2419 TECHNIKA HOCKEY BRNO HHK Velké Meziříčí 2:3 »
07.02.2024 18:00 35 2420 SKLH Žďár n. Sázavou HC Vyškov 1:6 »
10.02.2024 17:00 36 2421 DRACI PARS ŠUMPERK BK Havlíčkův Brod 1:3 »
10.02.2024 17:00 36 2422 HC Bobři Val. Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 4:0 »
10.02.2024 15:00 36 2423 HC AZ Havířov 2010 TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:3 p »
10.02.2024 18:00 36 2424 HK Nový Jičín SHKM Hodonín 4:2 »
10.02.2024 17:00 36 2425 HC Kopřivnice HHK Velké Meziříčí 3:4 »
10.02.2024 17:00 36 2426 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Vyškov 4:5 sn »
14.02.2024 18:00 37 2427 Hokejový klub Opava s.r.o. HC Kopřivnice 3:1 »
14.02.2024 18:00 37 2428 HC Bobři Val. Meziříčí DRACI PARS ŠUMPERK 3:6 »
14.02.2024 17:30 37 2429 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 6:1 »
14.02.2024 18:30 37 2430 TECHNIKA HOCKEY BRNO SHKM Hodonín 1:4 »
14.02.2024 18:00 37 2431 BK Havlíčkův Brod SKLH Žďár n. Sázavou 2:4 »
14.02.2024 18:00 37 2432 HC Vyškov HHK Velké Meziříčí 7:3 »
17.02.2024 15:00 38 2433 HC Vyškov DRACI PARS ŠUMPERK 5:0 »
17.02.2024 17:00 38 2434 BK Havlíčkův Brod HC Bobři Val. Meziříčí 3:6 »
17.02.2024 17:00 38 2435 SKLH Žďár n. Sázavou HC AZ Havířov 2010 7:2 »
17.02.2024 18:00 38 2436 TECHNIKA HOCKEY BRNO HK Nový Jičín 4:7 »
17.02.2024 17:00 38 2437 SHKM Hodonín HC Kopřivnice 6:5 p »
17.02.2024 17:30 38 2438 HHK Velké Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 3:6 »
22.02.2024 18:00 39 2439 HC Kopřivnice HK Nový Jičín 4:3 sn »
21.02.2024 17:30 39 2440 HC AZ Havířov 2010 HC Bobři Val. Meziříčí 8:1 »
21.02.2024 18:00 39 2441 DRACI PARS ŠUMPERK Hokejový klub Opava s.r.o. 5:6 p »
21.02.2024 18:00 39 2442 SHKM Hodonín HHK Velké Meziříčí 3:5 »
22.02.2024 18:00 39 2443 HC Vyškov BK Havlíčkův Brod 4:6 »
21.02.2024 18:00 39 2444 SKLH Žďár n. Sázavou TECHNIKA HOCKEY BRNO 3:2 »
24.02.2024 17:00 40 2445 DRACI PARS ŠUMPERK HHK Velké Meziříčí 3:2 »
24.02.2024 17:00 40 2446 HC Bobři Val. Meziříčí HC Vyškov 6:4 »
24.02.2024 17:00 40 2447 HC AZ Havířov 2010 BK Havlíčkův Brod 8:3 »
24.02.2024 18:00 40 2448 HK Nový Jičín SKLH Žďár n. Sázavou 5:1 »
24.02.2024 17:00 40 2449 HC Kopřivnice TECHNIKA HOCKEY BRNO 6:4 »
24.02.2024 17:00 40 2450 Hokejový klub Opava s.r.o. SHKM Hodonín 3:4 p »
28.02.2024 18:00 41 2451 HC Kopřivnice HC AZ Havířov 2010 2:4 »
28.02.2024 18:00 41 2452 HK Nový Jičín DRACI PARS ŠUMPERK 1:3 »
28.02.2024 18:00 41 2453 HC Bobři Val. Meziříčí Hokejový klub Opava s.r.o. 3:4 p »
28.02.2024 18:00 41 2454 SHKM Hodonín HC Vyškov 6:2 »
28.02.2024 18:00 41 2455 HHK Velké Meziříčí SKLH Žďár n. Sázavou 1:4 »
28.02.2024 18:00 41 2456 BK Havlíčkův Brod TECHNIKA HOCKEY BRNO 2:0 »
02.03.2024 17:00 42 2457 SHKM Hodonín DRACI PARS ŠUMPERK 7:1 »
02.03.2024 17:30 42 2458 HHK Velké Meziříčí HC Bobři Val. Meziříčí 0:4 »
02.03.2024 15:00 42 2459 HC Vyškov HC AZ Havířov 2010 7:3 »
02.03.2024 17:00 42 2460 BK Havlíčkův Brod HK Nový Jičín 3:1 »
01.03.2024 18:00 42 2461 SKLH Žďár n. Sázavou HC Kopřivnice 4:3 sn »
02.03.2024 17:00 42 2462 TECHNIKA HOCKEY BRNO Hokejový klub Opava s.r.o. 5:2 »
06.03.2024 18:00 43 2463 DRACI PARS ŠUMPERK HC Kopřivnice 2:5 »
06.03.2024 18:00 43 2464 Hokejový klub Opava s.r.o. HC AZ Havířov 2010 1:3 »
06.03.2024 18:00 43 2465 HK Nový Jičín HC Bobři Val. Meziříčí 3:6 »
06.03.2024 18:00 43 2466 SKLH Žďár n. Sázavou SHKM Hodonín 2:4 »
06.03.2024 18:30 43 2467 TECHNIKA HOCKEY BRNO HC Vyškov 6:7 »
06.03.2024 18:00 43 2468 HHK Velké Meziříčí BK Havlíčkův Brod 1:7 »
09.03.2024 17:00 44 2469 DRACI PARS ŠUMPERK TECHNIKA HOCKEY BRNO 5:2 »
09.03.2024 17:00 44 2470 HC Bobři Val. Meziříčí SHKM Hodonín 5:6 p »
09.03.2024 17:00 44 2471 HC AZ Havířov 2010 HHK Velké Meziříčí 17:1 »
08.03.2024 18:00 44 2472 HK Nový Jičín HC Vyškov 4:8 »
09.03.2024 17:00 44 2473 HC Kopřivnice BK Havlíčkův Brod 6:3 »
09.03.2024 17:00 44 2474 Hokejový klub Opava s.r.o. SKLH Žďár n. Sázavou 6:4 »
17.01.2024 18:30 1 2475 HC Příbram MOSTEČTÍ LVI 8:3 »
17.01.2024 17:30 1 2476 Piráti Chomutov HC Tábor 0:2 »
17.01.2024 18:00 1 2477 HC Děčín HC Stadion Vrchlabí 8:4 »
17.01.2024 18:00 1 2478 HC Letci Letňany Slovan Ústí n.Labem 5:6 »
20.01.2024 17:00 2 2479 HC Příbram HC Děčín 8:5 »
20.01.2024 18:00 2 2480 HC Tábor HC Stadion Vrchlabí 3:1 »
20.01.2024 17:30 2 2481 Piráti Chomutov HC Letci Letňany 3:0 »
20.01.2024 15:00 2 2482 MOSTEČTÍ LVI Slovan Ústí n.Labem 5:3 »
24.01.2024 17:30 3 2483 Piráti Chomutov HC Příbram 4:1 »
24.01.2024 18:00 3 2484 HC Tábor MOSTEČTÍ LVI 8:2 »
24.01.2024 18:00 3 2485 HC Letci Letňany HC Děčín 6:2 »
24.01.2024 18:00 3 2486 Slovan Ústí n.Labem HC Stadion Vrchlabí 1:3 »
09.02.2024 18:00 4 2487 Slovan Ústí n.Labem HC Příbram 2:3 »
26.01.2024 18:00 4 2488 HC Děčín HC Tábor 3:2 »
17.02.2024 18:00 4 2489 HC Stadion Vrchlabí Piráti Chomutov 3:7 »
26.02.2024 18:00 4 2490 HC Letci Letňany MOSTEČTÍ LVI 5:3 »
31.01.2024 18:30 5 2491 HC Příbram HC Tábor 5:2 »
31.01.2024 18:00 5 2492 MOSTEČTÍ LVI Piráti Chomutov 2:4 »
31.01.2024 18:00 5 2493 HC Děčín Slovan Ústí n.Labem 3:4 sn »
31.01.2024 18:00 5 2494 HC Stadion Vrchlabí HC Letci Letňany 1:2 »
03.02.2024 17:00 6 2495 HC Příbram HC Letci Letňany 3:6 »
03.02.2024 18:00 6 2496 HC Tábor Slovan Ústí n.Labem 4:3 »
03.02.2024 17:30 6 2497 Piráti Chomutov HC Děčín 4:0 »
03.02.2024 15:00 6 2498 MOSTEČTÍ LVI HC Stadion Vrchlabí 4:2 »
07.02.2024 18:00 7 2499 HC Stadion Vrchlabí HC Příbram 0:2 »
07.02.2024 18:00 7 2500 HC Letci Letňany HC Tábor 1:5 »
07.02.2024 18:00 7 2501 Slovan Ústí n.Labem Piráti Chomutov 1:3 »
07.02.2024 18:00 7 2502 HC Děčín MOSTEČTÍ LVI 4:1 »
10.02.2024 15:30 8 2503 HC Děčín HC Příbram 1:3 »
10.02.2024 18:00 8 2504 HC Stadion Vrchlabí HC Tábor 3:2 »
10.02.2024 15:30 8 2505 HC Letci Letňany Piráti Chomutov 5:8 »
10.02.2024 16:00 8 2506 Slovan Ústí n.Labem MOSTEČTÍ LVI 4:0 »
14.02.2024 18:00 9 2507 MOSTEČTÍ LVI HC Příbram 2:4 »
14.02.2024 18:00 9 2508 HC Tábor Piráti Chomutov 4:2 »
14.02.2024 18:00 9 2509 HC Stadion Vrchlabí HC Děčín 4:2 »
14.02.2024 18:00 9 2510 Slovan Ústí n.Labem HC Letci Letňany 0:3 »
17.02.2024 17:00 10 2511 HC Příbram Slovan Ústí n.Labem 4:2 »
17.02.2024 18:00 10 2512 HC Tábor HC Děčín 8:1 »
04.02.2024 15:30 10 2513 Piráti Chomutov HC Stadion Vrchlabí 3:2 »
17.02.2024 15:00 10 2514 MOSTEČTÍ LVI HC Letci Letňany 4:5 »
21.02.2024 18:30 11 2515 HC Příbram Piráti Chomutov 2:1 »
21.02.2024 18:00 11 2516 MOSTEČTÍ LVI HC Tábor 4:8 »
21.02.2024 18:00 11 2517 HC Děčín HC Letci Letňany 4:6 »
21.02.2024 18:00 11 2518 HC Stadion Vrchlabí Slovan Ústí n.Labem 4:1 »
24.02.2024 15:00 12 2519 HC Letci Letňany HC Příbram 3:2 »
24.02.2024 16:00 12 2520 Slovan Ústí n.Labem HC Tábor 2:7 »
24.02.2024 15:00 12 2521 HC Děčín Piráti Chomutov 3:6 »
24.02.2024 18:00 12 2522 HC Stadion Vrchlabí MOSTEČTÍ LVI 5:2 »
28.02.2024 18:00 13 2523 HC Tábor HC Příbram 5:2 »
28.02.2024 17:30 13 2524 Piráti Chomutov MOSTEČTÍ LVI 8:2 »
28.02.2024 18:00 13 2525 Slovan Ústí n.Labem HC Děčín 5:0 »
28.02.2024 18:00 13 2526 HC Letci Letňany HC Stadion Vrchlabí 1:4 »
02.03.2024 17:00 14 2527 HC Příbram HC Stadion Vrchlabí 3:2 »
02.03.2024 18:00 14 2528 HC Tábor HC Letci Letňany 5:2 »
02.03.2024 17:30 14 2529 Piráti Chomutov Slovan Ústí n.Labem 6:1 »
02.03.2024 15:00 14 2530 MOSTEČTÍ LVI HC Děčín 0:5 k »
17.01.2024 18:30 1 2531 TJ HC Řisuty IHC Králové Písek 3:7 »
17.01.2024 18:00 1 2532 HC Wikov Hronov HC Kobra Praha 2:4 »
17.01.2024 18:30 1 2533 HK Kralupy n.Vltavou HC Benátky n.J. 0:3 »
20.01.2024 18:00 2 2534 HC Stadion Cheb HC Wikov Hronov 6:5 »
20.01.2024 17:00 2 2535 IHC Králové Písek HC Kobra Praha 4:3 sn »
20.01.2024 18:30 2 2536 TJ HC Řisuty HK Kralupy n.Vltavou 3:4 p »
24.01.2024 18:30 3 2537 TJ HC Řisuty HC Stadion Cheb 6:0 »
24.01.2024 18:30 3 2538 HK Kralupy n.Vltavou HC Wikov Hronov 1:3 »
24.01.2024 18:00 3 2539 HC Benátky n.J. HC Kobra Praha 8:2 »
26.01.2024 18:30 4 2540 HC Benátky n.J. HC Stadion Cheb 1:3 »
26.01.2024 19:00 4 2541 HC Wikov Hronov IHC Králové Písek 2:0 »
29.01.2024 18:00 4 2542 HC Kobra Praha TJ HC Řisuty 6:1 »
31.01.2024 18:00 5 2543 HC Stadion Cheb IHC Králové Písek 3:1 »
31.01.2024 18:00 5 2544 HC Wikov Hronov HC Benátky n.J. 7:8 »
31.01.2024 18:00 5 2545 HC Kobra Praha HK Kralupy n.Vltavou 6:2 »
03.02.2024 18:00 6 2546 HC Stadion Cheb HK Kralupy n.Vltavou 2:1 p »
03.02.2024 17:00 6 2547 IHC Králové Písek HC Benátky n.J. 0:3 »
03.02.2024 18:00 6 2548 TJ HC Řisuty HC Wikov Hronov 3:5 »
07.02.2024 18:00 7 2549 HC Kobra Praha HC Stadion Cheb 3:2 sn »
07.02.2024 18:30 7 2550 HK Kralupy n.Vltavou IHC Králové Písek 5:3 »
07.02.2024 18:00 7 2551 HC Benátky n.J. TJ HC Řisuty 5:2 »
10.02.2024 17:00 8 2552 HC Wikov Hronov HC Stadion Cheb 7:4 »
10.02.2024 18:00 8 2553 HC Kobra Praha IHC Králové Písek 7:4 »
10.02.2024 18:00 8 2554 HK Kralupy n.Vltavou TJ HC Řisuty 5:2 »
14.02.2024 18:00 9 2555 IHC Králové Písek TJ HC Řisuty 5:6 »
14.02.2024 18:00 9 2556 HC Kobra Praha HC Wikov Hronov 3:5 »
14.02.2024 18:00 9 2557 HC Benátky n.J. HK Kralupy n.Vltavou 7:4 »
17.02.2024 18:00 10 2558 HC Stadion Cheb HC Benátky n.J. 3:4 sn »
17.02.2024 17:00 10 2559 IHC Králové Písek HC Wikov Hronov 8:4 »
17.02.2024 18:30 10 2560 TJ HC Řisuty HC Kobra Praha 4:5 »
21.02.2024 18:00 11 2561 HC Stadion Cheb TJ HC Řisuty 3:5 »
21.02.2024 18:00 11 2562 HC Wikov Hronov HK Kralupy n.Vltavou 2:3 »
21.02.2024 18:00 11 2563 HC Kobra Praha HC Benátky n.J. 7:3 »
24.02.2024 18:00 12 2564 HK Kralupy n.Vltavou HC Stadion Cheb 3:1 »
24.02.2024 15:00 12 2565 HC Benátky n.J. IHC Králové Písek 4:3 »
24.02.2024 17:00 12 2566 HC Wikov Hronov TJ HC Řisuty 3:2 »
28.02.2024 18:00 13 2567 IHC Králové Písek HC Stadion Cheb 1:2 p »
28.02.2024 18:00 13 2568 HC Benátky n.J. HC Wikov Hronov 7:3 »
28.02.2024 18:30 13 2569 HK Kralupy n.Vltavou HC Kobra Praha 2:4 »
02.03.2024 18:00 14 2570 HC Stadion Cheb HC Kobra Praha 3:2 p »
02.03.2024 17:00 14 2571 IHC Králové Písek HK Kralupy n.Vltavou 8:4 »
02.03.2024 18:30 14 2572 TJ HC Řisuty HC Benátky n.J. 3:10 »
05.03.2024 18:00 PŘ1 2573 MOSTEČTÍ LVI HC Kobra Praha 1:4 »
05.03.2024 18:00 PŘ1 2574 Slovan Ústí n.Labem HC Benátky n.J. 3:4 »
07.03.2024 18:00 PŘ2 2575 HC Kobra Praha MOSTEČTÍ LVI 2:4 »
07.03.2024 16:30 PŘ2 2576 HC Benátky n.J. Slovan Ústí n.Labem 3:4 p »
09.03.2024 15:00 PŘ3 2577 MOSTEČTÍ LVI HC Kobra Praha 2:3 »
09.03.2024 16:00 PŘ3 2578 Slovan Ústí n.Labem HC Benátky n.J. 6:8 »
12.03.2024 17:30 OF1 2579 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 3:0 »
12.03.2024 18:00 OF1 2580 HC Tábor HC Benátky n.J. 4:2 »
12.03.2024 18:30 OF1 2581 HC Příbram HC Stadion Vrchlabí 4:2 »
12.03.2024 18:00 OF1 2582 HC Letci Letňany HC Děčín 6:2 »
12.03.2024 17:30 OF1 2583 HC AZ Havířov 2010 SKLH Žďár n. Sázavou 8:2 »
12.03.2024 18:00 OF1 2584 HC Vyškov HC Kopřivnice 9:1 »
12.03.2024 18:00 OF1 2585 SHKM Hodonín HK Nový Jičín 5:3 »
12.03.2024 18:00 OF1 2586 Hokejový klub Opava s.r.o. BK Havlíčkův Brod 3:4 p »
14.03.2024 18:00 OF2 2587 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 2:3 p »
14.03.2024 16:30 OF2 2588 HC Benátky n.J. HC Tábor 1:2 »
14.03.2024 18:00 OF2 2589 HC Stadion Vrchlabí HC Příbram 3:4 »
14.03.2024 18:00 OF2 2590 HC Děčín HC Letci Letňany 1:4 »
14.03.2024 18:00 OF2 2591 SKLH Žďár n. Sázavou HC AZ Havířov 2010 0:8 »
14.03.2024 18:00 OF2 2592 HC Kopřivnice HC Vyškov 2:4 »
14.03.2024 18:00 OF2 2593 HK Nový Jičín SHKM Hodonín 3:2 »
14.03.2024 18:00 OF2 2594 BK Havlíčkův Brod Hokejový klub Opava s.r.o. 6:3 »
16.03.2024 17:30 OF3 2595 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 4:0 »
16.03.2024 18:00 OF3 2596 HC Tábor HC Benátky n.J. 7:1 »
16.03.2024 17:00 OF3 2597 HC Příbram HC Stadion Vrchlabí 8:4 »
16.03.2024 18:30 OF3 2598 HC Letci Letňany HC Děčín 3:4 »
16.03.2024 17:00 OF3 2599 HC AZ Havířov 2010 SKLH Žďár n. Sázavou 5:0 k »
16.03.2024 15:00 OF3 2600 HC Vyškov HC Kopřivnice 3:2 p »
16.03.2024 17:00 OF3 2601 SHKM Hodonín HK Nový Jičín 2:3 p »
16.03.2024 17:00 OF3 2602 Hokejový klub Opava s.r.o. BK Havlíčkův Brod 1:2 »
18.03.2024 17:30 OF4 2603 HC Kobra Praha Piráti Chomutov 0:0 »
18.03.2024 17:30 OF4 2604 HC Benátky n.J. HC Tábor 0:0 »
18.03.2024 18:00 OF4 2605 HC Stadion Vrchlabí HC Příbram 0:0 »
18.03.2024 18:00 OF4 2606 HC Děčín HC Letci Letňany 0:1 p »
18.03.2024 18:00 OF4 2607 SKLH Žďár n. Sázavou HC AZ Havířov 2010 0:0 »
18.03.2024 18:00 OF4 2608 HC Kopřivnice HC Vyškov 0:0 »
18.03.2024 18:00 OF4 2609 HK Nový Jičín SHKM Hodonín 2:5 »
18.03.2024 18:00 OF4 2610 BK Havlíčkův Brod Hokejový klub Opava s.r.o. 0:0 »
20.03.2024 17:30 OF5 2611 Piráti Chomutov HC Kobra Praha 0:0 »
20.03.2024 18:00 OF5 2612 HC Tábor HC Benátky n.J. 0:0 »
20.03.2024 18:30 OF5 2613 HC Příbram HC Stadion Vrchlabí 0:0 »
20.03.2024 18:00 OF5 2614 HC Letci Letňany HC Děčín 0:0 »
