DHL extraliga juniorů (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Setikovský
(řídící pracovník)
setikovsky@czehockey.cz +420 211 158 023

Logo soutěže:

Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga juniorů

1. část

- 16 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 8 družstev ve skupině „Západ“, 8 družstev ve skupině „Východ“; družstva se ve skupinách utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání).

2. část
- a) O pořadí v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 1. - 4. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- b) O účast v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 5. - 8. místě se utkají čtyřkolově každý s každým (28 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část
- a) Předkolo play-off:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. - 8. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. a 4. místě sehrají předkolo play-off na 3 vítězná utkání (3-5 utkání) s tím, že družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 4. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 6. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 3. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play- off“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po části části 2b) - „O účast v play-off“ na 2. místě a družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. místě.

První, druhé a případně páté utkání se hraje u družstva u družstva postupujícího do této části soutěže z části 2a) - „O pořadí v play-off“, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva postupujícího do této části soutěže z části 2b) - „O účast v play-off“).

- b) O udržení:

- družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 5. až 8. místě se utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se započítávají výsledky všech utkání z části 2b) - „O účast v play-off“.
Družstvo, které po skončení této části soutěže získá nejnižší pořadí, sestupuje do ligy juniorů.

4. část - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii juniorů:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 4. místě a vítězná družstva z části 3a) - „Předkolo play-off“ sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále, finále) s tím, že čtvrtfinále a semifinále se hraje na 3 vítězná utkání, finále na 4 vítězná utkání (3-17 utkání).

Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play- off“ sdruhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí vplay-off“ atd. (postoupí-li do této části soutěže z části 3a) - „Předkolo play-off“ jedno nebo více družstev umístěných po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. až 4. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po části 2a) - „O pořadí vplay-off“ dosáhla nejnižšího, resp. nejnižších, pořadí stím, že jejich konkrétní postavení bude určeno na základě jejich dosaženého umístění v části 2b) - „O účast v play- off“).

Ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.

Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkovékategorii juniorů v sezóně 2023-2024“.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“, části 2b) - „O účast v play-off“ a části 3b) - „O udržení“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání části 3a) - „Předkolo play-off“ a 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii juniorů“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní

pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

  1. Každý Klub, jehož družstvo se má účastnit soutěžních utkání DHL extraligy juniorů vsezóně 2023-2024, má za povinnost prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“) vypracovat nejpozději do pátku 18. 8. 2023 soupisku hráčů věkové kategorie juniorů, kteří mají v soutěžních utkáních DHL extraligy juniorů v sezóně 2023-2024 nastupovat za družstvo Klubu, a to při splnění následujících náležitostí:
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče věkové kategorie juniorů, tj. hráče ročníku narození 2004, 2005 a 2006,
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří splňují všechny podmínky pro start v soutěži DHL extraliga juniorů za družstvo Klubu dle jednotlivých předpisů ČSLH,
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, kteří mají elektronický hráčský průkaz platný minimálně do 30. 4. 2024,
   • Klub je oprávněn uvést pouze hráče, za které je na sezónu 2023-2024 uhrazen poplatek za oprávnění startovat v soutěžích ČSLH dle vnitřní směrnice ČSLH č. 106 ze dne 7. 5. 2019,
   • Klub je povinen u každého jednotlivého hráče označit herní pozici hráče, tj. zda se jedná o brankáře, obránce, či útočníka,
   • Klub je povinen uvést minimálně 1 brankáře a 10 hráčů do pole,
   • Klub je oprávněn uvést maximálně 3 brankáře a 22 hráčů do pole (dále také jako „Soupiska“).
  2. Klub je oprávněn doplňovat hráče splňující podmínky stanovené odst. 1. těchto technických norem na Soupisku do 30. 4. 2024 včetně, a to však vždy pouze do maximálního počtu 3 brankářů a 22 hráčů do pole.
  3. Klub je oprávněn vyřadit v průběhu sezóny 2023-2024 maximálně 5 hráčů ze Soupisky, a to bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo o hráče do pole.
  4. Ředitel DHL extraligy juniorů je oprávněn na žádost příslušného Klubu schválit vyřazení hráče ze Soupisky, aniž by toto vyřazení ze Soupisky bylo započítáváno do limitu stanoveného odst. 3. těchto technických norem, jedná-li se o hráče, a to bez ohledu na to, zda se jedná o brankáře nebo o hráče do pole, který:
   • v průběhu sezóny 2023-2024 ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ již odehrál 15 utkání a více za družstvo Klubu účastnící se extraligy ledního hokeje (v takovém případě je Klub ke své žádosti povinen přiložit potvrzení řídícího orgánu extraligy ledního hokeje dokládající, že hráč stanovený počet utkání vextralize ledního hokeje odehrál) a/nebo
   • utrpěl zranění nebo onemocněl takovým druhem nemoci majícím za následek dlouhodobou zdravotní nezpůsobilost spředpokládanou délkou doby léčení minimálně 3 měsíce,

    přičemž vyřadí-li Klub příslušného hráče ze Soupisky před posouzením žádosti a jejím konečným schválením ze strany ředitele DHL extraligy juniorů, započítává se příslušný úkon vyřazení příslušného hráče ze Soupisky do limitu stanoveného odst. 3. těchto technických norem. Ředitel DHL extraligy juniorů žádost Klubu posoudí zpravidla ve lhůtě do 14 dnů a je, za účelem náležitého posouzení důvodů pro vyřazení příslušného hráče ze Soupisky, oprávněn vyžádat si příslušnou dokumentaci (např. lékařské zprávy, lékařské snímky či stanoviska nezávislých znalců).

  5. Hráč, který bude vyřazen ze Soupisky na základě odst. 4. těchto technických norem, může být Klubem opětovně zapsán na Soupisku nejdříve po uplynutí lhůty 4 měsíců ode dne, kdy příslušný Klub po schválení žádosti o vyřazení příslušného hráče ze Soupisky ze strany ředitele DHL extraligy juniorů takového hráče ze Soupisky vyřadil. Při opětovném zařazení tohoto hráče na Soupisku je současně příslušný Klub povinen vyřadit ze Soupisky jakéhokoliv z hráčů družstva Klubu, přičemž takové vyřazení ze Soupisky se nezapočítává do limitu stanoveného odst. 3. těchto technických norem.
  6. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:

   a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a

   b) minimálně 10, maximálně 19 hráčů do pole,

   přičemž současně platí, že za družstvo Klubu jsou do utkání oprávněni nastoupit pouze:

   a) maximálně 3 hráči do pole věkové kategorie seniorů, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 20. rok věku, tj. hráči ročníku narození 2003, platí-li, že:

   - se nejedná o hráče, který je v souladu s předpisy ČSLH považován za Cizince, tj. cizího státního příslušníka, který nepůsobil ve třech po sobě jdoucích sezónách v soutěžích organizovaných a řízených ČSLH, a

   - se jedná o hráče, který za příslušný Klub odehrál v sezóně 2022-2023 minimálně 25 utkání, bez ohledu na to, zda ve věkové kategorii seniorů nebo juniorů, přičemž neodehrál-li příslušný hráč za příslušný Klub stanovený minimální počet utkání (i) splňoval-li příslušný hráč ke dni 31. 12. 2022 veškeré podmínky ke startu za družstvo příslušného klubu, (ii) v období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 včetně neztratil oprávněnost ke startu za družstvo věkové kategorie juniorů příslušného klubu a (iii) v období od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023 včetně nesehrál žádné soutěžní utkání za jiné družstvo účastnící se věkové kategorie juniorů,

   b) hráči věkové kategorie juniorů zapsaní příslušným Klubem na Soupisku,

   c) hráči věkové kategorie juniorů, aniž by příslušným Klubem byli zapsáni na Soupisce, a to pouze odehráli-li v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu účastnící se extraligy ledního hokeje 15 utkání a více, a kterým bylo ředitelem DHL extraligy juniorů schváleno jejich vyřazení ze Soupisky dle odst. 4. těchto technických norem,

   d) maximálně 5 hráčů věkové kategorie dorostu za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ s tím, že protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím daného utkání.

   c) hráči věkové kategorie juniorů, aniž by příslušným Klubem byli zapsáni na Soupisce, a to pouze odehráli-li v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu účastnící se extraligy ledního hokeje 15 utkání a více, a kterým bylo ředitelem DHL extraligy juniorů schváleno jejich vyřazení ze Soupisky dle odst. 4. těchto technických norem,
   d) maximálně 5 hráčů věkové kategorie dorostu za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ s tím, že protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím daného utkání.

  7. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
  8. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.
  9. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
  10. Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
  11. Brankař může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  12. Brankář, který v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršil či dovrší 17. rok věku (pro sezónu 2023-2024 se jedná o ročník narození 2006), a mladší, musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
  13. Hráči nastupující v utkáních DHL extraligy juniorů musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 40 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč v utkání DHL extraligy juniorů bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  14. V utkáních DHL extraliga juniorů musí mít hráči dresy opatřeny jmenovkou. Výška písma musí být v rozmezí 8-10 cm (výjimka z čl. 9.2. Pravidel), jmenovka musí odpovídat příjmení hráče vtakovém tvaru, vjakém je příjmení hráče uvedeno vRegistračním systému ČSLH a v oficiálním zápisu o utkání.
  15. Nastoupí-li některý z hráčů účastnících se příslušného utkání DHL extraligy juniorů do takového utkání v dresu, který nebude opatřen jeho jmenovkou, je rozhodčí povinen zajistit, aby bylo v zápisu o utkání uvedeno, že tento hráč v utkání hrál, aniž by byl jeho dres opatřen jmenovkou. Hráč smí bez jmenovky startovat pouze vprvních dvou utkáních DHL extraligy juniorů za družstvo příslušného Klubu. Nastoupí-li hráč při třetím, případně jakémkoliv dalším startu za družstvo příslušného Klubu bez jmenovky, bude Klub, za jehož družstvo hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
  16. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
  17. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním DHL extraligy juniorů pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:
   • 4 l neperlivé vody,
   • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.
  18. Pořádající Klub je povinen pořizovat záznam z jím pořádaného utkání včetně všech přerušení hry, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:
   • záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, případně musí být nepřetržitě v rámci záběru snímána oficiální časomíra na zimním stadionu,
   • při hře v koncovém pásmu musí být záběrem vždy snímáno celé koncové pásmo,
   • videozáznam musí být pořízen minimálně vHD rozlišení 1280 x 720 pixelů a

    minimální snímková frekvence videozáznamu musí činit 25 fps,

   • výstupní kodek videozáznamu musí být H.264/MPEG-4 AVC.
  19. Výstupní videozáznam dle odst. 18. těchto technických norem je pořádající Klub povinen nahrát na FTP server 89.187.135.98, a to vždy do složky pojmenované dle data konání utkání a názvu obou družstev bez diakritiky ve tvaru „RRRR-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a to nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, v němž skončilo příslušné utkání. Nesplnění této povinnosti, případně nesplnění některé z povinností stanovených odst. 18. těchto technických norem, může být trestáno finanční pokutou do výše 10.000,- Kč dle míry závažnosti provinění.
  20. Ze soutěže DHL extraliga juniorů se dle čl. 7 odst. 6. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2006, a to:
   • pouze, je-li příslušný hráč zapsán příslušným Klubem DHL extraligy juniorů na

    Soupisce,

   • nejdéle do 30. 4. 2024,
   • do ligy juniorů, pokud se mateřský klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, není-li

    v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z DHL extraligy juniorů a současně z družstva Klubu účastnícího se extraligy dorostu.

datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
26.08.2023 13:00 1 3001 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 7:5 »
26.08.2023 13:30 1 3002 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 5:0 »
26.08.2023 13:15 1 3003 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 1:2 »
26.08.2023 13:00 1 3004 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
28.08.2023 17:00 2 3005 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 1:3 »
28.08.2023 17:00 2 3006 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 4:1 »
28.08.2023 17:00 2 3007 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 3:1 »
28.08.2023 17:30 2 3008 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 5:4 p »
31.08.2023 16:00 3 3009 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 6:3 »
31.08.2023 12:45 3 3010 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary 3:2 »
31.08.2023 18:45 3 3011 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 4:5 »
31.08.2023 17:00 3 3012 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 3:4 p »
02.09.2023 16:00 4 3013 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 4:5 p »
02.09.2023 12:30 4 3014 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 5:4 »
02.09.2023 15:30 4 3015 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 3:1 »
02.09.2023 13:00 4 3016 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 5:4 p »
07.09.2023 17:00 5 3017 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 3:4 »
07.09.2023 17:30 5 3018 HC Litvínov HC Sparta Praha 2:1 »
07.09.2023 17:00 5 3019 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 2:0 »
06.09.2023 17:30 5 3020 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 5:1 »
09.09.2023 12:00 6 3021 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 5:0 k »
09.09.2023 12:00 6 3022 HC Motor České Budějovice HC Sparta Praha 3:5 »
09.09.2023 12:30 6 3023 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 7:5 »
09.09.2023 13:00 6 3024 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 3:4 »
14.09.2023 18:00 7 3025 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 0:1 »
13.09.2023 17:00 7 3026 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 6:3 »
14.09.2023 18:00 7 3027 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 8:2 »
14.09.2023 17:00 7 3028 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
16.09.2023 16:00 8 3029 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 3:2 »
16.09.2023 13:00 8 3030 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 6:2 »
16.09.2023 12:00 8 3031 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:1 »
16.09.2023 13:00 8 3032 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 4:1 »
21.09.2023 18:00 9 3033 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ 3:5 »
21.09.2023 17:15 9 3034 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 1:5 »
21.09.2023 16:00 9 3035 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 4:3 »
21.09.2023 17:30 9 3036 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
23.09.2023 13:30 10 3037 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 2:4 »
23.09.2023 13:00 10 3038 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. 5:4 p »
23.09.2023 12:00 10 3039 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 1:3 »
23.09.2023 16:30 10 3040 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
28.09.2023 16:00 11 3041 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 3:2 »
28.09.2023 18:00 11 3042 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 2:1 »
28.09.2023 13:00 11 3043 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 1:2 »
28.09.2023 16:30 11 3044 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 4:1 »
30.09.2023 13:00 12 3045 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 1:9 »
30.09.2023 16:15 12 3046 HC Sparta Praha HC Litvínov 5:4 »
30.09.2023 13:00 12 3047 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
30.09.2023 13:00 12 3048 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 4:1 »
05.10.2023 15:00 13 3049 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 3:4 sn »
05.10.2023 18:00 13 3050 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 3:4 »
05.10.2023 17:00 13 3051 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 3:2 »
05.10.2023 18:00 13 3052 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 2:3 sn »
07.10.2023 12:30 14 3053 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 0:1 »
07.10.2023 13:00 14 3054 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 5:1 »
07.10.2023 12:00 14 3055 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 3:2 »
07.10.2023 13:00 14 3056 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 4:6 »
12.10.2023 17:30 15 3057 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 3:4 »
12.10.2023 17:15 15 3058 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 2:0 »
12.10.2023 17:15 15 3059 Mountfield HK, a.s. Bílí Tygři Liberec 3:2 p »
11.10.2023 18:00 15 3060 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 7:1 »
14.10.2023 13:00 16 3061 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 4:6 »
14.10.2023 13:00 16 3062 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 2:3 »
14.10.2023 17:15 16 3063 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 3:2 p »
14.10.2023 13:00 16 3064 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 2:5 »
19.10.2023 17:15 17 3065 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 1:2 »
19.10.2023 17:00 17 3066 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
19.10.2023 18:00 17 3067 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 3:4 »
19.10.2023 17:00 17 3068 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 4:0 »
21.10.2023 13:00 18 3069 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 2:3 sn »
21.10.2023 13:00 18 3070 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 5:2 »
21.10.2023 12:00 18 3071 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
21.10.2023 13:00 18 3072 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 5:4 »
26.10.2023 17:00 19 3073 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 2:0 »
26.10.2023 18:00 19 3074 HC Sparta Praha HC Litvínov 6:3 »
26.10.2023 17:00 19 3075 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
26.10.2023 18:00 19 3076 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:4 »
28.10.2023 13:00 20 3077 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 2:1 p »
28.10.2023 12:00 20 3078 HC Motor České Budějovice HC Sparta Praha 2:7 »
28.10.2023 12:30 20 3079 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 3:5 »
28.10.2023 13:00 20 3080 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 3:2 »
01.11.2023 18:00 21 3081 HC Sparta Praha Mountfield HK, a.s. 4:2 »
02.11.2023 17:00 21 3082 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 4:0 »
02.11.2023 18:00 21 3083 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 6:3 »
02.11.2023 17:00 21 3084 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 4:3 sn »
04.11.2023 13:00 22 3085 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 5:1 »
04.11.2023 13:00 22 3086 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 2:3 p »
04.11.2023 12:00 22 3087 Bílí Tygři Liberec Mountfield HK, a.s. 0:1 »
04.11.2023 15:00 22 3088 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 4:1 »
16.11.2023 18:00 23 3089 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ 4:1 »
16.11.2023 18:00 23 3090 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 5:6 sn »
16.11.2023 17:15 23 3091 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 4:2 »
16.11.2023 17:30 23 3092 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
18.11.2023 13:00 24 3093 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 0:5 »
18.11.2023 13:00 24 3094 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. 3:10 »
18.11.2023 15:30 24 3095 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 5:2 »
18.11.2023 16:30 24 3096 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 2:4 »
23.11.2023 17:00 25 3097 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 9:0 »
23.11.2023 18:00 25 3098 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 6:5 p »
23.11.2023 17:00 25 3099 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 4:2 »
23.11.2023 17:30 25 3100 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 2:1 sn »
25.11.2023 12:00 26 3101 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 3:2 sn »
25.11.2023 13:00 26 3102 HC Litvínov HC Sparta Praha 2:5 »
25.11.2023 11:45 26 3103 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 3:1 »
25.11.2023 14:00 26 3104 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 3:1 »
30.11.2023 18:00 27 3105 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 5:2 »
29.11.2023 18:00 27 3106 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 5:2 »
30.11.2023 17:00 27 3107 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 6:3 »
30.11.2023 18:00 27 3108 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 4:3 sn »
02.12.2023 12:30 28 3109 Mountfield HK, a.s. HC Sparta Praha 2:1 »
02.12.2023 13:00 28 3110 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 2:3 »
02.12.2023 13:00 28 3111 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 1:2 sn »
02.12.2023 13:00 28 3112 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 3:4 p »
26.08.2023 13:00 1 3113 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 3:0 »
26.08.2023 15:00 1 3114 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 6:3 »
26.08.2023 12:00 1 3115 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
26.08.2023 18:00 1 3116 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 1:5 »
28.08.2023 17:30 2 3117 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 5:4 »
28.08.2023 18:00 2 3118 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 6:3 »
28.08.2023 17:00 2 3119 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 1:5 »
28.08.2023 18:00 2 3120 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 1:6 »
31.08.2023 18:00 3 3121 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 2:4 »
31.08.2023 16:00 3 3122 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 5:0 »
31.08.2023 18:00 3 3123 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 4:2 »
31.08.2023 17:30 3 3124 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 2:3 p »
02.09.2023 13:00 4 3125 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 6:5 p »
19.09.2023 18:00 4 3126 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 5:2 »
02.09.2023 13:00 4 3127 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc 3:1 »
02.09.2023 12:00 4 3128 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 4:2 »
07.09.2023 15:00 5 3129 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 sn »
07.09.2023 18:00 5 3130 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 2:5 »
07.09.2023 13:00 5 3131 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 4:2 »
06.09.2023 18:00 5 3132 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
09.09.2023 13:00 6 3133 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 p »
09.09.2023 15:00 6 3134 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 5:4 p »
09.09.2023 12:00 6 3135 Berani Zlín HC Olomouc 1:4 »
09.09.2023 12:00 6 3136 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 5:3 »
14.09.2023 18:00 7 3137 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 1:4 »
14.09.2023 18:00 7 3138 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 3:4 »
14.09.2023 18:00 7 3139 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
14.09.2023 17:00 7 3140 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 3:2 »
16.09.2023 12:00 8 3141 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 3:0 »
16.09.2023 12:00 8 3142 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
16.09.2023 13:00 8 3143 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 4:2 »
16.09.2023 12:00 8 3144 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 5:2 »
21.09.2023 18:00 9 3145 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 4:2 »
21.09.2023 18:00 9 3146 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 4:3 »
21.09.2023 18:00 9 3147 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
21.09.2023 18:00 9 3148 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 4:3 sn »
23.09.2023 13:00 10 3149 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
23.09.2023 13:30 10 3150 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 5:2 »
23.09.2023 13:00 10 3151 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 2:4 »
23.09.2023 12:00 10 3152 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 7:2 »
28.09.2023 15:00 11 3153 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 1:4 »
28.09.2023 18:00 11 3154 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 0:6 »
28.09.2023 17:15 11 3155 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 0:4 »
28.09.2023 18:00 11 3156 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 1:3 »
30.09.2023 16:15 12 3157 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 6:5 »
30.09.2023 13:00 12 3158 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 6:4 »
30.09.2023 12:00 12 3159 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 6:3 »
30.09.2023 13:00 12 3160 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 8:4 »
05.10.2023 17:00 13 3161 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 3:2 »
05.10.2023 18:00 13 3162 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 2:6 »
04.10.2023 17:30 13 3163 HC Olomouc Berani Zlín 4:2 »
05.10.2023 18:20 13 3164 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 4:1 »
07.10.2023 12:00 14 3165 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 2:5 »
07.10.2023 13:00 14 3166 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 4:5 »
07.10.2023 14:15 14 3167 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 3:4 »
07.10.2023 12:00 14 3168 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 5:6 sn »
12.10.2023 18:00 15 3169 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 1:4 »
12.10.2023 18:00 15 3170 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 3:1 »
12.10.2023 18:00 15 3171 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 2:7 »
12.10.2023 18:00 15 3172 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 1:4 »
14.10.2023 12:00 16 3173 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 4:5 sn »
14.10.2023 13:00 16 3174 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 0:6 »
14.10.2023 13:00 16 3175 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 8:3 »
14.10.2023 12:00 16 3176 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 5:4 p »
19.10.2023 18:00 17 3177 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 3:5 »
19.10.2023 18:00 17 3178 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 3:5 »
19.10.2023 18:00 17 3179 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
19.10.2023 18:00 17 3180 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 1:8 »
21.10.2023 13:00 18 3181 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 4:1 »
21.10.2023 13:00 18 3182 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 8:1 »
21.10.2023 13:00 18 3183 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc 5:3 »
27.11.2023 18:00 18 3184 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
26.10.2023 17:00 19 3185 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 6:4 »
26.10.2023 18:00 19 3186 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 0:4 »
26.10.2023 18:00 19 3187 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 1:7 »
26.10.2023 18:00 19 3188 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 3:1 »
28.10.2023 13:00 20 3189 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 5:0 »
28.10.2023 15:30 20 3190 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 4:1 »
28.10.2023 12:00 20 3191 Berani Zlín HC Olomouc 2:1 »
28.10.2023 12:00 20 3192 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 2:4 »
02.11.2023 18:00 21 3193 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 1:3 »
02.11.2023 18:00 21 3194 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 1:4 »
02.11.2023 18:20 21 3195 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
02.11.2023 17:00 21 3196 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 3:1 »
31.10.2023 17:30 22 3197 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 3:2 p »
04.11.2023 12:00 22 3198 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 2:5 »
04.11.2023 14:00 22 3199 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 2:5 »
04.11.2023 12:00 22 3200 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 4:3 »
15.11.2023 18:00 23 3201 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 5:2 »
16.11.2023 18:00 23 3202 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 1:2 »
16.11.2023 18:00 23 3203 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 6:0 »
16.11.2023 18:00 23 3204 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 7:1 »
18.11.2023 13:00 24 3205 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 1:4 »
18.11.2023 12:00 24 3206 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 6:2 »
18.11.2023 13:00 24 3207 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 7:1 »
18.11.2023 12:30 24 3208 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 6:2 »
23.11.2023 18:00 25 3209 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 5:3 »
23.11.2023 19:15 25 3210 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 1:2 »
22.11.2023 18:00 25 3211 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
23.11.2023 18:00 25 3212 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 3:4 »
25.11.2023 13:00 26 3213 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 3:4 »
25.11.2023 13:00 26 3214 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 2:1 »
25.11.2023 12:00 26 3215 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 4:1 »
25.11.2023 13:00 26 3216 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 3:6 »
30.11.2023 17:00 27 3217 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 4:3 sn »
29.11.2023 18:00 27 3218 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 »
29.11.2023 18:00 27 3219 HC Olomouc Berani Zlín 4:5 »
29.11.2023 18:20 27 3220 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 6:2 »
02.12.2023 12:30 28 3221 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 7:5 »
02.12.2023 13:00 28 3222 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 1:2 »
02.12.2023 12:30 28 3223 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 6:2 »
02.12.2023 12:00 28 3224 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 1:5 »
08.12.2023 12:30 1 3225 BK Mladá Boleslav HC KOMETA BRNO 1:2 »
08.12.2023 17:00 1 3226 Bílí Tygři Liberec HC Dukla Jihlava 2:0 »
08.12.2023 17:00 1 3227 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Sparta Praha 1:3 »
08.12.2023 18:00 1 3228 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary 4:3 »
09.12.2023 12:30 2 3229 BK Mladá Boleslav HC Dukla Jihlava 1:4 »
09.12.2023 12:00 2 3230 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO 3:4 »
09.12.2023 16:30 2 3231 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary 3:5 »
20.02.2024 17:00 2 3232 HC Oceláři Třinec HC Sparta Praha 6:2 »
11.12.2023 18:00 3 3233 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:5 »
11.12.2023 18:00 3 3234 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 2:5 »
11.12.2023 17:00 3 3235 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 4:5 »
11.12.2023 18:00 3 3236 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 4:3 »
15.12.2023 17:00 4 3237 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Mladá Boleslav 2:3 sn »
15.12.2023 18:00 4 3238 HC Oceláři Třinec Bílí Tygři Liberec 4:2 »
15.12.2023 18:00 4 3239 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO 6:5 sn »
15.12.2023 18:00 4 3240 HC Energie Karlovy Vary HC Dukla Jihlava 6:0 »
16.12.2023 13:00 5 3241 HC VÍTKOVICE RIDERA Bílí Tygři Liberec 1:4 »
16.12.2023 13:00 5 3242 HC Oceláři Třinec BK Mladá Boleslav 3:2 p »
16.12.2023 13:00 5 3243 HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 3:2 »
16.12.2023 13:00 5 3244 HC Energie Karlovy Vary HC KOMETA BRNO 3:4 sn »
20.12.2023 17:30 6 3245 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 4:3 »
20.12.2023 16:15 6 3246 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 3:4 p »
20.12.2023 18:20 6 3247 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 p »
20.12.2023 18:00 6 3248 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 3:4 p »
21.12.2023 18:00 7 3249 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 5:2 »
21.12.2023 17:00 7 3250 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 1:4 »
21.12.2023 15:00 7 3251 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 4:1 »
21.12.2023 18:00 7 3252 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 8:4 »
23.01.2024 18:00 8 3253 HC KOMETA BRNO BK Mladá Boleslav 7:2 »
29.12.2023 17:00 8 3254 HC Dukla Jihlava Bílí Tygři Liberec 3:2 »
29.12.2023 14:30 8 3255 HC Sparta Praha HC VÍTKOVICE RIDERA 5:4 »
29.12.2023 16:00 8 3256 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec 5:3 »
30.12.2023 12:00 9 3257 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec 5:1 »
30.12.2023 12:00 9 3258 HC Dukla Jihlava BK Mladá Boleslav 2:3 sn »
28.12.2023 16:45 9 3259 HC Sparta Praha HC Oceláři Třinec 5:2 »
28.12.2023 17:00 9 3260 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
05.01.2024 18:00 10 3261 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 4:6 »
05.01.2024 18:00 10 3262 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 4:1 »
05.01.2024 17:00 10 3263 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 5:2 »
05.01.2024 18:00 10 3264 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 2:3 p »
06.01.2024 13:00 11 3265 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 12:5 »
04.01.2024 18:00 11 3266 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 1:0 »
06.01.2024 13:00 11 3267 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 2:7 »
06.01.2024 13:00 11 3268 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 6:3 »
08.01.2024 17:00 12 3269 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 0:3 »
08.01.2024 18:00 12 3270 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 2:5 »
08.01.2024 18:00 12 3271 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 6:1 »
08.01.2024 17:45 12 3272 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 5:2 »
12.01.2024 12:30 13 3273 BK Mladá Boleslav HC VÍTKOVICE RIDERA 5:2 »
12.01.2024 17:00 13 3274 Bílí Tygři Liberec HC Oceláři Třinec 2:1 sn »
11.01.2024 18:20 13 3275 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 3:2 »
12.01.2024 17:00 13 3276 HC Dukla Jihlava HC Energie Karlovy Vary 0:2 »
13.01.2024 12:30 14 3277 BK Mladá Boleslav HC Oceláři Třinec 1:2 sn »
13.01.2024 12:30 14 3278 Bílí Tygři Liberec HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 sn »
13.01.2024 12:40 14 3279 HC KOMETA BRNO HC Energie Karlovy Vary 4:3 p »
13.01.2024 12:00 14 3280 HC Dukla Jihlava HC Sparta Praha 3:7 »
19.01.2024 12:30 15 3281 BK Mladá Boleslav HC KOMETA BRNO 4:5 »
19.01.2024 12:00 15 3282 Bílí Tygři Liberec HC Dukla Jihlava 0:3 »
19.01.2024 17:00 15 3283 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Sparta Praha 2:3 »
19.01.2024 18:00 15 3284 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary 4:1 »
18.01.2024 18:00 16 3285 BK Mladá Boleslav HC Dukla Jihlava 1:2 p »
20.01.2024 12:00 16 3286 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO 4:1 »
20.01.2024 13:00 16 3287 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary 1:2 »
20.01.2024 13:00 16 3288 HC Oceláři Třinec HC Sparta Praha 4:3 p »
26.01.2024 17:00 17 3289 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Mladá Boleslav 3:4 sn »
26.01.2024 18:00 17 3290 HC Oceláři Třinec Bílí Tygři Liberec 4:2 »
28.01.2024 13:00 17 3291 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO 6:2 »
26.01.2024 18:00 17 3292 HC Energie Karlovy Vary HC Dukla Jihlava 4:1 »
27.01.2024 13:00 18 3293 HC VÍTKOVICE RIDERA Bílí Tygři Liberec 1:5 »
27.01.2024 13:00 18 3294 HC Oceláři Třinec BK Mladá Boleslav 5:4 sn »
25.01.2024 16:45 18 3295 HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 0:2 »
27.01.2024 14:30 18 3296 HC Energie Karlovy Vary HC KOMETA BRNO 6:5 »
29.01.2024 18:00 19 3297 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 1:2 sn »
29.01.2024 18:00 19 3298 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 7:2 »
29.01.2024 17:00 19 3299 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 1:5 »
30.01.2024 18:00 19 3300 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 4:2 »
01.02.2024 17:30 20 3301 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 2:6 »
02.02.2024 17:00 20 3302 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 6:4 »
01.02.2024 17:00 20 3303 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 6:2 »
02.02.2024 17:00 20 3304 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 0:12 »
03.02.2024 12:30 21 3305 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 8:1 »
03.02.2024 13:00 21 3306 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 1:4 »
03.02.2024 12:00 21 3307 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 4:3 p »
03.02.2024 12:00 21 3308 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
18.02.2024 13:00 22 3309 HC KOMETA BRNO BK Mladá Boleslav 9:6 »
16.02.2024 16:00 22 3310 HC Dukla Jihlava Bílí Tygři Liberec 1:2 »
16.02.2024 18:45 22 3311 HC Sparta Praha HC VÍTKOVICE RIDERA 6:3 »
16.02.2024 17:00 22 3312 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec 4:3 »
17.02.2024 12:30 23 3313 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec 1:2 »
17.02.2024 12:00 23 3314 HC Dukla Jihlava BK Mladá Boleslav 3:2 »
17.02.2024 15:30 23 3315 HC Sparta Praha HC Oceláři Třinec 1:4 »
17.02.2024 13:00 23 3316 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 6:5 p »
23.02.2024 18:00 24 3317 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 2:3 »
22.02.2024 18:00 24 3318 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 3:0 »
23.02.2024 17:00 24 3319 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 1:3 »
23.02.2024 18:00 24 3320 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 8:4 »
24.02.2024 13:00 25 3321 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 4:6 »
24.02.2024 17:00 25 3322 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 1:2 sn »
24.02.2024 13:00 25 3323 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 4:2 »
24.02.2024 13:00 25 3324 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 3:4 sn »
26.02.2024 17:30 26 3325 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 3:4 sn »
26.02.2024 17:45 26 3326 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 3:2 p »
27.02.2024 18:00 26 3327 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 4:2 »
27.02.2024 17:30 26 3328 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 4:6 »
01.03.2024 12:30 27 3329 BK Mladá Boleslav HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
01.03.2024 17:30 27 3330 Bílí Tygři Liberec HC Oceláři Třinec 0:3 »
01.03.2024 18:30 27 3331 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 3:5 »
01.03.2024 17:00 27 3332 HC Dukla Jihlava HC Energie Karlovy Vary 3:4 sn »
02.03.2024 12:30 28 3333 BK Mladá Boleslav HC Oceláři Třinec 1:5 »
02.03.2024 13:00 28 3334 Bílí Tygři Liberec HC VÍTKOVICE RIDERA 0:3 »
02.03.2024 16:00 28 3335 HC KOMETA BRNO HC Energie Karlovy Vary 3:1 »
02.03.2024 12:00 28 3336 HC Dukla Jihlava HC Sparta Praha 3:4 »
07.12.2023 18:00 1 3337 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 1:4 »
07.12.2023 18:00 1 3338 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 1:2 »
07.12.2023 16:00 1 3339 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 0:1 »
07.12.2023 18:00 1 3340 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 4:3 »
09.12.2023 16:00 2 3341 HC ŠKODA PLZEŇ Berani Zlín 4:2 »
09.12.2023 12:00 2 3342 HC Olomouc HC Motor České Budějovice 5:2 »
09.12.2023 18:00 2 3343 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 1:2 »
09.12.2023 14:15 2 3344 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 4:2 »
11.12.2023 15:30 3 3345 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 4:7 »
11.12.2023 18:15 3 3346 HC Motor České Budějovice HC ZUBR Přerov 2:3 »
11.12.2023 16:00 3 3347 Berani Zlín HC Litvínov 3:4 sn »
11.12.2023 17:00 3 3348 HC ŠKODA PLZEŇ HC Olomouc 6:0 »
14.12.2023 18:00 4 3349 HC DYNAMO PARDUBICE HC Motor České Budějovice 5:3 »
14.12.2023 18:00 4 3350 HC Olomouc Berani Zlín 2:3 p »
14.12.2023 17:30 4 3351 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 1:6 »
14.12.2023 18:15 4 3352 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 5:2 »
16.12.2023 12:00 5 3353 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 2:4 »
16.12.2023 13:00 5 3354 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 1:4 »
16.12.2023 15:45 5 3355 HC ŠKODA PLZEŇ HC ZUBR Přerov 4:0 »
16.12.2023 12:00 5 3356 HC Olomouc HC Litvínov 1:5 »
19.12.2023 17:00 6 3357 HC DYNAMO PARDUBICE HC Litvínov 2:1 »
19.12.2023 17:30 6 3358 Mountfield HK, a.s. Berani Zlín 7:6 sn »
19.12.2023 17:00 6 3359 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 4:5 »
19.12.2023 18:00 6 3360 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 7:2 »
18.02.2024 14:00 7 3361 Berani Zlín HC Motor České Budějovice 4:1 »
21.12.2023 17:00 7 3362 HC ŠKODA PLZEŇ HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 sn »
21.12.2023 18:00 7 3363 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. 3:2 »
21.12.2023 17:30 7 3364 HC Litvínov HC ZUBR Přerov 4:3 »
28.12.2023 13:00 8 3365 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 4:3 »
28.12.2023 16:00 8 3366 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 3:2 »
28.12.2023 17:30 8 3367 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 7:4 »
22.01.2024 17:00 8 3368 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 3:2 p »
03.01.2024 14:30 9 3369 Berani Zlín HC ŠKODA PLZEŇ 4:6 »
30.12.2023 12:00 9 3370 HC Motor České Budějovice HC Olomouc 4:5 »
30.12.2023 12:30 9 3371 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 2:4 »
30.12.2023 12:15 9 3372 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 5:2 »
04.01.2024 18:00 10 3373 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 5:4 p »
04.01.2024 18:00 10 3374 HC ZUBR Přerov HC Motor České Budějovice 2:3 p »
04.01.2024 17:30 10 3375 HC Litvínov Berani Zlín 2:5 »
04.01.2024 16:15 10 3376 HC Olomouc HC ŠKODA PLZEŇ 2:4 »
06.01.2024 12:00 11 3377 HC Motor České Budějovice HC DYNAMO PARDUBICE 1:6 »
06.01.2024 12:00 11 3378 Berani Zlín HC Olomouc 4:2 »
06.01.2024 13:00 11 3379 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 6:2 »
06.01.2024 12:30 11 3380 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 3:2 sn »
08.01.2024 17:30 12 3381 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 4:3 sn »
08.01.2024 18:00 12 3382 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 7:3 »
08.01.2024 18:00 12 3383 HC ZUBR Přerov HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
08.01.2024 17:30 12 3384 HC Litvínov HC Olomouc 3:4 »
11.01.2024 17:30 13 3385 HC Litvínov HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 »
11.01.2024 17:30 13 3386 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 3:4 p »
11.01.2024 17:00 13 3387 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 3:5 »
11.01.2024 18:00 13 3388 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 4:6 »
13.01.2024 14:15 14 3389 HC Motor České Budějovice Berani Zlín 6:1 »
13.01.2024 13:00 14 3390 HC DYNAMO PARDUBICE HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
13.01.2024 12:30 14 3391 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 2:1 »
13.01.2024 15:15 14 3392 HC ZUBR Přerov HC Litvínov 0:7 »
18.01.2024 16:30 15 3393 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 8:1 »
18.01.2024 17:15 15 3394 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 2:4 »
18.01.2024 17:30 15 3395 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 4:3 »
15.02.2024 17:30 15 3396 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 6:3 »
20.01.2024 16:30 16 3397 HC ŠKODA PLZEŇ Berani Zlín 3:2 »
20.01.2024 13:30 16 3398 HC Olomouc HC Motor České Budějovice 2:5 »
20.01.2024 13:00 16 3399 HC Litvínov Mountfield HK, a.s. 0:5 »
19.02.2024 13:30 16 3400 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 0:5 »
25.01.2024 17:15 17 3401 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 2:1 »
25.01.2024 17:15 17 3402 HC Motor České Budějovice HC ZUBR Přerov 2:5 »
25.01.2024 17:30 17 3403 Berani Zlín HC Litvínov 3:1 »
25.01.2024 17:00 17 3404 HC ŠKODA PLZEŇ HC Olomouc 2:1 p »
27.01.2024 12:45 18 3405 HC DYNAMO PARDUBICE HC Motor České Budějovice 5:1 »
27.01.2024 12:00 18 3406 HC Olomouc Berani Zlín 4:0 »
27.01.2024 13:00 18 3407 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 2:3 »
27.01.2024 12:00 18 3408 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 1:6 »
29.01.2024 18:15 19 3409 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 3:2 p »
29.01.2024 17:30 19 3410 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 4:1 »
29.01.2024 17:00 19 3411 HC ŠKODA PLZEŇ HC ZUBR Přerov 6:0 »
29.01.2024 18:00 19 3412 HC Olomouc HC Litvínov 3:1 »
01.02.2024 18:00 20 3413 HC DYNAMO PARDUBICE HC Litvínov 4:5 sn »
01.02.2024 17:15 20 3414 Mountfield HK, a.s. Berani Zlín 2:5 »
01.02.2024 18:00 20 3415 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
01.02.2024 18:00 20 3416 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 4:5 p »
03.02.2024 14:15 21 3417 Berani Zlín HC Motor České Budějovice 3:6 »
03.02.2024 16:30 21 3418 HC ŠKODA PLZEŇ HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 »
19.02.2024 18:00 21 3419 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. 6:2 »
03.02.2024 13:00 21 3420 HC Litvínov HC ZUBR Přerov 6:3 »
15.02.2024 18:00 22 3421 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 »
15.02.2024 17:00 22 3422 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 2:4 »
15.02.2024 17:30 22 3423 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 3:1 »
12.02.2024 13:30 22 3424 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 1:6 »
17.02.2024 16:00 23 3425 Berani Zlín HC ŠKODA PLZEŇ 4:5 sn »
17.02.2024 13:15 23 3426 HC Motor České Budějovice HC Olomouc 5:3 »
17.02.2024 16:00 23 3427 Mountfield HK, a.s. HC Litvínov 3:7 »
17.02.2024 13:00 23 3428 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 4:2 »
22.02.2024 18:00 24 3429 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 5:2 »
22.02.2024 16:45 24 3430 HC ZUBR Přerov HC Motor České Budějovice 1:3 »
22.02.2024 17:30 24 3431 HC Litvínov Berani Zlín 4:2 »
22.02.2024 18:00 24 3432 HC Olomouc HC ŠKODA PLZEŇ 7:1 »
24.02.2024 12:00 25 3433 HC Motor České Budějovice HC DYNAMO PARDUBICE 1:2 »
24.02.2024 12:00 25 3434 Berani Zlín HC Olomouc 4:1 »
19.02.2024 17:00 25 3435 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 4:1 »
24.02.2024 12:30 25 3436 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 3:2 »
26.02.2024 17:30 26 3437 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 4:2 »
26.02.2024 15:30 26 3438 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 7:1 »
26.02.2024 18:00 26 3439 HC ZUBR Přerov HC ŠKODA PLZEŇ 2:1 »
26.02.2024 17:30 26 3440 HC Litvínov HC Olomouc 2:3 sn »
29.02.2024 17:30 27 3441 HC Litvínov HC DYNAMO PARDUBICE 4:1 »
29.02.2024 17:30 27 3442 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 3:2 »
29.02.2024 17:00 27 3443 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 4:3 p »
29.02.2024 18:00 27 3444 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 3:0 »
02.03.2024 14:15 28 3445 HC Motor České Budějovice Berani Zlín 2:3 »
02.03.2024 14:15 28 3446 HC DYNAMO PARDUBICE HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
02.03.2024 12:30 28 3447 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 3:2 sn »
02.03.2024 12:00 28 3448 HC ZUBR Přerov HC Litvínov 1:3 »
07.03.2024 17:00 PŘ1 3449 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 6:2 »
07.03.2024 18:00 PŘ1 3450 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 6:3 »
07.03.2024 16:00 PŘ1 3451 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 5:6 p »
07.03.2024 17:00 PŘ1 3452 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 1:4 »
08.03.2024 17:00 PŘ2 3453 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 7:0 »
08.03.2024 18:00 PŘ2 3454 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 4:3 p »
08.03.2024 16:00 PŘ2 3455 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 3:1 »
08.03.2024 17:00 PŘ2 3456 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 2:4 »
11.03.2024 17:30 PŘ3 3457 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 7:1 »
11.03.2024 17:30 PŘ3 3458 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 3:2 »
11.03.2024 17:00 PŘ3 3459 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 1:2 »
11.03.2024 17:15 PŘ3 3460 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 2:4 »
12.03.2024 17:30 PŘ4 3461 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 1:7 »
12.03.2024 17:30 PŘ4 3462 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 2:4 »
12.03.2024 17:00 PŘ4 3463 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 1:5 »
12.03.2024 17:15 PŘ4 3464 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 3:1 »
15.03.2024 15:00 PŘ5 3465 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 0:0 »
15.03.2024 17:30 PŘ5 3466 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 0:0 »
15.03.2024 17:00 PŘ5 3467 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 0:0 »
15.03.2024 15:00 PŘ5 3468 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »
07.03.2024 17:30 PD1 3469 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 2:4 »
07.03.2024 15:00 PD1 3470 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 5:2 »
09.03.2024 16:30 PD2 3471 HC ZUBR Přerov HC Motor České Budějovice 2:4 »
19.03.2024 17:30 PD2 3472 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. 2:4 »
14.03.2024 17:15 PD3 3473 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 4:5 »
14.03.2024 16:00 PD3 3474 HC Motor České Budějovice HC Olomouc 4:1 »
16.03.2024 12:00 PD4 3475 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 1:0 »
16.03.2024 17:00 PD4 3476 HC Olomouc HC Motor České Budějovice 2:4 »
21.03.2024 18:00 PD5 3477 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 3:0 »
21.03.2024 16:00 PD5 3478 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 3:2 »
23.03.2024 12:30 PD6 3479 HC Motor České Budějovice HC ZUBR Přerov 9:0 »
23.03.2024 12:30 PD6 3480 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 2:1 sn »
18.03.2024 18:00 ČF1 3481 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 8:6 »
18.03.2024 16:00 ČF1 3482 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec 3:1 »
18.03.2024 18:00 ČF1 3483 HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 5:2 »
18.03.2024 17:45 ČF1 3484 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 4:1 »
19.03.2024 18:00 ČF2 3485 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 9:3 »
19.03.2024 17:30 ČF2 3486 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec 3:4 sn »
19.03.2024 18:00 ČF2 3487 HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 4:3 p »
19.03.2024 17:45 ČF2 3488 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 4:1 »
22.03.2024 18:00 ČF3 3489 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 5:4 p »
22.03.2024 17:00 ČF3 3490 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO 6:4 »
22.03.2024 18:00 ČF3 3491 HC Dukla Jihlava HC Sparta Praha 3:4 p »
22.03.2024 17:00 ČF3 3492 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 1:3 »
23.03.2024 13:15 ČF4 3493 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 2:6 »
23.03.2024 17:00 ČF4 3494 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO 2:4 »
23.03.2024 17:00 ČF4 3495 HC Dukla Jihlava HC Sparta Praha 0:0 »
23.03.2024 17:00 ČF4 3496 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
26.03.2024 18:00 ČF5 3498 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec 4:1 »
26.03.2024 18:00 ČF5 3499 HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 0:0 »
26.03.2024 17:45 ČF5 3500 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 0:0 »
29.03.2024 18:00 SF1 3501 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary 1:2 »
29.03.2024 18:00 SF1 3502 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 5:2 »
30.03.2024 17:00 SF2 3503 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary 1:3 »
30.03.2024 16:30 SF2 3504 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 2:4 »
03.04.2024 20:00 SF3 3505 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec 0:0 »
02.04.2024 18:00 SF3 3506 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO 1:3 »
04.04.2024 17:30 SF4 3507 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec 0:0 »
03.04.2024 18:00 SF4 3508 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO 0:0 »
06.04.2024 12:00 SF5 3509 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary 0:0 »
06.04.2024 16:00 SF5 3510 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 0:0 »

