Extraliga dorostu (2023/2024)

Jméno E-mail Tel./Fax

Jan Rachota
(řídicí pracovník)

rachota@czehockey.cz +420 601 589 160
Soutěže řídí Český hokej
Ze soutěže se sestupuje do: Liga dorostu
Více informací o soutěži: zobrazit

1. část:

- 20 družstev rozděleno územně do 2 skupin; 10 družstev ve skupině „A“, 10 družstev ve skupině „B“; družstva se ve skupinách utkají tříkolově každý s každým (27 utkání) s tím, že výhodu jednoho domácího utkání navíc mají ta družstva, která dosáhla v sezóně 2022-2023 vyššího umístění v celkovém pořadí soutěže.

2. část
- a) O pořadí v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 1. - 5. místě se utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.

- b) O účast v play-off:

- družstva umístěná po 1. části v obou skupinách na 6. - 10. místě se utkají dvoukolově každý s každým (18 utkání) s tím, že v této části soutěže se výsledky všech utkání z 1. části soutěže nezapočítávají.
Družstvo, které se po této části umístí na konečném 10. místě, sestupuje do ligy dorostu.

3. část - Předkolo play-off:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. - 10. místě a družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. a 2. místě sehrají předkolo play-off na 2 vítězná utkání (2-3 utkání) s tím, že pro sestavení dvojic v této části soutěže platí, že družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 5. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 2. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 6. místě se utká s družstvem umístěným po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. místě, družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 7. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 10. místě a družstvo umístěné po části 2a) - „O pořadí v play- off“ na 8. místě se utká s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 9. místě. První utkání se hraje u hůře umístěného družstva po 2. části, druhé a případně třetí utkání se hraje u družstva umístěného po 2. části lépe.

4. část - Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu:

- družstva umístěná po části 2a) - „O pořadí v play-off“ na 1. - 4. místě a vítězná družstva z 3. části - „Předkolo play-off“ sehrají tři kola play-off (čtvrtfinále, semifinále a finále) s tím, že čtvrtfinále a semifinále se hrají na 3 vítězná utkání a finále se hraje na 4 vítězná utkání (3-17 utkání).

Pro sestavování dvojic pro všechna kola této části soutěže platí, že nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hraje s družstvem umístěným po části 2a) - „O pořadí v play- off“ nejhůře, druhé nejlépe umístěné družstvo po části 2a) - „O pořadí v play-off“ s druhým nejhůře umístěným družstvem po části 2a) - „O pořadí v play-off“ atd. (postoupí-li do této části soutěže z 3. části - „Předkolo play-off“ jedno nebo obě družstva umístěná po části 2b) - „O účast v play-off“ na 1. až 2. místě, považují se pro potřeby sestavování dvojic ve všech kolech této části soutěže za družstva, která po části 2a) - „O pořadí v play-off“ dosáhla nejnižšího, resp. dvou nejnižších, pořadí).

Ve čtvrtfinále a v semifinále platí, že první, druhé a případně páté utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí a případně čtvrté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře. Ve finále platí, že první, druhé, případně páté a sedmé utkání se hraje u lépe umístěného družstva po části 2a) - „O pořadí v play-off“, třetí, čtvrté a případně šesté utkání se hraje u družstva umístěného po části 2a) - „O pořadí v play-off“ hůře.

Vítěz této části soutěže získá titul „Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu v sezóně 2023-2024“.

Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ se hrají tříbodovým systémem dle čl. 403 odst. 1. SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se utkání do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ s tím, že bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy následuje pětiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením nemění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ.

Konečné pořadí družstev bude stanoveno podle čl. 417 SDŘ. Nebude-li však po skončení soutěže nebo její části možné postupovat podle čl. 417 SDŘ, jelikož všechna zúčastněná družstva nebudou mít odehraný stejný počet utkání (pro účely tohoto ustanovení se bude za odehrané utkání považovat též takové utkání, které bude kontumováno ve prospěch jednoho z družstev dle čl. 410 písm. b/ SDŘ, nebo které bude oboustranně kontumováno dle čl. 410 písm. c/ SDŘ), bude konečné pořadí družstev stanoveno podle čl. 418 SDŘ. V průběhu soutěže je pořadí družstev určováno dle čl. 416 SDŘ.

Utkání 3. části - „Předkolo play-off“ a utkání 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu“ se hrají do rozhodnutí dle čl. 404 SDŘ. Není-li určen vítěz utkání v základní hrací době, hraje se bezprostředně po tříminutové přestávce bez úpravy hrací plochy desetiminutové prodloužení. Obě družstva nastupují s jedním brankářem a třemi hráči v poli, družstva si před prodloužením mění strany. Pro prodloužení platí zvláštní pravidla dle čl. 406 SDŘ. Nepadne-li branka v prodloužení, následují samostatné nájezdy k určení vítěze utkání dle čl. 407 SDŘ s tím, že brankáři hájí stejnou branku jako ve třetí třetině (výjimka z čl. 407 písm. c/ SDŘ).

 1. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit hráči věkové kategorie dorostu, tj. hráči ročníku narození 2007 a 2008. Hráčům věkové kategorie 9. tříd, tj. hráčům ročníku narození 2009, je start v utkání povolen za podmínek stanovených čl. 219 odst. 1. SDŘ, a to v maximálním počtu 5 takových hráčů za družstvo Klubu v příslušném utkání. Protokol o souhlasu se startem hráče ve vyšší věkové kategorii dle čl. 219 odst. 1. SDŘ nemusí být Klubem předkládán rozhodčím utkání.
 2. Odchylně od ustanovení čl. 318 odst. 1. SDŘ se stanovuje, že družstvo Klubu je povinno nastoupit do utkání ve stanoveném počtu hráčů následovně:
  1. a) minimálně 1, maximálně 2 brankáři a
  2. b) minimálně 10, maximálně 17 hráčů do pole.
 3. V utkání mohou za družstvo Klubu nastoupit maximálně 2 Cizinci, přičemž start brankáře- Cizince není povolen.
 4. Pořádající Klub je v souladu s vnitřní směrnicí ČSLH č. 130 ze dne 8. 6. 2022 povinen zajistit při utkání přítomnost lékaře.
 5. Ve všech utkáních soutěže platí, že domácí družstvo je povinno k utkání nastoupit ve světlých dresech, družstvo hostující v dresech tmavých.
 6. Klub je povinen zajistit, aby družstvo Klubu bylo při utkání vedeno minimálně dvěma trenéry s tím, že kvalifikační předpoklady pro vedení družstva jsou stanoveny vnitřní směrnicí ČSLH č. 129 ze dne 8. 6. 2022.
 7. Brankář může mít odlišnou barvu kalhot (výjimka z čl. 9.1. Pravidel, viz také Příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 8. Brankář musí nosit obličejovou masku vyrobenou tak, aby jejími otvory nemohl proniknout puk ani čepel hole (viz čl. 202.2. Pravidel, viz také příloha č. 3 Všeobecných ustanovení).
 9. Hráči nastupující v utkáních extraligy dorostu musí nosit na čelní straně hráčské helmy (vč. brankářských helem) přelepku s logem partnera soutěže o rozměru 5x15 cm. Za distribuci přelepek v počtu 35 ks na Klub odpovídá ČSLH. Není-li tento počet pro potřeby družstva Klubu dostatečný, je povinností Klubu oznámit písemně takovou skutečnost ČSLH, který požadovaný počet přelepek zajistí. Nastoupí-li hráč vutkání extraligy dorostu bez umístěné reklamní přelepky na přední straně hráčské helmy, může být Klub, za který hráč k takovému utkání nastoupil, potrestán finanční pokutou do výše 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