20.03.2024 17:30 OF5 2615 HC AZ Havířov 2010 SKLH Žďár n. Sázavou 0:0 »
20.03.2024 18:00 OF5 2616 HC Vyškov HC Kopřivnice 0:0 »
20.03.2024 18:00 OF5 2617 SHKM Hodonín HK Nový Jičín 2:3 p »
20.03.2024 18:00 OF5 2618 Hokejový klub Opava s.r.o. BK Havlíčkův Brod 0:0 »
23.03.2024 17:30 ČF1 2619 Piráti Chomutov HC Letci Letňany 3:2 »
23.03.2024 18:00 ČF1 2620 HC Tábor HC Příbram 1:2 »
23.03.2024 17:00 ČF1 2621 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 8:5 »
23.03.2024 15:00 ČF1 2622 HC Vyškov BK Havlíčkův Brod 6:1 »
25.03.2024 18:00 ČF2 2623 HC Letci Letňany Piráti Chomutov 3:5 »
25.03.2024 18:30 ČF2 2624 HC Příbram HC Tábor 0:3 »
25.03.2024 18:00 ČF2 2625 HK Nový Jičín HC AZ Havířov 2010 0:3 »
25.03.2024 18:00 ČF2 2626 BK Havlíčkův Brod HC Vyškov 3:4 »
27.03.2024 17:30 ČF3 2627 Piráti Chomutov HC Letci Letňany 4:3 p »
27.03.2024 18:00 ČF3 2628 HC Tábor HC Příbram 5:0 »
27.03.2024 17:30 ČF3 2629 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 10:1 »
27.03.2024 18:00 ČF3 2630 HC Vyškov BK Havlíčkův Brod 4:1 »
29.03.2024 18:00 ČF4 2631 HC Letci Letňany Piráti Chomutov 0:0 »
29.03.2024 17:00 ČF4 2632 HC Příbram HC Tábor 2:0 »
29.03.2024 18:00 ČF4 2633 HK Nový Jičín HC AZ Havířov 2010 0:0 »
29.03.2024 15:00 ČF4 2634 BK Havlíčkův Brod HC Vyškov 0:0 »
31.03.2024 17:30 ČF5 2635 Piráti Chomutov HC Letci Letňany 0:0 »
31.03.2024 18:00 ČF5 2636 HC Tábor HC Příbram 1:0 »
31.03.2024 17:00 ČF5 2637 HC AZ Havířov 2010 HK Nový Jičín 0:0 »
31.03.2024 15:00 ČF5 2638 HC Vyškov BK Havlíčkův Brod 0:0 »
03.04.2024 17:30 SF1 2639 Piráti Chomutov HC Vyškov 0:0 »
03.04.2024 17:30 SF1 2640 HC AZ Havířov 2010 HC Tábor 0:0 »
04.04.2024 17:30 SF2 2641 Piráti Chomutov HC Vyškov 0:0 »
04.04.2024 17:30 SF2 2642 HC AZ Havířov 2010 HC Tábor 0:0 »
07.04.2024 17:00 SF3 2643 HC Vyškov Piráti Chomutov 0:0 »
07.04.2024 18:00 SF3 2644 HC Tábor HC AZ Havířov 2010 0:0 »
08.04.2024 18:00 SF4 2645 HC Vyškov Piráti Chomutov 0:0 »
08.04.2024 18:00 SF4 2646 HC Tábor HC AZ Havířov 2010 0:0 »
10.04.2024 17:30 SF5 2647 Piráti Chomutov HC Vyškov 0:0 »
10.04.2024 17:30 SF5 2648 HC AZ Havířov 2010 HC Tábor 0:0 »
12.04.2024 18:00 SF6 2649 HC Vyškov Piráti Chomutov 0:0 »
12.04.2024 18:00 SF6 2650 HC Tábor HC AZ Havířov 2010 0:0 »
14.04.2024 15:00 SF7 2651 Piráti Chomutov HC Vyškov 0:0 »
14.04.2024 15:00 SF7 2652 HC AZ Havířov 2010 HC Tábor 0:0 »
16.03.2024 17:30 OU1 2660 HHK Velké Meziříčí TJ HC Řisuty 2:6 »
23.03.2024 16:00 OU2 2661 TJ HC Řisuty HHK Velké Meziříčí 5:4 p »
30.03.2024 15:00 OU3 2662 HHK Velké Meziříčí TJ HC Řisuty 0:0 »

2. liga 2023/24 - Nadstavbová sk. Západ - skupina "A"

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Piráti Chomutov 14 11 0 0 3 200:87 105
2 HC Tábor 14 11 0 0 3 191:84 102
3 HC Příbram 14 10 0 0 4 179:122 94
4 HC Letci Letňany 14 8 0 0 6 162:119 79
5 HC Děčín 14 5 1 0 8 165:150 70
6 HC Stadion Vrchlabí 14 6 0 0 8 144:115 69
7 MOSTEČTÍ LVI 14 2 0 0 12 138:174 50
8 Slovan Ústí n.Labem 14 2 0 1 11 128:166 40

2. liga 2023/24 - Nadstavbová sk. Západ - skupina "B"

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Benátky n.J. 12 9 1 0 2 149:131 62
2 HC Kobra Praha 12 7 1 2 2 154:166 58
3 HC Stadion Cheb 12 3 3 2 4 118:164 48
4 HK Kralupy n.Vltavou 12 4 1 1 6 119:148 44
5 HC Wikov Hronov 12 6 0 0 6 137:200 41
6 IHC Králové Písek 12 3 1 1 7 118:157 38
7 TJ HC Řisuty 12 3 0 1 8 109:228 24

2. liga 2023/24 - Západ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Piráti Chomutov 28 22 2 2 2 141:59 72
2 HC Tábor 28 21 2 2 3 126:53 69
3 HC Příbram 28 19 3 1 5 129:84 64
4 HC Letci Letňany 28 16 3 1 8 112:69 55
5 HC Děčín 28 16 2 1 9 118:95 53
6 HC Stadion Vrchlabí 28 16 1 1 10 106:74 51
7 MOSTEČTÍ LVI 28 13 1 3 11 104:101 44
8 Slovan Ústí n.Labem 28 9 2 2 15 99:110 33
9 HC Kobra Praha 28 10 1 1 16 102:126 33
10 HC Benátky n.J. 28 8 3 3 14 86:94 33
11 HC Stadion Cheb 28 7 4 2 15 86:125 31
12 HK Kralupy n.Vltavou 28 7 2 4 15 85:104 29
13 IHC Králové Písek 28 6 3 2 17 74:111 26
14 HC Wikov Hronov 28 6 2 1 19 89:151 23
15 TJ HC Řisuty 28 3 0 5 20 69:170 14

2. liga 2023/24 - Východ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC AZ Havířov 2010 44 36 2 4 2 270:99 116
2 HC Vyškov 44 27 4 3 10 224:152 92
3 SHKM Hodonín 44 18 9 2 15 153:134 74
4 Hokejový klub Opava s.r.o. 44 19 6 3 16 143:134 72
5 BK Havlíčkův Brod 44 20 2 1 21 151:141 65
6 HK Nový Jičín 44 17 3 2 22 146:165 59
7 HC Kopřivnice 44 13 6 7 18 161:172 58
8 SKLH Žďár n. Sázavou 44 17 2 3 22 149:187 58
9 DRACI PARS ŠUMPERK 44 13 6 6 19 139:160 57
10 TECHNIKA HOCKEY BRNO 44 15 1 2 26 118:172 49
11 HC Bobři Val. Meziříčí 44 11 3 10 20 128:170 49
12 HHK Velké Meziříčí 44 12 2 3 27 121:217 43

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Tomáš Franek HAV FO 42 49 45 94 48 0
2 David Klimša HAV FO 43 33 55 88 51 0
3 Tomáš Komínek VYS FO 43 31 52 83 32 0
4 Jiří Půhoný ZDR FO 41 35 47 82 20 2
5 Dominik Dušek ZDR FO 44 35 45 80 63 2
6 Daniel Spratek HAV FO 44 20 43 63 23 0
7 Jan Křivohlávek HAV FO 41 18 42 60 22 0
8 Jakub Lehečka VYS FO 44 17 41 58 8 0
9 Tomáš Rousek OPA FO 36 24 31 55 34 0
10 Petr Kafka PRI FO 21 22 30 52 10 0
11 Milan Valašek HBR FO 44 26 26 52 22 0
12 Tomáš Nezbeda DEC FO 28 25 26 51 14 1
13 Vojtěch Pindel KOP FO 44 20 30 50 10 0
14 Viktor Konečný NOV FO 40 29 21 50 18 0
15 Lukáš Bednář HAV FO 30 17 31 48 40 0
16 Marek Tecl HBR FO 40 27 20 47 22 0
17 Dominik Suchý KOP FO 42 13 33 46 30 0
18 Tomáš Šťastný KOB FO 28 17 28 45 16 1
19 Viktor Hübl CHM FO 28 17 27 44 22 0
20 Tomáš Faigl DEC FO 28 9 35 44 4 1
21 Erik Pospíšil TEC FO 43 19 25 44 57 0
22 Daniel Vachutka SUM FO 44 14 29 43 30 -1
23 Vojtěch Dobiáš HOD FO 38 14 28 42 67 0
24 Patrik Urban VRC FO 28 15 26 41 18 1
25 Miroslav Juda VMZ FO 44 16 25 41 47 0
26 Roman Maliník NOV FO 35 18 23 41 20 0
27 Filip Vlček KOB FO 28 18 22 40 33 -1
28 Josef Hasman PRI FO 26 22 18 40 10 2
29 Václav Zídek KRA FO 27 22 17 39 30 4
30 Tadeáš Jaroš SUM FO 43 15 24 39 20 -1
31 Vojtěch Krejčiřík VYS FO 44 16 23 39 26 0
32 Dominik Luža HOD FO 37 18 21 39 6 0
33 Jakub Horký SUM FO 44 16 23 39 22 1
34 Petr Eret CHM FO 28 20 18 38 8 1
35 Kamil Bříška KOB FO 21 19 19 38 35 0
36 Adam Flok NOV FO 39 22 16 38 26 0
37 Marcel Kunc HAV DE 40 7 30 37 14 0
38 Jiří Doležal VMZ FO 38 22 15 37 20 0
39 Michal Janeček VYS FO 40 17 20 37 24 0
40 Matouš Čmiel HAV FO 43 15 22 37 16 0
41 Kryštof Stuchlík OPA FO 41 16 21 37 14 0
42 Pavel Písařík MOL FO 28 14 22 36 12 1
43 David Tůma DEC FO 23 19 17 36 54 1
44 Lukáš Endál HBR FO 32 21 15 36 14 0
45 Marek Kopic HBR FO 41 14 22 36 18 0
46 Ondřej Sluštík KOP FO 44 16 20 36 29 0
47 František Lukeš CHM FO 26 15 20 35 10 0
48 Jan Rudovský UNL FO 26 13 22 35 26 1
49 Vítězslav Bílek RIS FO 25 16 19 35 20 -1
50 Vladimír Brož DEC DE 28 7 28 35 35 2
51 Ondřej Ševčík HAV DE 42 11 24 35 41 0
52 Jan Wasserbauer ZDR FO 44 18 17 35 30 1
53 Jan Novák HBR DE 44 3 32 35 8 0
54 Matěj Mikulík VYS DE 44 5 30 35 44 0
55 Jakub Sklenář LET FO 27 10 24 34 10 0
56 Daniel Krejčí PRI DE 26 9 25 34 54 2
57 David Květoň NOV FO 33 13 21 34 24 0
58 Tomáš Káňa OPA FO 37 13 21 34 56 0
59 Marek Brada OPA FO 39 17 17 34 40 0
60 Matěj Sebera VYS FO 44 19 15 34 61 0
61 Adam Studený VYS DE 44 13 20 33 20 0
62 Adam Popelka VYS FO 43 22 11 33 6 0
63 Jan Kloz UNL FO 23 15 17 32 18 0
64 Matěj Kolda PRI FO 25 10 22 32 6 1
65 Matěj Mach HOD FO 31 12 20 32 26 0
66 Jan Štefka VYS FO 30 11 21 32 22 0
67 Jiří Karafiát HAV FO 22 14 18 32 22 0
68 Jan Milfait TAB FO 27 9 22 31 6 1
69 Ondřej Chrtek VRC FO 28 9 22 31 39 0
70 Jiří Šindelář OPA DE 40 3 28 31 22 0
71 Pavel Mrňa LET FO 27 13 17 30 50 0
72 Ondřej Šulek TAB FO 25 13 17 30 12 2
73 Jiří Brodek KOP FO 38 15 15 30 18 0
74 Jiří Pargáč KOP FO 41 15 15 30 83 0
75 Matěj Novák HOD FO 43 18 12 30 60 0
76 Jakub Procházka MOL FO 27 12 17 29 8 1
77 Marat Murtazin HRO FO 24 16 13 29 14 0
78 Petr Poppel LET FO 26 16 13 29 6 0
79 Matěj Korčák LET FO 28 16 13 29 14 2
80 Filip Pártl HBR FO 42 10 19 29 36 0
81 Karel Plášil TAB DE 25 6 22 28 10 1
82 Jakub Matušík TAB FO 28 12 16 28 28 0
83 Petr Kubíček SUM DE 41 5 23 28 24 0
84 Dominik Pawliczek HAV FO 33 16 12 28 8 0
85 Tomáš Pigl TEC FO 39 12 16 28 24 0
86 Jiří Zdeněk NOV FO 33 11 17 28 22 0
87 Lukáš Finsterle BOB FO 39 13 15 28 24 0
88 Jakub Apolenář HAV FO 42 13 15 28 41 0
89 Jakub Mach KOP FO 37 14 14 28 8 0
90 Tadeáš Svoboda CHM FO 28 9 18 27 10 0
91 Milan Dančišin TAB FO 28 13 14 27 6 2
92 Dominik Šteiner KOB DE 27 4 23 27 24 1
93 Václav Jankovský BNJ FO 26 10 17 27 14 -3
94 Jozef Danielčák SUM FO 42 14 13 27 18 0
95 Jakub Mrva HAV FO 28 12 15 27 12 0
96 Lukáš Volf PIS FO 28 7 19 26 10 0
97 Lukáš Sýkora UNL DE 27 9 17 26 48 1
98 David Šafránek BNJ FO 25 16 10 26 16 -5
99 David Jindra MOL FO 27 13 13 26 4 1
100 David Chalupa VRC FO 28 11 15 26 48 1
101 Radek Prošek STA FO 27 13 13 26 28 -2
102 Slavomír Kadleček ZDR FO 35 9 17 26 10 1
103 Milan Strnad VMZ FO 25 8 18 26 31 0
104 David Štefka VYS FO 31 15 11 26 34 0
105 David Šafránek BNJ FO 12 13 13 26 4 5
106 Petr Patyk RIS FO 21 9 16 25 55 -1
107 Martin Dubský UNL FO 28 12 13 25 18 2
108 Matěj Zadražil TAB FO 25 11 14 25 4 1
109 Ladislav Gengel PRI FO 22 10 15 25 33 1
110 Filip Krsek VRC FO 28 12 13 25 12 0
111 Matěj Tomajko VYS FO 43 10 15 25 18 0
112 Michal Velecký KOP FO 25 15 10 25 14 0
113 Ondrej Šišolák SUM FO 44 14 11 25 34 -1
114 Tomáš Vávra BOB FO 41 5 20 25 20 0
115 David Lekeš VYS FO 33 9 16 25 14 0
116 Tomáš Kulhánek ZDR DE 25 11 14 25 24 0
117 Robin Gebauer NOV FO 39 8 17 25 37 0
118 Lukáš Kastner VRC FO 27 15 9 24 8 0
119 Václav Krliš TAB FO 25 12 12 24 8 0
120 Jaroslav Šimeček MOL FO 23 10 14 24 6 2
121 Jiří Hozák BNJ FO 27 10 14 24 16 1
122 Jan Matiášek PIS FO 28 13 11 24 8 0
123 Dominik Arnošt LET FO 25 10 14 24 24 0
124 Šimon Kratochvil HAV FO 39 8 16 24 77 0
125 Petr Slabý VMZ DE 43 6 18 24 27 0
126 Daniel Stodůlka BOB FO 39 11 13 24 6 0
127 Adam Dvořák HBR DE 30 3 21 24 28 0
128 Filip Indrst KOP FO 35 12 12 24 12 0
129 Vladislav Houška KOB FO 25 7 16 23 24 1
130 Martin Tůma CHM FO 28 9 14 23 20 1
131 Jan Smola DEC FO 25 12 11 23 16 0
132 Vojtěch Šilhavý KRA FO 28 10 13 23 38 4
133 Jakub Zajíček CHM FO 28 11 12 23 2 1
134 Dominik Hohl VYS DE 42 3 20 23 34 0
135 Michael Vavřík BOB FO 44 8 15 23 8 0
136 Adam Bachánek HOD FO 42 9 14 23 8 0
137 Tomáš Žižka VYS DE 43 4 19 23 10 0
138 Petr Josefus PRI FO 14 7 16 23 2 0
139 Petr Josefus PRI FO 15 5 17 22 2 1
140 Adam Kellerstein KRA FO 22 5 17 22 8 0
141 Kryštof Hrala KRA FO 27 8 14 22 14 0
142 Adam Zeman TAB FO 24 11 11 22 6 0
143 Dominick Vašíček VYS FO 39 11 11 22 20 0
144 Marek Melenovský BOB FO 40 10 12 22 6 0
145 Jan Sluštík NOV FO 40 8 14 22 37 0
146 Jakub Chrpa CHM FO 28 16 5 21 8 0
147 Karel Benýšek TEC FO 44 10 11 21 28 0
148 Martin Dufek TEC DE 40 5 16 21 30 0
149 Jiří Karafiát HOD FO 22 13 8 21 14 0
150 Marek Haas HAV FO 35 8 13 21 22 0
151 Luboš Voříšek HBR FO 43 6 15 21 10 0
152 Tadeáš Talafa HOD DE 18 5 16 21 14 0
153 Tomáš Valenta HAV DE 43 2 19 21 16 0
154 Miroslav Kukla ZDR DE 29 3 18 21 12 0
155 Lukáš Kučera BNJ FO 27 5 15 20 28 1
156 Filip Weintritt HOD FO 36 10 10 20 32 0
157 Erik Hložánek HOD FO 33 7 13 20 48 0
158 Jan Vašenka OPA FO 39 9 11 20 6 0
159 Tomáš Šťastný KOB FO 12 10 10 20 0 -3
160 Václav Zídek KRA FO 10 10 10 20 12 3
161 Václav Jankovský BNJ FO 10 7 13 20 2 5
162 Dominik Zumr BNJ FO 28 8 11 19 16 -4
163 Michael Čejka STA FO 28 9 10 19 63 2
164 Lukáš Bednařík PRI FO 27 8 11 19 26 0
165 Rostislav Olesz NOV FO 23 8 11 19 16 0
166 Matěj Kořenek VYS FO 36 7 12 19 14 0
167 Lukáš Bureš HBR FO 35 13 6 19 18 0
168 Michal Romančík BOB FO 37 10 9 19 16 0
169 Marcel Juráň VMZ FO 37 7 12 19 12 0
170 David Kozubík BOB FO 44 7 12 19 15 0
171 Lukáš Volf PIS FO 12 8 11 19 12 0
172 Lukáš Kučera BNJ FO 12 6 13 19 10 0
173 Artem Popitich HRO FO 28 10 8 18 6 -1
174 Václav Skuhravý STA FO 28 6 12 18 33 -1
175 Filip Vaňkovský HRO FO 26 4 14 18 14 -2
176 Aleš Chamrád RIS FO 25 9 9 18 8 0
177 Tomáš Rousek PIS FO 20 7 11 18 48 0
178 Alex Nilsson SUM FO 42 5 13 18 10 0
179 Miroslav Rohlík ZDR FO 31 3 15 18 20 1
180 Miroslav Marek KOP DE 44 4 14 18 49 0
181 Radim Štěpánek OPA DE 41 4 14 18 24 0
182 Jan Vojtovič OPA FO 36 9 9 18 15 0
183 Jan Dluhoš VYS DE 41 6 12 18 26 0
184 Jakub Sajdl HOD FO 40 2 16 18 28 0
185 Martin Pleva ZDR DE 44 5 13 18 67 0
186 Vlastimil Hefka VYS DE 44 6 12 18 26 0
187 Tomáš Martinec TEC FO 31 11 7 18 10 0
188 Tadeáš Svoboda CHM FO 14 11 7 18 6 0
189 Jan Smola DEC FO 14 12 6 18 4 0
190 Filip Vlček KOB FO 12 10 8 18 4 -1
191 Kamil Bříška KOB FO 12 8 10 18 6 -3
192 Jan Matiášek PIS FO 12 9 9 18 6 -1
193 Radek Jelínek PRI DE 28 2 15 17 10 -1
194 Tomáš Urban KOB FO 19 8 9 17 10 -1
195 Patrik Kadeřávek CHM DE 22 4 13 17 8 0
196 Jiří Drtina LET DE 28 5 12 17 8 1
197 Jan Zedek DEC DE 28 7 10 17 14 -1