DHL extraliga juniorů 2023/24 - O udržení

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Mountfield HK, a.s. 6 2 1 0 3 17:14 47
2 HC Motor České Budějovice 6 5 0 0 1 26:12 45
3 HC ZUBR Přerov 6 4 0 0 2 15:19 41
4 HC Olomouc 6 0 0 1 5 8:21 41

DHL extraliga juniorů 2023/24 - Západ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 Bílí Tygři Liberec 28 14 4 2 8 84:68 52
2 BK Mladá Boleslav 28 12 4 2 10 101:83 46
3 HC Energie Karlovy Vary 28 10 6 4 8 92:94 46
4 HC Sparta Praha 28 14 1 1 12 97:82 45
5 Mountfield HK, a.s. 28 12 3 3 10 91:76 45
6 HC Motor České Budějovice 28 11 3 3 11 81:92 42
7 HC ŠKODA PLZEŇ 28 12 0 3 13 81:87 39
8 HC Litvínov 28 5 1 4 18 69:114 21

DHL extraliga juniorů 2023/24 - Východ

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC KOMETA BRNO 28 19 2 0 7 111:69 61
2 HC Oceláři Třinec 28 15 2 4 7 100:70 53
3 HC Dukla Jihlava 28 15 1 2 10 98:91 49
4 HC VÍTKOVICE RIDERA 28 14 3 0 11 94:79 48
5 HC DYNAMO PARDUBICE 28 14 2 0 12 101:87 46
6 Berani Zlín 28 12 0 2 14 91:101 38
7 HC Olomouc 28 7 0 2 19 67:115 23
8 HC ZUBR Přerov 28 5 1 1 21 68:118 18