10. Evidencetrestůdlečl.529SDŘsemezijednotlivýmičástmisoutěžepřenáší.

11. Utkání 1. části, části 2a) - „O pořadí v play-off“ a části 2b) - „O účast v play-off“ jsou řízena systémem jednoho hlavního a dvou čárových rozhodčích. Utkání 3. části - „Předkolo play-

off“ a 4. části - „Play-off o titul Mistr České republiky ve věkové kategorii dorostu“ jsou řízena systémem dvou hlavních a dvou čárových rozhodčích.

12. Pořádající Klub je povinen zajistit před utkáním extraligy dorostu pro potřeby rozhodčích v kabině rozhodčích minimálně následující:

 • 4 l neperlivé vody,
 • 1x konvice kávy, vč. ingrediencí (cukr, mléko), lžiček, kelímků atd.

13. Pořádající Klub je povinen pořizovat záznam zjím pořádaného utkání včetně všech přerušení hry, jehož výstup musí splňovat následující podmínky:

 • záběr musí mít integrovaný výstup z oficiální časomíry, případně musí být nepřetržitě

  v rámci záběru snímána oficiální časomíra na zimním stadionu (povinnost se stanovuje

  s účinností od sezóny 2024-2025),

 • při hře v koncovém pásmu musí být záběrem vždy snímáno celé koncové pásmo,
 • videozáznam musí být pořízen minimálně v HD rozlišení 1280 x 720 pixelů a minimální

  snímková frekvence videozáznamu musí činit 25 fps,

 • výstupní kodek videozáznamu musí být H.264/MPEG-4 AVC.

14. Výstupní videozáznam dle odst. 13. těchto technických norem je pořádající Klub povinen nahrát na FTP server 89.187.135.98, a to vždy do složky pojmenované dle data konání utkání a názvu obou družstev bez diakritiky ve tvaru „RRRR-MM-DD DOMACI-HOSTE“, a to nejpozději do 12:00 hodin prvního pracovního dne následujícího po dni, v němž skončilo příslušné utkání. Nesplnění této povinnosti, případně nesplnění některé z povinností stanovených odst. 13. těchto technických norem, může být trestáno finanční pokutou do výše 10.000,- Kč dle míry závažnosti provinění.

15. Ze soutěže extraliga dorostu se dle čl. 7 odst. 6. písm. d) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2007, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do DHL extraligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže DHL extraligy juniorů neúčastní, a to bez omezení jejich počtu,
 • do ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga juniorů neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže ligy juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže DHL extraliga juniorů,
 • do regionální ligy juniorů, pokud se mateřský Klub hráče soutěže regionální liga juniorů neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (střídavý start) do soutěže regionální liga juniorů 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se soutěže liga juniorů.

16. Ze soutěže extraliga dorostu se dle čl. 7 odst. 7. písm. c) přestupního řádu mimo klubů extraligy a I. ligy povoluje hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) hráčům ročníku narození 2008, a to:

 • nejdéle do 30. 4. 2024,
 • do ligy dorostu, pokud se mateřský Klub hráče soutěže liga dorostu neúčastní, není-li v rozhodné době povoleno hostování mezi soutěžemi (tzv. střídavý start) do soutěže liga dorostu 5 jiným hráčům družstva Klubu z extraligy dorostu a současně z družstva Klubu účastnícího se Extraligy 9. tříd.
datum a čas kolo číslo utkání domácí hosté skóre
07.09.2023 17:00 1. 5001 HC ŠKODA PLZEŇ HC Tábor 4:3 »
07.09.2023 18:00 1. 5002 HC Sparta Praha HC Litvínov 2:5 »
07.09.2023 18:00 1. 5003 BK Mladá Boleslav Rytíři Kladno 8:2 »
07.09.2023 17:00 1. 5004 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 2:4 »
07.09.2023 17:00 1. 5005 HC Energie Karlovy Vary HC Slavia Praha 8:3 »
09.09.2023 12:00 2. 5006 HC Tábor HC Slavia Praha 2:3 sn »
09.09.2023 15:30 2. 5007 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 1:3 »
09.09.2023 12:00 2. 5008 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec 1:2 sn »
09.09.2023 13:00 2. 5009 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 3:1 »
09.09.2023 13:00 2. 5010 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 7:6 »
14.09.2023 18:30 3. 5011 HC Tábor HC Sparta Praha 0:4 »
14.09.2023 14:30 3. 5012 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 10:1 »
14.09.2023 17:00 3. 5013 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 7:0 »
14.09.2023 18:00 3. 5014 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 11:3 »
14.09.2023 18:00 3. 5015 HC Slavia Praha HC Motor České Budějovice 5:2 »
16.09.2023 12:30 4. 5016 HC Tábor HC Motor České Budějovice 3:2 »
16.09.2023 13:15 4. 5017 Rytíři Kladno HC Slavia Praha 3:7 »
16.09.2023 13:00 4. 5018 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 3:9 »
16.09.2023 16:30 4. 5019 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 4:3 »
16.09.2023 13:00 4. 5020 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 1:8 »
21.09.2023 18:00 5. 5021 BK Mladá Boleslav HC Tábor 6:3 »
21.09.2023 17:00 5. 5022 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 6:5 »
21.09.2023 18:00 5. 5023 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 p »
21.09.2023 18:00 5. 5024 HC Slavia Praha HC Litvínov 5:0 »
21.09.2023 18:00 5. 5025 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 6:0 »
23.09.2023 12:30 6. 5026 HC Tábor Rytíři Kladno 5:4 »
23.09.2023 17:00 6. 5027 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 4:5 »
23.09.2023 13:00 6. 5028 HC ŠKODA PLZEŇ HC Slavia Praha 3:4 »
23.09.2023 13:00 6. 5029 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 1:2 p »
23.09.2023 13:00 6. 5030 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 4:0 »
28.09.2023 16:30 7. 5031 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 1:3 »
28.09.2023 18:00 7. 5032 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 6:1 »
28.09.2023 15:00 7. 5033 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 2:1 p »
28.09.2023 13:00 7. 5034 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 6:3 »
28.09.2023 16:45 7. 5035 Rytíři Kladno HC Litvínov 2:3 »
30.09.2023 12:30 8. 5036 HC Tábor HC Litvínov 2:10 »
30.09.2023 13:00 8. 5037 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 6:1 »
30.09.2023 13:00 8. 5038 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 3:2 »
30.09.2023 13:00 8. 5039 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 1:4 »
30.09.2023 16:30 8. 5040 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 1:2 sn »
05.10.2023 18:00 9. 5041 HC Energie Karlovy Vary HC Tábor 7:2 »
05.10.2023 18:00 9. 5042 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 6:1 »
05.10.2023 18:00 9. 5043 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 1:9 »
05.10.2023 18:00 9. 5044 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 2:6 »
05.10.2023 18:30 9. 5045 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 9:1 »
07.10.2023 12:30 10. 5046 HC Tábor HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 sn »
07.10.2023 16:30 10. 5047 HC Litvínov HC Sparta Praha 5:4 p »
07.10.2023 13:15 10. 5048 Rytíři Kladno BK Mladá Boleslav 0:5 »
07.10.2023 15:30 10. 5049 HC Motor České Budějovice Bílí Tygři Liberec 4:3 »
07.10.2023 18:45 10. 5050 HC Slavia Praha HC Energie Karlovy Vary 3:7 »
12.10.2023 18:00 11. 5051 HC Slavia Praha HC Tábor 6:5 »
12.10.2023 18:00 11. 5052 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 2:3 sn »
12.10.2023 17:00 11. 5053 Bílí Tygři Liberec Rytíři Kladno 5:1 »
12.10.2023 18:00 11. 5054 BK Mladá Boleslav HC Litvínov 5:2 »
13.10.2023 18:00 11. 5055 HC Sparta Praha HC ŠKODA PLZEŇ 1:4 »
10.10.2023 18:00 12. 5056 HC Sparta Praha HC Tábor 3:1 »
14.10.2023 16:30 12. 5057 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 4:2 »
14.10.2023 13:00 12. 5058 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 0:2 »
14.10.2023 13:15 12. 5059 Rytíři Kladno HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
14.10.2023 12:00 12. 5060 HC Motor České Budějovice HC Slavia Praha 3:1 »
26.10.2023 12:15 13. 5061 HC Motor České Budějovice HC Tábor 7:2 »
19.10.2023 18:00 13. 5062 HC Slavia Praha Rytíři Kladno 3:2 »
19.10.2023 18:00 13. 5063 HC Energie Karlovy Vary HC Litvínov 2:0 »
19.10.2023 17:00 13. 5064 Bílí Tygři Liberec HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
19.10.2023 18:00 13. 5065 BK Mladá Boleslav HC Sparta Praha 7:1 »
21.10.2023 12:30 14. 5066 HC Tábor BK Mladá Boleslav 3:4 »
21.10.2023 13:00 14. 5067 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 3:4 sn »
21.10.2023 13:00 14. 5068 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 4:3 »