198 Jiří Stejskal KOB DE 23 5 12 17 20 0
199 Jakub Kynčl VRC DE 23 3 14 17 19 1
200 Ivan Řehoř MOL FO 25 7 10 17 52 0
201 Jan Klodner BNJ DE 28 2 15 17 24 -7
202 Vojtěch Šik STA DE 20 6 11 17 18 0
203 Jakub Veselý MOL FO 16 7 10 17 20 2
204 Lukáš Popela UNL DE 25 3 14 17 16 1
205 Šimon Krutina STA FO 28 7 10 17 16 -2
206 Ondřej Sýkora DEC FO 24 7 10 17 14 0
207 Richard Nemec SUM FO 7 7 10 17 0 0
208 Dominik Ficek HAV DE 42 4 13 17 24 0
209 Robert Havlát HBR FO 25 8 9 17 12 0
210 Adam Polách SUM FO 41 8 9 17 18 1
211 David Křenek VMZ FO 23 5 12 17 14 0
212 Roman Čermák HBR DE 20 1 16 17 10 0
213 Dzianis Zaichyk HOD FO 14 7 10 17 4 0
214 Viktor Hübl CHM FO 14 5 12 17 8 0
215 Pavel Mrňa LET FO 14 8 9 17 18 0
216 Tomáš Faigl DEC FO 10 1 16 17 0 0
217 Ondřej Sýkora RIS FO 11 7 10 17 15 0
218 Zdeněk Petráš RIS FO 9 5 12 17 6 -1
219 Lukáš Bednář HAV FO 5 3 13 16 2 0
220 Petr Kořán STA DE 28 3 13 16 22 0
221 Jan Radoš PIS DE 28 3 13 16 16 0
222 Dominik Novák KOB FO 21 8 8 16 24 -2
223 Tadeáš Pejchal KRA FO 28 2 14 16 33 1
224 Tomáš Bláha VRC FO 21 9 7 16 51 0
225 David Černý DEC FO 28 10 6 16 12 0
226 Aleš Havlůj MOL DE 26 3 13 16 16 1
227 Milan Antoš BNJ DE 27 7 9 16 40 2
228 Filip Moník VRC FO 25 7 9 16 41 1
229 Lukáš Jícha ZDR FO 44 5 11 16 46 1
230 Tobiáš Handl TEC FO 19 4 12 16 43 0
231 Dan Handl NOV FO 40 9 7 16 6 0
232 Filip Hlaváč KOP DE 30 3 13 16 14 0
233 Filip Hrůzek KOP DE 40 4 12 16 19 0
234 Petr Eret CHM FO 14 6 10 16 4 0
235 David Tůma DEC FO 13 8 8 16 6 0
236 Martin Jursa DEC FO 24 5 10 15 8 0
237 Radim Šlaicher VRC FO 28 4 11 15 0 0
238 Martin Berčík UNL FO 26 7 8 15 20 1
239 Petr Rozhon STA FO 27 6 9 15 18 -2
240 Radek Seidl TAB FO 28 7 8 15 45 0
241 Tomáš Pšenička LET FO 20 4 11 15 2 1
242 Petr Janeček RIS FO 18 5 10 15 10 -2
243 Jaroslav Roubík UNL FO 18 4 11 15 12 2
244 Adam Zich RIS DE 24 0 15 15 10 -1
245 Milan Kostourek CHM FO 19 6 9 15 10 2
246 Tadeáš Pinkas PRI FO 24 5 10 15 10 0
247 Petr Kuchta HBR FO 31 7 8 15 30 0
248 Adam Laciga HOD FO 37 3 12 15 12 0
249 Dominik Raška KOP FO 29 4 11 15 12 0
250 Michal Popelka BOB FO 12 7 8 15 2 0
251 David Pastor KOP FO 34 5 10 15 13 0
252 Kryštof Kadula OPA FO 31 9 6 15 11 0
253 Andrej Adamec OPA DE 18 4 11 15 12 0
254 David Rauš HOD DE 43 3 12 15 84 0
255 Štěpán Turek LET FO 14 14 1 15 8 0
256 Martin Nagy KOB FO 10 10 5 15 6 -3
257 Jiří Hozák BNJ FO 11 5 10 15 2 6
258 Tomáš Hubata TAB DE 28 2 12 14 43 1
259 Pavel Husarik KRA FO 27 7 7 14 16 0
260 Daniel Čech RIS FO 28 4 10 14 24 -1
261 Tomáš Bernat UNL FO 16 5 9 14 10 1
262 Vlastimil Kvasnička STA FO 20 5 9 14 14 1
263 Aleš Macek DEC FO 22 8 6 14 6 0
264 Martin Koupal PIS FO 20 9 5 14 0 0
265 Jiří Severa TAB FO 20 4 10 14 16 1
266 Štěpán Urbánek MOL DE 17 6 8 14 52 0
267 Matěj Hájek HRO FO 21 5 9 14 8 -1
268 Martin Nagy KOB FO 21 3 11 14 14 0
269 Ondřej Havlín PRI DE 11 6 8 14 6 3
270 Jan Dvořák BNJ FO 24 10 4 14 53 0
271 Nikolaj Parshakov DEC FO 25 5 9 14 30 0
272 Ivan Lytvynov BNJ DE 24 0 14 14 10 3
273 Nesim Harmim TEC FO 39 5 9 14 10 0
274 Petr Krejčí HOD FO 43 10 4 14 12 0
275 Roman Vaňo BOB FO 17 6 8 14 20 0
276 Adam Beránek OPA FO 40 5 9 14 56 0
277 Karel Holík TEC DE 41 2 12 14 28 0
278 Pavel Písařík MOL FO 14 9 5 14 0 0
279 Jiří Severa TAB FO 14 7 7 14 4 0
280 Patrik Urban VRC FO 13 5 9 14 15 0
281 Dominik Zumr BNJ FO 10 6 8 14 6 7
282 Matěj Hájek HRO FO 12 7 7 14 4 0
283 Marat Murtazin HRO FO 12 6 8 14 0 1
284 Tomáš Franek HAV FO 5 7 6 13 0 0
285 Tomáš Komínek VYS FO 6 4 9 13 0 0
286 Tomáš Hajič TAB DE 24 1 12 13 8 0
287 Yahor Hrakholski PIS FO 28 8 5 13 12 0
288 Marek Švec STA FO 18 8 5 13 29 0
289 Ilia Babrusev HRO DE 28 5 8 13 30 -4
290 Zoran Fiala LET DE 28 2 11 13 22 0
291 Richard Pětník PRI FO 27 3 10 13 10 0
292 Jakub Trefný UNL DE 27 2 11 13 52 2
293 Vladislav Vrtek HRO FO 8 3 10 13 2 0
294 Jan Holemý VYS DE 41 2 11 13 24 0
295 Adam Scheuter SUM FO 29 4 9 13 8 0
296 Patrik Vašíček TEC DE 38 1 12 13 38 0
297 Tomáš Křehlík HBR FO 23 5 8 13 16 0
298 Petr Antoníček HAV FO 17 4 9 13 8 0
299 Tomáš Račický TEC FO 44 5 8 13 35 0
300 David Vosátko HAV DE 44 6 7 13 16 0
301 Ondřej Martiník BOB DE 32 6 7 13 34 0
302 Jan Holaň NOV DE 44 1 12 13 28 0
303 Petr Kuboš NOV DE 33 1 12 13 6 0
304 Jakub Ludvík OPA DE 44 1 12 13 57 0
305 Jakub Čejka ZDR FO 23 7 6 13 8 0
306 Matej Petrek KOP DE 44 2 11 13 33 0
307 Šimon Pavlík HAV FO 34 7 6 13 48 0
308 Jakub Procházka MOL FO 13 5 8 13 11 0
309 Jan Svoboda CHM FO 13 8 5 13 29 0
310 Tomáš Nezbeda DEC FO 12 5 8 13 8 0
311 Milan Dančišin TAB FO 13 9 4 13 4 0
312 Ondřej Chrtek VRC FO 14 5 8 13 16 0
313 Vladimír Brož DEC DE 13 2 11 13 14 0
314 Jindřich Plíšek HRO FO 10 7 6 13 11 -1
315 Adam Studený VYS DE 6 11 1 12 4 0
316 Josef Zajíc KRA DE 28 3 9 12 19 1
317 David Zdeněk PRI DE 27 5 7 12 12 -1
318 Vojtěch Havlas BNJ FO 28 4 8 12 43 -2
319 František Mála CHM FO 28 4 8 12 8 0
320 Štěpán Turek LET FO 19 9 3 12 14 0
321 Ján Niko LET DE 21 5 7 12 18 1
322 Jan Lederer HRO FO 26 8 4 12 6 -1
323 Jan Svoboda CHM FO 12 4 8 12 2 0
324 Jaroslav Vašíček STA FO 27 6 6 12 24 -2
325 Tomáš Minařík SUM DE 44 3 9 12 6 1
326 Jiří Remta TEC DE 23 3 9 12 4 0
327 Jiří Tvrdý HAV FO 36 3 9 12 4 0
328 Jan Štědrý HOD FO 33 4 8 12 6 0
329 Lukáš Kaukič TEC FO 21 3 9 12 32 0
330 David Polesný HOD DE 28 2 10 12 14 0
331 Jakub Matušík TAB FO 14 4 8 12 8 0
332 Ondřej Šulek TAB FO 13 4 8 12 8 0
333 Martin Tůma CHM FO 13 4 8 12 0 0
334 Rudolf Huna TAB FO 13 7 5 12 4 0
335 Adam Zeman TAB FO 12 4 8 12 2 0
336 Jakub Zajíček CHM FO 14 9 3 12 2 0
337 Vojtěch Havlas BNJ FO 12 3 9 12 2 8
338 Alexei Trandin HRO FO 7 4 8 12 4 0
339 David Klimša HAV FO 5 3 8 11 10 0
340 Petr Zíb TAB FO 28 4 7 11 18 -1
341 Richard Záruba CHM DE 24 4 7 11 20 0
342 Vít Seemann CHM DE 28 2 9 11 12 0
343 Jan Bečvář PRI FO 26 8 3 11 8 0
344 Petr Przybyla HRO FO 12 4 7 11 6 -2
345 Martin Bláha UNL FO 21 5 6 11 20 1
346 Daniel Šoustek MOL DE 23 5 6 11 14 0
347 Michal Simon UNL FO 18 6 5 11 12 0
348 Lukáš Abraham VRC DE 28 2 9 11 8 1
349 Tomáš Labuzík LET FO 27 6 5 11 10 0
350 Štěpán Kuchynka UNL FO 22 3 8 11 10 -1
351 Miloslav Jáchym TAB DE 11 1 10 11 4 0
352 Jakub Tatar VRC FO 23 6 5 11 33 1
353 Karel Kubát UNL DE 11 1 10 11 22 1
354 David Putz CHM FO 20 3 8 11 2 0
355 Zdeněk Petráš RIS FO 10 5 6 11 10 0
356 Jakub Březák CHM DE 24 3 8 11 22 1
357 Martin Dudáš NOV DE 36 1 10 11 79 0
358 Adam Paleček VMZ FO 16 6 5 11 0 0
359 Pavel Skopal SUM FO 43 5 6 11 14 -2
360 Dominik Vacík HBR DE 38 0 11 11 8 0
361 Ludvík Rutar SUM DE 44 4 7 11 39 1
362 Tomáš Sedlaček HOD DE 39 0 11 11 20 0
363 Vojtěch Baroš BOB DE 29 5 6 11 26 0
364 Hynek Peš VMZ FO 5 4 7 11 2 0
365 Tomáš Andris BOB FO 18 5 6 11 16 0
366 Martin Berčík MOL FO 14 7 4 11 12 0
367 Jakub Sklenář LET FO 10 1 10 11 6 0
368 Tomáš Bernat UNL FO 14 6 5 11 12 0
369 Daniel Krejčí PRI DE 12 5 6 11 10 0
370 Petr Poppel LET FO 14 5 6 11 4 0
371 Ladislav Gengel PRI FO 13 3 8 11 35 0
372 Matěj Korčák LET FO 14 2 9 11 16 0
373 Jan Radoš PIS DE 12 1 10 11 2 -2
374 Vojtěch Šilhavý KRA FO 10 3 8 11 12 -1
375 Dominik Řepík BNJ FO 12 6 5 11 13 9
376 Petr Eret CHM FO 6 6 4 10 6 0
377 Dominik Arnošt LET FO 7 5 5 10 2 0
378 Adam Ženíšek PIS FO 19 1 9 10 8 0
379 Kryštof Pejchal RIS FO 26 4 6 10 41 -2
380 Jaroslav Pouzar PIS FO 27 4 6 10 8 -1
381 Václav Stejskal STA DE 28 3 7 10 18 1
382 Milan Kostourek MOL FO 6 3 7 10 4 0
383 Vítězslav Nedrda MOL DE 23 4 6 10 18 0
384 Tomáš Hollar PIS FO 27 5 5 10 14 0
385 Alexei Trandin HRO FO 11 4 6 10 6 0
386 Jakub Suchánek TAB DE 27 4 6 10 28 0
387 Rudolf Huna TAB FO 8 2 8 10 2 0
388 Josef Saňa PRI DE 17 1 9 10 6 0
389 Martin Mical MOL FO 27 2 8 10 20 2
390 Jan Švejda HOD DE 38 1 9 10 16 0
391 Jakub Masař TEC FO 31 4 6 10 14 0
392 Aleš Trnka VMZ DE 43 1 9 10 20 0
393 Tomáš Holiš BOB DE 44 0 10 10 22 0
394 Vojtěch Riedl HOD DE 19 5 5 10 10 0
395 Adam Urban KOP FO 35 2 8 10 22 0
396 Zdeněk Vedral VMZ FO 40 2 8 10 4 0
397 Jakub Müller SUM FO 20 4 6 10 10 0
398 Štěpán Dudycha SUM DE 32 3 7 10 14 0
399 Dominik Pokorný BOB FO 14 4 6 10 2 0
400 Matěj Sviták BOB DE 39 3 7 10 12 0
401 Radek Jelínek PRI DE 14 0 10 10 2 0
402 Jan Tůma DEC FO 14 5 5 10 8 0
403 Artyon Anason UNL FO 13 4 6 10 2 0
404 David Chalupa VRC FO 14 4 6 10 17 0
405 Jakub Suchánek TAB DE 13 1 9 10 12 0
406 Jan Duda TAB FO 12 1 9 10 2 0
407 Josef Hasman PRI FO 5 5 5 10 6 0
408 Lukáš Bednařík PRI FO 14 4 6 10 14 0
409 Dominik Arnošt LET FO 10 5 5 10 0 0
410 Michal Beneš HRO FO 7 3 7 10 2 0
411 Michael Čejka STA FO 12 5 5 10 18 1
412 Vítězslav Bílek RIS FO 8 6 4 10 32 -3
413 David Šafránek BNJ FO 3 4 5 9 4 1
414 Václav Jankovský BNJ FO 3 5 4 9 6 0
415 Jakub Sklenář LET FO 7 1 8 9 2 0
416 Petr Josefus PRI FO 8 2 7 9 6 0
417 Jakub Lehečka VYS FO 6 2 7 9 2 0
418 Roman Maliník NOV FO 8 5 4 9 6 0
419 Vladimír Kýhos MOL FO 9 1 8 9 2 1
420 Matěj Poul LET FO 17 1 8 9 41 1
421 Jakub Váchal CHM DE 22 0 9 9 14 1
422 Samuel Duchan PRI FO 19 3 6 9 14 1
423 Michal Steinocher MOL DE 27 2 7 9 45 2
424 Michal Bezouška KRA FO 14 3 6 9 10 0
425 Artyon Anason UNL FO 7 3 6 9 2 0
426 Lukáš Prášek TAB FO 22 5 4 9 18 0
427 Ferdinand Tóth STA FO 28 3 6 9 14 -2
428 Milan Böhm MOL DE 27 5 4 9 24 0
429 Šimon Táborský HRO DE 14 2 7 9 18 0
430 Štěpán Matějček VRC FO 9 2 7 9 4 0
431 Filip Eliáš CHM DE 14 2 7 9 12 0
432 Lukáš Hocelík MOL DE 20 0 9 9 6 1
433 Vojtěch Kysela LET FO 12 3 6 9 6 2
434 Ondřej Holomek BOB DE 24 2 7 9 23 0
435 Petr Ščurek HAV DE 38 0 9 9 30 0
436 Pavel Ambrož VMZ DE 43 5 4 9 115 0
437 David Vala HBR DE 14 2 7 9 14 0
438 Richard Liss BOB DE 36 0 9 9 20 0
439 René Bartošák KOP DE 29 4 5 9 102 0
440 Daniel Häring OPA FO 36 6 3 9 43 0
441 Tobiáš Handl VMZ FO 12 5 4 9 6 0
442 Pavel Matěj HOD FO 12 2 7 9 6 0
443 Patrik Gola BOB FO 14 3 6 9 8 0
444 Matěj Mach KOP FO 10 4 5 9 2 0
445 Jan Štindl OPA FO 31 1 8 9 8 0
446 Josef Krejsa OPA FO 14 5 4 9 19 0
447 Karel Plášil TAB DE 12 2 7 9 0 0
448 Jiří Říha TAB DE 11 1 8 9 0 0
449 Matěj Zadražil TAB FO 14 1 8 9 6 0
450 Ivan Řehoř MOL FO 14 3 6 9 12 0
451 Radek Prošek STA FO 11 4 5 9 10 1
452 Petr Patyk RIS FO 11 3 6 9 8 -3
453 Milan Antoš BNJ DE 12 6 3 9 12 8
454 Václav Kolářík RIS DE 10 3 6 9 4 -3
455 Filip Petrásek PIS FO 12 6 3 9 4 0
456 Zdeněk Petráš RIS FO 2 1 7 8 0 0
457 Viktor Hübl CHM FO 6 5 3 8 6 0
458 Viktor Konečný NOV FO 8 4 4 8 10 0
459 Petr Poppel LET FO 7 4 4 8 2 0
460 Matěj Korčák LET FO 7 1 7 8 8 0
461 David Chládek KRA DE 25 3 5 8 14 2
462 Kamil Černý TAB DE 22 3 5 8 20 1
463 Adam Bartoň DEC DE 28 0 8 8 2 1
464 Vladimír Hanus PIS DE 25 2 6 8 12 0
465 Patrik Zayml PIS FO 9 4 4 8 4 -1
466 Sebastian Janda RIS DE 26 3 5 8 24 -2
467 Maris Jass HRO DE 12 4 4 8 22 0
468 Daniel Jouza UNL FO 10 5 3 8 6 0
469 Stanislav Tichý KOB FO 21 5 3 8 8 1
470 Nooa Innanmaa STA DE 26 2 6 8 8 2
471 Ladislav Funk UNL DE 28 1 7 8 22 -1
472 Jiří Uhlík LET FO 18 3 5 8 4 0
473 Tomáš Soukup KRA FO 28 4 4 8 27 3
474 Tomáš Koblížek CHM FO 28 1 7 8 12 0
475 Tomáš Furch PRI FO 17 4 4 8 4 0
476 Jan Matuška KOB FO 11 1 7 8 2 2
477 Petr Antoníček SUM FO 9 3 5 8 12 0
478 Patrik Fajmon TEC DE 34 3 5 8 2 0
479 Václav Půža ZDR DE 44 3 5 8 18 0
480 Martin Vyrůbalík HOD DE 17 0 8 8 8 0
481 Jakub Velikovský BOB DE 31 2 6 8 4 0
482 Stanislav Báchor NOV DE 36 0 8 8 18 0
483 Filip Picka TEC FO 30 3 5 8 6 0
484 Tomáš Drtil SUM DE 6 3 5 8 10 0
485 Tomáš Havlík HAV DE 36 2 6 8 22 0
486 Sebastian Bartes TEC FO 43 4 4 8 20 0
487 Patrik Tarnoczy SUM FO 14 1 7 8 4 0
488 Pavel Tomaník TEC FO 27 8 0 8 8 0
489 Petr Zíb TAB FO 14 1 7 8 4 0
490 David Zdeněk PRI DE 14 5 3 8 6 0
491 Jakub Chrpa CHM FO 14 1 7 8 4 0
492 Patrik Kadeřávek CHM DE 14 2 6 8 7 0
493 Samuel Duchan PRI FO 13 5 3 8 8 0
494 Radek Seidl TAB FO 12 3 5 8 12 0
495 Václav Krliš TAB FO 14 4 4 8 2 0
496 Michal Simon UNL FO 14 4 4 8 8 0
497 Dominik Němeček LET DE 13 2 6 8 14 0
498 Jan Rudovský UNL FO 12 3 5 8 40 0
499 Martin Dubský UNL FO 11 2 6 8 6 0
500 Petr Kafka PRI FO 5 3 5 8 0 0
501 Tadeáš Pinkas PRI FO 14 4 4 8 4 0
502 Vojtěch Kysela LET FO 9 3 5 8 2 0
503 Martin Koupal PIS FO 12 6 2 8 8 -1
504 Jan Lederer HRO FO 9 3 5 8 4 -1
505 Václav Skuhravý STA FO 12 3 5 8 8 1
506 Tomáš Soukup KRA FO 12 4 4 8 0 -2
507 Filip Vaňkovský HRO FO 11 0 8 8 2 -2
508 David Straka HRO FO 12 3 5 8 20 0
509 David Květoň NOV FO 4 2 5 7 2 0
510 Pavel Mrňa LET FO 7 3 4 7 4 0
511 Samuel Duchan PRI FO 7 5 2 7 8 0
512 Jan Novák HBR DE 6 1 6 7 4 0
513 Matouš Čmiel HAV FO 5 4 3 7 2 0
514 Petr Kafka PRI FO 8 3 4 7 4 0
515 Ondřej Hampl KRA FO 18 3 4 7 14 0
516 Zdeněk Petráš UNL FO 9 3 4 7 4 1
517 Jaroslav Chlouba PRI FO 16 1 6 7 4 0
518 David Sýkora VRC DE 23 1 6 7 8 1
519 Oto Theimer LET FO 27 3 4 7 16 0
520 Daniel Šedivý HRO FO 4 4 3 7 2 0
521 Jakub Veselý CHM FO 11 4 3 7 4 0
522 Martin Kozák VRC FO 28 1 6 7 51 1
523 Viktor Martínek BNJ FO 12 6 1 7 16 -3