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Matěj Kozlík TRI FO 26 20 31 51 22 28
2 Jakub Šiler PLZ FO 19 22 21 43 8 24
3 Ondřej Postl LIT FO 28 13 27 40 14 17
4 Tomáš Šilar TRI FO 23 16 23 39 20 16
5 Andrej Fábry SPA FO 28 11 27 38 12 3
6 Michal Tomeček OLO FO 28 20 18 38 28 -1
7 Dominik Pavlata PCE FO 22 16 21 37 54 26
8 Jan Ekrt KOM FO 27 15 21 36 0 10
9 Adam Boltvan KOM FO 26 15 21 36 6 18
10 Oliver Samson SPA DE 28 7 29 36 16 10
11 Jakub Čechmánek ZLN FO 26 13 22 35 43 8
12 Ilarion Kupriianov JIH FO 26 18 16 34 12 19
13 Adam Fiala PCE FO 25 14 19 33 16 21
14 Adam Laciga ZLN FO 21 13 20 33 14 11
15 Matěj Beneš MHK FO 28 12 21 33 41 14
16 Michal Tomeček OLO FO 28 14 18 32 18 -21
17 Tadeáš Kalužík PCE FO 28 16 16 32 10 18
18 Matěj Beneš MHK FO 27 14 18 32 10 -3
19 Radim Hradil PRE FO 27 10 22 32 22 -13
20 Ondřej Hrabík SPA FO 21 11 21 32 36 11
21 Lukáš Plos LIB FO 25 16 15 31 10 11
22 Adam Novotný MHK FO 23 20 11 31 10 10
23 Martin Vaculík ZLN FO 27 14 16 30 2 4
24 Jonáš Jungwirth JIH FO 24 8 22 30 39 17
25 Tomáš Šilar TRI FO 28 6 24 30 32 9
26 Maxim Burkov JIH FO 26 15 14 29 6 19
27 Mikuláš Jenčovský LIB FO 28 14 15 29 22 14
28 Tomáš Pilát ZLN FO 28 10 18 28 4 1
29 Denis Bárta KOM FO 22 8 20 28 30 19
30 Jan Ekrt KOM FO 19 8 20 28 6 15
31 Adam Boltvan KOM FO 27 14 14 28 8 0
32 Ondřej Pešek PLZ FO 21 14 14 28 31 6
33 Tomáš Pilát ZLN FO 23 9 19 28 6 12
34 Adam Novotný MHK FO 25 12 16 28 20 1
35 Marek Daníček SPA FO 28 10 18 28 16 13
36 Michal Beneš MHK FO 28 12 16 28 6 14
37 Jakub Čechmánek ZLN FO 25 11 16 27 24 -3
38 Ondřej Culek SPA DE 28 8 19 27 4 12
39 Mikuláš Jenčovský LIB FO 25 10 17 27 20 3
40 Jakub Žmola SPA FO 28 7 20 27 6 19
41 Ondřej Postl LIT FO 28 9 18 27 8 -14
42 Robert Chlán VIT FO 28 11 15 26 8 -5
43 Jakub Slusarczyk VIT FO 25 13 13 26 8 11
44 Petr Sikora TRI FO 21 10 16 26 22 18
45 Richard Pitel CEB FO 26 14 12 26 18 4
46 Tomáš Hora MHK FO 28 11 15 26 6 -3
47 Marcel Kříž CEB FO 27 10 16 26 41 2
48 Matěj Gardoň MBL FO 21 7 19 26 34 2
49 Vojtěch Malínek MBL FO 26 7 19 26 49 7
50 Robert Šlechta KVA FO 27 9 17 26 8 6
51 Roman Otava KOM FO 25 12 13 25 41 16
52 Maxim Vehovský VIT FO 20 8 17 25 14 6
53 David Moravec KOM FO 26 12 13 25 8 7
54 Robin Rakus KOM FO 28 8 17 25 29 8
55 Marek Soukup PLZ FO 18 8 17 25 18 12
56 Martin Holba ZLN FO 28 11 14 25 49 -11
57 Jakub Galnor KVA FO 25 14 11 25 16 2
58 Jakub Tůma SPA DE 23 5 20 25 14 18
59 Martin Holba ZLN FO 28 7 17 24 10 0
60 Jan Bartoš TRI FO 26 14 10 24 16 5
61 Dominik Pavlata PCE FO 25 8 16 24 2 2
62 Marek Daníček SPA FO 26 9 15 24 47 -3
63 Tadeáš Hlávka PRE FO 28 11 13 24 53 -17
64 Jakub Koudelka PCE DE 27 3 21 24 14 15
65 Jan Hurt MBL FO 28 13 11 24 6 6
66 Denis Svoboda KOM DE 28 6 17 23 20 5
67 Miroslav Holinka TRI FO 18 11 12 23 12 10
68 Vít Záhejský KVA FO 23 10 13 23 12 1
69 Jakub Bednařík LIT FO 28 9 14 23 2 -8
70 Richard Pitel CEB FO 25 11 12 23 45 9
71 Jakub Šiler PLZ FO 20 14 9 23 4 4
72 Tadeáš Hlávka PRE FO 28 7 15 22 20 -4
73 Radek Tomas PCE FO 26 8 14 22 4 10
74 Robin Rakus KOM FO 26 10 12 22 8 4
75 Vojtěch Spěváček TRI FO 25 14 8 22 6 10
76 Roman Otava KOM FO 27 10 12 22 38 0
77 Radim Handl LIB FO 24 6 16 22 16 0
78 David Varvařovský KVA FO 26 12 10 22 10 -1
79 Vojtěch Spěváček TRI FO 23 12 10 22 8 11
80 Robert Chlán VIT FO 26 9 13 22 10 -10
81 Radek Janata LIB FO 28 10 12 22 6 1
82 Jakub Žmola SPA FO 19 10 12 22 4 7
83 Michal Kusak CEB FO 23 7 15 22 10 4
84 Tomáš Jaša PCE FO 28 7 15 22 18 8
85 Tomáš Hebek PCE DE 27 7 15 22 6 16
86 Marek Soukup PLZ FO 23 5 17 22 49 12
87 Matyáš Humeník CEB FO 26 10 12 22 6 1
88 Adam Fiala PCE FO 24 15 6 21 61 9
89 Jakub Heš ZLN FO 28 5 16 21 39 0
90 Adam Klimek ZLN FO 27 10 11 21 37 -8
91 Marek Chaloupka VIT DE 28 2 19 21 20 14
92 Matěj Přibyl VIT FO 19 12 9 21 16 11
93 Radim Hradil PRE FO 24 12 9 21 22 -3
94 Jan Krupička SPA FO 26 11 10 21 14 13
95 Denis Bárta KOM FO 22 9 12 21 20 11
96 Jakub Koudelný OLO FO 28 7 14 21 14 -12
97 Lukáš Bošek OLO FO 24 11 10 21 34 6
98 Dominik Čech LIT FO 24 10 11 21 22 6
99 Ondřej Pešek PLZ FO 28 9 12 21 8 3
100 Daniel Hála PLZ FO 28 12 9 21 10 -3
101 Radek Janata LIB FO 28 11 10 21 10 9
102 Oliver Samson SPA DE 28 8 13 21 26 4
103 Patrik Volas TRI DE 28 9 11 20 51 3
104 Tadeáš Kalužík PCE FO 23 6 14 20 39 10
105 Matěj Gardoň MBL FO 14 6 14 20 12 8
106 Jakub Hruška MBL FO 25 9 11 20 8 5
107 Štěpán Hoch CEB FO 27 6 14 20 14 -6
108 Matěj Zavřel ZLN DE 28 6 14 20 36 -3
109 Matyáš Váňa KVA FO 28 9 11 20 14 5
110 Matěj Maštalířský LIT FO 17 8 12 20 8 2
111 Jan Kučera MBL FO 28 12 8 20 12 6
112 Štěpán Černý MHK DE 26 1 19 20 14 2
113 Marcel Kříž CEB FO 26 10 10 20 26 7
114 Aleš Mazanec PLZ FO 28 6 14 20 18 1
115 Jakub Koudelný OLO FO 28 7 12 19 6 1
116 Jan Helikar PCE FO 25 8 11 19 38 1
117 Matěj Kozlík TRI FO 24 8 11 19 18 5
118 Ondřej Šotkovský OLO FO 28 7 12 19 28 -24
119 Josef Krejsa VIT FO 15 9 10 19 14 9
120 Matyáš Adámek KVA FO 26 5 14 19 12 -2
121 Tomáš Holeček SPA FO 26 10 9 19 12 -3
122 Robin Gerych TRI FO 28 5 14 19 2 5
123 Jakub Slusarczyk VIT FO 26 9 10 19 10 -7
124 Hynek Peš JIH FO 28 10 9 19 12 -6
125 Jan Hodinář PLZ DE 26 0 19 19 35 -2
126 Maxim Burkov OLO FO 14 4 15 19 6 5
127 Matěj Maštalířský LIT FO 14 11 8 19 2 6
128 Denis Řehoř PLZ FO 28 9 10 19 12 -2
129 Radek Tomas CEB FO 17 10 9 19 2 7
130 Tom Kaštánek PCE DE 27 1 18 19 22 15
131 Vojtěch Polák MBL FO 21 10 9 19 6 -1
132 Matyáš Adámek KVA FO 26 7 12 19 2 -7
133 Matěj Štiak VIT FO 26 7 11 18 16 5
134 Daniel Burda PCE FO 27 8 10 18 65 1
135 Adrian Gromadzki PCE FO 22 7 11 18 24 3
136 Miroslav Holinka TRI FO 11 9 9 18 2 7
137 Martin Vaculík ZLN FO 27 5 13 18 4 -11
138 Aleš Mazanec PLZ FO 25 3 15 18 37 -4
139 Andrej Fábry SPA FO 18 9 9 18 4 9
140 Matěj Hora LIT DE 23 5 13 18 18 -4
141 Jakub Hruška MBL FO 28 8 10 18 31 7
142 Jan Hanák PRE FO 27 8 9 17 6 -14
143 Oleksii Yevtiekhov PCE FO 28 7 10 17 20 -2
144 Lukáš Bošek OLO FO 27 8 9 17 14 -16
145 Patrik Šutý TRI FO 21 6 11 17 18 8
146 David Buršík PRE FO 24 8 9 17 16 -9
147 Matyáš Humeník CEB FO 24 7 10 17 6 -4
148 Daniel Burda PCE FO 27 7 10 17 6 3
149 Adam Benák PLZ FO 17 5 12 17 4 10
150 Ondřej Šotkovský OLO FO 27 7 10 17 22 -13
151 Danny Chludil KOM FO 25 10 6 16 16 5
152 Andrej Klapica JIH FO 24 7 9 16 39 2
153 Robin Gerych TRI FO 28 4 12 16 6 7
154 Jakub Modl JIH FO 28 4 12 16 14 -4
155 David Senčák SPA FO 17 5 11 16 10 4
156 Jan Hurt MBL FO 28 9 7 16 11 7
157 Tobias Chlubna JIH FO 26 6 10 16 4 -2
158 Vojtěch Čihař KVA FO 22 10 6 16 8 5
159 Patrik Volas TRI DE 27 4 12 16 39 14
160 Patrik Ulbricht KOM DE 26 6 10 16 22 17
161 David Putz CEB FO 12 5 11 16 6 7
162 Patrik Nábělek ZLN DE 23 4 12 16 14 0
163 Lukáš Heš ZLN FO 20 6 10 16 33 -8
164 Adam Klimek ZLN FO 24 4 12 16 16 -3
165 Adrian Gromadzki PCE FO 17 8 8 16 16 12
166 David Varvařovský KVA FO 13 7 9 16 4 5
167 Dominik Čech LIT FO 23 7 9 16 16 -12
168 Vít Záhejský KVA FO 19 9 7 16 10 -1
169 Ondřej Dorot KVA DE 25 8 8 16 22 -9
170 Valdis Dommers MHK FO 25 6 10 16 90 2
171 Martin Milata VIT FO 28 6 9 15 16 4
172 Jakub Modl JIH FO 27 5 10 15 6 3
173 David Buršík PRE FO 25 8 7 15 34 -13
174 Martin Švec PCE DE 20 2 13 15 14 9
175 Matěj Zavřel ZLN DE 27 4 11 15 47 -8
176 Michal Tomek ZLN FO 28 4 11 15 6 -9
177 Adam Rauš JIH FO 20 6 9 15 4 3
178 Michal Nekvapil ZLN FO 20 7 8 15 2 -5
179 Adam Cedzo TRI FO 9 6 9 15 6 12
180 Lukáš Číhal JIH DE 28 5 10 15 56 17
181 Tobiáš Niederhafner JIH FO 28 6 9 15 10 -1
182 Šimon Báťa JIH FO 20 3 12 15 12 5
183 Tomáš Moravec MBL DE 27 1 14 15 70 -2
184 Robert Šlechta KVA FO 15 7 8 15 2 9
185 Adam Vlasák MBL DE 26 7 8 15 18 8
186 Albert Bareš SPA FO 25 7 8 15 43 1
187 Martin Starý LIT FO 9 5 10 15 4 9
188 Michal Koštoval LIB DE 23 4 11 15 12 7
189 Jindřich Habermann KOM FO 28 5 9 14 10 -4
190 Tobiáš Kuchta PRE FO 27 4 10 14 8 -8
191 Tomáš Jaša PCE FO 28 7 7 14 22 4
192 Adam Tomiga PRE DE 27 5 9 14 30 -22
193 Tom Kaštánek PCE DE 21 0 14 14 8 8
194 Petr Hauser SPA FO 8 7 7 14 4 -6
195 Adam Ošmera TRI DE 26 5 9 14 8 22
196 Danny Chludil KOM FO 25 7 7 14 10 -4
197 František David SPA DE 28 3 11 14 16 -7
198 Jan Bartoš TRI FO 19 6 8 14 4 4
199 Lukáš Novák SPA FO 22 6 8 14 8 6
200 Matěj Žídek VIT FO 25 6 8 14 68 0
201 Vojtěch Malínek MBL FO 15 5 9 14 22 1
202 Daniel Pekař LIB FO 23 4 10 14 39 -6
203 Petr Sikora TRI FO 9 3 11 14 10 8
204 Ondřej Dorot KVA DE 25 4 10 14 6 2
205 Josef Krejsa VIT FO 27 8 6 14 44 -12
206 Adam Novotný PCE FO 19 5 9 14 4 4
207 Michal Beneš MHK FO 13 7 7 14 31 -7
208 Jan Helikar PCE FO 28 7 7 14 26 2
209 Filip Petrásek CEB FO 23 9 5 14 10 -7
210 Adam Král LIB DE 26 4 10 14 14 3
211 František David SPA DE 28 4 10 14 14 5
212 Jan Krupička SPA FO 24 8 6 14 10 1
213 Adam Sochor CEB FO 19 6 8 14 33 -2
214 Tomáš Moravec MBL DE 25 5 9 14 30 -1
215 Antonín Scafari LIT FO 26 6 8 14 18 -12
216 Adam Vlasák MBL DE 28 2 12 14 22 10
217 Marek Matašovský MHK FO 28 6 8 14 35 -10
218 Adam Panáček OLO DE 26 2 11 13 46 -23
219 Matěj Žídek VIT FO 26 3 10 13 16 -3
220 Kristers Zvagulis MBL FO 24 7 6 13 24 9
221 Tomáš Vandas JIH DE 26 6 7 13 10 4
222 Tobiáš Pastor KVA FO 28 2 11 13 8 2
223 Matěj Štiak VIT FO 28 4 9 13 12 -11
224 Marek Chaloupka VIT DE 23 1 12 13 51 -9
225 Jaromír Pérez Lisa LIB FO 16 8 5 13 14 -3
226 Jáchym Nesvadba KOM FO 26 7 6 13 4 13
227 David Šindelář MBL FO 28 6 7 13 2 -4
228 Daniel Dej LIT FO 27 5 8 13 18 -1
229 Jan Billa PRE DE 24 1 12 13 18 -4
230 Tadeáš Tůma CEB DE 28 1 12 13 24 7
231 Daniel Hála PLZ FO 20 7 6 13 2 5
232 Ondřej Zámečník MHK FO 28 6 7 13 4 2
233 Jaroslav Prášek MHK FO 28 2 11 13 12 -5
234 Michal Kusak CEB FO 24 4 9 13 14 -1
235 Josef Teplý MBL FO 28 6 7 13 12 5
236 Marek Hořejší PLZ FO 26 8 5 13 36 1
237 Tomáš Holeček SPA FO 22 8 5 13 14 1
238 Ondřej Kolařík PRE FO 22 3 9 12 6 -6
239 Jan Billa PRE DE 28 3 9 12 30 -9
240 Stanislav Ruda OLO FO 28 9 3 12 49 -11
241 Adam Veselský KOM FO 28 8 4 12 10 -6
242 Klimentii Lysak TRI FO 28 3 9 12 14 4
243 Dominik Buják TRI DE 28 3 9 12 43 4
244 Matyáš Váňa KVA FO 24 7 5 12 14 -5
245 Robin Švančara TRI FO 12 4 8 12 8 15
246 Antonín Pospíšil KOM DE 23 3 9 12 14 9
247 Denis Svoboda KOM DE 19 4 8 12 8 -8
248 Jan Kučera MBL FO 26 10 2 12 10 -5
249 Adam Rauš JIH FO 21 6 6 12 4 -2
250 Marcel Mikula TRI FO 24 4 8 12 10 5
251 Lukáš Číhal JIH DE 24 3 9 12 38 4
252 Jakub Belan OLO FO 23 9 3 12 4 2
253 Jakub Bednařík LIT FO 21 7 5 12 10 -2
254 Ondřej Kolařík PRE FO 20 2 10 12 8 -2
255 Petr Hrdlička MHK FO 27 5 7 12 31 -1
256 Marek Hořejší PLZ FO 27 8 4 12 37 -12
257 Štěpán Černý MHK DE 26 2 10 12 16 -2
258 Matěj Smýkal OLO FO 28 3 9 12 6 -2
259 Jakub Vogel KVA DE 25 4 8 12 41 0
260 Adam Benák PLZ FO 12 3 9 12 14 0
261 Oskar Haas TRI FO 6 4 8 12 0 0
262 Tomáš Vandas JIH DE 26 3 8 11 8 1
263 Tomáš Mikel ZLN DE 19 4 7 11 16 2
264 David Moravec KOM FO 18 5 6 11 2 10
265 Matěj Vovsík JIH DE 28 4 7 11 28 5
266 Matěj Smýkal OLO FO 25 6 5 11 37 -2
267 Vojtěch Steklý KVA FO 26 7 4 11 4 8
268 Adam Veselský KOM FO 22 7 4 11 27 -4
269 Viktors Kurbaka TRI DE 16 4 7 11 8 15
270 Martin Pánek TRI FO 23 5 6 11 4 1
271 Jan Hamršmíd SPA FO 27 2 9 11 16 4
272 Jakub Bůžek KOM DE 28 0 11 11 43 0
273 Miroslav Dobner MHK FO 21 5 6 11 0 4
274 Jan Hanák PRE FO 24 6 5 11 16 -8
275 Jan Vopat LIT FO 16 4 7 11 8 1
276 Adam Havel OLO FO 28 4 7 11 28 6
277 Adam Tomiga PRE DE 26 3 8 11 20 -14
278 Štěpán Hoch CEB FO 26 5 6 11 20 -7
279 Petr Hauser SPA FO 3 4 7 11 2 5
280 Vojtěch Aulický CEB FO 25 6 5 11 14 -3
281 Tomáš Hora MHK FO 22 3 8 11 10 0
282 Jakub Ehrenberger LIB DE 26 2 9 11 14 2
283 Daniel Pekař LIB FO 23 4 7 11 8 8
284 Petr Hauser SPA FO 6 4 7 11 0 3
285 Matěj Halík PRE FO 21 6 4 10 10 -6
286 Jakub Koudelka PCE DE 24 6 4 10 16 5
287 Dan Bárta PRE DE 25 0 10 10 43 -5
288 Viktors Kurbaka TRI DE 28 2 8 10 6 11
289 Tomáš Tobola VIT FO 28 4 6 10 6 3
290 Rostislav Nosek JIH FO 28 6 4 10 18 -5
291 Martin Milata VIT FO 20 3 7 10 6 -2
292 Pavel Průšek LIB DE 26 4 6 10 41 -4
293 Radim Mrtka TRI DE 17 3 7 10 8 13
294 Jakub Zembol KOM FO 17 3 7 10 8 -1
295 Andrej Klapica JIH FO 21 4 6 10 14 3
296 Jindřich Habermann KOM FO 24 2 8 10 14 -5
297 Tomáš Tobola VIT FO 28 3 7 10 33 -10
298 Valdis Dommers MHK FO 25 7 3 10 51 2
299 Matěj Houdek PLZ DE 26 4 6 10 6 5
300 Dan Bárta PRE DE 28 3 7 10 14 -1
301 Matěj Pinkas MHK DE 17 3 7 10 24 -1
302 Ilarion Kupriianov CEB FO 10 4 6 10 6 -1
303 Petr Soušek LIT DE 25 3 7 10 70 3
304 Antonín Scafari LIT FO 25 5 5 10 41 2
305 Marek Slavík LIT FO 9 6 4 10 4 -2
306 Petr Placek CEB DE 27 3 7 10 14 -5
307 Jan Hodinář PLZ DE 23 3 7 10 41 6
308 Vojtěch Hois LIB FO 28 1 9 10 32 -1
309 Adam Dolhý PLZ DE 28 3 7 10 33 -5
310 Marek Čančura PLZ DE 21 4 6 10 8 1
311 Vojtěch Čihař KVA FO 13 4 6 10 12 2
312 Matěj Havlíček MHK DE 27 2 8 10 10 4
313 Albert Bareš SPA FO 24 3 7 10 43 -2
314 Rauls Ozollapa PRE FO 14 4 5 9 10 -2
315 Denis Puchala VIT DE 27 0 9 9 45 5
316 Kevin Coufal JIH FO 17 3 6 9 18 0
317 Šimon Bialy VIT DE 28 1 8 9 14 7
318 Tomáš Hebek PCE DE 26 3 6 9 12 13
319 Daniel Kalandra VIT DE 27 3 6 9 18 -4
320 Adam Turek OLO FO 15 4 5 9 31 -6
321 Vojtěch Hois LIB FO 21 5 4 9 22 -10
322 Jakub Červenka SPA DE 17 1 8 9 8 1
323 Maxim Burkov JIH FO 8 6 3 9 6 4
324 Matěj Novotný KVA FO 28 5 4 9 10 3
325 Mikuláš Odehnal SPA FO 26 4 5 9 4 -6
326 Jiří Štěpánek PCE FO 26 3 6 9 12 7
327 Jakub Heš ZLN FO 10 6 3 9 2 -2
328 Oleksii Yevtiekhov PCE FO 19 3 6 9 14 7
329 Martin Švec PCE DE 14 3 6 9 6 5
330 Tobiáš Kuchta PRE FO 22 5 4 9 14 -2
331 Alexandr Remeš CEB FO 12 5 4 9 37 2
332 Adam Turek OLO FO 15 5 4 9 6 -4
333 Daniel Dej LIT FO 24 3 6 9 22 -6
334 Lukáš Strnad MBL FO 8 2 7 9 4 8
335 David Senčák SPA FO 8 5 4 9 2 3
336 Radim Handl LIB FO 17 5 4 9 39 8
337 Matěj Houdek PLZ DE 28 0 9 9 16 2
338 Adam Bezpalec MHK DE 27 0 9 9 8 4
339 Martin Willmann CEB DE 19 1 8 9 10 7
340 Jaroslav Prášek MHK FO 25 4 5 9 12 2
341 Jan Vopat LIT FO 15 3 6 9 20 -9
342 Štěpán Hoch CEB FO 6 4 5 9 8 4
343 Michal Kusak CEB FO 6 3 6 9 2 6
344 Matěj Gardoň MBL FO 4 0 9 9 29 1
345 Roman Otava KOM FO 8 5 4 9 4 2
346 Matěj Kozlík TRI FO 6 2 7 9 4 5
347 Denis Svoboda KOM DE 8 3 6 9 4 1
348 Miroslav Holinka TRI FO 6 4 5 9 6 4
349 Matyáš Man VIT DE 24 2 6 8 12 7
350 František Němec KOM DE 15 0 8 8 2 16
351 Kevin Horváth KOM FO 10 2 6 8 6 2
352 Oliver Lukaštík ZLN DE 24 1 7 8 18 -7
353 Denis Jeletz JIH DE 28 1 7 8 41 12
354 Jakub Bůžek KOM DE 27 1 7 8 37 11
355 Josef Kubíček PCE FO 18 0 8 8 6 -4
356 Patrik Šutý TRI FO 18 5 3 8 18 -2
357 Denis Puchala VIT DE 23 1 7 8 6 -9
358 Jakub Vogel KVA DE 22 2 6 8 33 -1
359 Petr Šachl MBL FO 28 4 4 8 22 0
360 Šimon Bialy VIT DE 28 1 7 8 14 -7
361 Samuel Jansa LIB FO 28 3 5 8 8 -15
362 Václav Kudrna JIH FO 22 0 8 8 4 -10
363 Ondřej Hrabík SPA FO 9 4 4 8 2 3
364 Rostislav Nosek JIH FO 28 4 4 8 14 -11
365 Vojtěch Fojtík VIT FO 26 5 3 8 4 -4
366 Maxim Vehovský VIT FO 13 4 4 8 14 1
367 Jonáš Jobánek TRI FO 15 2 6 8 10 1
368 Adam Panáček OLO DE 28 2 6 8 40 -1
369 Jan Peroutka LIT FO 23 3 5 8 6 -9
370 Tadeáš Svoboda LIT FO 8 1 7 8 6 2
371 Jakub Hromádka PLZ DE 28 3 5 8 10 5
372 Adam Dolhý PLZ DE 23 1 7 8 16 2
373 Matěj Halík PRE FO 23 5 3 8 6 -3
374 Adam Drábek OLO DE 25 1 7 8 6 9
375 Adam Sochor CEB FO 28 4 4 8 8 -10
376 Daniel Prokeš LIT DE 28 0 8 8 16 2
377 Matěj Korčák PLZ FO 6 2 6 8 16 3
378 Vojtěch Hradec MBL FO 6 4 4 8 0 4
379 Jan Pavelka MHK DE 28 2 6 8 18 3
380 Jakub Hrouda MBL DE 26 4 4 8 45 6
381 Jakub Červenka SPA DE 21 3 5 8 10 4
382 Jan Půček MBL FO 10 2 6 8 8 3
383 Jan Hamršmíd SPA FO 26 2 6 8 6 -2
384 Aleš Čech MBL DE 7 2 6 8 6 5
385 Petr Gajda LIB FO 10 2 6 8 6 3
386 Jakub Anton KVA DE 26 2 6 8 10 13
387 Tadeáš Vološín LIB FO 28 1 7 8 12 -1
388 Richard Pitel CEB FO 6 4 4 8 2 0
389 Radek Tomas CEB FO 6 2 6 8 2 4
390 Vojtěch Hradec MBL FO 4 3 5 8 2 7
391 Aleš Čech MBL DE 4 4 4 8 4 7
392 Marek Daníček SPA FO 6 3 5 8 2 0
393 Adam Boltvan KOM FO 8 3 5 8 2 1
394 Adam Cedzo TRI FO 6 1 7 8 2 -4
395 Jakub Belan OLO FO 26 3 4 7 12 -5
396 Jakub Zembol KOM FO 13 3 4 7 14 -3
397 Šimon Báťa JIH FO 19 3 4 7 6 -1
398 Matyáš Horský ZLN FO 12 1 6 7 4 -3
399 Matěj Prčík VIT DE 12 4 3 7 48 -1
400 Jáchym Nesvadba KOM FO 21 3 4 7 6 5
401 Kryštof Červenka PCE DE 18 0 7 7 14 -10
402 Vojtěch Fojtík VIT FO 20 2 5 7 12 1
403 Tomáš Galvas OLO DE 7 2 5 7 0 -2
404 Patrik Ulbricht KOM DE 27 3 4 7 12 9
405 Jakub Vítek MBL FO 23 1 6 7 33 -2
406 Šimon Němec MBL DE 23 2 5 7 14 1
407 Ilarion Kupriianov JIH FO 4 1 6 7 2 3
408 Josef Teplý MBL FO 25 3 4 7 6 0
409 Filip Krajčík KVA DE 12 2 5 7 8 12
410 Matyáš Hanák VIT FO 15 4 3 7 4 -3
411 Matěj Vildomec JIH DE 28 2 5 7 18 -11
412 Štěpán Šabatka OLO DE 28 0 7 7 26 -8
413 Jiří Matějka PLZ FO 25 2 5 7 2 1
414 Lukáš Tůma LIT FO 20 4 3 7 8 -5
415 Martin Willmann CEB DE 25 0 7 7 18 0
416 Patrik Sedláček OLO DE 25 1 6 7 10 -10
417 Petr Švejda PRE FO 27 4 3 7 27 0
418 Jakub Aschenbrenner MHK DE 24 2 5 7 33 -1
419 Jakub Vítek MBL FO 22 2 5 7 33 5
420 Vojtěch Steklý KVA FO 28 4 3 7 4 -13
421 Tobiáš Pastor KVA FO 27 1 6 7 4 -4
422 Denis Řehoř PLZ FO 28 2 5 7 8 -1
423 Karel Křepelka MBL DE 4 4 3 7 2 2
424 Jan Vencl MHK FO 26 4 3 7 2 -3
425 Jaromír Pérez Lisa LIB FO 4 3 4 7 2 7
426 Matěj Vojáček MBL FO 26 3 4 7 12 -2
427 Petr Moravec MHK FO 4 3 4 7 4 5
428 Radim Hradil PRE FO 6 5 2 7 4 -3
429 Šimon Katolický JIH FO 4 2 5 7 2 2
430 Jakub Šiler PLZ FO 4 4 3 7 4 -4
431 Vojtěch Malínek MBL FO 4 4 3 7 2 1
432 Petr Sikora TRI FO 4 5 2 7 0 7
433 Oliver Samson SPA DE 6 2 5 7 6 5
434 Tomáš Šilar TRI FO 6 1 6 7 4 5
435 Adam Burian ZLN DE 26 0 6 6 8 -8
436 Adam Drábek OLO DE 26 0 6 6 12 -4
437 Lukáš Heš ZLN FO 2 0 6 6 2 3
438 Toms Mots KOM FO 17 2 4 6 4 -5
439 Patrik Mrtka JIH DE 16 1 5 6 12 1
440 Matyáš Hanák VIT FO 20 2 4 6 4 -6
441 Vincent Glos VIT DE 25 1 5 6 10 -4
442 David Krčál PCE FO 8 4 2 6 0 8
443 David Bulík JIH FO 20 3 3 6 27 4
444 Patrik Křížek LIB FO 28 1 5 6 14 -16
445 Šimon Fasner VIT FO 9 4 2 6 8 -3
446 Dominik Halačka KOM FO 23 2 4 6 6 -2
447 Jáchym Jungwirth JIH FO 24 4 2 6 12 5
448 Sebastian Höll SPA DE 22 3 3 6 12 4
449 Jakub Ehrenberger LIB DE 14 1 5 6 6 -5
450 Dominik Buják TRI DE 28 1 5 6 26 -5
451 Denis Jeletz JIH DE 28 0 6 6 4 0
452 Tomáš Mikel ZLN DE 13 2 4 6 16 -6
453 David Pastrnek OLO FO 18 3 3 6 8 6
454 Adam Burian ZLN DE 27 1 5 6 8 -2
455 Tadeáš Koubek PLZ FO 25 2 4 6 4 -4
456 Patrik Hyža PRE FO 24 2 4 6 33 -2
457 Vít Pilař PCE FO 26 3 3 6 10 3
458 Matěj Havlíček MHK DE 23 1 5 6 8 1
459 Matyáš Cícha PLZ DE 28 0 6 6 37 8
460 Matěj Hora LIT DE 24 2 4 6 14 1
461 Alex Kubánek PCE DE 28 0 6 6 18 11
462 Jan Peroutka LIT FO 24 3 3 6 8 -15
