Liga 9. tříd (2023/2024)

Jméno Email Tel./Fax
Pavel Smažil
(odpovědný pracovník)
smazil@czehockey.cz +420 731 155 400
Soutěže řídí Krajské VV
Ze soutěže se postupuje do: Extraliga 9. tříd

1. část:

- 66 družstev rozděleno územně do 9 skupin; 7 družstev ve skupině „1“, 7 družstev ve skupině „2“, 7 družstev ve skupině „3“, 7 družstev ve skupině „4“, 8 družstev ve skupině „5“, 8 družstev ve skupině „6“, 8 družstev ve skupině „7“, 7 družstev ve skupině „8“ a 7 družstev ve skupině „9“; družstva se ve skupinách, jichž se účastní 7 družstev, utkají pětikolově každý s každým, ve skupinách, jichž se účastní 8 družstev, se družstva utkají čtyřkolově každý s každým (28-30 utkání).

2. část - Nadstavbová:

- skupiny „10“, 11“, „12“, „13“ - družstva umístěná po 1. části v jednotlivých skupinách na 1. místě a sedm družstev, které z družstev umístěných po 1. části v jednotlivých skupinách na 2. místě, dosáhla ve smyslu čl. 418 SDŘ nejvyššího pořadí, rozdělená na základě územního principu do čtyř skupin po 4 družstvech se v jednotlivých skupinách utkají dvoukolově každý s každým (6 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky z 1. části soutěže nezapočítávají.

3. část - O postup do extraligy 9. tříd:

- družstva umístěná po 2. části - „Nadstavbová“ v jednotlivých skupinách na 1. místě sehrají jedno kolo play-off na 3 vítězná utkání (3-5 utkání).
Pro sestavení dvojic pro tuto část soutěže platí, že družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová“ ve skupině „10“ na 1. místě hraje s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová“ ve skupině „11“ na 1. místě a družstvo umístěné po 2. části - „Nadstavbová“ ve skupině „12“ na 1. místě s družstvem umístěným po 2. části - „Nadstavbová“ ve skupině „13“ na 1. místě. Postavení družstev bude určeno dle čl. 418 SDŘ.

První, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po 2. části - „Nadstavbová“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části - „Nadstavbová“ hůře.
Vítězná družstva z této části soutěže získávají ve smyslu čl. 208 SDŘ právo účasti v extralize 9. tříd pro sezónu 2024-2025“.

Utkání 1. části a 2. části - „Nadstavbová“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl.

406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „O postup do extraligy 9. tříd“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie 9. tříd, tj. hráči ročníku narození 2009. Hráčům věkové kategorie starších žáků, kteří vroce, vněmž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 13. rok věku, tj. hráčům ročníku narození 2010, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 3 Cizinci.
 4. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit v souladu s čl. 218 SDŘ dívky věkové kategorie dorostu, tj. hráčky ročníku narození 2007 a 2008, a to bez omezení jejich počtu.
 5. V utkáních 2. části - „Nadstavbové“ a v 3. části - „O postup do extraligy 9. tříd“ mohou za družstvo Klubu nastoupit pouze ti hráči, kteří v sezóně 2023-2024 za družstvo Klubu odehráli v předcházejících částech soutěže liga 9. tříd celkem minimálně 8 utkání, přičemž platí následující výjimky:
  • - podmínku 8 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit ten hráč, který (i) ke dni 31. 12. 2023 splňoval veškeré podmínky ke startu za družstvo Klubu vyplývající z předpisů ČSLH vztahujících se ke konání soutěže liga 9. tříd v sezóně 2023-2024, (ii) v období po 31. 12. 2023 neztratil oprávněnost ke startu za družstvo Klubu v soutěži liga 9. tříd a (iii) v období po 31. 12. 2023 nesehrál žádné soutěžní utkání za jiný Klub účastnící se soutěže liga 9. tříd nebo soutěže vyšší,
  • - podmínku 10 odehraných utkání za družstvo Klubu nemusí splnit takový brankář, pokud se v předcházejícím průběhu sezóny součet jeho odchytaných utkání za družstvo Klubu v lize 9. tříd a utkání za družstvo Klubu v lize 9. tříd, kdy byl uveden v zápise o utkání, aniž do něj ve smyslu čl. 327 odst. 2. SDŘ zasáhl, rovnal minimálně 10.
 6. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 138 ze dne 8. 9. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře, zdravotní sestry, nebo zdravotnického záchranáře, kterým může být i para medik (student VŠ) po absolvování příslušných zkoušek.
 7. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 8. Hráči družstva nemusí mít stejnou barvu helem a kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 9. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 10. Rozbruslení družstev je 10 minut před začátkem utkání bez následné úpravy ledové plochy (výjimka z čl. 86.6. Pravidel).
 11. Evidence trestů dle čl. 529 SDŘ se mezi jednotlivými částmi soutěže přenáší.
 12. Ze soutěže liga 9. tříd se dle čl. 7 odst. 7. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2009, a to:
  • nejdéle do 30. 4. 2024,
  • do extraligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga dorostu neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
  • do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
  • do regionální ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga dorostu neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.
 13. Ze soutěže liga 9. tříd se dle čl. 7 odst. 8. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2009, a to:
  • nejdéle do 30. 4. 2024,
  • do extraligy 9. tříd, pokud se mateřský Klub hráče soutěže extraliga 9. tříd neúčastní, a to bez omezení jejich počtu.

Související dokumenty:


Související články:

Český hokej udělal poslední krok v elektronizaci zápisu o utkání
Před začátkem sezony 2023/24 dokončilo registrační oddělení Českého hokeje proces elektronizace průkazů. V utkáních napříč všemi soutěžemi tak od letošního ročníku není třeba fyzicky předkládat průkazy v případě hráčů, trenérů, funkcionářů a rozhodčích.
Podoba ligy deváťáků? 9 skupin, kritické nadstavby a jedna série play-off
Zatímco čtyřiadvacítka nejlepších celků z loňské sezony bude v ročníku 2023/24 hrát Extraligu devátých tříd, zbylých 65 mužstev vstoupí do bojů v Lize devátých tříd. Svým způsobem zbrusu nová soutěž odstartuje o týden později než její elitní „kolegyně“, úvodní zápasy jsou na programu mezi 8. a 10. zářím. Ovšem jen na pár stadionech.