524 Michal Daniel MOL FO 18 2 5 7 0 0
525 David Voňka HRO DE 26 0 7 7 6 -1
526 Lukáš Stehlík CHM FO 12 4 3 7 2 0
527 Adam Mácha LET FO 28 2 5 7 8 1
528 Adam Čížek TAB DE 18 1 6 7 10 1
529 Dominik Řepík BNJ FO 9 3 4 7 0 0
530 Martin Lašák VMZ DE 29 2 5 7 12 0
531 David Dobša OPA FO 16 6 1 7 12 0
532 Jan Ludvík VMZ FO 6 3 4 7 6 0
533 Martin Škarka NOV FO 37 4 3 7 2 0
534 Jiří Kališ TEC DE 40 0 7 7 45 0
535 Tomáš Krupa OPA FO 22 3 4 7 14 0
536 Adam Spurný KOP DE 33 2 5 7 24 0
537 Martin Jursa DEC FO 11 2 5 7 6 0
538 Lukáš Kastner VRC FO 12 3 4 7 6 0
539 Jan Milfait TAB FO 10 2 5 7 10 0
540 Matěj Kolda PRI FO 5 5 2 7 0 0
541 Jakub Kynčl VRC DE 13 3 4 7 2 0
542 Tomáš Rajgl PRI DE 12 2 5 7 8 0
543 Filip Eliáš CHM DE 14 2 5 7 5 0
544 Tomáš Urban KOB FO 9 1 6 7 4 -2
545 Marek Švec STA FO 11 2 5 7 6 1
546 Petr Rozhon STA FO 12 5 2 7 31 0
547 Ilia Babrusev HRO DE 7 1 6 7 4 0
548 Jaroslav Pouzar PIS FO 12 1 6 7 8 -1
549 Jiří Stejskal KOB DE 9 3 4 7 8 0
550 Michal Kliment BNJ DE 12 0 7 7 8 4
551 Vladislav Houška KOB FO 8 4 3 7 2 -3
552 Martin Petrák KOB FO 12 2 5 7 0 -1
553 Tomáš Šťastný KOB FO 3 2 4 6 2 0
554 Lukáš Kučera BNJ FO 3 1 5 6 2 1
555 Matěj Mach HOD FO 5 1 5 6 0 0
556 Daniel Spratek HAV FO 5 4 2 6 27 0
557 Jakub Matušík TAB FO 8 0 6 6 2 1
558 Jakub Chrpa CHM FO 6 3 3 6 2 0
559 Jiří Karafiát HAV FO 5 4 2 6 6 0
560 Marcel Kunc HAV DE 4 0 6 6 0 0
561 Filip Pártl HBR FO 6 4 2 6 8 0
562 Štěpán Turek LET FO 7 3 3 6 0 0
563 Václav Krliš TAB FO 8 4 2 6 0 0
564 Jan Nevšímal TAB FO 8 3 3 6 0 0
565 Josef Hasman PRI FO 8 2 4 6 4 0
566 Jakub Mrva HAV FO 5 1 5 6 6 0
567 Jakub Apolenář HAV FO 4 3 3 6 2 0
568 Stanislav Vajner PIS DE 26 1 5 6 14 1
569 Tomáš Duda KOB DE 27 1 5 6 4 -2
570 Tomáš Rajgl PRI DE 19 1 5 6 17 0
571 Ján Bendík VRC DE 26 1 5 6 28 0
572 Václav Kolářík LET DE 16 2 4 6 0 0
573 Tomáš Urban MOL DE 21 2 4 6 16 0
574 Adam Jirků VRC FO 28 4 2 6 29 0
575 Tomáš Hynek HRO FO 7 3 3 6 2 0
576 Lukáš Adámek BOB FO 4 5 1 6 10 0
577 Martin Pěnčík SUM DE 5 4 2 6 0 0
578 Vítězslav Brož VMZ FO 5 3 3 6 2 0
579 Filip Dymák HBR FO 33 2 4 6 14 0
580 Ervasti Niko Petteri OPA DE 41 1 5 6 16 0
581 Lubomír Štach BOB DE 13 2 4 6 0 0
582 Pavel Matěj NOV FO 9 1 5 6 0 0
583 Tomáš Úlehla TEC DE 43 1 5 6 22 0
584 Šimon Kuchařík BOB FO 32 5 1 6 6 0
585 Martin Štola ZDR FO 29 1 5 6 45 0
586 Patrik Gola KOP FO 16 3 3 6 6 0
587 Tomáš Chlubna ZDR FO 32 2 4 6 35 0
588 Tomáš Hajič TAB DE 10 1 5 6 12 0
589 Jan Zedek DEC DE 11 3 3 6 6 0
590 Martin Kozák VRC FO 14 1 5 6 13 0
591 Miloslav Jáchym TAB DE 13 2 4 6 10 0
592 Lukáš Stehlík CHM FO 14 1 5 6 6 0
593 Filip Krsek VRC FO 13 4 2 6 10 0
594 Milan Kostourek CHM FO 12 1 5 6 6 0
595 Daniel Čech RIS FO 11 4 2 6 10 2
596 Viktor Martínek BNJ FO 8 4 2 6 20 -2
597 Tadeáš Pejchal KRA FO 12 1 5 6 4 -1
598 Ferdinand Tóth STA FO 12 2 4 6 10 1
599 Jan Marcilis PIS FO 7 2 4 6 4 0
600 Adolf Straka KRA DE 12 0 6 6 2 3
601 Šimon Táborský HRO DE 9 1 5 6 9 0
602 Filip Kolář PIS FO 6 2 4 6 2 -1
603 Tomáš Hynek HRO FO 10 3 3 6 0 0
604 Šimon Krutina STA FO 12 2 4 6 2 0
605 Ivan Lytvynov BNJ DE 10 1 5 6 2 8
606 Jan Kloz UNL FO 3 2 3 5 4 2
607 Marek Kopic HBR FO 6 2 3 5 2 0
608 Jan Milfait TAB FO 7 1 4 5 6 0
609 Marek Haas HAV FO 5 2 3 5 8 0
610 Vojtěch Krejčiřík VYS FO 6 2 3 5 6 0
611 Robert Havlát HBR FO 6 2 3 5 0 0
612 Tomáš Rousek OPA FO 3 3 2 5 4 0
613 Matěj Zadražil TAB FO 8 1 4 5 2 2
614 Tomáš Žižka VYS DE 6 0 5 5 0 0
615 Dzianis Zaichyk HOD FO 5 2 3 5 2 0
616 Yuya Okegawa RIS FO 25 3 2 5 8 -1
617 Radek Havel CHM DE 24 1 4 5 10 0
618 Dominik Kučera DEC DE 16 0 5 5 17 0
619 Štěpán Vimmer RIS FO 7 2 3 5 0 0
620 Ondřej Volráb RIS DE 21 4 1 5 4 0
621 Jiří Říha TAB DE 10 2 3 5 6 0
622 David Růžička RIS DE 14 0 5 5 42 0
623 Dominik Havelka PRI DE 24 1 4 5 14 0
624 Lukáš Chalupa LET DE 25 0 5 5 14 0
625 Josef Kopecký HRO DE 24 0 5 5 14 0
626 Robert Havlát TEC FO 5 2 3 5 4 0
627 David Košťál HBR FO 20 2 3 5 2 0
628 Štěpán Matějček BOB FO 3 2 3 5 5 0
629 Jakub Hruška NOV DE 39 0 5 5 18 0
630 Dominik Kafka NOV DE 32 0 5 5 8 0
631 Martin Vach TEC FO 21 4 1 5 6 0
632 Jakub Němec HOD DE 17 1 4 5 27 0
633 Martin Gregar ZDR FO 36 3 2 5 8 0
634 Patrik Tarnoczy NOV FO 17 4 1 5 6 0
635 Jakub Slusarczyk OPA FO 7 1 4 5 9 0
636 Tadeáš Kuba VMZ FO 33 3 2 5 8 0
637 Tomáš Staněk TEC FO 11 4 1 5 4 0
638 Václav Kočí BOB DE 30 2 3 5 6 0
639 Radim Hradil OPA FO 14 1 4 5 0 0
640 Jan Kloz UNL FO 2 1 4 5 0 0
641 František Mála CHM FO 11 3 2 5 0 0
642 Tomáš Pšenička LET FO 12 3 2 5 0 0
643 Vítězslav Nedrda MOL DE 9 0 5 5 4 0
644 David Jindra MOL FO 11 2 3 5 2 0
645 Tomáš Bláha VRC FO 12 1 4 5 6 0
646 Lukáš Prášek TAB FO 9 4 1 5 2 0
647 Milan Böhm MOL DE 13 3 2 5 10 0
648 Lukáš Abraham VRC DE 11 1 4 5 14 0
649 Pavel Gottfried UNL FO 13 2 3 5 6 0
650 Jaroslav Šimeček MOL FO 9 2 3 5 4 0
651 Jakub Trefný UNL DE 12 2 3 5 34 0
652 Nikolaj Parshakov DEC FO 14 1 4 5 26 0
653 Jakub Březák CHM DE 14 1 4 5 7 0
654 Stanislav Vajner PIS DE 11 3 2 5 2 -1
655 Jan Mašek BNJ DE 9 0 5 5 10 0
656 Artem Popitich HRO FO 10 2 3 5 0 0
657 Stanislav Tichý KOB FO 12 1 4 5 12 -3
658 Nooa Innanmaa STA DE 12 0 5 5 10 0
659 Václav Stejskal STA DE 12 1 4 5 8 1
660 Václav Pechlát PIS FO 9 1 4 5 4 -1
661 David Voňka HRO DE 12 0 5 5 10 2
662 Aleš Chamrád RIS FO 10 1 4 5 0 0
663 Pavel Řepka RIS FO 12 3 2 5 0 2
664 Artyon Anason UNL FO 3 2 2 4 2 3
665 Michal Simon UNL FO 3 1 3 4 0 -1
666 Martin Dubský UNL FO 3 1 3 4 4 0
667 Kamil Bříška KOB FO 3 2 2 4 0 0
668 Ivan Řehoř MOL FO 3 1 3 4 2 0
669 Jaroslav Šimeček MOL FO 2 2 2 4 2 0
670 Vítězslav Bílek RIS FO 2 3 1 4 0 0
671 Kryštof Stuchlík OPA FO 3 0 4 4 0 0
672 Filip Weintritt HOD FO 5 2 2 4 6 0
673 Karel Plášil TAB DE 8 2 2 4 2 -1
674 Lukáš Endál HBR FO 6 3 1 4 2 0
675 Tomáš Káňa OPA FO 3 3 1 4 0 0
676 Jan Štefka VYS FO 6 0 4 4 9 0
677 Patrik Kadeřávek CHM DE 6 0 4 4 0 0
678 Jiří Severa TAB FO 8 2 2 4 2 0
679 Ondřej Šulek TAB FO 8 1 3 4 0 0
680 Jiří Pargáč KOP FO 3 1 3 4 6 0
681 Tomáš Bláha VRC FO 3 4 0 4 4 0
682 Michal Janeček VYS FO 6 2 2 4 6 0
683 Milan Valašek HBR FO 6 0 4 4 10 0
684 Rudolf Huna TAB FO 4 1 3 4 0 1
685 Josef Saňa PRI DE 8 2 2 4 2 0
686 Adam Bachánek HOD FO 5 3 1 4 2 0
687 Adam Popelka VYS FO 6 0 4 4 0 0
688 Lukáš Bednařík PRI FO 8 2 2 4 6 0
689 David Tůma DEC FO 4 4 0 4 4 0
690 Ondřej Chrtek VRC FO 3 2 2 4 0 0
691 Tadeáš Pinkas PRI FO 8 1 3 4 0 0
692 Jakub Hruška BNJ FO 7 2 2 4 4 1
693 Ruslan Amirov HRO DE 4 0 4 4 0 0
694 Jiří Uhlík KRA FO 7 4 0 4 4 0
695 Pavel Vápeník STA DE 15 0 4 4 4 0
696 Ján Husák BNJ FO 8 1 3 4 31 0
697 Marek Pulda RIS FO 27 0 4 4 8 0
698 Filip Štrombach HRO FO 11 2 2 4 0 -1
699 Pavel Hejňák BNJ FO 12 0 4 4 2 -2
700 Petr Karpov STA DE 22 1 3 4 66 -1
701 Jakub Hladík VRC DE 24 3 1 4 2 1
702 Jan Marcilis PIS FO 3 2 2 4 0 0
703 Adolf Straka KRA DE 28 1 3 4 8 1
704 Kryštof Kapoun KRA DE 27 1 3 4 8 0
705 Jan Duda TAB FO 11 2 2 4 0 -1
706 Martin Petrák KOB FO 27 2 2 4 6 -1
707 Albert Cerman VRC FO 28 1 3 4 12 0
708 Michal Vágner BNJ FO 14 1 3 4 4 -1
709 Martin Kehar KRA DE 21 1 3 4 4 2
710 Michal Dragoun PRI FO 7 0 4 4 6 0
711 Jan Výrut RIS FO 21 2 2 4 16 -1
712 David Straka HRO FO 12 3 1 4 10 0
713 Vermeulen Conner Schultz HRO DE 10 1 3 4 28 -3
714 Jakub Exner HRO DE 7 1 3 4 14 0
715 Jan Chovanec DEC FO 18 1 3 4 0 0
716 Viktor Nesvadba VMZ FO 8 1 3 4 0 0
717 Jiří Sedlák HOD FO 11 2 2 4 8 0
718 Marco Lukačka BOB FO 12 0 4 4 4 0
719 Viktor Berka NOV FO 34 1 3 4 22 0
720 Tobias Tomeš SUM FO 16 2 2 4 8 0
721 Petr Švejda VMZ FO 14 0 4 4 4 0
722 Patrik Čermák TEC FO 6 3 1 4 0 0
723 Filip Střecha VMZ FO 16 2 2 4 4 0
724 Richard Orsech VMZ DE 21 2 2 4 6 0
725 Luka Zorko HOD DE 25 0 4 4 37 0
726 Tomáš Hanák NOV DE 30 0 4 4 24 0
727 Max Kotrba VMZ FO 32 4 0 4 39 0
728 Jaroslav Ludvík ZDR DE 42 0 4 4 36 0
729 Zdenko Hudeček NOV FO 18 4 0 4 0 0
730 Tomáš Kochánek VMZ DE 43 0 4 4 20 0
731 Marek Chvátal VMZ DE 13 3 1 4 6 0
732 Tomáš Ludvík ZDR FO 40 1 3 4 32 0
733 Libor Stuchlík HOD DE 18 2 2 4 2 0
734 Matěj Krejčí HBR DE 19 0 4 4 19 0
735 Jiří Benák HBR DE 35 0 4 4 26 0
736 Michal Kerber HBR DE 21 1 3 4 14 0
737 Petr Kelnar KOP DE 38 0 4 4 6 0
738 Niki Huovinen UNL FO 14 2 2 4 2 0
739 Tomáš Hubata TAB DE 14 4 0 4 10 0
740 Radek Havel CHM DE 14 0 4 4 8 0
741 David Sýkora VRC DE 8 1 3 4 6 0
742 Oto Theimer LET FO 9 3 1 4 0 0
743 František Lukeš CHM FO 4 0 4 4 4 0
744 Ladislav Funk UNL DE 11 0 4 4 12 0
745 Jan Nevšímal TAB FO 9 3 1 4 2 0
746 Daniel Jouza DEC FO 5 2 2 4 6 0
747 Tomáš Labuzík LET FO 13 1 3 4 10 0
748 Lukáš Chalupa LET DE 14 0 4 4 12 0
749 Richard Pětník PRI FO 14 0 4 4 0 0
750 Aleš Havlůj MOL DE 14 0 4 4 33 0
751 Jakub Tatar VRC FO 14 1 3 4 4 0
752 Ruslan Amirov UNL DE 14 1 3 4 8 0
753 David Chládek KRA DE 11 0 4 4 0 -1
754 Josef Zajíc KRA DE 11 0 4 4 2 -1
755 Jakub Luštinec HRO FO 3 3 1 4 6 -2
756 Petr Kořán STA DE 12 0 4 4 8 0
757 Kryštof Hrala KRA FO 11 2 2 4 12 1
758 Milan Davídek STA FO 11 1 3 4 11 0
759 Jonáš Marek KRA FO 10 4 0 4 4 2
760 Adam Zich RIS DE 12 0 4 4 2 -3
761 David Růžička RIS DE 12 0 4 4 4 1
762 Michal Němeček BNJ DE 12 1 3 4 8 2
763 Jan Klodner BNJ DE 6 2 2 4 12 0
764 Matěj Kvasnička KOB FO 12 0 4 4 2 -1
765 Jan Turek PIS DE 12 2 2 4 12 0
766 Milan Veselý HRO DE 11 1 3 4 0 -1
767 Jan Matuška KOB FO 12 1 3 4 2 0
768 Tomáš Bernat UNL FO 3 3 0 3 8 0
769 Filip Vlček KOB FO 3 1 2 3 4 0
770 Michal Steinocher MOL DE 3 0 3 3 8 0
771 Ladislav Funk UNL DE 3 0 3 3 0 2
772 Ivan Lytvynov BNJ DE 3 0 3 3 6 -1
773 Daniel Čech RIS FO 2 3 0 3 0 0
774 Tomáš Hajič TAB DE 8 1 2 3 4 0
775 Rostislav Olesz NOV FO 8 3 0 3 10 0
776 Martin Dudáš NOV DE 8 1 2 3 16 0
777 Dominick Vašíček VYS FO 6 0 3 3 8 0
778 Petr Kuchta HBR FO 5 2 1 3 4 0
779 Jan Křivohlávek HAV FO 5 2 1 3 2 0
780 Matěj Kolda PRI FO 8 0 3 3 25 0
781 Stanislav Báchor NOV DE 8 0 3 3 2 0
782 Martin Kozák VRC FO 3 1 2 3 4 0
783 Petr Antoníček HAV FO 5 1 2 3 2 0
784 Jan Svoboda CHM FO 6 1 2 3 2 0
785 Vojtěch Pindel KOP FO 3 1 2 3 0 0
786 Dan Handl NOV FO 8 1 2 3 0 0
787 Tomáš Nezbeda DEC FO 4 1 2 3 2 0
788 David Vosátko HAV DE 5 1 2 3 0 0
789 Matěj Sebera VYS FO 6 2 1 3 0 0
790 Erik Hložánek HOD FO 5 2 1 3 4 0
791 Lukáš Prášek TAB FO 8 2 1 3 0 0
792 Jakub Suchánek TAB DE 8 0 3 3 10 -1
793 Martin Tůma CHM FO 6 2 1 3 2 0
794 Dominik Němeček LET DE 7 1 2 3 14 0
795 Tomáš Sedlaček HOD DE 5 0 3 3 8 0
796 Jan Dluhoš VYS DE 6 1 2 3 0 0
797 Matěj Novák HOD FO 5 3 0 3 4 0
798 Jakub Sajdl HOD FO 5 0 3 3 4 0
799 Patrik Urban VRC FO 3 0 3 3 2 0
800 Ján Bendík VRC DE 3 0 3 3 4 0
801 Marek Tecl HBR FO 6 2 1 3 0 0
802 Tomáš Faigl DEC FO 4 0 3 3 0 0
803 Tomáš Valenta HAV DE 5 0 3 3 0 0
804 Adam Zeman TAB FO 8 3 0 3 6 1
805 Filip Eliáš CHM DE 6 0 3 3 6 0
806 Viktor Štípek KRA FO 9 2 1 3 4 0
807 Martin David KRA DE 22 2 1 3 18 0
808 David Novotný STA FO 6 2 1 3 0 1
809 Matěj Skuhravý STA FO 28 1 2 3 43 -1
810 Jan Kaltenböck DEC DE 22 0 3 3 14 0
811 Jan Mašek BNJ DE 20 0 3 3 6 -2
812 Stanislav Rubáček HRO DE 12 0 3 3 6 0
813 Petr Ulrych CHM DE 8 1 2 3 2 0
814 Adam Šilhán PIS DE 18 0 3 3 10 0
815 Nikita Guryevsky LET DE 26 0 3 3 2 0
816 Nikita Kirillov HRO FO 6 1 2 3 0 0
817 Jan Boukal VRC DE 25 0 3 3 6 0
818 Rudolf Klíma STA FO 15 0 3 3 6 -1
819 Matěj Malovický RIS DE 28 1 2 3 8 -1
820 Tomáš Řezáč HRO FO 12 2 1 3 6 -1
821 Jan Nevšímal TAB FO 18 0 3 3 2 -1
822 Jindřich Plíšek HRO FO 5 0 3 3 4 0
823 Pavel Gottfried UNL FO 28 0 3 3 6 0
824 Václav Kolářík RIS DE 7 0 3 3 2 0
825 Matěj Kvasnička KOB FO 24 1 2 3 10 1
826 Jakub Mařík PRI FO 23 2 1 3 39 1
827 Jan Turek PIS DE 28 0 3 3 18 -2
828 David Bradáček KRA FO 26 1 2 3 4 0
829 Václav Cestr HRO DE 8 1 2 3 4 0
830 Marek Havlík MOL DE 14 2 1 3 4 1
831 Erik Meluzin VMZ FO 5 3 0 3 2 0
832 Jakub Grauer ZDR DE 42 1 2 3 6 0
833 David Dolníček VMZ DE 41 1 2 3 18 0
834 Vojtěch Maštera ZDR FO 37 3 0 3 30 0
835 David Polodna ZDR FO 23 0 3 3 2 0
836 Jakub Michálek HAV DE 17 0 3 3 11 0
837 Matěj Vovsík VMZ DE 4 0 3 3 2 0
838 Vojtěch Holenda HBR FO 22 0 3 3 12 0
839 Petr Koukal ZDR FO 1 1 2 3 0 0
840 Tomáš Fojtík KOP DE 11 0 3 3 20 0
841 Patrik Zeman KOP DE 39 0 3 3 20 0
842 Nico Geidl NOV FO 2 1 2 3 0 0
843 Patrik Hohl SUM DE 35 0 3 3 8 -1
844 Libor Macháň HOD DE 10 3 0 3 4 0
845 Adam Hilšer NOV FO 36 1 2 3 10 0
846 Jan Hamřík BOB DE 8 1 2 3 0 0
847 Richard Adam ZDR DE 18 0 3 3 10 1
848 Jakub Hendrych OPA FO 28 1 2 3 16 0
849 Vladimír Kýhos MOL FO 10 1 2 3 26 0
850 Radim Šlaicher VRC FO 14 2 1 3 4 0
851 Jaroslav Chlouba PRI FO 12 0 3 3 2 0
852 Aleš Macek DEC FO 12 1 2 3 6 0
853 Zoran Fiala LET DE 14 0 3 3 12 0
854 Ondřej Havlín PRI DE 13 1 2 3 8 0
855 Jakub Hladík VRC DE 14 0 3 3 2 0
856 Josef Saňa PRI DE 9 0 3 3 29 0
857 Albert Cerman VRC FO 14 2 1 3 4 0
858 Ján Bendík VRC DE 11 2 1 3 8 0
859 Martin Mical MOL FO 11 1 2 3 18 0
860 Adam Mácha LET FO 14 0 3 3 4 0
861 Lukáš Popela UNL DE 14 0 3 3 18 0