463 Adam Buzek CEB DE 20 1 5 6 22 4
464 Marek Vlasák MBL FO 7 4 2 6 27 -1
465 Tomáš Březina CEB DE 14 3 3 6 36 0
466 Tadeáš Tůma CEB DE 16 2 4 6 14 7
467 Vojtěch Aschenbrenner MHK FO 26 4 2 6 4 -6
468 Lukáš Meisel LIB DE 28 2 4 6 26 2
469 Matyáš Beran KVA DE 26 1 5 6 8 1
470 Jakub Aschenbrenner MHK DE 19 3 3 6 10 6
471 Ilarion Kupriianov CEB FO 6 5 1 6 4 5
472 Ondřej Zámečník MHK FO 5 5 1 6 0 6
473 Jaroslav Prášek MHK FO 6 3 3 6 4 3
474 Marcel Kříž CEB FO 6 1 5 6 2 0
475 Mikuláš Jenčovský LIB FO 4 3 3 6 6 2
476 Jakub Čechmánek ZLN FO 4 1 5 6 2 4
477 Adam Fiala PCE FO 4 3 3 6 4 2
478 David Moravec KOM FO 8 4 2 6 2 2
479 Dominik Löffler JIH DE 14 1 4 5 14 5
480 Patrik Nábělek ZLN DE 19 2 3 5 31 -8
481 Robert Váňa JIH FO 28 4 1 5 8 -1
482 Miroslav Špaňhel ZLN DE 28 0 5 5 45 1
483 Ondřej Chabada PCE DE 6 1 4 5 4 2
484 Vít Pilař PCE FO 18 3 2 5 6 -1
485 Marcel Mikula TRI FO 28 3 2 5 37 -1
486 Kamil Drábek OLO FO 23 2 3 5 14 -3
487 Šimon Bartoň PCE FO 24 2 3 5 4 -1
488 Jan Ludvík JIH DE 18 0 5 5 8 0
489 Michal Pospíšil TRI DE 25 1 4 5 37 4
490 Petr Andrle TRI DE 26 0 5 5 26 7
491 Vojtěch Hradec MBL FO 6 3 2 5 0 2
492 Adam Král LIB DE 24 2 3 5 20 -3
493 Adam Topol JIH DE 26 2 3 5 10 4
494 Petr Poláček SPA FO 17 3 2 5 41 -1
495 Jan Jurný KOM DE 22 2 3 5 35 4
496 Matyáš Beran KVA DE 25 0 5 5 4 -1
497 Matěj Prčík VIT DE 4 1 4 5 8 0
498 Matěj Vovsík JIH DE 26 2 3 5 28 -16
499 Matěj Zeman KVA FO 17 3 2 5 8 3
500 Daniel Kalandra VIT DE 19 1 4 5 12 -17
501 Matěj Pavlík KOM FO 20 2 3 5 2 -3
502 Adam Kofroň LIB FO 28 3 2 5 14 -3
503 Jiří Dohnal LIT FO 20 1 4 5 2 -3
504 Zdeněk Urban ZLN FO 20 2 3 5 4 -2
505 Petr Fiala MHK DE 19 1 4 5 2 3
506 David Ducháček LIT FO 13 2 3 5 8 1
507 Vojtěch Aulický CEB FO 28 2 3 5 2 -12
508 Matyáš Horský ZLN FO 9 1 4 5 4 -1
509 Stanislav Ruda OLO FO 27 1 4 5 39 -8
510 Daniel Herčík PCE FO 2 3 2 5 2 5
511 Adam Holík PRE DE 24 2 3 5 10 -7
512 Ondřej Sabiniok PLZ FO 15 2 3 5 14 1
513 René Kubíček LIT DE 27 1 4 5 12 8
514 Marek Šišák ZLN DE 26 3 2 5 26 -1
515 Kristers Zvagulis MBL FO 19 1 4 5 39 0
516 Ondřej Culek SPA DE 28 2 3 5 16 -5
517 Tomáš Prokůpek LIB FO 26 2 3 5 2 1
518 Jiří Matějka PLZ FO 22 2 3 5 6 7
519 Petr Hrdlička MHK FO 28 2 3 5 8 -8
520 Jan Skok PLZ DE 23 0 5 5 113 9
521 Lukáš Tůma LIT FO 22 4 1 5 12 -17
522 Jaroslav Bystřický CEB DE 14 2 3 5 8 1
523 Alexandr Remeš CEB FO 6 2 3 5 0 0
524 Matyáš Humeník CEB FO 5 1 4 5 2 8
525 Tomáš Galvas LIB DE 4 0 5 5 0 3
526 Šimon Báťa JIH FO 4 1 4 5 2 -1
527 Tomáš Pilát ZLN FO 4 4 1 5 0 4
528 Matěj Vovsík JIH DE 4 1 4 5 2 -6
529 Jaromír Pérez Lisa LIB FO 4 1 4 5 2 3
530 Radek Janata LIB FO 4 4 1 5 2 4
531 Lukáš Číhal JIH DE 4 2 3 5 2 2
532 Michal Ramik TRI FO 6 3 2 5 2 4
533 Kevin Horváth KOM FO 8 0 5 5 2 0
534 Martin Švec PCE DE 4 1 4 5 4 -3
535 Patrik Volas TRI DE 6 1 4 5 2 1
536 Robin Rakus KOM FO 8 3 2 5 6 0
537 Adrian Gromadzki PCE FO 4 1 4 5 0 2
538 Tadeáš Kalužík PCE FO 4 2 3 5 4 0
539 Jan Ekrt KOM FO 8 2 3 5 0 -2
540 Ondřej Hrabík SPA FO 4 1 4 5 0 0
541 Patrik Šutý TRI FO 6 3 2 5 2 0
542 Adam Laciga ZLN FO 2 3 1 4 2 3
543 Adam Paleček PCE FO 6 3 1 4 0 5
544 Markus Saxa VIT FO 22 1 3 4 12 -1
545 Dominik Halačka KOM FO 19 1 3 4 2 -1
546 Antonín Pospíšil KOM DE 25 0 4 4 8 4
547 Štěpán Šabatka JIH DE 23 0 4 4 14 -1
548 Tobiáš Niederhafner JIH FO 19 1 3 4 4 -3
549 Adam Holík PRE DE 24 1 3 4 28 -12
550 Vít Macek PCE FO 4 1 3 4 4 3
551 Patrik Sedláček OLO DE 28 0 4 4 14 -19
552 Petr Švejda PRE FO 23 2 2 4 4 -12
553 Libor Kuswito KOM DE 16 1 3 4 2 7
554 Adam Havel OLO FO 16 0 4 4 12 -15
555 Matěj Pavlík KOM FO 17 1 3 4 2 0
556 Jaroslav Pekr PRE DE 25 1 3 4 20 -7
557 Marek Šišák ZLN DE 27 3 1 4 47 -3
558 Jiří Sypecký MBL DE 28 3 1 4 10 5
559 Jakub Galnor KVA FO 12 3 1 4 6 0
560 Tomáš Prokůpek LIB FO 20 2 2 4 4 -1
561 Kevin Horváth KOM FO 7 1 3 4 8 0
562 Vojtěch Pilíšek LIB DE 28 0 4 4 12 -3
563 Šimon Katolický JIH FO 7 3 1 4 2 -1
564 Robert Váňa JIH FO 27 3 1 4 12 -12
565 Jakub Hrouda MBL DE 28 0 4 4 12 -2
566 David Šilhan KVA FO 26 2 2 4 20 -3
567 Kevin Coufal JIH FO 17 1 3 4 26 -2
568 Andrej Hebar TRI FO 9 0 4 4 10 3
569 Michal Rybnikár TRI FO 16 1 3 4 2 -3
570 Bogdan Stepanchuk SPA FO 10 3 1 4 0 2
571 Vincent Glos VIT DE 25 2 2 4 12 -13
572 Matěj Vojáček MBL FO 28 2 2 4 14 2
573 Petr Gajda LIB FO 7 2 2 4 8 1
574 Alex Horváth TRI DE 20 3 1 4 4 12
575 Jakub Tůma SPA DE 3 0 4 4 0 4
576 Dominik Vachun CEB DE 28 0 4 4 8 4
577 Jakub Lev CEB FO 11 3 1 4 10 -3
578 Antonín Klatovský PLZ FO 14 1 3 4 8 -3
579 Štěpán Rájek PCE DE 23 0 4 4 51 3
580 Rauls Ozollapa PRE FO 16 3 1 4 12 -8
581 Jan Pavelka MHK DE 27 0 4 4 10 -5
582 Miroslav Špaňhel ZLN DE 25 0 4 4 18 -3
583 Jaroslav Bystřický CEB DE 27 0 4 4 16 -6
584 Matyáš Beran PLZ FO 25 1 3 4 33 -5
585 Marek Compel OLO DE 28 1 3 4 4 10
586 Kamil Drábek OLO FO 26 0 4 4 16 -4
587 Šimon Bartoň PCE FO 28 2 2 4 8 -1
588 Radek Vyhlídal LIT DE 28 1 3 4 12 -1
589 Tadeáš Pražan ZLN FO 20 1 3 4 35 -5
590 Michal Nekvapil ZLN FO 20 3 1 4 4 -7
591 Martin Nášel PRE FO 19 2 2 4 47 2
592 Martin Mašek PRE FO 13 0 4 4 6 2
593 Dominik Vachun CEB DE 28 1 3 4 28 -3
594 Patrik Křížek LIB FO 26 1 3 4 8 -7
595 David Putz CEB FO 7 2 2 4 2 -1
596 Vojtěch Pilíšek LIB DE 23 1 3 4 14 5
597 Jakub Jón MHK FO 20 1 3 4 2 -1
598 Šimon Němec MBL DE 24 0 4 4 26 11
599 Martin Vašíček SPA FO 9 1 3 4 2 0
600 Lukáš Novák SPA FO 23 1 3 4 4 -5
601 Adam Werner LIT DE 19 1 3 4 10 -7
602 Dominik Pavlák SPA DE 5 1 3 4 0 4
603 Daniel Prokeš LIT DE 28 1 3 4 6 -18
604 Ondřej Zámečník MHK FO 28 2 2 4 6 -8
605 Ondřej Postl KVA DE 24 2 2 4 4 -5
606 David Pavič MHK DE 16 2 2 4 16 1
607 Matěj Zeman KVA FO 23 2 2 4 6 -6
608 Sebastián Pavlák SPA FO 23 2 2 4 10 1
609 Jan Billa PRE DE 6 2 2 4 10 -4
610 Jan Hanák PRE FO 6 1 3 4 4 -2
611 Michal Tomeček OLO FO 6 1 3 4 6 -6
612 Adam Sochor CEB FO 6 1 3 4 2 -1
613 Martin Willmann CEB DE 6 0 4 4 0 5
614 Matěj Beneš MHK FO 2 1 3 4 0 4
615 Adam Fiala PCE FO 4 2 2 4 6 4
616 Jakub Koudelka PCE DE 4 1 3 4 0 3
617 Matěj Maštalířský LIT FO 4 1 3 4 0 -2
618 Jan Kučera MBL FO 4 2 2 4 0 -2
619 Rostislav Nosek JIH FO 4 2 2 4 4 4
620 Martin Starý LIT FO 4 2 2 4 2 0
621 Adam Benák PLZ FO 4 1 3 4 2 -2
622 David Šindelář MBL FO 4 1 3 4 2 7
623 Ondřej Postl LIT FO 4 2 2 4 0 -1
624 Jakub Galnor KVA FO 5 4 0 4 0 3
625 Mikuláš Jenčovský LIB FO 5 2 2 4 0 0
626 Danny Chludil KOM FO 8 0 4 4 2 0
627 David Senčák SPA FO 6 0 4 4 2 4
628 Adam Veselský KOM FO 8 2 2 4 0 4
629 Ondřej Chabada PCE DE 4 1 3 4 2 -2
630 Daniel Herčík PCE FO 4 2 2 4 25 -3
631 David Varvařovský KVA FO 5 1 3 4 2 3
632 Vojtěch Spěváček TRI FO 3 3 1 4 0 2
633 Robin Gerych TRI FO 6 1 3 4 0 0
634 Dominik Pavlata PCE FO 4 2 2 4 2 -2
635 Mikuláš Odehnal SPA FO 6 2 2 4 0 2
636 Jakub Šedivý LIB DE 5 1 3 4 6 -1
637 Hynek Peš JIH FO 3 1 3 4 2 0
638 David Pastrnek OLO FO 20 0 3 3 8 -9
639 Adam Topol JIH DE 22 2 1 3 14 1
640 Kryštof Janek PRE DE 25 1 2 3 16 -4
641 David Röss OLO FO 15 2 1 3 4 -6
642 Jan Jurný KOM DE 25 0 3 3 10 5
643 Ilja Kovalčík VIT FO 11 1 2 3 10 0
644 Václav Pešák ZLN FO 24 2 1 3 12 -7
645 Vojtěch Tvrdík PCE DE 3 0 3 3 4 2
646 Marek Zapletal VIT FO 18 0 3 3 8 -4
647 Alex Horváth TRI DE 28 0 3 3 12 3
648 Matyáš Man VIT DE 26 0 3 3 45 -10
649 Jáchym Průšek MBL DE 25 2 1 3 6 0
650 Petr Zolnaj KVA DE 11 0 3 3 10 -1
651 Tomáš Galvas LIB DE 5 1 2 3 0 3
652 Vojtěch Váňa KVA FO 23 1 2 3 6 -2
653 Jakub Seidl LIB DE 9 1 2 3 0 -4
654 Klimentii Lysak TRI FO 6 0 3 3 2 0
655 Jan Půček MBL FO 4 1 2 3 2 -1
656 Dominik Pavlák SPA DE 8 0 3 3 2 6
657 František Čuba VIT DE 17 0 3 3 8 -3
658 Jonáš Jungwirth JIH FO 4 0 3 3 0 -1
659 Miroslav Křivánek MBL DE 24 0 3 3 22 4
660 Vlastimil Blažek KVA FO 3 2 1 3 2 -1
661 David Lukas Holub TRI DE 18 2 1 3 12 -1
662 Filip Petrásek CEB FO 10 1 2 3 25 -3
663 Marek Mach MHK FO 15 0 3 3 6 -1
664 Matěj Škňouřil PRE DE 22 1 2 3 6 -2
665 Jan Skok PLZ DE 16 1 2 3 37 4
666 Vojtěch Aschenbrenner MHK FO 27 1 2 3 4 -6
667 Adam Werner LIT DE 14 1 2 3 10 -1
668 Lukáš Pajer MHK FO 3 3 0 3 4 -3
669 Jakub Růžička OLO DE 27 1 2 3 20 -7
670 Dominik Dostál PCE FO 5 1 2 3 0 3
671 Jiří Sypecký MBL DE 27 0 3 3 16 7
672 David Hrubý SPA FO 8 0 3 3 0 2
673 Marek Mach MHK FO 13 2 1 3 6 -1
674 David Rozsíval LIB FO 9 2 1 3 4 -1
675 Petr Vojáček KVA FO 19 1 2 3 6 -2
676 Tomáš Galvas LIB DE 4 1 2 3 0 4
677 Adam Gřegořek CEB DE 25 1 2 3 6 -12
678 Tadeáš Koubek PLZ FO 8 1 2 3 2 0
679 David Šilhan KVA FO 21 1 2 3 10 2
680 Samuel Šmajda KVA FO 13 0 3 3 4 -4
681 Tomáš Bartoň SPA DE 28 1 2 3 2 0
682 Samuel Jansa LIB FO 28 3 0 3 0 -7
683 Matyáš Cícha PLZ DE 27 0 3 3 14 6
684 Alan Šimon CEB FO 28 0 3 3 2 -12
685 David Šindelář MBL FO 11 2 1 3 0 -2
686 Valdis Dommers MHK FO 6 2 1 3 4 2
687 Jakub Koudelný OLO FO 6 2 1 3 2 -3
688 Tadeáš Hlávka PRE FO 6 1 2 3 8 -2
689 Jan Pavelka MHK DE 6 1 2 3 4 5
690 Tomáš Hora MHK FO 6 0 3 3 0 1
691 Petr Švejda PRE FO 6 1 2 3 0 -1
692 Matěj Smýkal OLO FO 6 2 1 3 8 -2
693 Kamil Drábek OLO FO 6 2 1 3 2 -1
694 Adam Tomiga PRE DE 6 1 2 3 4 -4
695 Jakub Modl JIH FO 4 1 2 3 0 2
696 Tomáš Vandas JIH DE 4 1 2 3 4 3
697 Jakub Bednařík LIT FO 4 2 1 3 2 1
698 Martin Holba ZLN FO 4 3 0 3 2 1
699 Oleksii Yevtiekhov PCE FO 4 2 1 3 2 2
700 Jan Helikar PCE FO 4 2 1 3 6 -1
701 Jan Hurt MBL FO 4 2 1 3 2 4
702 Andrej Klapica JIH FO 3 2 1 3 0 0
703 Martin Švec PCE DE 4 0 3 3 8 2
704 Lukáš Heš ZLN FO 4 1 2 3 2 -5
705 Karel Křepelka MBL DE 3 0 3 3 4 2
706 Adam Rauš JIH FO 3 0 3 3 2 -1
707 Matěj Korčák PLZ FO 2 2 1 3 0 -1
708 Vojtěch Tvrdík PCE DE 4 1 2 3 2 2
709 Jakub Slusarczyk VIT FO 4 3 0 3 2 1
710 Jiří Štěpánek PCE FO 4 1 2 3 0 0
711 Matyáš Váňa KVA FO 5 1 2 3 4 2
712 Radim Mrtka TRI DE 4 1 2 3 2 5
713 Kryštof Bulka KVA DE 5 0 3 3 2 6
714 Vojtěch Steklý KVA FO 5 0 3 3 0 2
715 Radim Handl LIB FO 5 2 1 3 2 -3
716 Vojtěch Hois LIB FO 5 2 1 3 2 -2
717 Antonín Pospíšil KOM DE 8 1 2 3 27 5
718 Vojtěch Čihař KVA FO 5 2 1 3 6 3
719 Samuel Šmajda KVA FO 5 2 1 3 0 3
720 Vít Záhejský KVA FO 4 1 2 3 0 2
721 Petr Gajda LIB FO 5 2 1 3 27 -4
722 Radek Janata LIB FO 5 1 2 3 0 -1
723 Filip Novák SPA FO 6 1 2 3 2 -1
724 Albert Bareš SPA FO 6 2 1 3 2 1
725 Lukáš Číhal JIH DE 3 1 2 3 0 -1
726 Štěpán Rájek PCE DE 26 1 1 2 14 -4
727 Zdeněk Urban ZLN FO 24 1 1 2 8 -3
728 Adam Ošmera TRI DE 28 0 2 2 6 6
729 Tomáš Šťastný PRE FO 16 1 1 2 8 -3
730 Matěj Škňouřil PRE DE 24 1 1 2 4 -3
731 Cyril Valach JIH FO 15 1 1 2 4 1
732 Jáchym Jungwirth JIH FO 15 0 2 2 4 -4
733 Daniel Herčík PCE FO 2 1 1 2 0 3
734 Václav Kudrna JIH FO 7 1 1 2 2 -2
735 Patrik Janech OLO FO 8 1 1 2 2 0
736 Michal Nekvapil KOM FO 5 0 2 2 6 1
737 Jakub Zubíček KOM DE 25 0 2 2 6 -1
738 Martin Mašek PRE FO 19 1 1 2 33 -9
739 Jan Muroň VIT FO 25 2 0 2 10 -2
740 Marek Chvátal JIH DE 5 0 2 2 2 0
741 Jakub Habla KVA FO 2 1 1 2 4 1
742 Dominik Löffler JIH DE 27 0 2 2 14 -10
743 Kryštof Bulka KVA DE 11 0 2 2 0 6
744 Petr Vojáček KVA FO 14 1 1 2 6 1
745 Matěj Pelikán KVA DE 18 1 1 2 8 8
746 Alex Drábek VIT DE 6 0 2 2 0 -6
747 Richard Kubíček MBL DE 21 0 2 2 10 2
748 Patrik Antony KOM DE 21 1 1 2 6 0
749 Lukáš Meisel LIB DE 24 2 0 2 12 -7
750 David Blaha TRI FO 28 0 2 2 0 9
751 Tomáš Bartoň SPA DE 20 0 2 2 4 -4
752 Ilja Kovalčík VIT FO 26 2 0 2 20 -10
753 Adam Kurka MBL FO 8 1 1 2 0 -1
754 Ondřej Postl KVA DE 21 0 2 2 10 3
755 Kryštof Dyk KVA DE 7 1 1 2 2 0
756 Jakub Hladík LIB DE 5 0 2 2 29 -4
757 Martin Čaňo KOM DE 21 0 2 2 8 -6
758 Arkadij Bjakov SPA DE 5 0 2 2 6 -2
759 Tadeáš Vološín LIB FO 19 0 2 2 8 -3
760 Marek Matašovský MHK FO 28 2 0 2 24 -4
761 Vojtěch Neoral OLO FO 14 0 2 2 6 0
762 Patrik Ungr OLO FO 9 2 0 2 4 -3
763 Toms Mots PRE FO 11 1 1 2 0 -5
764 Kryštof Janek PRE DE 22 0 2 2 37 -8
765 Martin Hrbek MHK DE 23 0 2 2 10 2
766 Marek Čančura PLZ DE 21 1 1 2 4 2
767 Tomáš Pittr PLZ FO 11 0 2 2 0 -2
768 Adam Bezpalec MHK DE 15 0 2 2 0 1
769 Václav Pešák ZLN FO 21 0 2 2 10 -3
770 Alan Šimon CEB FO 17 2 0 2 6 -1
771 David Stratil OLO DE 23 0 2 2 12 5
772 František Němec PRE DE 7 0 2 2 2 -3
773 Jan Kladivo LIT DE 23 0 2 2 12 2
774 Jaroslav Pekr PRE DE 25 0 2 2 22 -13
775 David Krčál PCE FO 6 1 1 2 0 -1
776 Miroslav Dobner MBL FO 12 0 2 2 6 2
777 Jakub Dvořák LIB DE 3 1 1 2 2 4
778 Pavel Průšek LIB DE 8 0 2 2 0 2
779 Jiří Dohnal LIT FO 26 1 1 2 2 -10
780 Petr Fiala MHK DE 14 1 1 2 6 -2
781 Jan Seidl CEB FO 7 1 1 2 2 3
782 Nikola Tchaliov PLZ FO 17 0 2 2 6 -6
783 Marek Macháček LIB DE 20 0 2 2 18 -2
784 Hynek Prošek PLZ DE 11 0 2 2 8 2
785 Lukáš Hocelík LIT DE 4 2 0 2 31 2
786 Matěj Novotný MHK FO 15 2 0 2 29 -3
787 Petr Šachl MBL FO 26 1 1 2 8 -8
788 Matyáš Beran PLZ FO 16 1 1 2 33 0
789 Oto Theimer SPA FO 4 1 1 2 2 1
790 Matěj Novotný KVA FO 8 1 1 2 0 -6
791 Jan Kladivo LIT DE 18 0 2 2 4 -8
792 René Kubíček LIT DE 14 1 1 2 35 -7
793 Radek Vyhlídal LIT DE 14 0 2 2 8 3
794 Nikita Moyseyev CEB FO 23 0 2 2 6 -6
795 Petr Makovec PLZ FO 14 1 1 2 4 -2
796 Mikuláš Odehnal SPA FO 23 0 2 2 8 -2
797 Dominik Vachun CEB DE 6 1 1 2 0 6
798 Jakub Belan OLO FO 6 0 2 2 2 -1
799 Ondřej Kolařík PRE FO 4 0 2 2 0 2
800 Rauls Ozollapa PRE FO 6 0 2 2 2 -2
801 David Buršík PRE FO 6 0 2 2 6 -7
802 Petr Hrdlička MHK FO 5 0 2 2 29 2
803 Lukáš Bošek OLO FO 6 1 1 2 0 -4
804 Dan Bárta PRE DE 6 1 1 2 4 -1
805 Jaroslav Bystřický CEB DE 6 1 1 2 2 -1
806 Patrik Hyža PRE FO 6 1 1 2 20 0
807 Adam Holík PRE DE 6 0 2 2 2 0
808 Tobiáš Kuchta PRE FO 6 1 1 2 6 -2
809 Štěpán Černý MHK DE 3 1 1 2 0 0
810 Alexandr Remeš CEB FO 3 1 1 2 0 -2
811 Jakub Aschenbrenner MHK DE 6 0 2 2 0 2
812 Jiří Sypecký MBL DE 4 1 1 2 0 1
813 Martin Milata VIT FO 4 1 1 2 2 0
814 Pavel Průšek LIB DE 4 1 1 2 2 3
815 Adam Král LIB DE 4 0 2 2 6 4
816 Patrik Křížek LIB FO 4 1 1 2 4 1
817 Jakub Vítek MBL FO 4 1 1 2 6 1
818 Ondřej Pešek PLZ FO 4 1 1 2 2 -4
819 Matěj Štiak VIT FO 4 0 2 2 2 -1
820 Radim Handl LIB FO 4 1 1 2 4 5
821 Patrik Nábělek ZLN DE 4 0 2 2 2 -2
822 Šimon Němec MBL DE 4 0 2 2 6 0
823 Daniel Burda PCE FO 4 0 2 2 0 -2
824 Tobias Chlubna JIH FO 4 2 0 2 4 -3
825 Robert Váňa JIH FO 4 1 1 2 0 3
826 Adam Burian ZLN DE 4 0 2 2 2 1
827 Matyáš Horský ZLN FO 4 1 1 2 2 1
828 Miroslav Špaňhel ZLN DE 4 0 2 2 2 2
829 Adam Klimek ZLN FO 3 1 1 2 2 -1
830 Marek Hořejší PLZ FO 4 0 2 2 4 -3
831 Adrian Gromadzki PCE FO 4 2 0 2 27 2
832 Vít Pilař PCE FO 4 0 2 2 2 1
833 Marek Chaloupka VIT DE 4 0 2 2 2 -3
834 Dominik Čech LIT FO 4 1 1 2 0 -1
835 Tomáš Jaša PCE FO 4 1 1 2 2 1
836 Tomáš Hebek PCE DE 4 0 2 2 4 2
837 Jakub Hruška MBL FO 4 1 1 2 2 -1
838 Dominik Pavlata PCE FO 4 1 1 2 0 3
839 Robert Chlán VIT FO 4 0 2 2 4 -2
840 Petr Gajda LIB FO 4 1 1 2 6 3
841 Daniel Pekař LIB FO 3 0 2 2 4 1
842 Adam Vlasák MBL DE 4 0 2 2 4 1
843 Aleš Mazanec PLZ FO 4 0 2 2 2 -2
844 Tom Kaštánek PCE DE 3 1 1 2 2 2
845 Maxim Vehovský VIT FO 2 1 1 2 0 0
846 Josef Krejsa VIT FO 4 1 1 2 27 2
847 Hynek Peš JIH FO 4 1 1 2 0 -3
848 Marek Slavík LIT FO 1 1 1 2 0 1
849 Patrik Křížek LIB FO 5 2 0 2 4 0
850 Tomáš Vandas JIH DE 3 2 0 2 6 1
851 Tobiáš Pastor KVA FO 5 0 2 2 6 1
852 Petr Zolnaj KVA DE 5 1 1 2 8 3
853 Andrej Fábry SPA FO 6 2 0 2 4 0
854 David Rozsíval LIB FO 5 0 2 2 0 -3
855 Jakub Koudelka PCE DE 4 0 2 2 0 -2
856 Daniel Burda PCE FO 4 0 2 2 2 -10
857 Tobias Chlubna JIH FO 3 1 1 2 0 0
858 Robert Váňa JIH FO 3 0 2 2 0 0
859 Jakub Červenka SPA DE 6 0 2 2 6 3
860 Jindřich Habermann KOM FO 8 2 0 2 33 3
861 Denis Bárta KOM FO 7 1 1 2 6 -1
862 Matyáš Adámek KVA FO 5 2 0 2 2 3
863 Dominik Buják TRI DE 6 0 2 2 6 -1
864 Tomáš Jaša PCE FO 4 2 0 2 0 0
865 Jaromír Pérez Lisa LIB FO 3 1 1 2 6 1
866 Vojtěch Tvrdík PCE DE 4 1 1 2 4 -5
867 Matěj Novotný KVA FO 5 1 1 2 4 1
868 Patrik Ulbricht KOM DE 8 1 1 2 0 2
869 Radim Mrtka TRI DE 2 1 0 1 0 0
870 Radek Martiňák PRE FO 11 0 1 1 0 -1
871 Richard Babulík ZLN FO 5 0 1 1 0 1
872 Robin Švančara TRI FO 4 0 1 1 0 -3
873 Ludvík Lysoněk PRE FO 9 0 1 1 10 -6
874 Adam Kalman OLO DE 18 0 1 1 8 -8
875 Patrik Antony KOM DE 7 0 1 1 0 -1
876 Samuel Šmerda PCE DE 7 0 1 1 2 2
877 Marek Compel OLO DE 25 0 1 1 16 -4
878 Teodor Vápeník PCE DE 4 0 1 1 0 3
879 Nicolas Šlahora OLO DE 19 0 1 1 20 -7
880 Alex Kubánek PCE DE 23 0 1 1 18 -8
881 Tadeáš Pražan ZLN FO 18 1 0 1 18 -5
882 Dominik Dostál PCE FO 8 0 1 1 4 -1
883 Miroslav Dobner MBL FO 6 1 0 1 0 -1
884 David Hrubý SPA FO 5 1 0 1 2 0
885 Viktor Wardas KVA FO 1 0 1 1 0 1
886 Jiří Douda VIT FO 4 1 0 1 0 0
887 Martin Lachkovič LIB FO 5 0 1 1 2 1
888 Lukáš Plos LIB FO 2 1 0 1 2 -2
889 Jan Jarabko LIB DE 27 0 1 1 10 -8
890 Samuel Šmajda KVA FO 5 0 1 1 2 0
891 Vojtěch Beran MBL FO 4 1 0 1 2 2
892 Petr Holejšovský KVA DE 12 0 1 1 2 -2
893 Štěpán Grebeníček LIB FO 2 0 1 1 0 0
894 Aleš Čech MBL DE 1 0 1 1 0 -3
895 Sebastián Pavlák SPA FO 21 1 0 1 10 -5
896 Marek Zapletal VIT FO 20 0 1 1 10 -11
897 Jan Muroň VIT FO 23 0 1 1 14 -17
898 Petr Andrle TRI DE 6 1 0 1 6 0
899 Aliaksandr Vishneuski LIT FO 7 1 0 1 2 0
900 Petr Placek CEB DE 28 0 1 1 6 -5
901 Adam Paleček PCE FO 2 0 1 1 0 0
902 Denis Horský LIT FO 18 0 1 1 8 -3
903 Jakub Jón MHK FO 7 1 0 1 0 -1
904 Adam Dobřecký PRE FO 3 0 1 1 0 -1
905 Adam Gřegořek CEB DE 3 0 1 1 0 -1
906 Hynek Prošek PLZ DE 16 0 1 1 6 3
907 Adam Kalman OLO DE 9 0 1 1 2 -4
908 Oliver Lukaštík ZLN DE 25 0 1 1 4 -5
909 Tomáš Přibyl CEB FO 4 0 1 1 2 -1
910 Vít Macek PCE FO 3 1 0 1 0 -2
911 Filip Křečan PCE DE 11 0 1 1 4 6
912 Sebastian Petr Vašíčko ZLN FO 9 1 0 1 6 -2
913 David Pavič MHK DE 16 0 1 1 16 -10
914 Vojtěch Tvrdík PCE DE 2 0 1 1 4 1
915 Ondřej Polame PRE DE 9 0 1 1 2 -4
916 Nikita Moyseyev CEB FO 14 1 0 1 0 -4
917 Artem Ishchenko PLZ DE 19 0 1 1 14 -8
918 David Slačík PLZ FO 2 1 0 1 0 1
919 Jan Ramert ZLN FO 11 0 1 1 2 0
920 Damian Hrabčák LIB FO 18 1 0 1 52 -5
921 Petr Zolnaj KVA DE 18 0 1 1 14 1
922 Filip Šindelek SPA DE 3 0 1 1 6 3
923 Denis Horský LIT FO 21 0 1 1 8 -1
924 David Ducháček LIT FO 22 1 0 1 8 1
925 Jakub Hromádka PLZ DE 26 0 1 1 41 7
926 Martin Lachkovič LIB FO 10 1 0 1 2 -5
927 Martin Hrbek MHK DE 25 0 1 1 4 -9
928 Richard Kubíček MBL DE 16 0 1 1 12 -2
929 Vojtěch Váňa KVA FO 24 0 1 1 0 -8
930 Petr Poláček SPA FO 20 1 0 1 20 -12
931 Jan Jarabko LIB DE 24 1 0 1 18 3
932 Tomáš Přibyl CEB FO 2 0 1 1 0 -2
933 Petr Soušek LIT DE 16 1 0 1 8 -13
934 Ondřej Sabiniok PLZ FO 22 0 1 1 29 -5
935 Daniel Kotous CEB FO 28 0 1 1 4 -5
936 Jakub Hladík LIB DE 4 0 1 1 0 -4
937 Milan Turena MHK FO 3 0 1 1 0 0
938 Michal Vitouch SPA FO 4 0 1 1 0 -2
939 Jakub Lev CEB FO 6 0 1 1 2 1
940 Marek Mach MHK FO 6 0 1 1 4 2
941 Michal Beneš MHK FO 1 0 1 1 0 -1
942 Petr Fiala MHK DE 5 0 1 1 0 4
943 Adam Buzek CEB DE 1 1 0 1 0 3
944 Toms Mots PRE FO 5 1 0 1 0 -3
945 Vojtěch Aulický CEB FO 5 1 0 1 0 0
946 Matěj Pinkas MHK DE 4 0 1 1 4 2