21.10.2023 16:30 14. 5069 HC Litvínov HC Slavia Praha 2:6 »
21.10.2023 14:45 14. 5070 Rytíři Kladno HC Motor České Budějovice 2:3 sn »
23.10.2023 16:45 15. 5071 Rytíři Kladno HC Tábor 2:4 »
23.10.2023 17:15 15. 5072 HC Motor České Budějovice HC Litvínov 2:1 p »
22.10.2023 14:30 15. 5073 HC Slavia Praha HC ŠKODA PLZEŇ 4:0 »
23.10.2023 18:00 15. 5074 HC Energie Karlovy Vary HC Sparta Praha 10:0 »
23.10.2023 16:15 15. 5075 Bílí Tygři Liberec BK Mladá Boleslav 3:4 »
28.10.2023 11:30 16. 5076 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 4:9 »
28.10.2023 13:00 16. 5077 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 2:6 »
27.11.2023 18:00 16. 5078 HC Sparta Praha HC Slavia Praha 2:7 »
28.10.2023 13:00 16. 5079 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 3:1 »
28.10.2023 16:30 16. 5080 HC Litvínov Rytíři Kladno 9:3 »
14.11.2023 17:30 17. 5081 HC Litvínov HC Tábor 2:3 »
14.11.2023 18:00 17. 5082 Rytíři Kladno HC ŠKODA PLZEŇ 4:10 »
21.11.2023 17:00 17. 5083 HC Motor České Budějovice HC Sparta Praha 4:3 sn »
14.11.2023 18:00 17. 5084 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 2:3 »
14.11.2023 16:30 17. 5085 HC Energie Karlovy Vary Bílí Tygři Liberec 5:2 »
16.11.2023 16:00 18. 5086 HC Tábor HC Energie Karlovy Vary 3:9 »
16.11.2023 17:00 18. 5087 Bílí Tygři Liberec HC Slavia Praha 1:3 »
16.11.2023 18:00 18. 5088 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 2:4 »
03.12.2023 12:00 18. 5089 HC Sparta Praha Rytíři Kladno 5:4 p »
16.11.2023 17:00 18. 5090 HC ŠKODA PLZEŇ HC Litvínov 3:2 sn »
18.11.2023 13:00 19. 5091 HC ŠKODA PLZEŇ HC Tábor 14:3 »
18.11.2023 13:00 19. 5092 HC Sparta Praha HC Litvínov 3:2 »
18.11.2023 13:00 19. 5093 BK Mladá Boleslav Rytíři Kladno 1:2 p »
18.11.2023 12:00 19. 5094 Bílí Tygři Liberec HC Motor České Budějovice 4:2 »
18.11.2023 17:00 19. 5095 HC Energie Karlovy Vary HC Slavia Praha 1:3 »
23.11.2023 16:00 20. 5096 HC Tábor HC Slavia Praha 3:8 »
23.11.2023 16:30 20. 5097 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
23.11.2023 18:00 20. 5098 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec 3:7 »
23.11.2023 17:30 20. 5099 HC Litvínov BK Mladá Boleslav 4:0 »
22.11.2023 17:00 20. 5100 HC ŠKODA PLZEŇ HC Sparta Praha 5:1 »
25.11.2023 13:00 21. 5101 HC Sparta Praha HC Tábor 12:1 »
25.11.2023 13:00 21. 5102 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 2:5 »
25.11.2023 17:30 21. 5103 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 6:4 »
24.11.2023 17:30 21. 5104 HC Energie Karlovy Vary Rytíři Kladno 5:1 »
25.11.2023 18:15 21. 5105 HC Slavia Praha HC Motor České Budějovice 1:2 »
30.11.2023 16:00 22. 5106 HC Tábor HC Motor České Budějovice 2:3 »
30.11.2023 18:00 22. 5107 Rytíři Kladno HC Slavia Praha 4:8 »
30.11.2023 17:30 22. 5108 HC Litvínov HC Energie Karlovy Vary 4:6 »
29.11.2023 17:00 22. 5109 HC ŠKODA PLZEŇ Bílí Tygři Liberec 5:2 »
30.11.2023 18:00 22. 5110 HC Sparta Praha BK Mladá Boleslav 4:3 »
05.12.2023 18:00 23. 5111 BK Mladá Boleslav HC Tábor 9:0 »
02.12.2023 17:15 23. 5112 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 5:1 »
05.12.2023 17:00 23. 5113 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 4:1 »
02.12.2023 18:45 23. 5114 HC Slavia Praha HC Litvínov 2:6 »
02.12.2023 16:30 23. 5115 HC Motor České Budějovice Rytíři Kladno 3:2 »
07.12.2023 16:00 24. 5116 HC Tábor Rytíři Kladno 2:4 »
07.12.2023 17:30 24. 5117 HC Litvínov HC Motor České Budějovice 2:3 sn »
08.12.2023 17:00 24. 5118 HC ŠKODA PLZEŇ HC Slavia Praha 3:2 »
12.12.2023 18:00 24. 5119 HC Sparta Praha HC Energie Karlovy Vary 4:2 »
07.12.2023 18:00 24. 5120 BK Mladá Boleslav Bílí Tygři Liberec 3:4 sn »
09.12.2023 15:30 25. 5121 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 2:4 »
09.12.2023 17:00 25. 5122 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 2:4 »
09.12.2023 10:00 25. 5123 HC Slavia Praha HC Sparta Praha 6:1 »
09.12.2023 12:00 25. 5124 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 4:5 p »
09.12.2023 13:15 25. 5125 Rytíři Kladno HC Litvínov 4:6 »
14.12.2023 16:00 26. 5126 HC Tábor HC Litvínov 2:5 »
14.12.2023 17:00 26. 5127 HC ŠKODA PLZEŇ Rytíři Kladno 8:2 »
14.12.2023 18:00 26. 5128 HC Sparta Praha HC Motor České Budějovice 4:3 sn »
14.12.2023 18:00 26. 5129 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 4:7 »
14.12.2023 17:00 26. 5130 Bílí Tygři Liberec HC Energie Karlovy Vary 3:2 »
16.12.2023 17:00 27. 5131 HC Energie Karlovy Vary HC Tábor 3:2 p »
16.12.2023 17:30 27. 5132 HC Slavia Praha Bílí Tygři Liberec 2:3 sn »
15.12.2023 17:00 27. 5133 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 3:5 »
16.12.2023 12:00 27. 5134 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 2:4 »
16.12.2023 13:00 27. 5135 HC Litvínov HC ŠKODA PLZEŇ 5:4 »
07.09.2023 17:00 1. 5136 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 3:2 »
06.09.2023 17:15 1. 5137 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 10:2 »
07.09.2023 17:00 1. 5138 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 5:4 »
07.09.2023 17:30 1. 5139 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 6:2 »
07.09.2023 18:00 1. 5140 HC RT Torax Poruba Berani Zlín 2:3 »
09.09.2023 12:00 2. 5141 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 4:1 »
09.09.2023 15:15 2. 5142 HC Dukla Jihlava HC RT Torax Poruba 2:3 »
09.09.2023 13:00 2. 5143 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 »
09.09.2023 12:00 2. 5144 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