862 Ondřej Hampl KRA FO 12 2 1 3 12 -1
863 Yuya Okegawa RIS FO 7 2 1 3 2 0
864 Yahor Hrakholski PIS FO 5 1 2 3 0 0
865 Pavel Husarik KRA FO 8 1 2 3 2 -1
866 Ondřej Volráb RIS DE 7 2 1 3 11 0
867 Aleš Knesl BNJ DE 9 0 3 3 4 5
868 Jiří Uhlík KRA FO 6 3 0 3 27 0
869 Adam Kellerstein KRA FO 4 1 2 3 0 0
870 Sebastian Janda RIS DE 8 1 2 3 8 0
871 Rudolf Klíma STA FO 11 1 2 3 31 1
872 Matěj Malovický RIS DE 12 0 3 3 2 0
873 Jaroslav Vašíček STA FO 12 1 2 3 4 0
874 Kryštof Kapoun KRA DE 12 0 3 3 10 -1
875 Michal Vágner BNJ FO 12 1 2 3 2 -4
876 Martin Kehar KRA DE 10 2 1 3 4 -4
877 Vojtěch Šik STA DE 5 0 3 3 8 0
878 Dominik Zumr BNJ FO 3 1 1 2 4 -2
879 Jakub Peca BNJ FO 2 1 1 2 2 0
880 Martin Bláha UNL FO 3 0 2 2 2 0
881 Jiří Stejskal KOB DE 3 1 1 2 2 0
882 David Jindra MOL FO 3 1 1 2 2 0
883 Dominik Šteiner KOB DE 3 1 1 2 2 0
884 Jan Rudovský UNL FO 3 1 1 2 0 1
885 Štěpán Kuchynka UNL FO 3 0 2 2 2 0
886 Milan Antoš BNJ DE 3 0 2 2 4 -1
887 Jiří Hozák BNJ FO 3 1 1 2 0 -1
888 Norair Hovsepyan UNL DE 3 1 1 2 0 0
889 Dominik Řepík BNJ FO 3 1 1 2 2 -1
890 Petr Slabý VMZ DE 2 1 1 2 0 0
891 Jiří Doležal VMZ FO 2 1 1 2 0 0
892 Milan Strnad VMZ FO 1 1 1 2 2 0
893 Adam Paleček VMZ FO 2 1 1 2 0 0
894 David Růžička RIS DE 2 2 0 2 2 0
895 Václav Kolářík RIS DE 2 1 1 2 0 0
896 Dominik Hohl VYS DE 6 1 1 2 2 0
897 Jan Holemý VYS DE 3 0 2 2 2 0
898 Matěj Tomajko VYS FO 6 0 2 2 0 0
899 Jan Bárta TAB FO 7 0 2 2 6 0
900 Radek Havel CHM DE 6 1 1 2 6 0
901 Slavomír Kadleček ZDR FO 2 0 2 2 0 0
902 Petr Svoboda PRI FO 8 1 1 2 2 0
903 Adam Bartoň DEC DE 4 0 2 2 0 0
904 Lukáš Kastner VRC FO 3 1 1 2 0 0
905 Ondřej Ševčík HAV DE 5 0 2 2 6 0
906 Matěj Kořenek VYS FO 6 2 0 2 2 0
907 Petr Ulrych CHM DE 6 1 1 2 4 0
908 Tadeáš Svoboda CHM FO 6 0 2 2 0 0
909 Dominik Suchý KOP FO 3 2 0 2 2 0
910 Oto Theimer LET FO 7 1 1 2 0 0
911 Dominik Ficek HAV DE 5 1 1 2 2 0
912 Filip Vlček KOB FO 3 1 1 2 0 0
913 Jan Zedek DEC DE 4 0 2 2 0 0
914 Miroslav Marek KOP DE 3 0 2 2 2 0
915 Jakub Hruška NOV DE 8 0 2 2 2 0
916 Dominik Kafka NOV DE 8 0 2 2 4 0
917 Dominik Luža HOD FO 5 0 2 2 2 0
918 David Vala HBR DE 6 0 2 2 12 0
919 Ondřej Havlín PRI DE 8 1 1 2 4 0
920 Jan Holaň NOV DE 8 0 2 2 4 0
921 Jan Sluštík NOV FO 8 1 1 2 8 0
922 Adam Flok NOV FO 4 1 1 2 2 0
923 Lukáš Kučera BNJ FO 3 0 2 2 0 0
924 David Lekeš VYS FO 6 0 2 2 4 0
925 Matěj Mikulík VYS DE 6 2 0 2 0 0
926 Vlastimil Hefka VYS DE 6 0 2 2 14 0
927 Lukáš Stehlík CHM FO 6 1 1 2 0 0
928 Ladislav Gengel PRI FO 7 0 2 2 4 0
929 Filip Krsek VRC FO 3 0 2 2 0 0
930 David Polesný HOD DE 5 0 2 2 4 0
931 David Rauš HOD DE 5 1 1 2 8 0
932 Vladimír Brož DEC DE 4 0 2 2 4 0
933 Václav Jankovský BNJ FO 3 1 1 2 2 0
934 Josef Broš KRA FO 18 1 1 2 0 0
935 Filip Patzelt PRI DE 18 1 1 2 12 0
936 Ondřej Polata UNL DE 12 0 2 2 2 0
937 Patrik Zayml TAB FO 9 1 1 2 2 0
938 Adam Křemen STA FO 1 1 1 2 0 0
939 Jan Tůma DEC FO 4 0 2 2 0 0
940 Matěj Novotný PIS FO 12 1 1 2 2 1
941 Alois Dubský PIS FO 10 2 0 2 6 0
942 Jakub Kučera KRA DE 23 1 1 2 14 1
943 Dominik Matouš HRO FO 6 2 0 2 6 0
944 Matěj Voděracký HRO FO 21 1 1 2 2 -3
945 Alexandr Remeš CHM FO 9 0 2 2 0 0
946 Michal Kliment BNJ DE 24 0 2 2 8 -4
947 Jonáš Marek KRA FO 16 1 1 2 0 0
948 Jan Peroutka MOL FO 1 2 0 2 0 0
949 Josef Rykl MOL DE 17 1 1 2 14 0
950 Daniel Jouza DEC FO 3 2 0 2 0 0
951 Dominik Němeček LET DE 28 0 2 2 37 0
952 Jakub Hajný RIS FO 9 0 2 2 12 -2
953 Tomáš Veselý HRO FO 6 0 2 2 2 0
954 Václav Hynek UNL DE 15 0 2 2 2 0
955 Jakub Dráb KOB DE 28 1 1 2 12 1
956 Adam Starý DEC DE 24 0 2 2 10 0
957 Matouš Hail PIS DE 1 0 2 2 2 0
958 Jonáš Jobánek LET FO 16 0 2 2 6 0
959 Michal Němeček BNJ DE 17 0 2 2 10 -3
960 Jan Strnad RIS DE 26 0 2 2 20 -1
961 Mikuláš Pohl HRO DE 1 0 2 2 0 0
962 Robin Míšek KOB FO 14 0 2 2 6 0
963 Ondřej Holý KOB DE 23 0 2 2 12 -2
964 Vít Kaštánek VRC DE 7 0 2 2 2 0
965 Lukáš Pavlát PIS DE 28 0 2 2 14 -1
966 Pavel Řepka RIS FO 23 1 1 2 2 -1
967 Martin Velíšek PIS DE 12 1 1 2 4 0
968 Max Kutlvašr HBR DE 22 0 2 2 14 0
969 Petr Vlašín VMZ DE 24 0 2 2 6 0
970 Jan Kuchta HBR DE 5 0 2 2 0 0
971 Jaroslav Tomeček KOP DE 5 1 1 2 6 0
972 Tomáš Vyroubal TEC FO 12 0 2 2 4 0
973 Mateusz Siekierka HAV FO 1 1 1 2 0 0
974 Martin Pigl TEC FO 26 0 2 2 49 0
975 Michael Foltýn BOB DE 17 1 1 2 43 0
976 Adam Svoboda ZDR DE 10 0 2 2 4 0
977 Martin Kubík KOP FO 42 2 0 2 12 0
978 Jakub Voznica OPA FO 3 1 1 2 4 0
979 Samuel Krajc VMZ FO 3 2 0 2 0 0
980 Matěj Bílek HOD DE 28 0 2 2 0 0
981 David Gřesík NOV DE 12 0 2 2 0 0
982 Viktor Burian VMZ FO 41 1 1 2 12 0
983 Adam Svoboda VMZ DE 12 0 2 2 8 0
984 David Homola NOV DE 4 0 2 2 6 0
985 Adam Middleton HAV FO 8 0 2 2 6 0
986 Jindřich Sladký TEC FO 7 0 2 2 0 0
987 Martin Kubíček ZDR DE 14 1 1 2 6 0
988 Dan Holáň NOV DE 22 0 2 2 4 0
989 Milan Křivohlávek SUM DE 2 2 0 2 14 0
990 Libor Macháň VYS DE 6 0 2 2 2 0
991 Richard Cachnín HBR FO 1 0 2 2 2 0
992 Petr Vampola ZDR FO 1 1 1 2 0 0
993 Jan Thiel OPA DE 24 0 2 2 14 0
994 Petr Svoboda PRI FO 8 1 1 2 0 0
995 Filip Patzelt PRI DE 10 0 2 2 35 0
996 Dominik Kučera DEC DE 11 0 2 2 13 0
997 Adam Charvát DEC DE 1 1 1 2 0 0
998 Matěj Poul LET FO 7 0 2 2 27 0
999 Jiří Špaček UNL FO 10 1 1 2 0 0
1000 Richard Záruba CHM DE 14 1 1 2 0 0
1001 Jiří Drtina LET DE 14 0 2 2 0 0
1002 Filip Novotný UNL FO 7 1 1 2 2 0
1003 Jakub Veselý CHM FO 5 0 2 2 2 0
1004 Štěpán Urbánek MOL DE 7 1 1 2 10 0
1005 Vojtěch Král MOL FO 8 1 1 2 2 0
1006 Ján Niko LET DE 2 1 1 2 4 0
1007 Josef Rykl MOL DE 9 0 2 2 6 0
1008 David Černý DEC FO 8 1 1 2 6 0
1009 Štěpán Kuchynka UNL FO 9 0 2 2 6 0
1010 Daniel Jouza CHM FO 2 1 1 2 2 0
1011 Jonáš Jobánek LET FO 6 0 2 2 2 0
1012 Tomáš Koblížek CHM FO 14 1 1 2 10 0
1013 Jan Pačan MOL FO 9 1 1 2 0 0
1014 Jan Chovanec DEC FO 12 1 1 2 4 0
1015 Filip Moník VRC FO 13 1 1 2 12 0
1016 Jakub Hamšík LET DE 12 1 1 2 12 0
1017 David Novotný STA FO 3 2 0 2 0 0
1018 Jakub Vogel STA DE 6 2 0 2 6 1
1019 Václav Brož PIS FO 10 1 1 2 4 0
1020 Petr Janeček RIS FO 10 1 1 2 6 -3
1021 Dominik Šteiner KOB DE 2 1 1 2 2 0
1022 Martin Lokajíček KRA DE 10 0 2 2 8 1
1023 Tomáš Veselý HRO FO 5 1 1 2 6 0
1024 Andrej Vlach STA FO 11 1 1 2 0 0
1025 Daniel Dudáček KOB DE 10 0 2 2 6 -2
1026 Lukáš Pavlát PIS DE 11 0 2 2 14 0
1027 Vojtěch Tolar PIS DE 10 0 2 2 4 -1
1028 Václav Cestr HRO DE 1 2 0 2 0 0
1029 Martin Berčík MOL FO 3 0 1 1 0 0
1030 Jakub Procházka MOL FO 3 1 0 1 0 0
1031 Jan Mašek BNJ DE 3 0 1 1 0 0
1032 Ondřej Polata UNL DE 2 1 0 1 2 0
1033 Tomáš Duda KOB DE 3 0 1 1 0 0
1034 Petr Horáček KOB DE 3 0 1 1 0 0
1035 Pavel Písařík MOL FO 3 0 1 1 0 0
1036 Filip Novotný UNL FO 3 1 0 1 2 -1
1037 Stanislav Tichý KOB FO 3 0 1 1 6 0
1038 Viktor Martínek BNJ FO 3 0 1 1 6 0
1039 Michal Kliment BNJ DE 3 0 1 1 4 0
1040 Martin Nagy KOB FO 3 0 1 1 2 0
1041 Vladislav Houška KOB FO 3 1 0 1 2 0
1042 Jiří Hoffmann MOL DE 3 0 1 1 0 0
1043 Aleš Havlůj MOL DE 3 1 0 1 0 0
1044 Michal Vágner BNJ FO 2 0 1 1 0 0
1045 Michal Němeček BNJ DE 3 1 0 1 0 0
1046 Jakub Trefný UNL DE 3 0 1 1 2 2
1047 Robin Míšek KOB FO 3 1 0 1 2 0
1048 Matěj Kvasnička KOB FO 3 0 1 1 4 0
1049 Martin Mical MOL FO 3 1 0 1 0 0
1050 Ruslan Amirov UNL DE 3 0 1 1 0 -1
1051 Yuya Okegawa RIS FO 2 0 1 1 0 0
1052 Aleš Trnka VMZ DE 2 0 1 1 0 0
1053 Marcel Juráň VMZ FO 2 0 1 1 0 0
1054 Adam Zich RIS DE 2 0 1 1 0 0
1055 David Křenek VMZ FO 1 1 0 1 4 0
1056 Tadeáš Kuba VMZ FO 2 1 0 1 2 0
1057 Jan Strnad RIS DE 2 0 1 1 0 0
1058 Jan Výrut RIS FO 2 1 0 1 4 0
1059 Jan Švejda HOD DE 4 0 1 1 2 0
1060 Tomáš Hubata TAB DE 8 1 0 1 15 0
1061 Petr Zíb TAB FO 8 0 1 1 2 0
1062 David Košťál HBR FO 6 1 0 1 2 0
1063 Tomáš Šťastný KOB FO 3 0 1 1 2 0
1064 David Zdeněk PRI DE 8 1 0 1 4 0
1065 Ondřej Sluštík KOP FO 3 1 0 1 6 0
1066 Martin Jursa DEC FO 4 0 1 1 10 0
1067 Lukáš Vacín LET FO 7 0 1 1 2 0
1068 Jan Mašek BNJ DE 3 0 1 1 0 -1
1069 Jiří Šindelář OPA DE 3 0 1 1 0 0
1070 Šimon Kratochvil HAV FO 5 0 1 1 4 0
1071 Jiří Sedlák HOD FO 5 1 0 1 0 0
1072 Jakub Váchal CHM DE 6 0 1 1 0 0
1073 Viktor Berka NOV FO 8 0 1 1 4 0
1074 David Sýkora VRC DE 3 0 1 1 2 0
1075 Dominik Zumr BNJ FO 3 0 1 1 0 -2
1076 Jiří Drtina LET DE 7 1 0 1 4 0
1077 Jakub Michálek HAV DE 5 0 1 1 0 0
1078 Filip Dymák HBR FO 6 0 1 1 0 0
1079 Lukáš Bureš HBR FO 5 0 1 1 2 0
1080 František Mála CHM FO 6 1 0 1 0 0
1081 Jakub Veselý CHM FO 4 0 1 1 2 0
1082 Dominik Dušek ZDR FO 2 0 1 1 2 0
1083 Zoran Fiala LET DE 7 0 1 1 2 0
1084 Tomáš Pšenička LET FO 7 1 0 1 4 0
1085 Viktor Martínek BNJ FO 3 1 0 1 7 -2
1086 David Šafránek BNJ FO 3 1 0 1 0 1
1087 Marek Brada OPA FO 3 0 1 1 2 0
1088 Petr Ščurek HAV DE 5 1 0 1 25 0
1089 Dominik Vacík HBR DE 6 0 1 1 4 0
1090 Jiří Stejskal KOB DE 2 0 1 1 0 0
1091 Jiří Brodek KOP FO 3 0 1 1 0 0
1092 Martin Kubík KOP FO 3 0 1 1 0 0
1093 Jakub Kynčl VRC DE 3 0 1 1 2 0
1094 Dominik Pawliczek HAV FO 5 0 1 1 2 0
1095 Petr Krejčí HOD FO 5 1 0 1 0 0
1096 Milan Dančišin TAB FO 1 1 0 1 4 0
1097 Dominik Šteiner KOB DE 3 1 0 1 2 0
1098 Martin Gregar ZDR FO 2 0 1 1 0 0
1099 David Černý DEC FO 4 1 0 1 0 0
1100 Zdenko Hudeček NOV FO 8 1 0 1 4 0
1101 David Gřesík NOV DE 7 1 0 1 4 0
1102 Tomáš Labuzík LET FO 7 0 1 1 0 0
1103 Kryštof Kadula OPA FO 3 1 0 1 0 0
1104 Miloslav Jáchym TAB DE 6 0 1 1 4 0
1105 Jan Duda TAB FO 8 0 1 1 7 0
1106 Luboš Voříšek HBR FO 6 0 1 1 0 0
1107 Martin Pleva ZDR DE 2 1 0 1 2 0
1108 Martin Škarka NOV FO 5 0 1 1 0 0
1109 Milan Antoš BNJ DE 3 0 1 1 2 0
1110 Michal Vágner BNJ FO 3 0 1 1 0 -2
1111 Andrej Adamec OPA DE 2 0 1 1 2 0
1112 David Štefka VYS FO 6 0 1 1 6 0
1113 Matěj Zavřel VYS DE 3 1 0 1 2 0
1114 Vojtěch Dobiáš HOD FO 4 0 1 1 29 0
1115 Martin Štola ZDR FO 2 1 0 1 6 0
1116 David Putz CHM FO 3 1 0 1 2 0
1117 Tomáš Koblížek CHM FO 6 0 1 1 4 0
1118 Nikolaj Parshakov DEC FO 4 1 0 1 27 0
1119 Vít Kaštánek VRC DE 3 1 0 1 8 0
1120 Jiří Hozák BNJ FO 3 1 0 1 4 1
1121 Adam Beránek OPA FO 3 0 1 1 29 0
1122 Jan Štindl OPA FO 3 0 1 1 0 0
1123 Libor Stuchlík HOD DE 5 0 1 1 2 0
1124 Jakub Březák CHM DE 5 0 1 1 4 0
1125 Filip Moník VRC FO 3 0 1 1 0 0
1126 Vojtěch Kysela LET FO 7 1 0 1 0 0
1127 Dominik Řepík BNJ FO 3 0 1 1 2 1
1128 Jan Bárta TAB FO 14 0 1 1 2 2
1129 Jakub Janča KOB FO 15 1 0 1 0 0
1130 David Petrásek STA DE 13 0 1 1 27 0
1131 Jakub Vogel STA DE 11 0 1 1 6 0
1132 Adam Charvát DEC DE 1 0 1 1 0 0
1133 Michal Häusler VRC DE 1 0 1 1 0 0
1134 Václav Brož PIS FO 20 1 0 1 4 0
1135 Tomáš Březina PIS DE 4 1 0 1 2 0
1136 Lukáš Vacín LET FO 8 1 0 1 0 1
1137 Jiří Špaček UNL FO 14 0 1 1 0 -1
1138 Petr Horáček KOB DE 18 0 1 1 32 0
1139 Daniel Zavřel STA DE 7 0 1 1 0 -1
1140 Pavel Tomšík DEC DE 5 0 1 1 4 0
1141 Lukáš Čunát PIS DE 8 0 1 1 8 0
1142 Jiří Háva LET DE 9 0 1 1 4 0
1143 Aleš Knesl BNJ DE 4 0 1 1 0 3
1144 Štěpán Binko KRA FO 20 0 1 1 8 0
1145 Alex Jonák STA DE 21 0 1 1 2 -1
1146 Jakub Krejsa STA FO 10 1 0 1 2 0
1147 Maxim Havrda KOB FO 3 0 1 1 0 0
1148 Milan Davídek STA FO 3 0 1 1 0 0
1149 Jiří Jebavý DEC DE 3 0 1 1 0 0
1150 Pavel Douša BNJ FO 1 0 1 1 0 1
1151 David Nedoma UNL FO 14 0 1 1 2 -1
1152 Jan Kusý BNJ FO 3 0 1 1 0 -3
1153 Jakub Mulač RIS FO 11 1 0 1 0 -2
1154 Václav Maršík HRO FO 3 1 0 1 2 0
1155 Filip Ondruš HRO DE 18 1 0 1 10 -2
1156 Jakub Kocián HRO FO 8 1 0 1 2 0
1157 Dan Bartoš UNL DE 9 1 0 1 4 -1
1158 František Hynek CHM DE 8 0 1 1 0 0
1159 Andrej Vlach STA FO 7 1 0 1 4 0
1160 Jan Strýček STA DE 15 1 0 1 54 -1
1161 Jiří Hoffmann MOL DE 20 1 0 1 12 0
1162 Jakub Loukota DEC DE 15 1 0 1 2 0
1163 Petr Hruška DEC FO 10 0 1 1 4 0
1164 Jan Březina PIS FO 4 1 0 1 2 0
1165 Matěj Gajdolín TAB DE 5 0 1 1 0 0
1166 Daniel Dudáček KOB DE 8 1 0 1 6 0
1167 Ondřej Príhoda STA FO 4 1 0 1 0 0
1168 Vojtěch Hercík DEC DE 5 0 1 1 27 0
1169 Tomáš Perička VRC DE 17 0 1 1 6 0
1170 Milan Veselý HRO DE 3 0 1 1 2 0
1171 Filip Mareš UNL DE 6 0 1 1 0 0
1172 Jan Tůma UNL FO 19 1 0 1 8 1
1173 Ruslan Amirov UNL DE 6 0 1 1 15 0
1174 Vojtěch Buberl MOL FO 13 0 1 1 4 0
1175 Daniel Dej DEC FO 4 0 1 1 2 0
1176 Jakub Suchan PIS FO 2 1 0 1 2 0
1177 Filip Ducháč LET DE 15 1 0 1 6 0
1178 Daniel Kabelka VMZ DE 7 0 1 1 10 0
1179 Štěpán Dudycha VMZ DE 4 0 1 1 6 0
1180 Michael Fornál TEC DE 21 1 0 1 2 0
1181 Aleš Dufek HOD FO 10 0 1 1 4 0
1182 Matyáš Dědek BOB FO 3 1 0 1 2 0
1183 Petr Andrle KOP DE 5 1 0 1 2 0
1184 Adam Horký VMZ FO 11 1 0 1 6 0
1185 Šimon Báťa VMZ FO 2 1 0 1 0 0
1186 Antonín Pospíšil TEC DE 2 1 0 1 0 0
1187 Jan Vaněček HBR DE 3 0 1 1 0 0
1188 Jakub Adámek BOB DE 3 1 0 1 0 0
1189 Filip Krzak KOP DE 7 0 1 1 4 0
1190 René Hladiš NOV DE 11 0 1 1 4 0
1191 Otto Alvin Verneri Pitkaenen SUM FO 5 1 0 1 2 0
1192 Matyáš Jarmara SUM DE 18 0 1 1 4 0
1193 Martin Andrýsek NOV DE 16 0 1 1 4 0
1194 Alex Kotásek OPA FO 40 1 0 1 14 0
1195 David Michalčuk VMZ FO 3 1 0 1 2 0
1196 Martin Kývala BOB FO 6 0 1 1 0 0
1197 Daniel Capil BOB FO 1 0 1 1 0 0
1198 Adam Koláček BOB FO 2 1 0 1 0 0
1199 Tomáš Kaut ZDR FO 1 1 0 1 0 0