947 Matěj Havlíček MHK DE 3 1 0 1 0 -1
948 Jan Vencl MHK FO 5 0 1 1 0 0
949 Adam Novotný MHK FO 3 0 1 1 0 -1
950 David Stratil OLO DE 6 0 1 1 2 -1
951 Ondřej Šotkovský OLO FO 6 0 1 1 2 -2
952 Adam Turek OLO FO 4 0 1 1 2 -6
953 Jaroslav Pekr PRE DE 6 0 1 1 4 -2
954 Kristers Zvagulis MBL FO 3 1 0 1 0 2
955 Matyáš Man VIT DE 4 1 0 1 4 -1
956 Zdeněk Urban ZLN FO 4 0 1 1 2 1
957 Jan Hodinář PLZ DE 4 1 0 1 4 -2
958 Denis Puchala VIT DE 4 0 1 1 4 0
959 Marek Macháček LIB DE 4 1 0 1 4 3
960 Vojtěch Hois LIB FO 4 1 0 1 0 4
961 Adam Topol JIH DE 4 0 1 1 2 1
962 Adam Dolhý PLZ DE 4 0 1 1 2 -3
963 Martin Vaculík ZLN FO 4 0 1 1 0 -4
964 Lukáš Tůma LIT FO 4 0 1 1 8 -1
965 Jan Půček MBL FO 3 1 0 1 0 -1
966 Josef Teplý MBL FO 4 0 1 1 2 -2
967 Daniel Hála PLZ FO 4 0 1 1 2 0
968 Tadeáš Kalužík PCE FO 4 0 1 1 2 0
969 Šimon Bialy VIT DE 4 0 1 1 2 -3
970 Jakub Ehrenberger LIB DE 4 1 0 1 0 1
971 Petr Soušek LIT DE 4 0 1 1 4 -7
972 Tomáš Tobola VIT FO 4 1 0 1 2 0
973 Matěj Přibyl VIT FO 2 0 1 1 0 1
974 Sebastian Petr Vašíčko ZLN FO 4 0 1 1 8 1
975 Alex Kubánek PCE DE 4 0 1 1 0 -1
976 René Kubíček LIT DE 4 1 0 1 0 -1
977 Radek Vyhlídal LIT DE 4 0 1 1 4 2
978 Dominik Dostál PCE FO 4 0 1 1 0 -2
979 Jakub Šedivý LIB DE 4 0 1 1 0 2
980 Vojtěch Hradec MBL FO 3 0 1 1 2 0
981 Kristers Zvagulis MBL FO 3 0 1 1 2 0
982 Tomáš Prokůpek LIB FO 5 1 0 1 0 0
983 Jakub Modl JIH FO 3 1 0 1 0 -1
984 Adam Ošmera TRI DE 6 0 1 1 8 9
985 Jáchym Průšek MBL DE 3 1 0 1 0 1
986 František Němec KOM DE 8 0 1 1 4 -1
987 Jakub Zembol KOM FO 2 0 1 1 2 0
988 Jan Helikar PCE FO 4 0 1 1 6 -7
989 Marek Macháček LIB DE 5 0 1 1 4 2
990 Šimon Katolický JIH FO 3 1 0 1 2 -5
991 Jan Hurt MBL FO 3 0 1 1 0 -4
992 Tomáš Galvas LIB DE 3 0 1 1 0 -2
993 Šimon Báťa JIH FO 3 0 1 1 0 -3
994 Jan Bartoš TRI FO 5 0 1 1 0 0
995 Vojtěch Váňa KVA FO 2 0 1 1 0 1
996 Jakub Vogel KVA DE 5 0 1 1 2 1
997 Petr Poláček SPA FO 6 1 0 1 4 -1
998 Lukáš Meisel LIB DE 5 0 1 1 4 0
999 Jáchym Jungwirth JIH FO 3 1 0 1 0 1
1000 Tomáš Holeček SPA FO 2 0 1 1 0 1
1001 Tomáš Bartoň SPA DE 6 0 1 1 0 1
1002 Jakub Ehrenberger LIB DE 5 0 1 1 33 1
1003 Václav Kudrna JIH FO 3 0 1 1 0 1
1004 Matěj Vovsík JIH DE 3 0 1 1 2 0
1005 Ondřej Chvátal JIH FO 2 0 1 1 0 0
1006 Tomáš Moravec MBL DE 3 0 1 1 2 1
1007 Bogdan Stepanchuk SPA FO 6 1 0 1 2 1
1008 Aleš Čech MBL DE 3 1 0 1 0 -2
1009 Jakub Hruška MBL FO 3 1 0 1 0 -2
1010 Jáchym Nesvadba KOM FO 5 1 0 1 0 0
1011 Matěj Zeman KVA FO 4 1 0 1 6 1
1012 Robert Šlechta KVA FO 5 0 1 1 2 3
1013 Adam Vlasák MBL DE 3 0 1 1 6 -5
1014 Ondřej Dorot KVA DE 5 0 1 1 6 0
1015 Jakub Žmola SPA FO 3 1 0 1 0 -3
1016 Tadeáš Vološín LIB FO 5 0 1 1 0 2
1017 Marian Koblížek PRE DE 15 0 0 0 8 -10
1018 Denis Dobša PRE FO 16 0 0 0 6 -6
1019 Vojtěch Neoral OLO FO 16 0 0 0 12 -4
1020 Patrik Ungr OLO FO 9 0 0 0 4 -4
1021 Miroslav Slováček OLO FO 5 0 0 0 0 -1
1022 Erik Úlehla PCE FO 1 0 0 0 0 -1
1023 Tobias Chlubna FO 0 0 0 0 0 0
1024 Jakub Velikovský ZLN DE 3 0 0 0 2 1
1025 Matyáš Bohatý OLO DE 20 0 0 0 8 -9
1026 Adam Koláček ZLN FO 10 0 0 0 0 -4
1027 David Blaha TRI FO 23 0 0 0 2 -7
1028 Štěpán Vrána OLO DE 6 0 0 0 0 -7
1029 Patrik Hyža PRE FO 15 0 0 0 29 -10
1030 Daniel Šindler PRE FO 11 0 0 0 6 1
1031 František Čuba VIT DE 6 0 0 0 0 1
1032 Andrej Hebar TRI FO 1 0 0 0 2 0
1033 Michal Rybnikár TRI FO 3 0 0 0 2 -2
1034 Tomáš Šantora KOM FO 4 0 0 0 0 -1
1035 David Stratil OLO DE 12 0 0 0 4 -5
1036 Viktor Šulgan OLO FO 12 0 0 0 0 -8
1037 Ondřej Polame PRE DE 6 0 0 0 2 -2
1038 Vojtěch Matějka VIT FO 1 0 0 0 0 0
1039 Matěj Kotala ZLN DE 7 0 0 0 2 0
1040 David Lukas Holub DE 0 0 0 0 0 0
1041 Martin Nášel PRE FO 23 0 0 0 49 -5
1042 Štěpán Urbánek TRI FO 11 0 0 0 2 -3
1043 Imrich Maxin MBL FO 3 0 0 0 2 0
1044 Matěj Fojtík VIT DE 1 0 0 0 0 -2
1045 Damian Hrabčák LIB FO 9 0 0 0 0 -5
1046 Jakub Dvořák DE 0 0 0 0 0 0
1047 Vojtěch Polák MBL FO 1 0 0 0 0 -1
1048 Lukáš Strnad FO 0 0 0 0 0 0
1049 František Němec DE 0 0 0 0 0 0
1050 Pavol Cipko DE 0 0 0 0 0 0
1051 Daniel Postl KVA DE 4 0 0 0 0 -2
1052 Filip Šindelek DE 0 0 0 0 0 0
1053 Markus Saxa VIT FO 24 0 0 0 12 -18
1054 Diego Pérez LIB FO 13 0 0 0 2 -3
1055 Marek Macháček LIB DE 7 0 0 0 6 -2
1056 David Rozsíval LIB FO 3 0 0 0 0 -1
1057 Rostislav Šilhavý MBL DE 7 0 0 0 8 4
1058 Marek Vlasák FO 0 0 0 0 0 0
1059 Martin Vašíček FO 0 0 0 0 0 0
1060 Jan Janský SPA DE 16 0 0 0 0 -7
1061 Martin Rudolf Liška LIB FO 9 0 0 0 14 -4
1062 Štěpán Šabatka DE 0 0 0 0 0 0
1063 Jakub Vaněček LIB DE 5 0 0 0 6 -2
1064 Cyril Valach FO 0 0 0 0 0 0
1065 Karel Křepelka MBL DE 1 0 0 0 4 -1
1066 Jakub Šulla KOM FO 1 0 0 0 0 -1
1067 David Štulo KOM FO 1 0 0 0 0 -2
1068 Toms Mots KOM FO 7 0 0 0 0 -3
1069 Oto Theimer FO 0 0 0 0 0 0
1070 Patrik Mrtka DE 0 0 0 0 0 0
1071 Jakub Kristek MBL FO 4 0 0 0 2 -3
1072 Tomáš Šantora FO 0 0 0 0 0 0
1073 Tadeáš Mack SPA DE 17 0 0 0 14 -3
1074 Matěj Přibyl VIT FO 2 0 0 0 0 0
1075 Michal Koštoval DE 0 0 0 0 0 0
1076 Libor Kuswito DE 0 0 0 0 0 0
1077 Josef Rybár KVA FO 8 0 0 0 2 -4
1078 Michael Nazad VIT FO 5 0 0 0 0 0
1079 Vojtěch Matějka FO 0 0 0 0 0 0
1080 Filip Kinter LIB FO 2 0 0 0 0 -1
1081 Marek Šťástka LIB FO 7 0 0 0 2 -3
1082 Lukáš Ehrenberger DE 0 0 0 0 0 0
1083 Adam Cedzo FO 0 0 0 0 0 0
1084 Michal Nekvapil FO 0 0 0 0 0 0
1085 Jakub Zubíček KOM DE 21 0 0 0 8 9
1086 Jakub Anton KVA DE 12 0 0 0 25 -9
1087 Oskar Magner KVA DE 2 0 0 0 0 -2
1088 Michal Vitouch FO 0 0 0 0 0 0
1089 Václav Rybář LIB DE 10 0 0 0 6 -8
1090 Marek Chvátal JIH DE 3 0 0 0 2 2
1091 Jan Ludvík DE 0 0 0 0 0 0
1092 David Bulík FO 0 0 0 0 0 0
1093 Štěpán Urbánek TRI FO 5 0 0 0 0 -2
1094 Michal Pospíšil TRI DE 8 0 0 0 2 -9
1095 Filip Samek MHK DE 2 0 0 0 0 -1
1096 Marian Koblížek DE 0 0 0 0 0 0
1097 Denis Dobša PRE FO 8 0 0 0 2 2
1098 Václav Raichl FO 0 0 0 0 0 0
1099 Oliver Tomaník LIT FO 10 0 0 0 2 -3
1100 Matěj Voděracký FO 0 0 0 0 0 0
1101 Jan Seidl CEB FO 7 0 0 0 4 0
1102 Adam Buzek CEB DE 20 0 0 0 16 -1
1103 Nikola Tchaliov PLZ FO 4 0 0 0 0 0
1104 Tomáš Šťastný PRE FO 17 0 0 0 6 -7
1105 Radek Martiňák PRE FO 17 0 0 0 4 -3
1106 Jaroslav Bystřický DE 0 0 0 0 0 0
1107 Richard Babulík FO 0 0 0 0 0 0
1108 Tomáš Březina CEB DE 7 0 0 0 6 -1
1109 Miroslav Slováček FO 0 0 0 0 0 0
1110 Ludvík Lysoněk FO 0 0 0 0 0 0
1111 Radek Tomas PCE FO 1 0 0 0 0 -1
1112 Erik Úlehla FO 0 0 0 0 0 0
1113 Pavol Cipko LIT DE 15 0 0 0 10 -3
1114 Filip Kaláč ZLN FO 23 0 0 0 4 -4
1115 Jakub Velikovský ZLN DE 10 0 0 0 2 0
1116 Matyáš Sláma MHK FO 4 0 0 0 4 0
1117 Danny Barna CEB FO 1 0 0 0 0 0
1118 Adam Dvořák FO 0 0 0 0 0 0
1119 Šimon Kaiser PLZ FO 3 0 0 0 0 -3
1120 David Röss FO 0 0 0 0 0 0
1121 Matyáš Bohatý OLO DE 1 0 0 0 0 -1
1122 Lukáš Hocelík LIT DE 1 0 0 0 0 -1
1123 Matěj Zachariáš DE 0 0 0 0 0 0
1124 Jakub Winkelhöfer LIT DE 1 0 0 0 2 -1
1125 Matyáš Veselý ZLN FO 3 0 0 0 0 0
1126 Adam Koláček FO 0 0 0 0 0 0
1127 Matěj Novotný FO 0 0 0 0 0 0
1128 Petr Pospíchal CEB FO 4 0 0 0 0 -2
1129 Jakub Lukáš CEB DE 7 0 0 0 10 1
1130 Štěpán Vrána OLO DE 2 0 0 0 0 1
1131 Ondřej Chabada PCE DE 1 0 0 0 0 1
1132 Daniel Šindler PRE FO 12 0 0 0 2 -6
1133 Samuel Šmerda DE 0 0 0 0 0 0
1134 David Hauptvogel LIT FO 4 0 0 0 0 0
1135 Jiří Špaček FO 0 0 0 0 0 0
1136 Patrik Vaverčák DE 0 0 0 0 0 0
1137 Michal Tomek ZLN FO 4 0 0 0 0 -1
1138 Milan Veselý MHK DE 2 0 0 0 2 -2
1139 Jan Vencl MHK FO 19 0 0 0 4 -4
1140 Aleš Hofrajtr PLZ FO 9 0 0 0 4 -2
1141 Matyáš Úbl PLZ FO 1 0 0 0 2 1
1142 Adam Jiříček DE 0 0 0 0 0 0
1143 Teodor Vápeník PCE DE 1 0 0 0 0 0
1144 Patrik Hendrych MHK FO 2 0 0 0 0 0
1145 Daniel Kotous CEB FO 17 0 0 0 2 -2
1146 Tomáš Skala PLZ DE 5 0 0 0 4 -1
1147 Nicolas Šlahora DE 0 0 0 0 0 0
1148 Viktor Šulgan OLO FO 1 0 0 0 2 0
1149 Michal Jansa PCE DE 2 0 0 0 0 3
1150 Marek Mozr PRE DE 3 0 0 0 2 -2
1151 Kryštof Červenka DE 0 0 0 0 0 0
1152 Matěj Kotala ZLN DE 2 0 0 0 0 1
1153 Milan Turena MHK FO 6 0 0 0 0 -3
1154 Dominik Postl CEB FO 2 0 0 0 0 0
1155 Vojtěch Tolar DE 0 0 0 0 0 0
1156 Patrik Janech FO 0 0 0 0 0 0
1157 Tomáš Galvas DE 0 0 0 0 0 0
1158 Tomáš Rolinek PCE FO 2 0 0 0 0 -1
1159 Josef Kubíček FO 0 0 0 0 0 0
1160 Jiří Fajkus ZLN FO 3 0 0 0 0 -1
1161 Jakub Lev FO 0 0 0 0 0 0
1162 Václav Raichl LIT FO 1 0 0 0 0 0
1163 Oliver Tomaník FO 0 0 0 0 0 0
1164 Matěj Voděracký FO 0 0 0 0 0 0
1165 Jáchym Průšek MBL DE 27 0 0 0 14 -6
1166 Diego Pérez LIB FO 5 0 0 0 0 0
1167 Tadeáš Svoboda LIT FO 2 0 0 0 4 -2
1168 Matěj Pelikán DE 0 0 0 0 0 0
1169 Jan Janský SPA DE 5 0 0 0 4 -1
1170 Pavol Cipko DE 0 0 0 0 0 0
1171 Tomáš Pittr PLZ FO 5 0 0 0 4 0
1172 Šimon Kaiser PLZ FO 3 0 0 0 6 -1
1173 Ilarion Kupriianov FO 0 0 0 0 0 0
1174 Jakub Lukáš CEB DE 3 0 0 0 2 -1
1175 Sebastian Höll SPA DE 2 0 0 0 0 -3
1176 David Hauptvogel LIT FO 4 0 0 0 2 -1
1177 Milan Veselý MHK DE 4 0 0 0 0 -2
1178 Radek Tomas FO 0 0 0 0 0 0
1179 Adam Jiříček PLZ DE 3 0 0 0 0 -2
1180 Petr Holejšovský KVA DE 15 0 0 0 0 -9
1181 Tadeáš Mack SPA DE 9 0 0 0 0 -1
1182 Martin Starý FO 0 0 0 0 0 0
1183 Matěj Korčák PLZ FO 4 0 0 0 6 -2
1184 Josef Rybár KVA FO 4 0 0 0 0 0
1185 Kryštof Dyk KVA DE 1 0 0 0 2 0
1186 Marek Šťástka LIB FO 2 0 0 0 0 -1
1187 Lukáš Ehrenberger LIB DE 1 0 0 0 0 0
1188 Dominik Postl FO 0 0 0 0 0 0
1189 Artem Ishchenko DE 0 0 0 0 0 0
1190 Vojtěch Tolar PLZ DE 5 0 0 0 4 0
1191 Arkadij Bjakov SPA DE 0 0 0 0 0 0
1192 Adam Kofroň LIB FO 18 0 0 0 2 -4
1193 Marek Slavík FO 0 0 0 0 0 0
1194 Filip Samek MHK DE 7 0 0 0 2 -3
1195 Filip Samek MHK DE 1 0 0 0 0 -1
1196 Marek Matašovský MHK FO 5 0 0 0 0 3
1197 Filip Petrásek FO 0 0 0 0 0 0
1198 Adam Panáček OLO DE 6 0 0 0 4 -3
1199 Štěpán Šabatka OLO DE 6 0 0 0 10 -3
1200 Marian Koblížek DE 0 0 0 0 0 0
1201 Denis Dobša FO 0 0 0 0 0 0
1202 Miroslav Dobner MHK FO 6 0 0 0 4 0
1203 Matěj Voděracký FO 0 0 0 0 0 0
1204 David Putz FO 0 0 0 0 0 0
1205 Jan Seidl FO 0 0 0 0 0 0
1206 Petr Placek CEB DE 5 0 0 0 2 3
1207 David Pastrnek OLO FO 2 0 0 0 0 0
1208 Vojtěch Neoral OLO FO 3 0 0 0 0 0
1209 Patrik Ungr OLO FO 0 0 0 0 0 0
1210 Tomáš Šťastný FO 0 0 0 0 0 0
1211 Matěj Škňouřil PRE DE 2 0 0 0 0 -1
1212 Radek Martiňák PRE FO 1 0 0 0 0 0
1213 Jakub Jón FO 0 0 0 0 0 0
1214 Tomáš Březina DE 0 0 0 0 0 0
1215 Tadeáš Tůma CEB DE 6 0 0 0 10 2
1216 Miroslav Slováček FO 0 0 0 0 0 0
1217 Maxim Burkov OLO FO 6 0 0 0 29 -4
1218 Kryštof Janek PRE DE 6 0 0 0 2 -4
1219 Matěj Halík PRE FO 6 0 0 0 4 -2
1220 Ludvík Lysoněk FO 0 0 0 0 0 0
1221 Adam Dobřecký FO 0 0 0 0 0 0
1222 Matyáš Sláma FO 0 0 0 0 0 0
1223 Vojtěch Aschenbrenner MHK FO 6 0 0 0 6 2
1224 Martin Hrbek MHK DE 4 0 0 0 0 0
1225 Adam Gřegořek CEB DE 3 0 0 0 0 -2
1226 Danny Barna FO 0 0 0 0 0 0
1227 David Röss FO 0 0 0 0 0 0
1228 Matyáš Bohatý DE 0 0 0 0 0 0
1229 Adam Drábek OLO DE 6 0 0 0 0 -2
1230 Stanislav Ruda OLO FO 1 0 0 0 0 0
1231 Adam Kalman DE 0 0 0 0 0 0
1232 Adam Bezpalec MHK DE 5 0 0 0 2 4
1233 Matěj Novotný FO 0 0 0 0 0 0
1234 Tomáš Přibyl FO 0 0 0 0 0 0
1235 Petr Pospíchal FO 0 0 0 0 0 0
1236 Jakub Lukáš DE 0 0 0 0 0 0
1237 Štěpán Vrána DE 0 0 0 0 0 0
1238 Daniel Šindler FO 0 0 0 0 0 0
1239 Milan Veselý MHK DE 2 0 0 0 2 0
1240 Lukáš Pajer FO 0 0 0 0 0 0
1241 Patrik Sedláček OLO DE 6 0 0 0 2 -2
1242 Marek Compel OLO DE 6 0 0 0 0 -1
1243 David Pavič MHK DE 2 0 0 0 4 -1
1244 Patrik Hendrych FO 0 0 0 0 0 0
1245 Alan Šimon CEB FO 4 0 0 0 0 0
1246 Daniel Kotous CEB FO 1 0 0 0 0 -1
1247 Nicolas Šlahora DE 0 0 0 0 0 0
1248 Viktor Šulgan FO 0 0 0 0 0 0
1249 František Němec DE 0 0 0 0 0 0
1250 Marek Mozr DE 0 0 0 0 0 0
1251 Ondřej Polame DE 0 0 0 0 0 0
1252 Milan Turena MHK FO 2 0 0 0 0 0
1253 Nikita Moyseyev FO 0 0 0 0 0 0
1254 Dominik Postl FO 0 0 0 0 0 0
1255 Jakub Růžička OLO DE 6 0 0 0 6 1
1256 Patrik Janech FO 0 0 0 0 0 0
1257 Tomáš Galvas DE 0 0 0 0 0 0
1258 Adam Havel OLO FO 6 0 0 0 0 -2
1259 Martin Nášel PRE FO 6 0 0 0 0 -2
1260 Martin Mašek PRE FO 4 0 0 0 0 -1
1261 Miroslav Dobner FO 0 0 0 0 0 0
1262 Imrich Maxin FO 0 0 0 0 0 0
1263 Marek Soukup PLZ FO 2 0 0 0 0 -2
1264 Antonín Klatovský PLZ FO 1 0 0 0 0 0
1265 Štěpán Rájek DE 0 0 0 0 0 0
1266 Jiří Štěpánek PCE FO 4 0 0 0 2 -1
1267 Adam Novotný FO 0 0 0 0 0 0
1268 Matěj Fojtík DE 0 0 0 0 0 0
1269 Tomáš Prokůpek LIB FO 4 0 0 0 0 0
1270 Damian Hrabčák FO 0 0 0 0 0 0
1271 Jakub Dvořák DE 0 0 0 0 0 0
1272 Dominik Löffler JIH DE 4 0 0 0 0 1
1273 Jan Peroutka LIT FO 0 0 0 0 0 0
1274 Jiří Dohnal LIT FO 3 0 0 0 0 0
1275 Aliaksandr Vishneuski FO 0 0 0 0 0 0
1276 Václav Raichl FO 0 0 0 0 0 0
1277 Oliver Tomaník FO 0 0 0 0 0 0
1278 Daniel Dej LIT FO 4 0 0 0 31 -2
1279 Jakub Heš ZLN FO 4 0 0 0 0 -6
1280 Tomáš Mikel DE 0 0 0 0 0 0
1281 Adam Laciga FO 0 0 0 0 0 0
1282 Vojtěch Polák FO 0 0 0 0 0 0
1283 Lukáš Strnad FO 0 0 0 0 0 0
1284 Jáchym Průšek MBL DE 4 0 0 0 2 -1
1285 Nikola Tchaliov FO 0 0 0 0 0 0
1286 Jiří Matějka PLZ FO 3 0 0 0 0 -1
1287 Adam Paleček FO 0 0 0 0 0 0
1288 Šimon Fasner VIT FO 4 0 0 0 4 -1
1289 Markus Saxa VIT FO 1 0 0 0 0 0
1290 Vojtěch Pilíšek DE 0 0 0 0 0 0
1291 Diego Pérez FO 0 0 0 0 0 0
1292 David Rozsíval FO 0 0 0 0 0 0
1293 Denis Horský LIT FO 3 0 0 0 0 -3
1294 Jaroslav Bystřický DE 0 0 0 0 0 0
1295 David Ducháček LIT FO 2 0 0 0 0 0
1296 Tadeáš Svoboda FO 0 0 0 0 0 0
1297 Richard Babulík FO 0 0 0 0 0 0
1298 Rostislav Šilhavý DE 0 0 0 0 0 0
1299 Marek Vlasák FO 0 0 0 0 0 0
1300 Jakub Hromádka PLZ DE 4 0 0 0 4 -3
1301 Jan Skok PLZ DE 4 0 0 0 8 -4
1302 Matěj Houdek PLZ DE 4 0 0 0 0 -3
1303 Radek Tomas FO 0 0 0 0 0 0
1304 Erik Úlehla FO 0 0 0 0 0 0
1305 Jiří Douda FO 0 0 0 0 0 0
1306 Alex Drábek DE 0 0 0 0 0 0
1307 Martin Rudolf Liška LIB FO 4 0 0 0 2 0
1308 Martin Lachkovič FO 0 0 0 0 0 0
1309 Lukáš Plos FO 0 0 0 0 0 0
1310 Štěpán Šabatka DE 0 0 0 0 0 0
1311 Tobiáš Niederhafner JIH FO 4 0 0 0 2 1
1312 Pavol Cipko LIT DE 3 0 0 0 0 -1
1313 Filip Kaláč ZLN FO 4 0 0 0 0 0
1314 Jakub Velikovský ZLN DE 4 0 0 0 2 4
1315 Richard Kubíček MBL DE 0 0 0 0 0 0
1316 Jakub Hrouda MBL DE 4 0 0 0 2 -1
1317 Marek Čančura PLZ DE 2 0 0 0 0 -1
1318 Tadeáš Koubek PLZ FO 4 0 0 0 0 -2
1319 Hynek Prošek PLZ DE 1 0 0 0 0 1
1320 Adam Dvořák FO 0 0 0 0 0 0
1321 Tomáš Pittr FO 0 0 0 0 0 0
1322 Denis Řehoř PLZ FO 4 0 0 0 2 -3
1323 Šimon Kaiser FO 0 0 0 0 0 0
1324 Matěj Žídek VIT FO 4 0 0 0 2 -3
1325 Jakub Vaněček DE 0 0 0 0 0 0
1326 Jan Jarabko LIB DE 4 0 0 0 0 0
1327 Jakub Seidl DE 0 0 0 0 0 0
1328 Lukáš Meisel DE 0 0 0 0 0 0
1329 Cyril Valach FO 0 0 0 0 0 0
1330 Kevin Coufal JIH FO 4 0 0 0 0 -1
1331 Ilarion Kupriianov FO 0 0 0 0 0 0
1332 Jáchym Jungwirth JIH FO 4 0 0 0 4 -1
1333 Lukáš Hocelík DE 0 0 0 0 0 0
1334 Matěj Zachariáš DE 0 0 0 0 0 0
1335 Adam Werner DE 0 0 0 0 0 0
1336 Jakub Winkelhöfer DE 0 0 0 0 0 0
1337 Oliver Lukaštík ZLN DE 4 0 0 0 2 1
1338 Matěj Zavřel ZLN DE 3 0 0 0 25 -4
1339 Matyáš Veselý FO 0 0 0 0 0 0
1340 Adam Koláček FO 0 0 0 0 0 0
1341 Petr Šachl MBL FO 1 0 0 0 0 -1
1342 Matyáš Beran PLZ FO 4 0 0 0 0 -1
1343 Ondřej Chabada PCE DE 2 0 0 0 2 -4
1344 Daniel Herčík FO 0 0 0 0 0 0
1345 Samuel Šmerda DE 0 0 0 0 0 0
1346 Vít Macek FO 0 0 0 0 0 0
1347 Ilja Kovalčík VIT FO 2 0 0 0 0 -1
1348 Matěj Prčík DE 0 0 0 0 0 0
1349 František Čuba VIT DE 1 0 0 0 0 0
1350 Samuel Jansa LIB FO 4 0 0 0 0 3
1351 Václav Kudrna FO 0 0 0 0 0 0
1352 Patrik Mrtka DE 0 0 0 0 0 0
1353 Maxim Burkov FO 0 0 0 0 0 0
1354 David Hauptvogel FO 0 0 0 0 0 0
1355 Daniel Prokeš LIT DE 4 0 0 0 4 2
1356 Jiří Špaček FO 0 0 0 0 0 0
1357 Patrik Vaverčák DE 0 0 0 0 0 0
1358 Michal Tomek FO 0 0 0 0 0 0
1359 Jakub Kristek FO 0 0 0 0 0 0
1360 Tomáš Moravec MBL DE 4 0 0 0 0 -1
1361 Adam Kurka FO 0 0 0 0 0 0
1362 Vojtěch Beran FO 0 0 0 0 0 0
1363 Aleš Hofrajtr FO 0 0 0 0 0 0
1364 Matyáš Úbl FO 0 0 0 0 0 0
1365 Ondřej Sabiniok PLZ FO 4 0 0 0 2 -1
1366 Adam Jiříček DE 0 0 0 0 0 0
1367 Matyáš Cícha PLZ DE 4 0 0 0 0 -1
1368 Teodor Vápeník DE 0 0 0 0 0 0
1369 Filip Křečan DE 0 0 0 0 0 0
1370 Matyáš Hanák VIT FO 2 0 0 0 0 -3
1371 Vincent Glos VIT DE 4 0 0 0 4 2
1372 Michal Koštoval DE 0 0 0 0 0 0
1373 Štěpán Grebeníček FO 0 0 0 0 0 0
1374 Jonáš Jungwirth FO 0 0 0 0 0 0
1375 Antonín Scafari LIT FO 2 0 0 0 0 -2
1376 Matěj Hora LIT DE 4 0 0 0 4 -2
1377 Václav Pešák ZLN FO 1 0 0 0 0 0
1378 Matěj Vojáček MBL FO 1 0 0 0 4 -1
1379 Miroslav Křivánek DE 0 0 0 0 0 0
1380 Tomáš Skala PLZ DE 1 0 0 0 0 0
1381 Šimon Bartoň PCE FO 2 0 0 0 0 1
1382 Michal Jansa DE 0 0 0 0 0 0
1383 Kryštof Červenka DE 0 0 0 0 0 0
1384 Marek Zapletal FO 0 0 0 0 0 0
1385 Daniel Kalandra VIT DE 4 0 0 0 6 0
1386 Vojtěch Fojtík VIT FO 4 0 0 0 2 -3
1387 Michael Nazad FO 0 0 0 0 0 0
1388 Vojtěch Matějka FO 0 0 0 0 0 0
1389 Filip Kinter FO 0 0 0 0 0 0
1390 Jakub Hladík DE 0 0 0 0 0 0
1391 Marek Šťástka FO 0 0 0 0 0 0
1392 Lukáš Ehrenberger DE 0 0 0 0 0 0
1393 Denis Jeletz JIH DE 4 0 0 0 0 -2
1394 Jan Vopat LIT FO 4 0 0 0 2 -4
1395 Jan Kladivo LIT DE 4 0 0 0 2 -1
1396 Tadeáš Pražan FO 0 0 0 0 0 0
1397 Michal Nekvapil ZLN FO 4 0 0 0 0 0
1398 Matěj Kotala DE 0 0 0 0 0 0
1399 Artem Ishchenko DE 0 0 0 0 0 0
1400 Vojtěch Tolar DE 0 0 0 0 0 0
1401 David Slačík FO 0 0 0 0 0 0
1402 Tomáš Rolinek FO 0 0 0 0 0 0
1403 Josef Kubíček FO 0 0 0 0 0 0
1404 David Krčál FO 0 0 0 0 0 0
1405 Jan Muroň VIT FO 0 0 0 0 0 0
1406 Tadeáš Vološín LIB FO 4 0 0 0 2 -1
1407 Václav Rybář DE 0 0 0 0 0 0
1408 Adam Kofroň FO 0 0 0 0 0 0
1409 Marek Chvátal DE 0 0 0 0 0 0
1410 Jan Ludvík DE 0 0 0 0 0 0
1411 David Bulík FO 0 0 0 0 0 0
1412 Matěj Vildomec JIH DE 4 0 0 0 4 2
1413 Jan Ramert FO 0 0 0 0 0 0
1414 Jiří Fajkus FO 0 0 0 0 0 0
1415 Marek Šišák ZLN DE 4 0 0 0 0 -2
1416 Miroslav Dobner MBL FO 0 0 0 0 0 0
1417 Jiří Sypecký MBL DE 3 0 0 0 0 -2
1418 Imrich Maxin MBL FO 0 0 0 0 0 0
1419 Štěpán Rájek PCE DE 2 0 0 0 2 0
1420 Adam Novotný PCE FO 0 0 0 0 0 0
1421 Jakub Habla FO 0 0 0 0 0 0
1422 Ondřej Culek SPA DE 6 0 0 0 8 -4
1423 David Hrubý SPA FO 3 0 0 0 0 -1
1424 Damian Hrabčák FO 0 0 0 0 0 0
1425 Jakub Dvořák DE 0 0 0 0 0 0
1426 Pavel Průšek LIB DE 3 0 0 0 2 -2
1427 Adam Král LIB DE 5 0 0 0 2 -2
1428 Dominik Löffler JIH DE 3 0 0 0 0 -2
1429 Jakub Vítek MBL FO 1 0 0 0 2 0
1430 Vojtěch Polák MBL FO 0 0 0 0 0 0
1431 Lukáš Strnad MBL FO 0 0 0 0 0 0
1432 Oleksii Yevtiekhov PCE FO 4 0 0 0 2 -6
1433 Adam Paleček PCE FO 0 0 0 0 0 0
1434 Pavol Cipko DE 0 0 0 0 0 0
1435 Viktor Wardas FO 0 0 0 0 0 0
1436 Daniel Postl DE 0 0 0 0 0 0
1437 Filip Šindelek DE 0 0 0 0 0 0
1438 František David SPA DE 6 0 0 0 4 0
1439 Vojtěch Pilíšek DE 0 0 0 0 0 0
1440 Diego Pérez FO 0 0 0 0 0 0
1441 Adam Topol JIH DE 3 0 0 0 0 -4
1442 Robin Švančara FO 0 0 0 0 0 0
1443 Matěj Gardoň MBL FO 3 0 0 0 4 -6
1444 Rostislav Šilhavý MBL DE 0 0 0 0 0 0
1445 Marek Vlasák MBL FO 0 0 0 0 0 0
1446 Šimon Němec MBL DE 3 0 0 0 2 -3