09.09.2023 17:00 2. 5145 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. 2:3 »
14.09.2023 17:15 3. 5146 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 1:5 »
14.09.2023 17:00 3. 5147 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 3:4 »
14.09.2023 18:00 3. 5148 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 5:1 »
14.09.2023 18:00 3. 5149 HC RT Torax Poruba HC KOMETA BRNO 1:9 »
14.09.2023 18:00 3. 5150 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 1:5 »
16.09.2023 12:00 4. 5151 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 3:2 sn »
16.09.2023 16:30 4. 5152 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 3:2 »
16.09.2023 17:00 4. 5153 HC Olomouc HC RT Torax Poruba 3:1 »
16.09.2023 13:00 4. 5154 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 3:1 »
16.09.2023 12:30 4. 5155 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 3:6 »
21.09.2023 17:00 5. 5156 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 4:1 »
21.09.2023 17:30 5. 5157 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 7:2 »
21.09.2023 18:00 5. 5158 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 2:5 »
21.09.2023 18:00 5. 5159 Berani Zlín HC Olomouc 0:3 »
21.09.2023 17:00 5. 5160 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 3:6 »
23.09.2023 12:00 6. 5161 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 1:4 »
23.09.2023 12:00 6. 5162 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 0:8 »
23.09.2023 13:00 6. 5163 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 5:0 »
23.09.2023 12:30 6. 5164 Mountfield HK, a.s. HC RT Torax Poruba 3:2 »
23.09.2023 17:00 6. 5165 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 4:0 »
28.09.2023 14:15 7. 5166 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 8:2 »
28.09.2023 18:00 7. 5167 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 4:0 »
28.09.2023 15:00 7. 5168 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 2:8 »
28.09.2023 12:15 7. 5169 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 3:4 sn »
28.09.2023 15:00 7. 5170 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 3:4 sn »
30.09.2023 12:00 8. 5171 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 3:0 »
30.09.2023 13:00 8. 5172 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 3:5 »
30.09.2023 12:30 8. 5173 Mountfield HK, a.s. HC Dukla Jihlava 5:0 »
30.09.2023 13:00 8. 5174 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 2:0 »
30.09.2023 12:45 8. 5175 HC DYNAMO PARDUBICE HC RT Torax Poruba 6:3 »
05.10.2023 18:00 9. 5176 HC RT Torax Poruba HC ZUBR Přerov 2:4 »
05.10.2023 18:00 9. 5177 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 2:1 »
05.10.2023 17:00 9. 5178 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 3:5 »
05.10.2023 15:00 9. 5179 HC KOMETA BRNO Mountfield HK, a.s. 3:5 »
05.10.2023 18:00 9. 5180 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 0:4 »
07.10.2023 12:00 10. 5181 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 6:3 »
07.10.2023 12:00 10. 5182 HC Olomouc Mountfield HK, a.s. 0:8 »
07.10.2023 13:00 10. 5183 HC KOMETA BRNO HC VÍTKOVICE RIDERA 3:2 »
07.10.2023 15:15 10. 5184 HC Dukla Jihlava HC DYNAMO PARDUBICE 0:3 »
07.10.2023 16:30 10. 5185 Berani Zlín HC RT Torax Poruba 1:5 »
12.10.2023 18:00 11. 5186 Berani Zlín HC ZUBR Přerov 3:2 »
12.10.2023 18:00 11. 5187 HC RT Torax Poruba HC Dukla Jihlava 0:1 »
12.10.2023 17:30 11. 5188 HC DYNAMO PARDUBICE HC KOMETA BRNO 7:1 »
12.10.2023 17:00 11. 5189 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Olomouc 5:1 »
05.12.2023 17:30 11. 5190 Mountfield HK, a.s. HC Oceláři Třinec 4:2 »
14.10.2023 12:00 12. 5191 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 5:3 »
14.10.2023 13:00 12. 5192 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 6:3 »
14.10.2023 17:00 12. 5193 HC Olomouc HC DYNAMO PARDUBICE 3:2 sn »
14.10.2023 16:30 12. 5194 HC KOMETA BRNO HC RT Torax Poruba 1:0 »
14.10.2023 15:15 12. 5195 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 4:2 »
19.10.2023 17:00 13. 5196 HC Dukla Jihlava HC ZUBR Přerov 3:1 »
19.10.2023 18:00 13. 5197 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 6:1 »
19.10.2023 18:00 13. 5198 HC RT Torax Poruba HC Olomouc 4:1 »
26.10.2023 17:00 13. 5199 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 2:3 »
19.10.2023 17:00 13. 5200 HC VÍTKOVICE RIDERA Mountfield HK, a.s. 4:5 p »
21.10.2023 12:00 14. 5201 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 6:3 »
21.11.2023 17:30 14. 5202 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 3:2 p »
21.10.2023 13:00 14. 5203 HC Oceláři Třinec HC RT Torax Poruba 4:3 p »
21.10.2023 12:00 14. 5204 HC Olomouc Berani Zlín 3:4 »
21.10.2023 16:30 14. 5205 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 4:5 »
23.10.2023 15:00 15. 5206 HC KOMETA BRNO HC ZUBR Přerov 8:2 »
23.10.2023 18:00 15. 5207 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 5:1 »
24.10.2023 15:15 15. 5208 Berani Zlín HC Oceláři Třinec 2:5 »
23.10.2023 16:00 15. 5209 HC RT Torax Poruba Mountfield HK, a.s. 4:3 sn »
28.11.2023 18:00 15. 5210 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 1:3 »
28.10.2023 12:00 16. 5211 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 1:2 »
28.10.2023 13:00 16. 5212 HC VÍTKOVICE RIDERA HC RT Torax Poruba 2:1 p »
28.10.2023 16:00 16. 5213 Mountfield HK, a.s. Berani Zlín 3:0 »
28.10.2023 13:00 16. 5214 HC Oceláři Třinec HC Dukla Jihlava 3:0 »
27.10.2023 18:00 16. 5215 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 4:1 »
14.11.2023 18:00 17. 5216 HC Olomouc HC ZUBR Přerov 3:4 »