1200 Matúš Lehotský OPA DE 28 0 1 1 2 0
1201 Martin Zych HBR DE 18 0 1 1 10 0
1202 Filip Picka ZDR FO 9 0 1 1 2 0
1203 Adam Holík OPA DE 3 1 0 1 2 0
1204 Martin Buršík OPA FO 27 1 0 1 10 0
1205 Lukáš Horný OPA FO 3 0 1 1 0 0
1206 Ondřej Broža VMZ FO 18 0 1 1 8 0
1207 Petr Svoboda NOV FO 6 1 0 1 2 0
1208 Tomáš Wendelin OPA FO 8 0 1 1 2 0
1209 Martin Izák SUM FO 6 1 0 1 0 0
1210 David Cekr SUM DE 19 1 0 1 0 0
1211 Tomáš Šantora VMZ FO 41 1 0 1 8 0
1212 Josef Cibuzar SUM DE 13 0 1 1 8 -2
1213 Pavel Kubica TEC DE 22 0 1 1 4 0
1214 Marek Urban BOB FO 23 0 1 1 4 0
1215 Daniel Pachula OPA DE 23 0 1 1 2 0
1216 Jan Bárta TAB FO 1 0 1 1 0 0
1217 Kamil Černý TAB DE 5 0 1 1 6 0
1218 Adam Bartoň DEC DE 14 1 0 1 4 0
1219 Lukáš Vacín LET FO 14 0 1 1 4 0
1220 Patrik Zayml TAB FO 2 0 1 1 2 0
1221 Jakub Váchal CHM DE 14 1 0 1 10 0
1222 Petr Ulrych CHM DE 14 0 1 1 10 0
1223 Vít Seemann CHM DE 14 0 1 1 4 0
1224 Jiří Háva LET DE 7 1 0 1 2 0
1225 Michal Steinocher MOL DE 8 0 1 1 12 0
1226 Jan Boukal VRC DE 13 0 1 1 2 0
1227 Martin Bláha UNL FO 11 0 1 1 16 0
1228 Adam Starý DEC DE 4 0 1 1 0 0
1229 Jakub Loukota DEC DE 8 0 1 1 0 0
1230 Petr Hruška DEC FO 6 0 1 1 0 0
1231 Petr Fiala VRC DE 7 0 1 1 0 0
1232 Barnabáš Novák CHM FO 1 1 0 1 0 0
1233 Tomáš Furch PRI FO 14 0 1 1 12 0
1234 Tomáš Urban MOL DE 10 0 1 1 10 0
1235 Adam Jirků VRC FO 14 0 1 1 4 0
1236 Tomáš Perička VRC DE 13 1 0 1 6 0
1237 Vít Kaštánek VRC DE 8 1 0 1 4 0
1238 Vojtěch Buberl MOL FO 11 0 1 1 4 0
1239 Marek Havlík MOL DE 7 1 0 1 6 0
1240 Filip Ducháč LET DE 12 0 1 1 2 0
1241 Viktor Procházka RIS FO 12 0 1 1 4 -1
1242 Tomáš Duda KOB DE 12 0 1 1 10 -4
1243 Lukáš Čunát PIS DE 12 0 1 1 10 0
1244 Jan Zátopek PIS FO 3 1 0 1 0 0
1245 Jakub Kučera KRA DE 11 0 1 1 0 -2
1246 Kryštof Pejchal RIS FO 2 0 1 1 2 0
1247 Pavel Vápeník STA DE 10 0 1 1 6 1
1248 Ján Husák BNJ FO 3 1 0 1 2 -1
1249 Dominik Matouš HRO FO 3 0 1 1 2 0
1250 Tomáš Hollar PIS FO 10 0 1 1 4 -1
1251 Jan Pavelka HRO DE 2 0 1 1 2 0
1252 Jakub Vorel BNJ FO 2 1 0 1 0 0
1253 Jakub Mulač RIS FO 7 1 0 1 2 0
1254 Filip Ondruš HRO DE 10 0 1 1 4 -3
1255 Martin Hrbek HRO DE 2 1 0 1 4 0
1256 Jan Strnad RIS DE 10 0 1 1 2 0
1257 Robin Míšek KOB FO 9 1 0 1 4 0
1258 Ondřej Holý KOB DE 6 0 1 1 0 -1
1259 Tomáš Rousek PIS FO 5 0 1 1 4 0
1260 David Bradáček KRA FO 12 1 0 1 4 -3
1261 Jan Výrut RIS FO 12 1 0 1 4 0
1262 Vladislav Vrtek HRO FO 1 0 1 1 0 0
1263 Josef Kopecký HRO DE 11 0 1 1 6 -3
1264 Martin Velíšek PIS DE 5 0 1 1 0 -1
1265 Zdeněk Petráš FO 0 0 0 0 0 0
1266 Vsevolod Bannikav FO 0 0 0 0 0 0
1267 Niki Huovinen UNL FO 1 0 0 0 0 0
1268 Vojtěch Huja DE 0 0 0 0 0 0
1269 Jakub Janča KOB FO 2 0 0 0 0 0
1270 Filip Seidler DE 0 0 0 0 0 0
1271 Ivan Šaklein KOB DE 3 0 0 0 0 0
1272 Vladimír Kýhos FO 0 0 0 0 0 0
1273 David Hauptvogel FO 0 0 0 0 0 0
1274 Vojtěch Havlas BNJ FO 3 0 0 0 0 -1
1275 Jakub Hruška FO 0 0 0 0 0 0
1276 Lukáš Kulvejt DE 0 0 0 0 0 0
1277 Jiří Špaček UNL FO 2 0 0 0 0 0
1278 Lukáš Sýkora DE 0 0 0 0 0 0
1279 Martin Berčík FO 0 0 0 0 0 0
1280 Tomáš Urban KOB FO 1 0 0 0 0 0
1281 Libor Švec FO 0 0 0 0 0 0
1282 Aleš Knesl BNJ DE 3 0 0 0 4 0
1283 Daniel Jouza FO 0 0 0 0 0 0
1284 Dominik Novák FO 0 0 0 0 0 0
1285 Štěpán Urbánek DE 0 0 0 0 0 0
1286 Vojtěch Král MOL FO 3 0 0 0 2 0
1287 Ján Husák BNJ FO 2 0 0 0 0 0
1288 Václav Čížek DE 0 0 0 0 0 0
1289 Filip Douša FO 0 0 0 0 0 0
1290 Filip Štrombach FO 0 0 0 0 0 0
1291 Nils-Olof Osian Eklund UNL DE 1 0 0 0 2 0
1292 Jaroslav Roubík FO 0 0 0 0 0 0
1293 Jakub Linet FO 0 0 0 0 0 0
1294 Maxim Havrda FO 0 0 0 0 0 0
1295 David Pelant DE 0 0 0 0 0 0
1296 Oldřich Vojíř MOL DE 3 0 0 0 0 0
1297 Milan Kostourek FO 0 0 0 0 0 0
1298 Daniel Šoustek DE 0 0 0 0 0 0
1299 Bohumil Křen MOL DE 3 0 0 0 4 0
1300 Vítězslav Nedrda MOL DE 1 0 0 0 2 0
1301 Michal Daniel FO 0 0 0 0 0 0
1302 Pavel Douša BNJ FO 1 0 0 0 0 0
1303 Vojtěch Příhoda FO 0 0 0 0 0 0
1304 Pavel Hejňák FO 0 0 0 0 0 0
1305 David Nedoma UNL FO 1 0 0 0 0 0
1306 Jan Peroutka MOL FO 1 0 0 0 0 0
1307 Milan Böhm MOL DE 3 0 0 0 0 0
1308 Josef Rykl MOL DE 2 0 0 0 4 0
1309 Jakub Bednařík FO 0 0 0 0 0 0
1310 Jakub Vorel BNJ FO 1 0 0 0 0 0
1311 Jan Kusý FO 0 0 0 0 0 0
1312 Václav Hynek DE 0 0 0 0 0 0
1313 Dan Bartoš DE 0 0 0 0 0 0
1314 Pavel Gottfried UNL FO 3 0 0 0 0 -1
1315 Jakub Dráb KOB DE 1 0 0 0 0 0
1316 Martin Petrák KOB FO 3 0 0 0 2 0
1317 Jan Dvořák FO 0 0 0 0 0 0
1318 Jan Fišer BNJ DE 1 0 0 0 0 0
1319 Jan Klodner DE 0 0 0 0 0 0
1320 Jakub Kuna DE 0 0 0 0 0 0
1321 Karel Kubát DE 0 0 0 0 0 0
1322 David Kredl FO 0 0 0 0 0 0
1323 Oleksandr Yailov UNL FO 1 0 0 0 0 0
1324 Ondřej Holý DE 0 0 0 0 0 0
1325 Daniel Dudáček KOB DE 3 0 0 0 0 0
1326 Michail Kulinič FO 0 0 0 0 0 0
1327 Jan Pačan MOL FO 1 0 0 0 0 0
1328 Jakub Veselý FO 0 0 0 0 0 0
1329 Tomáš Urban DE 0 0 0 0 0 0
1330 David Novák BNJ DE 1 0 0 0 0 0
1331 Filip Mareš UNL DE 2 0 0 0 0 0
1332 Jan Tůma FO 0 0 0 0 0 0
1333 Lukáš Popela UNL DE 2 0 0 0 4 0
1334 Adam Wolf DE 0 0 0 0 0 0
1335 Jan Matuška KOB FO 2 0 0 0 0 0
1336 Lukáš Hocelík MOL DE 1 0 0 0 0 0
1337 Vojtěch Buberl MOL FO 3 0 0 0 0 0
1338 Marek Havlík DE 0 0 0 0 0 0
1339 Miroslav Juda VMZ FO 2 0 0 0 0 0
1340 Martin Pejchal VMZ FO 1 0 0 0 0 0
1341 Viktor Nesvadba VMZ FO 1 0 0 0 0 0
1342 Adam Horký VMZ FO 0 0 0 0 0 0
1343 Petr Vlašín VMZ DE 2 0 0 0 0 0
1344 David Dolníček VMZ DE 2 0 0 0 0 0
1345 Ondřej Volráb RIS DE 2 0 0 0 0 0
1346 Viktor Procházka RIS FO 0 0 0 0 0 0
1347 Sebastian Janda RIS DE 2 0 0 0 0 0
1348 Pavel Ambrož VMZ DE 2 0 0 0 2 0
1349 Martin Lašák VMZ DE 2 0 0 0 0 0
1350 Richard Orsech VMZ DE 1 0 0 0 0 0
1351 Marek Pulda RIS FO 2 0 0 0 0 0
1352 Petr Janeček RIS FO 2 0 0 0 4 0
1353 Max Kotrba VMZ FO 1 0 0 0 0 0
1354 Matěj Malovický RIS DE 1 0 0 0 0 0
1355 Viktor Burian VMZ FO 2 0 0 0 2 0
1356 Petr Patyk RIS FO 1 0 0 0 0 0
1357 Jakub Mulač RIS FO 0 0 0 0 0 0
1358 Zdeněk Vedral VMZ FO 2 0 0 0 2 0
1359 Tomáš Kochánek VMZ DE 2 0 0 0 0 0
1360 Aleš Chamrád RIS FO 2 0 0 0 2 0
1361 Tomáš Šantora VMZ FO 1 0 0 0 0 0
1362 Pavel Řepka RIS FO 2 0 0 0 0 0
1363 Jan Thiel DE 0 0 0 0 0 0
1364 Radim Hradil FO 0 0 0 0 0 0
1365 Martin Kalus DE 0 0 0 0 0 0
1366 Jakub Hendrych OPA FO 2 0 0 0 0 0
1367 Daniel Pachula OPA DE 2 0 0 0 0 0
1368 Jan Maruna HAV FO 0 0 0 0 0 0
1369 Šimon Pavlík HAV FO 0 0 0 0 0 0
1370 Aleš Dufek FO 0 0 0 0 0 0
1371 Jiří Karafiát FO 0 0 0 0 0 0
1372 Kamil Černý TAB DE 8 0 0 0 4 2
1373 Max Kutlvašr HBR DE 0 0 0 0 0 0
1374 Jakub Janča KOB FO 1 0 0 0 0 0
1375 Filip Seidler DE 0 0 0 0 0 0
1376 Ivan Šaklein KOB DE 1 0 0 0 0 0
1377 Václav Půža ZDR DE 2 0 0 0 4 0
1378 Adam Paleček ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1379 Jakub Grauer ZDR DE 2 0 0 0 2 0
1380 Václav Macek ZDR DE 0 0 0 0 0 0
1381 Vojtěch Vogeltanz PRI FO 2 0 0 0 0 0
1382 Filip Patzelt PRI DE 2 0 0 0 0 0
1383 Radek Jelínek PRI DE 8 0 0 0 0 0
1384 Petr Andrle DE 0 0 0 0 0 0
1385 Dominik Kučera DEC DE 4 0 0 0 2 0
1386 Jan Kaltenböck DEC DE 1 0 0 0 0 0
1387 Adam Charvát DE 0 0 0 0 0 0
1388 Štěpán Macháček FO 0 0 0 0 0 0
1389 Michal Häusler DE 0 0 0 0 0 0
1390 Radim Šlaicher VRC FO 3 0 0 0 0 0
1391 René Mach FO 0 0 0 0 0 0
1392 Vojtěch Havlas BNJ FO 3 0 0 0 0 0
1393 Jakub Hruška FO 0 0 0 0 0 0
1394 Matěj Hájek FO 0 0 0 0 0 0
1395 Lukáš Kulvejt BNJ DE 2 0 0 0 2 -1
1396 Matěj Poul LET FO 7 0 0 0 4 0
1397 Marian Koblížek DE 0 0 0 0 0 0
1398 Matěj Bílek DE 0 0 0 0 0 0
1399 Patrik Ulbricht DE 0 0 0 0 0 0
1400 Jiří Huňady HOD FO 0 0 0 0 0 0
1401 Filip Vícha DE 0 0 0 0 0 0
1402 Martin Vyrůbalík DE 0 0 0 0 0 0
1403 Jiří Říha TAB DE 1 0 0 0 0 0
1404 Patrik Zayml FO 0 0 0 0 0 0
1405 Jakub Ondřej TAB DE 1 0 0 0 0 0
1406 Miroslav Šimák TAB FO 4 0 0 0 0 0
1407 Jan Vaněček DE 0 0 0 0 0 0
1408 Jan Kuchta HBR DE 1 0 0 0 0 0
1409 Tomáš Urban KOB FO 3 0 0 0 4 0
1410 Tomáš Duda KOB DE 3 0 0 0 0 0
1411 Petr Horáček KOB DE 3 0 0 0 0 0
1412 Libor Švec FO 0 0 0 0 0 0
1413 Vojtěch Maštera ZDR FO 1 0 0 0 25 0
1414 Miroslav Rohlík ZDR FO 1 0 0 0 0 0
1415 David Polodna ZDR FO 1 0 0 0 0 0
1416 Richard Záruba CHM DE 6 0 0 0 2 0
1417 Jan Wasserbauer ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1418 Vít Seemann DE 0 0 0 0 0 0
1419 Jan Bečvář PRI FO 6 0 0 0 0 0
1420 Jaroslav Chlouba FO 0 0 0 0 0 0
1421 Jaroslav Tomeček DE 0 0 0 0 0 0
1422 Filip Krzak DE 0 0 0 0 0 0
1423 Michal Velecký FO 0 0 0 0 0 0
1424 Aleš Macek DEC FO 3 0 0 0 0 0
1425 Pavel Tomšík DEC DE 4 0 0 0 6 0
1426 René Hladiš DE 0 0 0 0 0 0
1427 Radek Fojt FO 0 0 0 0 0 0
1428 Jan Tůma DEC FO 4 0 0 0 4 0
1429 David Juříček DE 0 0 0 0 0 0
1430 Jiří Háva DE 0 0 0 0 0 0
1431 Aleš Knesl BNJ DE 3 0 0 0 0 1
1432 Nikita Guryevsky LET DE 7 0 0 0 6 0
1433 Jakub Peca BNJ FO 3 0 0 0 0 0
1434 Mário Horizral FO 0 0 0 0 0 0
1435 Michael Foltýn OPA DE 3 0 0 0 4 0
1436 Petr Krejčí HAV DE 0 0 0 0 0 0
1437 David Sibilevych FO 0 0 0 0 0 0
1438 Jan Ramert FO 0 0 0 0 0 0
1439 Adam Laciga HOD FO 1 0 0 0 0 0
1440 Radek Seidl FO 0 0 0 0 0 0
1441 Tomáš Křehlík FO 0 0 0 0 0 0
1442 Dominik Novák FO 0 0 0 0 0 0
1443 Stanislav Tichý KOB FO 3 0 0 0 2 0
1444 Lukáš Jícha ZDR FO 1 0 0 0 4 0
1445 František Lukeš FO 0 0 0 0 0 0
1446 Otakar Beran ZDR DE 2 0 0 0 11 0
1447 Ondřej Vinš DE 0 0 0 0 0 0
1448 Daniel Krejčí PRI DE 4 0 0 0 2 0
1449 Vojtěch Klasna FO 0 0 0 0 0 0
1450 Martin Andrýsek NOV DE 4 0 0 0 0 0
1451 Jan Boukal VRC DE 2 0 0 0 0 0
1452 Jiří Jakubec FO 0 0 0 0 0 0
1453 David Rychlovský DE 0 0 0 0 0 0
1454 Ján Husák BNJ FO 1 0 0 0 0 0
1455 Václav Čížek DE 0 0 0 0 0 0
1456 Tomáš Macura BNJ DE 2 0 0 0 0 0
1457 Ján Niko DE 0 0 0 0 0 0
1458 Filip Douša BNJ FO 0 0 0 0 0 0
1459 Filip Štrombach FO 0 0 0 0 0 0
1460 Alex Kotásek OPA FO 2 0 0 0 0 0
1461 Ervasti Niko Petteri OPA DE 3 0 0 0 0 0
1462 Jiří Tvrdý HAV FO 1 0 0 0 0 0
1463 Mateusz Siekierka HAV FO 0 0 0 0 0 0
1464 Jan Štědrý HOD FO 5 0 0 0 4 0
1465 Luka Zorko DE 0 0 0 0 0 0
1466 Vojtěch Holenda FO 0 0 0 0 0 0
1467 Maxim Havrda FO 0 0 0 0 0 0
1468 David Pelant DE 0 0 0 0 0 0
1469 Adam Svoboda ZDR DE 0 0 0 0 0 0
1470 Tomáš Kaut ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1471 Alexandr Remeš FO 0 0 0 0 0 0
1472 Petr Beneš ZDR DE 0 0 0 0 0 0
1473 Šimon Malenovský ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1474 Matěj Pešta PRI DE 1 0 0 0 0 0
1475 Dominik Raška FO 0 0 0 0 0 0
1476 David Janiczek DE 0 0 0 0 0 0
1477 Pavel Matěj FO 0 0 0 0 0 0
1478 David Petrásek DEC DE 4 0 0 0 0 0
1479 Tomáš Hanák NOV DE 1 0 0 0 0 0
1480 Jiří Jebavý DE 0 0 0 0 0 0
1481 David Chalupa VRC FO 3 0 0 0 2 0
1482 Jiří Uhlík FO 0 0 0 0 0 0
1483 Pavel Douša BNJ FO 1 0 0 0 0 0
1484 Vojtěch Příhoda FO 0 0 0 0 0 0
1485 Pavel Hejňák FO 0 0 0 0 0 0
1486 David Straka FO 0 0 0 0 0 0
1487 Michal Kliment BNJ DE 3 0 0 0 0 0
1488 Radim Štěpánek OPA DE 3 0 0 0 2 0
1489 Jakub Voznica FO 0 0 0 0 0 0
1490 Matúš Lehotský OPA DE 1 0 0 0 0 0
1491 Matěj Bílek HOD DE 3 0 0 0 0 0
1492 Vojtěch Riedl DE 0 0 0 0 0 0
1493 Jakub Němec HOD DE 5 0 0 0 4 0
1494 Jakub Čechmánek VYS FO 1 0 0 0 0 0
1495 Filip Šindelář FO 0 0 0 0 0 0
1496 Marek Bouška TAB DE 5 0 0 0 0 0
1497 Adam Rauš FO 0 0 0 0 0 0
1498 Martin Zych DE 0 0 0 0 0 0
1499 Martin Nagy KOB FO 3 0 0 0 2 0
1500 Vladislav Houška KOB FO 3 0 0 0 4 0
1501 Petr Koukal ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1502 Filip Picka ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1503 Marek Malcovský DE 0 0 0 0 0 0
1504 Jaroslav Ludvík ZDR DE 2 0 0 0 0 0
1505 Josef Chládek FO 0 0 0 0 0 0
1506 Tomáš Rajgl PRI DE 8 0 0 0 13 0
1507 Dominik Havelka PRI DE 3 0 0 0 0 0
1508 René Bartošák KOP DE 3 0 0 0 9 0
1509 David Pastor KOP FO 3 0 0 0 0 0
1510 Tomáš Fojtík KOP DE 3 0 0 0 2 0
1511 Adam Urban FO 0 0 0 0 0 0
1512 Štěpán Jurek FO 0 0 0 0 0 0
1513 Patrik Tarnoczy FO 0 0 0 0 0 0
1514 Michal Fišer NOV FO 3 0 0 0 0 0
1515 Bohuslav Nowák DEC FO 4 0 0 0 0 0
1516 Jan Smola DEC FO 4 0 0 0 4 0
1517 Denis Chmel NOV FO 2 0 0 0 0 0
1518 Daniel Jouza FO 0 0 0 0 0 0
1519 Jakub Hladík VRC DE 2 0 0 0 0 0
1520 Lukáš Abraham VRC DE 3 0 0 0 4 0
1521 Jan Kuneš DE 0 0 0 0 0 0
1522 Jakub Vorel BNJ FO 0 0 0 0 0 0
1523 Lukáš Chalupa LET DE 7 0 0 0 0 0
1524 Jan Kusý FO 0 0 0 0 0 0
1525 David Dobša OPA FO 1 0 0 0 0 0
1526 Jan Vojtovič OPA FO 3 0 0 0 2 0
1527 Adam Holík DE 0 0 0 0 0 0
1528 Martin Buršík OPA FO 3 0 0 0 0 0
1529 Lukáš Horný FO 0 0 0 0 0 0
1530 Tomáš Havlík HAV DE 1 0 0 0 0 0
1531 Adam Tomiga HAV DE 0 0 0 0 0 0
1532 Jan Billa DE 0 0 0 0 0 0
1533 Denis Bárta FO 0 0 0 0 0 0
1534 Jan Cikhart FO 0 0 0 0 0 0
1535 Matyáš Cícha DE 0 0 0 0 0 0
1536 Adam Dvořák HBR DE 2 0 0 0 6 0
1537 Lukáš Nový FO 0 0 0 0 0 0
1538 Roman Čermák DE 0 0 0 0 0 0
1539 Kamil Bříška KOB FO 2 0 0 0 4 0
1540 Jakub Dráb DE 0 0 0 0 0 0
1541 Martin Petrák KOB FO 3 0 0 0 0 0
1542 Ondřej Filip DE 0 0 0 0 0 0
1543 Daniel Jouza CHM FO 6 0 0 0 2 0
1544 František Hynek DE 0 0 0 0 0 0
1545 Matěj Hora CHM DE 1 0 0 0 0 0