1447 Dominik Halačka KOM FO 7 0 0 0 2 0
1448 Radek Tomas PCE FO 0 0 0 0 0 0
1449 Erik Úlehla PCE FO 0 0 0 0 0 0
1450 Petr Vojáček FO 0 0 0 0 0 0
1451 Matěj Pelikán DE 0 0 0 0 0 0
1452 Martin Vašíček FO 0 0 0 0 0 0
1453 Jan Janský DE 0 0 0 0 0 0
1454 Martin Rudolf Liška LIB FO 5 0 0 0 0 0
1455 Martin Lachkovič FO 0 0 0 0 0 0
1456 Lukáš Plos FO 0 0 0 0 0 0
1457 Štěpán Šabatka JIH DE 0 0 0 0 0 0
1458 Andrej Klapica JIH FO 0 0 0 0 0 0
1459 Tobiáš Niederhafner JIH FO 3 0 0 0 2 -2
1460 Richard Kubíček MBL DE 0 0 0 0 0 0
1461 Jakub Hrouda MBL DE 3 0 0 0 0 -2
1462 Jan Kučera MBL FO 3 0 0 0 2 -2
1463 Patrik Antony KOM DE 0 0 0 0 0 0
1464 David Šilhan FO 0 0 0 0 0 0
1465 Lukáš Novák SPA FO 5 0 0 0 2 -1
1466 Jan Krupička FO 0 0 0 0 0 0
1467 Jakub Vaněček DE 0 0 0 0 0 0
1468 Jan Jarabko LIB DE 4 0 0 0 0 1
1469 Jakub Seidl DE 0 0 0 0 0 0
1470 Cyril Valach JIH FO 0 0 0 0 0 0
1471 Kevin Coufal JIH FO 3 0 0 0 0 -1
1472 Ilarion Kupriianov JIH FO 0 0 0 0 0 0
1473 David Blaha TRI FO 6 0 0 0 0 -1
1474 Viktors Kurbaka TRI DE 6 0 0 0 0 -1
1475 Jan Půček MBL FO 0 0 0 0 0 0
1476 Josef Teplý MBL FO 3 0 0 0 0 -2
1477 Petr Šachl MBL FO 3 0 0 0 2 0
1478 Vojtěch Malínek MBL FO 3 0 0 0 0 -5
1479 Karel Křepelka MBL DE 3 0 0 0 4 -4
1480 Jan Jurný KOM DE 5 0 0 0 4 -1
1481 Jakub Šulla FO 0 0 0 0 0 0
1482 David Štulo FO 0 0 0 0 0 0
1483 Toms Mots FO 0 0 0 0 0 0
1484 Vít Pilař PCE FO 2 0 0 0 0 -1
1485 Samuel Šmerda PCE DE 0 0 0 0 0 0
1486 Vít Macek PCE FO 0 0 0 0 0 0
1487 Filip Krajčík DE 0 0 0 0 0 0
1488 Matyáš Beran KVA DE 5 0 0 0 0 6
1489 Oto Theimer FO 0 0 0 0 0 0
1490 Dominik Pavlák SPA DE 1 0 0 0 0 1
1491 Sebastian Höll DE 0 0 0 0 0 0
1492 Samuel Jansa LIB FO 5 0 0 0 0 0
1493 Patrik Mrtka JIH DE 0 0 0 0 0 0
1494 Maxim Burkov JIH FO 0 0 0 0 0 0
1495 Andrej Hebar FO 0 0 0 0 0 0
1496 Martin Pánek TRI FO 6 0 0 0 0 -1
1497 Michal Rybnikár FO 0 0 0 0 0 0
1498 Jakub Kristek MBL FO 0 0 0 0 0 0
1499 Adam Kurka MBL FO 0 0 0 0 0 0
1500 Vojtěch Beran MBL FO 0 0 0 0 0 0
1501 Tomáš Šantora FO 0 0 0 0 0 0
1502 Teodor Vápeník PCE DE 0 0 0 0 0 0
1503 Filip Křečan PCE DE 0 0 0 0 0 0
1504 Tomáš Hebek PCE DE 4 0 0 0 0 -1
1505 Petr Holejšovský DE 0 0 0 0 0 0
1506 Ondřej Postl KVA DE 5 0 0 0 0 0
1507 Jan Hamršmíd FO 0 0 0 0 0 0
1508 Tadeáš Mack SPA DE 0 0 0 0 0 0
1509 Michal Koštoval DE 0 0 0 0 0 0
1510 Štěpán Grebeníček FO 0 0 0 0 0 0
1511 Adam Rauš JIH FO 0 0 0 0 0 0
1512 Rostislav Nosek JIH FO 3 0 0 0 4 -1
1513 Jonáš Jungwirth JIH FO 0 0 0 0 0 0
1514 Marcel Mikula TRI FO 4 0 0 0 0 -2
1515 Matěj Vojáček MBL FO 2 0 0 0 2 0
1516 Miroslav Křivánek MBL DE 0 0 0 0 0 0
1517 Libor Kuswito DE 0 0 0 0 0 0
1518 Šimon Bartoň PCE FO 4 0 0 0 0 -2
1519 Michal Jansa PCE DE 0 0 0 0 0 0
1520 Kryštof Červenka PCE DE 0 0 0 0 0 0
1521 Alex Kubánek PCE DE 4 0 0 0 2 1
1522 Josef Rybár FO 0 0 0 0 0 0
1523 Kryštof Dyk DE 0 0 0 0 0 0
1524 Vlastimil Blažek FO 0 0 0 0 0 0
1525 Radoslav Cichoň SPA DE 5 0 0 0 0 0
1526 Sebastián Pavlák FO 0 0 0 0 0 0
1527 Filip Kinter FO 0 0 0 0 0 0
1528 Jakub Hladík DE 0 0 0 0 0 0
1529 Marek Šťástka FO 0 0 0 0 0 0
1530 Daniel Pekař FO 0 0 0 0 0 0
1531 Lukáš Ehrenberger DE 0 0 0 0 0 0
1532 Denis Jeletz JIH DE 3 0 0 0 0 0
1533 Alex Horváth TRI DE 6 0 0 0 0 0
1534 David Lukas Holub DE 0 0 0 0 0 0
1535 David Šindelář MBL FO 3 0 0 0 0 2
1536 Jakub Bůžek KOM DE 7 0 0 0 6 -3
1537 Martin Čaňo DE 0 0 0 0 0 0
1538 Michal Nekvapil FO 0 0 0 0 0 0
1539 Matěj Pavlík KOM FO 3 0 0 0 0 0
1540 Jakub Zubíček KOM DE 8 0 0 0 6 2
1541 Tomáš Rolinek PCE FO 0 0 0 0 0 0
1542 Josef Kubíček PCE FO 0 0 0 0 0 0
1543 Tom Kaštánek PCE DE 2 0 0 0 0 -4
1544 Dominik Dostál PCE FO 2 0 0 0 0 0
1545 David Krčál PCE FO 0 0 0 0 0 0
1546 Jakub Anton KVA DE 5 0 0 0 2 2
1547 Oskar Magner DE 0 0 0 0 0 0
1548 Michal Vitouch SPA FO 1 0 0 0 0 0
1549 Jakub Tůma SPA DE 1 0 0 0 0 -2
1550 Arkadij Bjakov SPA DE 0 0 0 0 0 0
1551 Václav Rybář DE 0 0 0 0 0 0
1552 Adam Kofroň LIB FO 2 0 0 0 2 1
1553 Marek Chvátal JIH DE 0 0 0 0 0 0
1554 Jan Ludvík JIH DE 0 0 0 0 0 0
1555 David Bulík JIH FO 0 0 0 0 0 0
1556 Matěj Vildomec JIH DE 3 0 0 0 0 0
1557 Štěpán Urbánek FO 0 0 0 0 0 0
1558 Michal Pospíšil TRI DE 3 0 0 0 0 1
1559 Jonáš Jobánek FO 0 0 0 0 0 0
1560 Petr Andrle TRI DE 1 0 0 0 0 -1
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Roman Batih PCE GK 1 00:00 45 1 97.83 1 0 0
2. Adam Ebenstreit KVA GK 5 00:00 172 5 97.18 1 0 0
3. Vojtěch Hambálek LIB GK 2 00:00 58 2 96.67 1 0 0
4. Matyáš Mařík CEB GK 5 00:00 172 7 96.09 1.4 1 0
5. Vojtěch Mrázek MHK GK 3 00:00 77 4 95.06 1.31 0 0
6. Martin Psohlavec KVA GK 2 00:00 71 4 94.67 1.92 0 0
7. Lukáš Vilém PCE GK 4 00:00 124 7 94.66 1.76 0 0
8. Michael Schnattinger LIB GK 7 00:00 238 14 94.44 2.01 1 0
9. André Lequin MHK GK 1 00:00 51 3 94.44 3.07 0 0
10. Denis Irgl VIT GK 2 00:00 85 5 94.44 2.51 0 0
11. Jan Kavan KOM GK 8 00:00 298 19 94.01 2.35 0 0
12. Tomáš Volevecký SPA GK 4 00:00 136 9 93.79 2.25 1 0
13. Adam Ebenstreit KVA GK 18 00:00 611 41 93.71 2.34 3 25
14. Michal Oršulák KVA GK 5 00:00 159 11 93.53 2.12 1 0
15. Vojtěch Hambálek LIB GK 15 00:00 433 30 93.52 2.13 1 4
16. David Hora MBL GK 4 00:00 86 6 93.48 1.9 1 0
17. Matěj Tuláček PCE GK 15 00:00 440 31 93.42 2.14 1 2
18. Dominik Frgál OLO GK 21 00:00 723 51 93.41 2.72 2 0
19. Jakub Smolka VIT GK 20 00:00 664 47 93.39 2.44 1 2
20. Jakub Král TRI GK 20 00:00 631 45 93.34 2.22 2 2
21. Denis Irgl VIT GK 2 00:00 84 6 93.33 3 0 0
22. Daniel Forst MBL GK 2 00:00 42 3 93.33 2.26 0 0
23. Jan Kavan KOM GK 5 00:00 195 14 93.3 2.76 0 0
24. Jakub Král TRI GK 23 00:00 597 44 93.14 2.05 3 0
25. Jan Ondráček KOM GK 6 00:00 174 13 93.05 2.16 0 0
26. Dominik Frgál OLO GK 5 00:00 200 15 93.02 3.02 0 0
27. Jan Lokajíček PLZ GK 13 00:00 341 26 92.92 2.42 1 0
28. Marian Münch OLO GK 1 00:00 52 4 92.86 4 0 0
29. Štěpán Houdek PLZ GK 7 00:00 181 14 92.82 2.3 1 0
30. Šimon Vedral SPA GK 6 00:00 204 16 92.73 2.64 0 0
31. David Hora MBL GK 13 00:00 356 28 92.71 2.4 1 0
32. Jan Kavan KOM GK 20 00:00 581 46 92.66 2.3 1 2
33. Lukáš Vilém PCE GK 13 00:00 421 34 92.53 2.68 0 0
34. Michael Schnattinger LIB GK 2 00:00 74 6 92.5 2.82 0 0
35. Vojtěch Mrázek MHK GK 15 00:00 352 29 92.39 2.29 2 0
36. Michael Schnattinger LIB GK 14 00:00 411 34 92.36 2.41 0 2
37. Michal Oršulák KVA GK 2 00:00 59 5 92.19 2.46 0 0
38. Matyáš Mařík CEB GK 24 00:00 770 66 92.11 2.85 3 6
39. Lukáš Vilém PCE GK 19 00:00 611 53 92.02 2.78 1 6
40. Lukáš Vejmelka JIH GK 14 00:00 334 29 92.01 2.47 0 0
41. Adam Ebenstreit KVA GK 20 00:00 665 58 91.98 2.93 0 42
42. Štěpán Vávra VIT GK 11 00:00 457 40 91.95 3.87 0 0
43. David Skácel TRI GK 7 00:00 216 19 91.91 2.69 0 2
44. Petr Hradil KOM GK 2 00:00 68 6 91.89 3 0 0
45. Jonáš Bašta PLZ GK 6 00:00 181 16 91.88 3.39 0 0
46. Jan Lokajíček PLZ GK 11 00:00 337 30 91.83 2.74 1 0
47. Štěpán Stránský LIT GK 10 00:00 224 20 91.8 2.99 1 0
48. Matyáš Mařík CEB GK 23 00:00 716 64 91.79 3.01 0 2
49. David Hora MBL GK 19 00:00 544 49 91.74 2.65 0 2
50. Michal Kalista SPA GK 10 00:00 299 27 91.72 2.99 0 0
51. Michal Kalista SPA GK 15 00:00 430 39 91.68 2.88 0 2
52. Jonáš Bašta PLZ GK 4 00:00 132 12 91.67 2.97 0 0
53. Jan Ondráček KOM GK 22 00:00 736 67 91.66 3.17 0 0
54. Daniel Forst MBL GK 11 00:00 326 30 91.57 3.07 0 0
55. Daniel Jansa PLZ GK 12 00:00 347 32 91.56 2.86 2 2
56. Marek Uherek ZLN GK 23 00:00 725 67 91.54 3.05 0 0
57. Marek Uherek ZLN GK 16 00:00 500 47 91.41 3.27 2 4
58. Marek Uherek ZLN GK 3 00:00 117 11 91.41 3.72 0 0
59. Daniel Jansa PLZ GK 8 00:00 209 20 91.27 2.79 1 0
60. Samuel Kowalczyk ZLN GK 13 00:00 365 35 91.25 3.18 1 0
61. Marian Münch OLO GK 3 00:00 114 11 91.2 3.67 0 2
62. Martin Psohlavec KVA GK 3 00:00 72 7 91.14 2.88 0 0
63. Jakub Smolka VIT GK 16 00:00 627 61 91.13 3.91 1 2
64. Vojtěch Hambálek LIB GK 20 00:00 630 63 90.91 3.24 0 0
65. Radek Šimšálek ZLN GK 1 00:00 10 1 90.91 3 0 0
66. Šimon Vedral SPA GK 17 00:00 488 49 90.88 3.4 0 2
67. Šimon Vedral SPA GK 17 00:00 428 43 90.87 2.9 0 4
68. Martin Vojtek PRE GK 10 00:00 286 29 90.79 3.38 0 4
69. Denis Irgl VIT GK 9 00:00 264 27 90.72 3.09 0 2
70. Daniel Forst MBL GK 15 00:00 391 40 90.72 2.9 0 2
71. Dominik Frgál OLO GK 16 00:00 533 55 90.65 3.57 0 0
72. Jakub Čerbák OLO GK 3 00:00 106 11 90.6 3.74 0 0
73. Jakub Král TRI GK 6 00:00 191 20 90.52 3.35 0 2
74. David Cinka JIH GK 4 00:00 104 11 90.43 2.74 0 0
75. Adam Kubík LIT GK 23 00:00 550 59 90.31 2.76 1 2
76. Filip Sigmund JIH GK 15 00:00 344 37 90.29 2.73 2 2
77. Filip Tuček MHK GK 19 00:00 398 43 90.25 2.76 3 0
78. Denis Heczko TRI GK 1 00:00 37 4 90.24 3.91 0 0
79. Petr Žurek PRE GK 7 00:00 165 18 90.16 2.97 1 0
80. Josef Schmid KVA GK 1 00:00 18 2 90 4.16 0 0
81. Samuel Kowalczyk ZLN GK 2 00:00 36 4 90 3.81 0 0
82. Petr Žurek PRE GK 3 00:00 80 9 89.89 3.04 1 0
83. Vojtěch Mrázek MHK GK 19 00:00 442 50 89.84 3.04 1 2
84. Petr Žurek PRE GK 6 00:00 150 17 89.82 3.01 2 2
85. Vojtěch Hambálek LIB GK 3 00:00 88 10 89.8 3.36 0 2
86. David Cinka JIH GK 17 00:00 411 47 89.74 3.07 0 2
87. Jakub Smolka VIT GK 2 00:00 70 8 89.74 4.04 0 0
88. Štěpán Maleček CEB GK 8 00:00 244 28 89.71 4.17 0 0
89. Ondřej Štěbeták JIH GK 3 00:00 87 10 89.69 3.38 0 0
90. Marian Münch OLO GK 10 00:00 303 35 89.64 3.78 0 4
91. Štěpán Maleček CEB GK 5 00:00 164 19 89.62 4.18 0 2
92. Štěpán Stránský LIT GK 13 00:00 344 40 89.58 3.87 0 2
93. Jan Lokajíček PLZ GK 4 00:00 120 14 89.55 3.55 0 0
94. Samuel Kowalczyk ZLN GK 9 00:00 188 22 89.52 3.66 0 0
95. Roman Batih PCE GK 5 00:00 144 17 89.44 4.27 0 0
96. Denis Heczko TRI GK 2 00:00 59 7 89.39 3.53 0 0
97. Filip Tuček MHK GK 14 00:00 319 38 89.36 3.23 0 0
98. Adam Kubík LIT GK 19 00:00 533 64 89.28 3.81 0 2
99. Martin Vojtek PRE GK 17 00:00 481 58 89.24 4.16 0 2
100. Ferdinand Macourek LIB GK 3 00:00 58 7 89.23 4.24 0 0
101. Filip Tuček MHK GK 2 00:00 57 7 89.06 3.52 0 0
102. Filip Sigmund JIH GK 2 00:00 57 7 89.06 3.51 0 0
103. Michael Schnattinger LIB GK 2 00:00 56 7 88.89 3.48 0 0
104. Petr Žurek PRE GK 21 00:00 542 68 88.85 3.73 0 2
105. Matěj Tuláček PCE GK 5 00:00 125 16 88.65 3.2 0 0
106. Lukáš Balík LIT GK 1 00:00 23 3 88.46 3.01 0 0
107. Stanislav Žbánek OLO GK 2 00:00 84 11 88.42 5.5 0 0
108. David Cinka JIH GK 13 00:00 329 44 88.2 3.79 0 0
109. Štěpán Stránský LIT GK 3 00:00 67 9 88.16 3.9 0 0
110. Štěpán Maleček CEB GK 1 00:00 36 5 87.8 5 0 0
111. Vojtěch Ryšavý PRE GK 2 00:00 21 3 87.5 4.17 0 0
112. Michael Valenta OLO GK 7 00:00 164 24 87.23 5.17 0 0
113. Matěj Kříž KVA GK 1 00:00 41 6 87.23 6.1 0 0
114. Roman Batih PCE GK 4 00:00 92 14 86.79 4.78 0 0
115. Albert Schacherl CEB GK 1 00:00 26 4 86.67 6 0 0
116. Vojtěch Ryšavý PRE GK 1 00:00 12 2 85.71 6 0 0
117. Marek Sklenička MBL GK 3 00:00 71 12 85.54 3.97 0 0
118. David Cinka JIH GK 1 00:00 23 4 85.19 4.11 0 0
119. Matěj Pavlovic KVA GK 5 00:00 120 21 85.11 4.5 0 0
120. Vojtěch Ryšavý PRE GK 11 00:00 213 38 84.86 4.29 0 0
121. Adam Kubík LIT GK 2 00:00 66 12 84.62 7.2 0 0
122. Filip Sigmund JIH GK 1 00:00 31 6 83.78 6 0 0
123. Štěpán Houdek PLZ GK 1 00:00 14 3 82.35 3 0 0
124. Daniel Forst MBL GK 1 00:00 18 4 81.82 4.79 0 0
125. Lukáš Vilém PCE GK 2 00:00 53 12 81.54 11.14 0 0
126. Matěj Pavlovic KVA GK 3 00:00 60 14 81.08 8.31 0 0
127. David Hora MBL GK 2 00:00 29 8 78.38 4.92 0 0
128. Tomáš Málek ZLN GK 2 00:00 29 9 76.32 6.2 0 0
129. Jakub Weiss OLO GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
130. Lukáš Filípek PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
131. Ondřej Špírek VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
132. Ondřej Štěbeták JIH GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
133. Jan Kotas KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
134. David Veřmiřovský PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
135. Jakub Váňa KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
136. Radek Šimšálek ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
137. Štěpán Vávra VIT GK 1 00:00 0 1 0 5.56 0 0
138. David Skácel GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
139. Viktor Král KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
140. Tobiáš Tvrzník GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
141. Lukáš Vejmelka GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
142. Ondřej Špírek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
143. Matěj Balák MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
144. Sebastian Varga VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
145. Jan Kotas GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
146. František Kovář MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
147. Petr Žurek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
148. Jakub Váňa KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
149. Petr Kašpar KVA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
150. Petr Přikryl GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
151. Ondřej Hanousek SPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
152. Tomáš Volevecký GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
153. Albert Schacherl CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
154. Jakub Čerbák OLO GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
155. Tobias Trejbal LIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
156. André Lequin GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
157. Jakub Weiss GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
158. Lukáš Filípek PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
159. Lukáš Balík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
160. Stanislav Žbánek OLO GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
161. Michael Valenta GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
162. Tomáš Málek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
163. David Veřmiřovský GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
164. Tobiáš Tvrzník SPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
165. André Lequin MHK GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
166. František Kovář MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
167. Petr Kašpar GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
168. Petr Přikryl SPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
169. Ondřej Hanousek SPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
170. Ferdinand Macourek LIB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
171. Albert Schacherl GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
172. Jakub Čerbák OLO GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
173. Jakub Weiss GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
174. Martin Vojtek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
175. Stanislav Žbánek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
176. Michael Valenta GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
177. Jonáš Bašta GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
178. Roman Batih GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
179. Lukáš Vejmelka GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
180. Tobias Trejbal GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
181. Lukáš Filípek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
182. Ondřej Špírek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
183. Lukáš Balík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
184. Ondřej Štěbeták GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
185. Filip Sigmund JIH GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
186. Matěj Balák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
187. Sebastian Varga GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
188. Tomáš Málek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
189. Marek Sklenička GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
190. David Veřmiřovský GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
191. František Kovář GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
192. Radek Šimšálek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
193. Štěpán Houdek PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
194. Daniel Jansa PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
195. Matěj Tuláček PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
196. Štěpán Vávra VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
197. Ferdinand Macourek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
198. Viktor Král GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
199. Martin Psohlavec GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
200. Tobiáš Tvrzník GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
201. Lukáš Vejmelka JIH GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
202. Lukáš Filípek PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
203. Matěj Pavlovic KVA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
204. Michal Oršulák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
205. Ondřej Štěbeták JIH GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
206. Matěj Balák MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
207. Matěj Kříž GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
208. Marek Sklenička MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
209. Jan Ondráček KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
210. Jan Kotas GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
211. David Veřmiřovský PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
212. Josef Schmid GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
213. František Kovář MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
214. Petr Hradil GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
215. Petr Žurek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
216. Jakub Váňa GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
217. Petr Kašpar GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
218. Petr Přikryl GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
219. Ondřej Hanousek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
220. Matěj Tuláček PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
221. Tomáš Volevecký GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
222. Michal Kalista SPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
223. Ferdinand Macourek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
224. David Skácel GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
225. Denis Heczko TRI GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0