14.11.2023 15:00 17. 5217 HC KOMETA BRNO HC Oceláři Třinec 5:4 »
14.11.2023 18:35 17. 5218 HC Dukla Jihlava Mountfield HK, a.s. 3:2 »
14.11.2023 15:15 17. 5219 Berani Zlín HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 »
12.12.2023 16:00 17. 5220 HC RT Torax Poruba HC DYNAMO PARDUBICE 3:4 sn »
16.11.2023 18:00 18. 5221 HC ZUBR Přerov HC RT Torax Poruba 2:1 »
16.11.2023 17:30 18. 5222 HC DYNAMO PARDUBICE Berani Zlín 10:2 »
16.11.2023 17:00 18. 5223 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Dukla Jihlava 7:1 »
16.11.2023 15:00 18. 5224 Mountfield HK, a.s. HC KOMETA BRNO 4:3 p »
16.11.2023 17:30 18. 5225 HC Oceláři Třinec HC Olomouc 7:1 »
18.11.2023 16:30 19. 5226 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 5:1 »
18.11.2023 12:30 19. 5227 Mountfield HK, a.s. HC Olomouc 6:1 »
18.11.2023 17:00 19. 5228 HC VÍTKOVICE RIDERA HC KOMETA BRNO 5:3 »
18.11.2023 13:00 19. 5229 HC DYNAMO PARDUBICE HC Dukla Jihlava 3:0 »
18.11.2023 12:00 19. 5230 HC RT Torax Poruba Berani Zlín 5:2 »
23.11.2023 16:00 20. 5231 HC ZUBR Přerov Berani Zlín 3:2 »
23.11.2023 17:00 20. 5232 HC Dukla Jihlava HC RT Torax Poruba 0:5 »
23.11.2023 15:00 20. 5233 HC KOMETA BRNO HC DYNAMO PARDUBICE 0:3 »
23.11.2023 18:00 20. 5234 HC Olomouc HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 »
23.11.2023 17:30 20. 5235 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. 1:4 »
25.11.2023 12:30 21. 5236 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 3:0 »
25.11.2023 17:00 21. 5237 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 0:5 »
25.11.2023 16:45 21. 5238 HC DYNAMO PARDUBICE HC Olomouc 5:0 »
25.11.2023 12:00 21. 5239 HC RT Torax Poruba HC KOMETA BRNO 2:1 p »
25.11.2023 12:00 21. 5240 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 2:1 p »
30.11.2023 18:00 22. 5241 HC ZUBR Přerov HC Dukla Jihlava 6:4 »
29.11.2023 15:00 22. 5242 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 6:3 »
30.11.2023 18:00 22. 5243 HC Olomouc HC RT Torax Poruba 1:2 p »
30.11.2023 17:30 22. 5244 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 2:1 »
30.11.2023 15:00 22. 5245 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 sn »
02.12.2023 13:00 23. 5246 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 2:3 »
02.12.2023 16:00 23. 5247 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 4:1 »
02.12.2023 12:00 23. 5248 HC RT Torax Poruba HC Oceláři Třinec 2:8 »
02.12.2023 12:00 23. 5249 Berani Zlín HC Olomouc 6:0 »
02.12.2023 15:15 23. 5250 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 0:4 »
07.12.2023 18:00 24. 5251 HC ZUBR Přerov HC KOMETA BRNO 4:1 »
07.12.2023 18:00 24. 5252 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 1:3 »
07.12.2023 17:30 24. 5253 HC Oceláři Třinec Berani Zlín 8:2 »
07.12.2023 15:00 24. 5254 Mountfield HK, a.s. HC RT Torax Poruba 1:0 »
07.12.2023 17:00 24. 5255 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 8:2 »
09.12.2023 14:00 25. 5256 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 2:3 »
09.12.2023 12:00 25. 5257 HC RT Torax Poruba HC VÍTKOVICE RIDERA 5:1 »
09.12.2023 14:30 25. 5258 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 1:7 »
09.12.2023 12:00 25. 5259 HC Dukla Jihlava HC Oceláři Třinec 1:4 »
05.12.2023 18:00 25. 5260 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 10:2 »
14.12.2023 15:00 26. 5261 HC ZUBR Přerov HC Olomouc 3:2 »
14.12.2023 18:00 26. 5262 HC Oceláři Třinec HC KOMETA BRNO 6:2 »
14.12.2023 17:15 26. 5263 Mountfield HK, a.s. HC Dukla Jihlava 4:0 »
14.12.2023 17:00 26. 5264 HC VÍTKOVICE RIDERA Berani Zlín 5:3 »
14.12.2023 17:30 26. 5265 HC DYNAMO PARDUBICE HC RT Torax Poruba 3:4 »
16.12.2023 14:30 27. 5266 HC RT Torax Poruba HC ZUBR Přerov 4:3 sn »
16.12.2023 12:00 27. 5267 Berani Zlín HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
16.12.2023 12:30 27. 5268 HC Dukla Jihlava HC VÍTKOVICE RIDERA 3:5 »
12.12.2023 15:00 27. 5269 HC KOMETA BRNO Mountfield HK, a.s. 1:2 »
16.12.2023 16:30 27. 5270 HC Olomouc HC Oceláři Třinec 4:6 »
23.01.2024 17:45 1 5271 HC Slavia Praha HC VÍTKOVICE RIDERA 2:1 »
20.12.2023 12:30 1 5272 HC Motor České Budějovice HC Oceláři Třinec 7:8 sn »
20.12.2023 17:00 1 5273 BK Mladá Boleslav HC ŠKODA PLZEŇ 5:3 »
22.12.2023 15:00 1 5274 Mountfield HK, a.s. HC Energie Karlovy Vary 0:5 »
22.12.2023 17:30 2 5275 HC ZUBR Přerov HC DYNAMO PARDUBICE 3:5 »
21.12.2023 13:45 2 5276 HC Slavia Praha HC Oceláři Třinec 3:4 »
21.12.2023 17:15 2 5277 HC Motor České Budějovice HC VÍTKOVICE RIDERA 0:1 »
03.02.2024 13:00 2 5278 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 6:7 p »
30.01.2024 17:30 2 5279 Mountfield HK, a.s. HC ŠKODA PLZEŇ 5:2 »
05.01.2024 17:00 3 5280 HC ŠKODA PLZEŇ HC ZUBR Přerov 5:2 »
05.01.2024 16:45 3 5281 HC Energie Karlovy Vary HC DYNAMO PARDUBICE 5:4 sn »
05.01.2024 13:30 3 5282 HC VÍTKOVICE RIDERA BK Mladá Boleslav 5:3 »
05.01.2024 18:00 3 5283 HC Oceláři Třinec Mountfield HK, a.s. 4:3 p »
04.01.2024 18:00 4 5284 HC Slavia Praha HC Motor České Budějovice 11:3 »
06.01.2024 16:30 4 5285 HC ŠKODA PLZEŇ HC DYNAMO PARDUBICE 5:2 »
06.01.2024 13:00 4 5286 HC Energie Karlovy Vary HC ZUBR Přerov 8:2 »
06.01.2024 16:30 4 5287 HC VÍTKOVICE RIDERA Mountfield HK, a.s. 5:4 p »
06.01.2024 13:00 4 5288 HC Oceláři Třinec BK Mladá Boleslav 1:9 »
11.01.2024 18:00 5 5289 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 4:5 sn »
11.01.2024 17:15 5 5290 Mountfield HK, a.s. HC Motor České Budějovice 4:3 »
11.01.2024 18:00 5 5291 HC ZUBR Přerov HC VÍTKOVICE RIDERA 2:4 »