1546 Dan Kotlík ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1547 Richard Pětník PRI FO 5 0 0 0 0 0
1548 Filip Hlaváč KOP DE 3 0 0 0 2 0
1549 Patrik Zeman KOP DE 3 0 0 0 0 0
1550 Nico Geidl FO 0 0 0 0 0 0
1551 Jiří Zdeněk FO 0 0 0 0 0 0
1552 David Homola DE 0 0 0 0 0 0
1553 Adam Starý DE 0 0 0 0 0 0
1554 Jakub Loukota DE 0 0 0 0 0 0
1555 Petr Hruška DEC FO 3 0 0 0 0 0
1556 Albert Cerman VRC FO 3 0 0 0 2 0
1557 Petr Fiala VRC DE 1 0 0 0 0 0
1558 Daniel Srnský DE 0 0 0 0 0 0
1559 Štěpán Matějček FO 0 0 0 0 0 0
1560 Jakub Tatar VRC FO 3 0 0 0 2 0
1561 Václav Kolářík DE 0 0 0 0 0 0
1562 Jan Dvořák FO 0 0 0 0 0 0
1563 Jonáš Jobánek FO 0 0 0 0 0 0
1564 Michal Němeček BNJ DE 3 0 0 0 0 -1
1565 Jan Fišer BNJ DE 2 0 0 0 0 0
1566 Jan Klodner DE 0 0 0 0 0 0
1567 Jakub Kuna DE 0 0 0 0 0 0
1568 Daniel Häring OPA FO 3 0 0 0 0 0
1569 Jan Vašenka OPA FO 2 0 0 0 0 0
1570 Jakub Slusarczyk FO 0 0 0 0 0 0
1571 Adam Middleton HAV FO 0 0 0 0 0 0
1572 Matěj Halík FO 0 0 0 0 0 0
1573 Libor Macháň DE 0 0 0 0 0 0
1574 Tadeáš Talafa DE 0 0 0 0 0 0
1575 Pavel Matěj FO 0 0 0 0 0 0
1576 Matěj Gajdolín TAB DE 2 0 0 0 0 0
1577 Michal Janko FO 0 0 0 0 0 0
1578 Robin Míšek KOB FO 3 0 0 0 0 0
1579 Matěj Kvasnička KOB FO 3 0 0 0 2 0
1580 Ondřej Holý DE 0 0 0 0 0 0
1581 Daniel Dudáček KOB DE 3 0 0 0 4 0
1582 Michail Kulinič FO 0 0 0 0 0 0
1583 Jiří Půhoný ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1584 Barnabáš Novák FO 0 0 0 0 0 0
1585 Tomáš Kulhánek ZDR DE 0 0 0 0 0 0
1586 Martin Kubíček ZDR DE 0 0 0 0 0 0
1587 Tomáš Ludvík ZDR FO 2 0 0 0 4 0
1588 Jakub Mařík PRI FO 8 0 0 0 0 0
1589 Michal Dragoun FO 0 0 0 0 0 0
1590 Tomáš Furch PRI FO 5 0 0 0 6 0
1591 Matěj Mach FO 0 0 0 0 0 0
1592 Patrik Gola FO 0 0 0 0 0 0
1593 Adam Červenka FO 0 0 0 0 0 0
1594 Dan Holáň NOV DE 1 0 0 0 0 0
1595 Vojtěch Hercík DE 0 0 0 0 0 0
1596 Lukáš Nezbeda FO 0 0 0 0 0 0
1597 Adam Hilšer NOV FO 6 0 0 0 2 0
1598 Petr Kuboš NOV DE 1 0 0 0 0 0
1599 Ondřej Postl DEC FO 3 0 0 0 0 0
1600 Petr Svoboda FO 0 0 0 0 0 0
1601 Adam Jirků VRC FO 3 0 0 0 0 0
1602 Tomáš Perička DE 0 0 0 0 0 0
1603 Adam Mácha LET FO 7 0 0 0 2 0
1604 David Novák BNJ DE 0 0 0 0 0 0
1605 Jakub Ludvík OPA DE 3 0 0 0 0 0
1606 Jan Backa DE 0 0 0 0 0 0
1607 Josef Krejsa OPA FO 2 0 0 0 6 0
1608 Tomáš Wendelin OPA FO 1 0 0 0 0 0
1609 Tomáš Krupa FO 0 0 0 0 0 0
1610 Libor Macháň DE 0 0 0 0 0 0
1611 Antonín Bačo TAB DE 1 0 0 0 2 0
1612 Adam Čížek DE 0 0 0 0 0 0
1613 Matěj Krejčí HBR DE 5 0 0 0 0 0
1614 Richard Cachnín FO 0 0 0 0 0 0
1615 Jiří Benák HBR DE 6 0 0 0 4 0
1616 Matěj Fiala FO 0 0 0 0 0 0
1617 Michal Kerber HBR DE 6 0 0 0 8 0
1618 Daniel Pavelec HBR FO 2 0 0 0 0 0
1619 Adam Wolf DE 0 0 0 0 0 0
1620 Jan Matuška KOB FO 1 0 0 0 2 0
1621 Richard Adam ZDR DE 0 0 0 0 0 0
1622 Tomáš Chlubna ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1623 Milan Kostourek CHM FO 4 0 0 0 0 0
1624 Petr Vampola ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1625 Jakub Čejka ZDR FO 0 0 0 0 0 0
1626 Miroslav Kukla ZDR DE 0 0 0 0 0 0
1627 Jan Rindoš FO 0 0 0 0 0 0
1628 Jakub Zajíček CHM FO 4 0 0 0 0 0
1629 Filip Hrůzek KOP DE 3 0 0 0 2 0
1630 Matej Petrek KOP DE 3 0 0 0 4 0
1631 Adam Spurný DE 0 0 0 0 0 0
1632 Martin Novák DE 0 0 0 0 0 0
1633 Jakub Mach KOP FO 3 0 0 0 2 0
1634 Filip Indrst KOP FO 3 0 0 0 2 0
1635 Petr Kelnar KOP DE 3 0 0 0 2 0
1636 Robin Gebauer NOV FO 8 0 0 0 4 0
1637 Daniel Dej FO 0 0 0 0 0 0
1638 Ondřej Sýkora FO 0 0 0 0 0 0
1639 Jan Chovanec DEC FO 3 0 0 0 0 0
1640 Jan Kerekanič DE 0 0 0 0 0 0
1641 Ivan Lytvynov DE 0 0 0 0 0 0
1642 Aleš Půlpán FO 0 0 0 0 0 0
1643 Jakub Nedvěd FO 0 0 0 0 0 0
1644 Jakub Hamšík LET DE 7 0 0 0 4 0
1645 Filip Ducháč LET DE 7 0 0 0 0 0
1646 Jan Jakubec RIS DE 9 0 0 0 0 -1
1647 Niki Huovinen UNL FO 6 0 0 0 2 0
1648 Filip Seidler KOB DE 0 0 0 0 0 0
1649 Petr Svoboda PRI FO 6 0 0 0 0 0
1650 Alexej Ibl STA DE 0 0 0 0 0 0
1651 David Hauptvogel MOL FO 2 0 0 0 0 0
1652 René Mach VRC FO 1 0 0 0 0 1
1653 David Hohenberger PIS FO 4 0 0 0 2 0
1654 Matěj Hájek LET FO 2 0 0 0 0 0
1655 Lukáš Kulvejt BNJ DE 1 0 0 0 0 0
1656 Jakub Jechumtál KRA FO 1 0 0 0 2 0
1657 Viktor Procházka RIS FO 7 0 0 0 0 0
1658 Norair Hovsepyan HRO DE 2 0 0 0 0 0
1659 Jakub Ondřej TAB DE 2 0 0 0 0 0
1660 Libor Švec KOB FO 4 0 0 0 0 0
1661 Erik Iljuk STA FO 5 0 0 0 6 0
1662 Radek Fojt DEC FO 1 0 0 0 2 0
1663 Jan Zátopek PIS FO 10 0 0 0 0 0
1664 Jakub Peca BNJ FO 4 0 0 0 0 0
1665 Adam Stupka KRA FO 9 0 0 0 2 0
1666 Jakub Naar HRO DE 1 0 0 0 2 0
1667 Matěj Zachariáš HRO DE 3 0 0 0 2 0
1668 Ondřej Vinš PRI DE 1 0 0 0 0 0
1669 Vojtěch Klasna PRI FO 2 0 0 0 0 0
1670 Vojtěch Král MOL FO 6 0 0 0 0 0
1671 Jiří Jakubec VRC FO 3 0 0 0 0 0
1672 David Rychlovský VRC DE 1 0 0 0 0 0
1673 Marek Čančura PIS DE 1 0 0 0 0 0
1674 Filip Andrle PIS FO 2 0 0 0 0 0
1675 Václav Čížek BNJ DE 18 0 0 0 6 -7
1676 Filip Douša BNJ FO 2 0 0 0 0 0
1677 Filip Štrombach BNJ FO 3 0 0 0 0 0
1678 Filip Štibran KRA FO 1 0 0 0 0 0
1679 Libor Švec RIS FO 2 0 0 0 2 0
1680 Nils-Olof Osian Eklund UNL DE 4 0 0 0 4 0
1681 David Pelant KOB DE 19 0 0 0 16 1
1682 Matěj Pešta PRI DE 6 0 0 0 0 0
1683 Bohumil Křen MOL DE 1 0 0 0 0 0
1684 Filip Šindelář PIS FO 4 0 0 0 2 0
1685 Vojtěch Příhoda BNJ FO 1 0 0 0 0 -1
1686 David Straka LET FO 8 0 0 0 0 0
1687 Jan Pavelka HRO DE 3 0 0 0 0 0
1688 Marek Malcovský CHM DE 1 0 0 0 0 0
1689 Jakub Bednařík MOL FO 1 0 0 0 0 0
1690 Bohuslav Nowák DEC FO 15 0 0 0 4 0
1691 Jan Kuneš VRC DE 1 0 0 0 0 0
1692 Václav Pechlát PIS FO 1 0 0 0 0 0
1693 Tobias Šipla PIS DE 1 0 0 0 0 0
1694 Jan Kurfürst PIS DE 12 0 0 0 6 0
1695 Martin Hrbek HRO DE 5 0 0 0 0 -1
1696 Jan Cikhart TAB FO 2 0 0 0 0 0
1697 Matyáš Cícha TAB DE 1 0 0 0 0 0
1698 Ondřej Filip CHM DE 5 0 0 0 0 0
1699 Matěj Hora CHM DE 4 0 0 0 2 0
1700 Segal Kisliuk STA FO 3 0 0 0 0 0
1701 Jan Botoš STA FO 2 0 0 0 0 0
1702 Petr Fiala VRC DE 9 0 0 0 0 0
1703 Daniel Srnský VRC DE 3 0 0 0 2 0
1704 Jan Fišer BNJ DE 5 0 0 0 0 0
1705 Jakub Kuna BNJ DE 0 0 0 0 0 0
1706 Michael Bačkovský HRO FO 4 0 0 0 4 -2
1707 David Kredl UNL FO 14 0 0 0 4 0
1708 Oleksandr Yailov UNL FO 9 0 0 0 27 0
1709 Michail Kulinič KOB FO 1 0 0 0 0 0
1710 Petr Zolnaj STA DE 3 0 0 0 2 0
1711 Jan Pačan MOL FO 3 0 0 0 0 0
1712 Lukáš Nezbeda DEC FO 4 0 0 0 2 0
1713 Dominik Vlček PIS FO 1 0 0 0 2 0
1714 Filip Kolář PIS FO 15 0 0 0 15 -2
1715 David Novák BNJ DE 2 0 0 0 0 0
1716 Lukáš Kulich RIS FO 4 0 0 0 2 0
1717 Adam Kubeček HRO FO 1 0 0 0 0 0
1718 Adam Klátil HRO FO 4 0 0 0 0 0
1719 Ludvík Lejdar HRO FO 1 0 0 0 0 0
1720 Norair Hovsepyan UNL DE 2 0 0 0 0 0
1721 Jan Kerekanič VRC DE 9 0 0 0 4 0
1722 Jakub Nedvěd LET FO 5 0 0 0 2 0
1723 Jakub Hamšík LET DE 18 0 0 0 4 0
1724 Ondřej Netolický SUM FO 2 0 0 0 0 0
1725 Kevin Horváth TEC FO 1 0 0 0 2 0
1726 Jakub Zduba TEC FO 4 0 0 0 0 0
1727 Jiří Hajda BOB DE 3 0 0 0 2 0
1728 Adam Paleček ZDR FO 2 0 0 0 0 0
1729 Václav Macek DE 0 0 0 0 0 0
1730 Štěpán Macháček NOV FO 1 0 0 0 0 0
1731 Marian Koblížek OPA DE 6 0 0 0 0 0
1732 Matěj Bílek OPA DE 5 0 0 0 0 0
1733 Andrej Klapica VMZ FO 1 0 0 0 0 0
1734 Patrik Ulbricht VYS DE 1 0 0 0 0 0
1735 Jiří Huňady HOD FO 10 0 0 0 0 0
1736 Filip Vícha HOD DE 1 0 0 0 0 0
1737 David Juříček NOV DE 9 0 0 0 0 0
1738 Mário Horizral OPA FO 4 0 0 0 0 0
1739 Michael Foltýn OPA DE 14 0 0 0 60 0
1740 Petr Krejčí DE 0 0 0 0 0 0
1741 Petr Przybyla SUM FO 5 0 0 0 4 0
1742 David Sibilevych HOD FO 1 0 0 0 0 0
1743 Jan Ramert VYS FO 8 0 0 0 2 0
1744 René Hladiš BOB DE 13 0 0 0 4 0
1745 Adam Kubín DE 0 0 0 0 0 0
1746 Otakar Beran ZDR DE 6 0 0 0 2 0
1747 Tomáš Lichner SUM FO 14 0 0 0 4 0
1748 Lukáš Plhal SUM DE 3 0 0 0 0 0
1749 Justus Ari Valtteri Jaakkola SUM DE 5 0 0 0 4 -1
1750 Petr Beneš ZDR DE 1 0 0 0 0 0
1751 Šimon Malenovský FO 0 0 0 0 0 0
1752 David Janiczek KOP DE 3 0 0 0 0 0
1753 Jaroslav Pekr VMZ DE 1 0 0 0 0 0
1754 Daniel Bíbr VMZ FO 2 0 0 0 0 0
1755 Matěj Trögner TEC FO 2 0 0 0 0 0
1756 Adam Rauš HBR FO 1 0 0 0 0 0
1757 Štěpán Jurek KOP FO 9 0 0 0 0 0
1758 Michal Fišer NOV FO 1 0 0 0 0 0
1759 Adam Tomiga HAV DE 1 0 0 0 0 0
1760 Tomáš Čoupek TEC FO 2 0 0 0 0 0
1761 Jan Svoboda TEC DE 2 0 0 0 4 0
1762 Jan Billa HOD DE 3 0 0 0 0 0
1763 Denis Bárta HOD FO 3 0 0 0 0 0
1764 Lukáš Nový HBR FO 1 0 0 0 0 0
1765 Libor Kamas DE 0 0 0 0 0 0
1766 Dan Kotlík ZDR FO 1 0 0 0 0 0
1767 Jan Ludvík VMZ DE 3 0 0 0 0 0
1768 Lukáš Číhal VMZ DE 3 0 0 0 0 0
1769 Tadeáš Hrnčíř VMZ FO 11 0 0 0 4 0
1770 Matěj Halík HOD FO 1 0 0 0 0 0
1771 Michal Janko HBR FO 4 0 0 0 0 0
1772 Adam Červenka KOP FO 2 0 0 0 4 0
1773 Jan Backa OPA DE 11 0 0 0 0 0
1774 Radomír Milotinský VMZ FO 2 0 0 0 0 0
1775 Matěj Fiala HBR FO 1 0 0 0 0 0
1776 Daniel Pavelec HBR FO 28 0 0 0 4 0
1777 Tomáš Martinec BOB FO 12 0 0 0 4 0
1778 Martin Novák KOP DE 1 0 0 0 0 0
1779 Martin Kalus OPA DE 10 0 0 0 4 0
1780 Jan Maruna FO 0 0 0 0 0 0
1781 Zdeněk Petráš FO 0 0 0 0 0 0
1782 Vsevolod Bannikav UNL FO 4 0 0 0 0 0
1783 Vojtěch Huja UNL DE 1 0 0 0 0 0
1784 Vojtěch Vogeltanz PRI FO 4 0 0 0 2 0
1785 David Hauptvogel FO 0 0 0 0 0 0
1786 Jan Kaltenböck DEC DE 8 0 0 0 0 0
1787 Michal Häusler VRC DE 4 0 0 0 0 0
1788 René Mach VRC FO 1 0 0 0 0 0
1789 Matěj Hájek FO 0 0 0 0 0 0
1790 Lukáš Sýkora UNL DE 1 0 0 0 2 0
1791 Martin Berčík FO 0 0 0 0 0 0
1792 Ondřej Polata UNL DE 7 0 0 0 12 0
1793 Jakub Ondřej TAB DE 5 0 0 0 0 0
1794 Jan Bečvář PRI FO 8 0 0 0 2 0
1795 Pavel Tomšík DEC DE 12 0 0 0 6 0
1796 Radek Fojt FO 0 0 0 0 0 0
1797 Nikita Guryevsky LET DE 11 0 0 0 4 0
1798 Daniel Jouza FO 0 0 0 0 0 0
1799 Ondřej Vinš PRI DE 5 0 0 0 0 0
1800 Vojtěch Klasna FO 0 0 0 0 0 0
1801 Jiří Jakubec VRC FO 1 0 0 0 0 0
1802 David Rychlovský DE 0 0 0 0 0 0
1803 Nils-Olof Osian Eklund UNL DE 14 0 0 0 4 0
1804 Jaroslav Roubík FO 0 0 0 0 0 0
1805 Jakub Linet UNL FO 11 0 0 0 0 0
1806 Alexandr Remeš FO 0 0 0 0 0 0
1807 Matěj Pešta PRI DE 6 0 0 0 0 0
1808 Oldřich Vojíř MOL DE 4 0 0 0 0 0
1809 Milan Kostourek FO 0 0 0 0 0 0
1810 Daniel Šoustek MOL DE 8 0 0 0 6 0
1811 Bohumil Křen MOL DE 2 0 0 0 0 0
1812 Michal Daniel FO 0 0 0 0 0 0
1813 David Petrásek DEC DE 13 0 0 0 2 0
1814 Jiří Jebavý DE 0 0 0 0 0 0
1815 Jiří Uhlík FO 0 0 0 0 0 0
1816 David Straka FO 0 0 0 0 0 0
1817 David Nedoma UNL FO 9 0 0 0 4 0
1818 Filip Šindelář TAB FO 1 0 0 0 0 0
1819 Marek Bouška TAB DE 1 0 0 0 0 0
1820 Marek Malcovský DE 0 0 0 0 0 0
1821 Josef Chládek CHM FO 1 0 0 0 0 0
1822 Dominik Havelka PRI DE 1 0 0 0 0 0
1823 Jan Peroutka MOL FO 1 0 0 0 0 0
1824 Jakub Bednařík FO 0 0 0 0 0 0
1825 Bohuslav Nowák DEC FO 13 0 0 0 4 0
1826 Jan Kuneš DE 0 0 0 0 0 0
1827 Václav Hynek DE 0 0 0 0 0 0
1828 Dan Bartoš DE 0 0 0 0 0 0
1829 Jan Cikhart FO 0 0 0 0 0 0
1830 Matyáš Cícha DE 0 0 0 0 0 0
1831 Ondřej Filip DE 0 0 0 0 0 0
1832 František Hynek DE 0 0 0 0 0 0
1833 Matěj Hora DE 0 0 0 0 0 0
1834 Jiří Hoffmann MOL DE 6 0 0 0 2 0
1835 Daniel Srnský VRC DE 1 0 0 0 2 0
1836 Štěpán Matějček FO 0 0 0 0 0 0
1837 Václav Kolářík DE 0 0 0 0 0 0
1838 Karel Kubát DE 0 0 0 0 0 0
1839 David Kredl UNL FO 13 0 0 0 0 0
1840 Oleksandr Yailov UNL FO 10 0 0 0 4 0
1841 Matěj Gajdolín TAB DE 6 0 0 0 0 0
1842 David Putz CHM FO 7 0 0 0 4 0
1843 Jakub Mařík PRI FO 13 0 0 0 12 0
1844 Michal Dragoun PRI FO 1 0 0 0 0 0
1845 Jakub Veselý FO 0 0 0 0 0 0
1846 Vojtěch Hercík DEC DE 3 0 0 0 0 0
1847 Lukáš Nezbeda FO 0 0 0 0 0 0
1848 Filip Mareš UNL DE 11 0 0 0 2 0
1849 Jan Tůma FO 0 0 0 0 0 0
1850 Norair Hovsepyan UNL DE 12 0 0 0 8 0
1851 Antonín Bačo TAB DE 2 0 0 0 2 0
1852 Adam Čížek TAB DE 2 0 0 0 0 0
1853 Jan Rindoš CHM FO 1 0 0 0 0 0
1854 Lukáš Hocelík MOL DE 8 0 0 0 8 0
1855 Daniel Dej FO 0 0 0 0 0 0
1856 Ondřej Sýkora FO 0 0 0 0 0 0
1857 Jan Kerekanič DE 0 0 0 0 0 0
1858 Aleš Půlpán LET FO 1 0 0 0 0 0
1859 Jakub Nedvěd LET FO 6 0 0 0 4 0
1860 Josef Broš KRA FO 9 0 0 0 4 -2
1861 Zdeněk Nedvěd KRA FO 5 0 0 0 2 0
1862 Viktor Štípek FO 0 0 0 0 0 0
1863 Martin David DE 0 0 0 0 0 0
1864 Jan Jakubec DE 0 0 0 0 0 0
1865 Jakub Janča KOB FO 2 0 0 0 0 0
1866 Filip Seidler DE 0 0 0 0 0 0
1867 Ivan Šaklein KOB DE 5 0 0 0 0 1
1868 David Petrásek DE 0 0 0 0 0 0
1869 Alexej Ibl DE 0 0 0 0 0 0
1870 Matěj Skuhravý STA FO 4 0 0 0 0 0
1871 Vladimír Hanus PIS DE 1 0 0 0 0 0
1872 Patrik Zayml FO 0 0 0 0 0 0
1873 David Hohenberger PIS FO 2 0 0 0 2 0
1874 Tomáš Březina DE 0 0 0 0 0 0
1875 Adam Ženíšek FO 0 0 0 0 0 0
1876 Jakub Hruška BNJ FO 3 0 0 0 0 0
1877 Lukáš Kulvejt DE 0 0 0 0 0 0
1878 Jakub Jechumtál FO 0 0 0 0 0 0
1879 Štěpán Vimmer FO 0 0 0 0 0 0
1880 Ruslan Amirov DE 0 0 0 0 0 0
1881 Norair Hovsepyan DE 0 0 0 0 0 0
1882 Stanislav Rubáček HRO DE 3 0 0 0 0 0
1883 Petr Horáček KOB DE 5 0 0 0 0 0
1884 Libor Švec KOB FO 0 0 0 0 0 0
1885 Daniel Zavřel DE 0 0 0 0 0 0
1886 Vlastimil Kvasnička FO 0 0 0 0 0 0
1887 Erik Iljuk FO 0 0 0 0 0 0
1888 Adam Křemen STA FO 1 0 0 0 0 0
1889 Adam Šilhán DE 0 0 0 0 0 0