Související dokumenty:


Související články:

ELJ: Nakonec to dopadlo dobře, těší Práška. Hradci dvakrát těsně unikl postup
Až abnormální drama nabídla ve vrcholící sezoně skupina o udržení v DHL extralize juniorů. Před závěrečným týdnem ještě neměl setrvání v soutěži zajištěné žádný ze čtyř týmů, nakonec ale skupinu vyhrál Hradec Králové. Ten se tak oklepal po smolném konci základní i nadstavbové části.
ELJ: Brno dotáhl do semifinále obránce. Fanoušci jsou neskuteční, líčí Svoboda
Nejvyrovnanější ze čtvrtfinálových sérií play-off DHL extraligy juniorů se ukázala být ta mezi Brnem a Libercem. Kometa v ní nakonec vyválčila postup po obratu ze stavu 1:2 na 3:2 na zápasy, což byla i velká zásluha Denise Svobody. Osmnáctiletý obránce zatím překvapivě táhne bodový prapor týmu.
ELJ: Do semifinále míří elitní čtyřka nadstavby – Třinec, Brno, Sparta i Vary
Stejně jako v dorostenecké extralize, ani v DHL extralize juniorů nenastalo ve čtvrtfinálové fázi žádné tabulkové překvapení. Do semifinále postoupily všechny čtyři celky, které měly před sériemi dvoutýdenní volno a začínaly na domácím ledě. Úspěšnou sestavu jako poslední doplnila v rozhodujícím pátém utkání Kometa Brno.
ELJ: Velké drama skončilo, z juniorské extraligy sestupuje Olomouc
Vrchol DHL extraligy juniorů teprve probíhá, ale už v sobotu jsme poznali jméno týmu, který nejvyšší soutěž opouští. Po obrovském dramatu se jím stala Olomouc, která přitom nedávno ztratila i dorosteneckou extraligu.
ELJ: Záhejský o výhrách Varů i svém Michiganu: Koukám na videa a zkouším finty
Junioři Karlových Varů vstoupili do své pouti vyřazovacími boji DHL extraligy až nad očekávání dobře. V prvních dvou zápasech čtvrtfinále porazili Mladou Boleslav shodně 4:1 a chybí jim krok k postupu mezi elitní čtyřku. Nejzářivější moment série předvedl mladičký útočník Vít Záhejský, jenž v prvním utkání skóroval po fintě zvané Michigan!
ELJ: Poslední týden skupiny o udržení. Drama se dál týká všech čtyř týmů
Do nečekaně dramatické koncovky dospěla situace ve skupině o udržení v DHL extralize juniorů. Do posledního týdne vstupují v sestupovém ohrožení všichni čtyři její účastníci, ačkoli tomu po vrcholu nadstavby nic nenasvědčovalo.
ELJ: Skvělý pocit. Teď musím šetřit, směje se Vilém po zdolání „svých“ Vítkovic
Asi pro nikoho napříč celou republikou nebylo předkolo play-off DHL extraligy juniorů tak pikantní jako pro Lukáše Viléma. Brankář, který loni přestoupil z Vítkovic do Pardubic, nyní čelil svému bývalému týmu. A vychytal proti němu postup do čtvrtfinále!
ELJ: Série předkola rozhodly 4. duely. Postup slaví i nenasazené Pardubice
Čtyři zápasy rozhodly o postupujících týmech ve všech čtyřech sériích předkola play-off DHL extraligy juniorů. Z účastníků nižší nadstavbové skupiny dokonaly úspěch Pardubice, z té vyšší postoupily do čtvrtfinále Mladá Boleslav, Jihlava a Liberec.
ELJ: Oslavy vůbec nehrozí. Play-off je jiná liga, ví třinecký kapitán Šutý
Stejně jako loni vyhráli třinečtí junioři dlouhodobou část DHL extraligy. Před rokem si v play-off došli pro stříbrné medaile po finálové porážce 0:4 se Spartou, ale letos už myslí na jedno jediné – mistrovský titul. Mužstvo kapitána Patrika Šutého teď odpočívá a trénuje před startem čtvrtfinále.
ELJ: Play-off odstartuje ve čtvrtek 7. března. Jaký má formát?
Nejvyšší juniorská soutěž dospěla k vrcholu své sezony, tedy vyřazovacím bojům. Ty odstartují ve čtvrtek 7. března úvodními duely předkola a vyvrcholí nejdříve 14. a nejpozději 21. dubna, kdy poznáme jméno mistra republiky.