12.01.2024 18:00 5 5292 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 2:3 p »
13.01.2024 13:00 6 5293 HC ŠKODA PLZEŇ HC Energie Karlovy Vary 3:6 »
13.01.2024 16:00 6 5294 BK Mladá Boleslav HC Motor České Budějovice 4:2 »
13.01.2024 16:00 6 5295 Mountfield HK, a.s. HC Slavia Praha 2:3 »
13.01.2024 12:00 6 5296 HC ZUBR Přerov HC Oceláři Třinec 1:3 »
13.01.2024 17:00 6 5297 HC DYNAMO PARDUBICE HC VÍTKOVICE RIDERA 5:4 »
19.01.2024 17:00 7 5298 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ŠKODA PLZEŇ 1:2 »
19.01.2024 14:00 7 5299 HC Oceláři Třinec HC Energie Karlovy Vary 6:5 sn »
19.01.2024 15:00 7 5300 HC Slavia Praha HC ZUBR Přerov 3:2 p »
19.01.2024 17:00 7 5301 HC Motor České Budějovice HC DYNAMO PARDUBICE 3:0 »
20.01.2024 13:00 8 5302 BK Mladá Boleslav Mountfield HK, a.s. 1:3 »
20.01.2024 13:00 8 5303 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary 3:6 »
20.01.2024 13:00 8 5304 HC Oceláři Třinec HC ŠKODA PLZEŇ 2:4 »
20.01.2024 18:00 8 5305 HC Slavia Praha HC DYNAMO PARDUBICE 4:3 »
20.01.2024 13:00 8 5306 HC Motor České Budějovice HC ZUBR Přerov 4:3 sn »
20.02.2024 18:00 9 5307 HC ZUBR Přerov BK Mladá Boleslav 0:5 »
27.01.2024 16:15 9 5308 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 2:0 »
27.01.2024 13:00 9 5309 HC ŠKODA PLZEŇ HC Slavia Praha 3:4 »
27.01.2024 18:00 9 5310 HC Energie Karlovy Vary HC Motor České Budějovice 4:3 »
30.01.2024 17:00 10 5311 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Oceláři Třinec 2:3 »
27.02.2024 18:00 10 5312 HC ZUBR Přerov Mountfield HK, a.s. 5:6 sn »
28.01.2024 13:00 10 5313 HC DYNAMO PARDUBICE BK Mladá Boleslav 3:4 »
28.01.2024 11:30 10 5314 HC ŠKODA PLZEŇ HC Motor České Budějovice 4:2 »
28.01.2024 13:00 10 5315 HC Energie Karlovy Vary HC Slavia Praha 2:4 »
02.02.2024 17:00 11 5316 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Slavia Praha 6:2 »
06.03.2024 18:00 11 5317 HC Oceláři Třinec HC Motor České Budějovice 7:3 »
02.02.2024 12:30 11 5318 HC ŠKODA PLZEŇ BK Mladá Boleslav 7:4 »
02.02.2024 17:00 11 5319 HC Energie Karlovy Vary Mountfield HK, a.s. 4:2 »
03.02.2024 12:45 12 5320 HC DYNAMO PARDUBICE HC ZUBR Přerov 3:1 »
03.02.2024 13:00 12 5321 HC Oceláři Třinec HC Slavia Praha 6:3 »
05.03.2024 17:00 12 5322 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Motor České Budějovice 5:3 »
13.02.2024 18:00 12 5323 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 5:4 »
03.02.2024 13:00 12 5324 HC ŠKODA PLZEŇ Mountfield HK, a.s. 3:4 p »
16.02.2024 16:00 13 5325 HC ZUBR Přerov HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 »
16.02.2024 18:00 13 5326 HC DYNAMO PARDUBICE HC Energie Karlovy Vary 8:0 »
16.02.2024 13:00 13 5327 BK Mladá Boleslav HC VÍTKOVICE RIDERA 9:1 »
18.02.2024 13:00 13 5328 Mountfield HK, a.s. HC Oceláři Třinec 2:3 p »
17.02.2024 16:45 14 5329 HC Motor České Budějovice HC Slavia Praha 4:3 »
17.02.2024 14:15 14 5330 HC DYNAMO PARDUBICE HC ŠKODA PLZEŇ 6:2 »
15.02.2024 17:15 14 5331 HC ZUBR Přerov HC Energie Karlovy Vary 1:6 »
17.02.2024 12:30 14 5332 Mountfield HK, a.s. HC VÍTKOVICE RIDERA 1:5 »
17.02.2024 15:00 14 5333 BK Mladá Boleslav HC Oceláři Třinec 1:2 »
23.02.2024 18:00 15 5334 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 5:6 sn »
22.02.2024 16:30 15 5335 HC Motor České Budějovice Mountfield HK, a.s. 2:4 »
22.02.2024 17:00 15 5336 HC VÍTKOVICE RIDERA HC ZUBR Přerov 5:4 p »
23.02.2024 18:00 15 5337 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 3:2 »
24.02.2024 13:00 16 5338 HC Energie Karlovy Vary HC ŠKODA PLZEŇ 2:1 »
24.02.2024 15:45 16 5339 HC Motor České Budějovice BK Mladá Boleslav 2:5 »
24.02.2024 18:45 16 5340 HC Slavia Praha Mountfield HK, a.s. 4:5 sn »
24.02.2024 13:00 16 5341 HC Oceláři Třinec HC ZUBR Přerov 3:2 »
24.02.2024 13:00 16 5342 HC VÍTKOVICE RIDERA HC DYNAMO PARDUBICE 0:5 »
01.03.2024 17:00 17 5343 HC ŠKODA PLZEŇ HC VÍTKOVICE RIDERA 2:3 p »
01.03.2024 17:00 17 5344 HC Energie Karlovy Vary HC Oceláři Třinec 6:0 »
01.03.2024 17:30 17 5345 HC ZUBR Přerov HC Slavia Praha 3:4 sn »
01.03.2024 18:00 17 5346 HC DYNAMO PARDUBICE HC Motor České Budějovice 4:2 »
02.03.2024 16:00 18 5347 Mountfield HK, a.s. BK Mladá Boleslav 3:2 sn »
02.03.2024 13:30 18 5348 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 7:2 »
02.03.2024 13:00 18 5349 HC ŠKODA PLZEŇ HC Oceláři Třinec 4:3 p »
02.03.2024 17:45 18 5350 HC DYNAMO PARDUBICE HC Slavia Praha 4:1 »
02.03.2024 15:15 18 5351 HC ZUBR Přerov HC Motor České Budějovice 3:4 p »
08.03.2024 13:00 19 5352 BK Mladá Boleslav HC ZUBR Přerov 9:0 »
05.03.2024 17:45 19 5353 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 p »
08.03.2024 18:00 19 5354 HC Slavia Praha HC ŠKODA PLZEŇ 4:3 »
08.03.2024 16:15 19 5355 HC Motor České Budějovice HC Energie Karlovy Vary 2:4 »
09.03.2024 13:00 20 5356 HC Oceláři Třinec HC VÍTKOVICE RIDERA 4:1 »
09.03.2024 12:00 20 5357 Mountfield HK, a.s. HC ZUBR Přerov 5:3 »
09.03.2024 16:00 20 5358 BK Mladá Boleslav HC DYNAMO PARDUBICE 1:3 »
09.03.2024 12:15 20 5359 HC Motor České Budějovice HC ŠKODA PLZEŇ 1:4 »
09.03.2024 17:00 20 5360 HC Slavia Praha HC Energie Karlovy Vary 3:7 »
22.12.2023 13:00 1 5361 HC Olomouc HC Dukla Jihlava 3:2 p »
04.02.2024 16:00 1 5362 HC RT Torax Poruba HC Tábor 2:5 »
22.12.2023 16:00 1 5363 Rytíři Kladno HC KOMETA BRNO 2:6 »
22.12.2023 17:30 1 5364 HC Litvínov Berani Zlín 4:0 »
10.01.2024 18:00 2 5365 HC Sparta Praha Bílí Tygři Liberec 2:1 p »
03.02.2024 16:30 2 5366 HC Olomouc HC Tábor 3:4 p »
27.02.2024 17:00 2 5367 HC RT Torax Poruba HC Dukla Jihlava 3:2 »