1890 Matěj Novotný FO 0 0 0 0 0 0
1891 Alois Dubský PIS FO 4 0 0 0 0 0
1892 Jakub Peca BNJ FO 4 0 0 0 0 -1
1893 Adam Stupka KRA FO 10 0 0 0 0 0
1894 Štěpán Binko KRA FO 12 0 0 0 2 -1
1895 Daniel Šedivý FO 0 0 0 0 0 0
1896 Petr Przybyla FO 0 0 0 0 0 0
1897 Jakub Naar DE 0 0 0 0 0 0
1898 Nikita Kirillov FO 0 0 0 0 0 0
1899 Matěj Zachariáš DE 0 0 0 0 0 0
1900 Maris Jass DE 0 0 0 0 0 0
1901 Dominik Novák FO 0 0 0 0 0 0
1902 Alex Jonák STA DE 8 0 0 0 2 0
1903 Jakub Krejsa STA FO 4 0 0 0 0 0
1904 Marek Čančura PIS DE 1 0 0 0 0 0
1905 Filip Andrle FO 0 0 0 0 0 0
1906 Václav Čížek BNJ DE 2 0 0 0 2 -1
1907 Filip Douša BNJ FO 0 0 0 0 0 0
1908 Filip Štrombach BNJ FO 1 0 0 0 0 0
1909 Michal Bezouška FO 0 0 0 0 0 0
1910 Filip Štibran KRA FO 5 0 0 0 6 0
1911 Marek Pulda RIS FO 12 0 0 0 2 0
1912 Libor Švec FO 0 0 0 0 0 0
1913 Matěj Voděracký HRO FO 2 0 0 0 0 -1
1914 Filip Štrombach FO 0 0 0 0 0 0
1915 Maxim Havrda FO 0 0 0 0 0 0
1916 David Pelant KOB DE 4 0 0 0 0 -2
1917 Filip Šindelář FO 0 0 0 0 0 0
1918 Pavel Douša BNJ FO 1 0 0 0 0 0
1919 Vojtěch Příhoda BNJ FO 0 0 0 0 0 0
1920 Pavel Hejňák FO 0 0 0 0 0 0
1921 Tomáš Řezáč HRO FO 2 0 0 0 0 0
1922 Petr Karpov STA DE 9 0 0 0 7 0
1923 Tobias Šipla PIS DE 4 0 0 0 0 0
1924 Jan Kurfürst DE 0 0 0 0 0 0
1925 Ondřej Sládek PIS FO 2 0 0 0 0 0
1926 Jan Kusý FO 0 0 0 0 0 0
1927 Jakub Hajný FO 0 0 0 0 0 0
1928 Václav Maršík HRO FO 1 0 0 0 0 0
1929 Jakub Kocián FO 0 0 0 0 0 0
1930 Jakub Dráb KOB DE 3 0 0 0 0 0
1931 Segal Kisliuk STA FO 7 0 0 0 0 0
1932 Jan Strýček STA DE 5 0 0 0 2 0
1933 Jan Botoš FO 0 0 0 0 0 0
1934 Matouš Hail DE 0 0 0 0 0 0
1935 Jan Březina FO 0 0 0 0 0 0
1936 Jan Dvořák FO 0 0 0 0 0 0
1937 Jan Fišer BNJ DE 4 0 0 0 4 -2
1938 Jakub Kuna DE 0 0 0 0 0 0
1939 Michael Bačkovský FO 0 0 0 0 0 0
1940 Mikuláš Pohl DE 0 0 0 0 0 0
1941 Michail Kulinič KOB FO 3 0 0 0 0 0
1942 Ondřej Príhoda FO 0 0 0 0 0 0
1943 Petr Zolnaj STA DE 2 0 0 0 0 0
1944 Dominik Vlček FO 0 0 0 0 0 0
1945 Michal Kozlík PIS FO 1 0 0 0 0 1
1946 David Novák BNJ DE 2 0 0 0 0 0
1947 Tomáš Krejčí KRA DE 1 0 0 0 0 0
1948 Lukáš Kulich FO 0 0 0 0 0 0
1949 Adam Kubeček FO 0 0 0 0 0 0
1950 Adam Klátil FO 0 0 0 0 0 0
1951 Vermeulen Conner Schultz DE 0 0 0 0 0 0
1952 Jakub Exner DE 0 0 0 0 0 0
1953 Ludvík Lejdar FO 0 0 0 0 0 0
1954 Adam Wolf KOB DE 11 0 0 0 6 -1
1955 Jakub Suchan FO 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Václav Vlach GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
2. Martin Frolík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
3. David Tuhý GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
4. Daniel Hofman GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
5. Richard Běhula GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
6. Jiří Tesař GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
7. Radim Hradiský BNJ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
8. Jakub Dressler GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
9. Ondřej Šuhájek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
10. Matyáš Korous GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
11. Darek Bartošák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
12. Michal Pittr GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
13. Jakub Kovařík MOL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
14. Jaroslav Brázdil BNJ GK 3 00:00 0 13 0 4.19 0 0
15. David Stahl UNL GK 3 00:00 0 10 0 4.58 0 0
16. Roman Málek KOB GK 3 00:00 0 6 0 2.01 0 0
17. Ondřej Hodic GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
18. Matyáš Ondrík KOB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
19. Lukáš Klika GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
20. Šimon Keleši GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
21. Lukáš Klika UNL GK 1 00:00 0 4 0 4.58 0 2
22. Daniel Štěpka GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
23. Matěj Kmec GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
24. Josef Simon GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
25. Lukáš Hosnedl MOL GK 3 00:00 0 9 0 3.02 0 0
26. Petr Pánek RIS GK 2 00:00 0 6 0 2.99 0 0
27. Petr Juda VMZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
28. Tadeáš Zeithaml RIS GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
29. Jaroslav Juda VMZ GK 2 00:00 0 10 0 4.99 0 0
30. Matěj Halouzka HAV GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
31. Martin Frolík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
32. Jakub Klimek NOV GK 8 00:00 0 31 0 3.81 0 0
33. Lukáš Kamenický VRC GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
34. Pavel Ježek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
35. Daniel Hofman BNJ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
36. Adam Běhal GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
37. Jaroslav Chvátal GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
38. Ondřej Dolíška HOD GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
39. Jan Ostrý GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
40. Matěj Žajdlík TAB GK 6 00:00 0 5 0 0.84 3 0
41. Richard Běhula CHM GK 1 00:00 0 2 0 1.81 0 0
42. Jiří Tesař GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
43. Ondřej Kufa GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
44. Vojtěch Mokry GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
45. Daniel Šimonů HAV GK 3 00:00 0 1 0 0.43 1 0
46. Josef Němeček LET GK 2 00:00 0 4 0 3.18 0 0
47. Serhii Okuniev GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
48. Michal Kořének GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
49. Filip Sigmund GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
50. Andreas Kubáň KOP GK 2 00:00 0 9 0 5.59 0 0
51. Denis Vacek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
52. Jakub Tichý GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
53. Vojtěch Nečas LET GK 6 00:00 0 14 0 2.42 1 0
54. Martin Nedvěd HBR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
55. Čeněk Novák HBR GK 6 00:00 0 21 0 3.39 0 0
56. Benjamín Vavřena GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
57. Jakub Tichý GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
58. Adam Horák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
59. Tomáš Málek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
60. Ondřej Holubec GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
61. Mikuláš Wajtr GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
62. Radim Hradiský BNJ GK 1 00:00 0 3 0 4.5 0 0
63. Jakub Dressler GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
64. Ondřej Šuhájek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
65. Antonín Nowak OPA GK 1 00:00 0 6 0 6 0 0
66. Patrik Vítek OPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
67. Marek Štipčák HAV GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
68. Matyáš Malota GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
69. Dominik Piták HOD GK 5 00:00 0 14 0 2.5 0 2
70. Michal Pittr GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
71. Martin Altrichter CHM GK 5 00:00 0 8 0 1.58 2 0
72. Dominik Šorf PRI GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
73. Petr Jiroušek PRI GK 8 00:00 0 19 0 2.49 1 22
74. Jan Hoďák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
75. Jaroslav Brázdil BNJ GK 3 00:00 0 9 0 3.98 0 6
76. Martin Holík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
77. Tadeáš Dvořák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
78. Roman Málek KOB GK 3 00:00 0 9 0 2.92 0 2
79. Ondřej Hodic GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
80. Martin Sejpal ZDR GK 2 00:00 0 16 0 8 0 0
81. Štěpán Maleček ZDR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
82. Darek Bartošák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
83. Petr Žurek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
84. Marek Slíž OPA GK 2 00:00 0 6 0 2.71 0 0
85. Daniel Šimonů HAV GK 3 00:00 0 1 0 0.43 1 0
86. Martin Šindelka HAV GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
87. David Gába TAB GK 2 00:00 0 3 0 1.52 0 0
88. Tadeáš Dvořák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
89. David Cinka GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
90. Matyáš Ondrík KOB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
91. Lukáš Vít ZDR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
92. Jiří Sláma ZDR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
93. Nir Shmuel Tichon PRI GK 2 00:00 0 0 0 0 0 0
94. Jan Baldik KOP GK 2 00:00 0 7 0 4.13 0 0
95. Michael Petrásek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
96. Jiří Nehasil GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
97. Lukáš Lavinger DEC GK 4 00:00 0 14 0 3.43 0 0
98. Filip Hořejší NOV GK 2 00:00 0 5 0 10.98 0 0
99. Šimon Keleši GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
100. Jakub Urbisch GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
101. David Sachr HAV GK 3 00:00 0 7 0 2.63 1 0
102. Tobiáš Synek VYS GK 6 00:00 0 10 0 1.59 0 0
103. Dominik Šarman VYS GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
104. Adam Černý GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
105. Filip Maláč GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
106. Josef Novák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
107. Vojtěch Kukeně GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
108. Matěj Kmec GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
109. Josef Simon KOB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
110. Michael Petrásek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
111. Richard Běhula CHM GK 1 00:00 0 2 0 1.81 0 0
112. Ondřej Skokan DEC GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
113. Jakub Červinka VRC GK 3 00:00 0 13 0 4.52 0 2
114. Tomáš Horák RIS GK 1 00:00 0 2 0 6 0 0
115. Vojtěch Kubeček HRO GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
116. Jakub Tichý HRO GK 6 00:00 0 32 0 6.81 0 2
117. Václav Vlach UNL GK 1 00:00 0 1 0 3 0 0
118. Martin Frolík KOB GK 2 00:00 0 9 0 7.79 0 0
119. David Tuhý MOL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
120. Lukáš Kamenický VRC GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
121. Pavel Ježek LET GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
122. Daniel Hofman BNJ GK 1 00:00 0 0 0 0 0 0
123. Luboš Novotný KRA GK 12 00:00 0 34 0 3.24 0 4
124. Tomáš Sajdl GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
125. Michal Pittr HRO GK 13 00:00 0 52 0 4.38 0 0
126. Martin Bláha HRO GK 1 00:00 0 6 0 23.97 0 0
127. Matěj Žajdlík TAB GK 5 00:00 0 9 0 2.12 0 0
128. Richard Běhula KOB GK 2 00:00 0 3 0 3.3 0 0
129. Jiří Tesař KOB GK 1 00:00 0 3 0 3.05 0 0
130. Ondřej Kufa CHM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
131. Josef Němeček LET GK 10 00:00 0 21 0 2.31 1 0
132. Serhii Okuniev LET GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
133. Petr Pánek RIS GK 19 00:00 0 95 0 5.57 0 6
134. Denis Vacek VRC GK 20 00:00 0 44 0 2.26 1 6
135. Vojtěch Nečas LET GK 20 00:00 0 45 0 2.39 2 0
136. Jakub Tichý HRO GK 5 00:00 0 22 0 4.36 0 0
137. Adam Horák DEC GK 3 00:00 0 9 0 3.28 0 0
138. Ondřej Holubec VRC GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
139. David Novák PIS GK 2 00:00 0 8 0 4.05 0 0
140. Richard Kříž PIS GK 15 00:00 0 50 0 3.42 0 0
141. Mikuláš Wajtr LET GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
142. Radim Hradiský BNJ GK 3 00:00 0 9 0 4.01 0 0
143. Jakub Dressler BNJ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
144. Ondřej Šuhájek BNJ GK 1 00:00 0 0 0 0 0 0
145. Lukáš Sochůrek KRA GK 21 00:00 0 66 0 3.74 0 2
146. Tadeáš Zeithaml RIS GK 14 00:00 0 65 0 5.96 0 0
147. Matyáš Korous UNL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
148. Darek Bartošák UNL GK 1 00:00 0 3 0 3 0 0
149. Michal Pittr HRO GK 4 00:00 0 11 0 4.14 0 2
150. Martin Altrichter CHM GK 20 00:00 0 37 0 1.95 1 4
151. Dominik Šorf PRI GK 11 00:00 0 30 0 2.79 0 0
152. Petr Jiroušek PRI GK 16 00:00 0 39 0 2.73 1 0
153. Jakub Kovařík MOL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
154. Ivo Svoboda PIS GK 2 00:00 0 6 0 5.05 0 0
155. Jaroslav Brázdil BNJ GK 26 00:00 0 82 0 3.22 1 12
156. Andrii Malykhin HRO GK 13 00:00 0 44 0 4.41 0 4
157. David Stahl UNL GK 26 00:00 0 96 0 4.01 0 10
158. Roman Málek KOB GK 6 00:00 0 22 0 3.69 0 0
159. Ondřej Hodic KOB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
160. Kristián Kolář STA GK 11 00:00 0 51 0 5.06 0 2
161. Metoděj Císař PIS GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
162. Tadeáš Dvořák PIS GK 3 00:00 0 6 0 2 0 2
163. Jakub Korytar PIS GK 8 00:00 0 38 0 5.11 0 0
164. David Gába TAB GK 22 00:00 0 38 0 1.74 4 2
165.</