13.02.2024 18:00 2 5368 Rytíři Kladno Berani Zlín 0:3 »
20.02.2024 17:30 2 5369 HC Litvínov HC KOMETA BRNO 6:2 »
05.01.2024 13:00 3 5370 HC KOMETA BRNO HC Sparta Praha 2:3 sn »
05.01.2024 17:00 3 5371 Berani Zlín Bílí Tygři Liberec 3:2 sn »
05.01.2024 18:00 3 5372 HC Dukla Jihlava Rytíři Kladno 1:3 »
05.01.2024 16:00 3 5373 HC Tábor HC Litvínov 4:5 sn »
06.01.2024 12:00 4 5374 HC Olomouc HC RT Torax Poruba 4:5 »
06.01.2024 12:30 4 5375 HC KOMETA BRNO Bílí Tygři Liberec 4:5 »
06.01.2024 12:30 4 5376 Berani Zlín HC Sparta Praha 2:1 sn »
06.01.2024 12:00 4 5377 HC Dukla Jihlava HC Litvínov 6:3 »
06.01.2024 14:45 4 5378 HC Tábor Rytíři Kladno 2:1 »
12.01.2024 18:00 5 5379 Rytíři Kladno HC Olomouc 3:2 »
12.01.2024 15:00 5 5380 HC Litvínov HC RT Torax Poruba 6:4 »
12.01.2024 18:00 5 5381 HC Sparta Praha HC Dukla Jihlava 3:2 p »
11.01.2024 16:00 5 5382 Bílí Tygři Liberec HC Tábor 5:0 »
11.01.2024 15:00 6 5383 HC KOMETA BRNO Berani Zlín 4:2 »
13.01.2024 14:45 6 5384 Rytíři Kladno HC RT Torax Poruba 2:8 »
13.01.2024 13:00 6 5385 HC Litvínov HC Olomouc 7:1 »
13.01.2024 12:45 6 5386 HC Sparta Praha HC Tábor 5:2 »
13.01.2024 12:00 6 5387 Bílí Tygři Liberec HC Dukla Jihlava 6:3 »
19.01.2024 18:00 7 5388 HC Dukla Jihlava HC KOMETA BRNO 1:2 »
19.01.2024 16:00 7 5389 HC Tábor Berani Zlín 3:8 »
19.01.2024 18:00 7 5390 HC Olomouc HC Sparta Praha 1:5 »
19.01.2024 17:00 7 5391 HC RT Torax Poruba Bílí Tygři Liberec 2:5 »
20.01.2024 13:30 8 5392 Rytíři Kladno HC Litvínov 5:6 sn »
20.01.2024 12:00 8 5393 HC Dukla Jihlava Berani Zlín 2:7 »
20.01.2024 14:45 8 5394 HC Tábor HC KOMETA BRNO 3:6 »
20.01.2024 16:45 8 5395 HC Olomouc Bílí Tygři Liberec 2:8 »
20.01.2024 12:00 8 5396 HC RT Torax Poruba HC Sparta Praha 4:2 »
27.01.2024 12:30 9 5397 HC Sparta Praha Rytíři Kladno 2:1 »
05.03.2024 16:45 9 5398 Bílí Tygři Liberec HC Litvínov 6:2 »
27.01.2024 12:40 9 5399 HC KOMETA BRNO HC Olomouc 3:0 »
06.03.2024 17:00 9 5400 Berani Zlín HC RT Torax Poruba 5:2 »
27.01.2024 12:00 10 5401 HC Dukla Jihlava HC Tábor 5:1 »
28.02.2024 18:00 10 5402 HC Sparta Praha HC Litvínov 4:2 »
27.02.2024 17:30 10 5403 Bílí Tygři Liberec Rytíři Kladno 11:0 »
04.03.2024 16:00 10 5404 HC KOMETA BRNO HC RT Torax Poruba 5:2 »
28.01.2024 13:00 10 5405 Berani Zlín HC Olomouc 3:0 »
05.03.2024 17:00 11 5406 HC Dukla Jihlava HC Olomouc 5:2 »
20.02.2024 19:00 11 5407 HC Tábor HC RT Torax Poruba 2:6 »
02.02.2024 16:00 11 5408 HC KOMETA BRNO Rytíři Kladno 5:0 »
02.02.2024 17:00 11 5409 Berani Zlín HC Litvínov 3:2 »
03.02.2024 16:00 12 5410 Bílí Tygři Liberec HC Sparta Praha 2:6 »
27.02.2024 16:00 12 5411 HC Tábor HC Olomouc 2:1 »
09.01.2024 17:00 12 5412 HC Dukla Jihlava HC RT Torax Poruba 7:4 »
03.02.2024 14:00 12 5413 Berani Zlín Rytíři Kladno 5:1 »
03.02.2024 15:30 12 5414 HC KOMETA BRNO HC Litvínov 5:1 »
16.02.2024 15:30 13 5415 HC Sparta Praha HC KOMETA BRNO 6:5 sn »
16.02.2024 17:00 13 5416 Bílí Tygři Liberec Berani Zlín 6:1 »
16.02.2024 16:00 13 5417 Rytíři Kladno HC Dukla Jihlava 5:2 »
16.02.2024 17:30 13 5418 HC Litvínov HC Tábor 5:0 »
16.02.2024 16:00 14 5419 HC RT Torax Poruba HC Olomouc 2:1 »
17.02.2024 12:00 14 5420 Bílí Tygři Liberec HC KOMETA BRNO 2:3 »
17.02.2024 12:15 14 5421 HC Sparta Praha Berani Zlín 3:1 »
17.02.2024 13:00 14 5422 HC Litvínov HC Dukla Jihlava 8:3 »
17.02.2024 13:30 14 5423 Rytíři Kladno HC Tábor 2:6 »
23.02.2024 13:00 15 5424 HC Olomouc Rytíři Kladno 1:5 »
23.02.2024 15:00 15 5425 HC RT Torax Poruba HC Litvínov 2:4 »
23.02.2024 17:30 15 5426 HC Dukla Jihlava HC Sparta Praha 4:1 »
23.02.2024 13:00 15 5427 HC Tábor Bílí Tygři Liberec 3:5 »
24.02.2024 12:30 16 5428 Berani Zlín HC KOMETA BRNO 4:1 »
24.02.2024 12:00 16 5429 HC RT Torax Poruba Rytíři Kladno 4:3 sn »
24.02.2024 12:00 16 5430 HC Olomouc HC Litvínov 2:6 »
24.02.2024 12:30 16 5431 HC Tábor HC Sparta Praha 3:0 »
24.02.2024 12:00 16 5432 HC Dukla Jihlava Bílí Tygři Liberec 6:4 »
01.03.2024 15:00 17 5433 HC KOMETA BRNO HC Dukla Jihlava 4:3 »
01.03.2024 18:00 17 5434 Berani Zlín HC Tábor 9:2 »
01.03.2024 18:00 17 5435 HC Sparta Praha HC Olomouc 2:0 »
01.03.2024 14:00 17 5436 Bílí Tygři Liberec HC RT Torax Poruba 6:7 »
02.03.2024 13:00 18 5437 HC Litvínov Rytíři Kladno 7:2 »
02.03.2024 17:30 18 5438 Berani Zlín HC Dukla Jihlava 5:2 »
02.03.2024 12:30 18 5439 HC KOMETA BRNO HC Tábor 6:2 »
02.03.2024 12:00 18 5440 Bílí Tygři Liberec HC Olomouc 3:1 »
02.03.2024 13:00 18 5441 HC Sparta Praha HC RT Torax Poruba 2:3 p »
08.03.2024 16:00 19 5442 Rytíři Kladno HC Sparta Praha 0:1 »
08.03.2024 17:30 19 5443 HC Litvínov Bílí Tygři Liberec 3:10 »
08.03.2024 18:00 19 5444 HC Olomouc HC KOMETA BRNO 2:1 sn »
08.03.2024 16:00 19 5445 HC RT Torax Poruba Berani Zlín 4:5 p »
08.03.2024 17:00 20 5446 HC Tábor HC Dukla Jihlava 7:5 »
09.03.2024 13:00 20 5447 HC Litvínov HC Sparta Praha 4:2 »
09.03.2024 13:30 20 5448 Rytíři Kladno Bílí Tygři Liberec 4:3 »
09.03.2024 14:00 20 5449 HC RT Torax Poruba HC KOMETA BRNO 0:4 »
09.03.2024 12:15 20 5450 HC Olomouc Berani Zlín 0:1 »
13.03.2024 18:00 PŘ1 5451 HC KOMETA BRNO HC Slavia Praha 3:4 »
13.03.2024 13:30 PŘ1 5452 Berani Zlín Mountfield HK, a.s. 1:2 p »
13.03.2024 13:30 PŘ1 5453 HC ZUBR Přerov HC ŠKODA PLZEŇ 2:1 »
13.03.2024 14:45 PŘ1 5454 HC Motor České Budějovice HC VÍTKOVICE RIDERA 1:2 »
15.03.2024 18:00 PŘ2 5455 HC Slavia Praha HC KOMETA BRNO 3:2 »
15.03.2024 17:15 PŘ2 5456 Mountfield HK, a.s. Berani Zlín 3:2 »
15.03.2024 17:00 PŘ2 5457 HC ŠKODA PLZEŇ HC ZUBR Přerov 7:0 »
15.03.2024 17:00 PŘ2 5458 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Motor České Budějovice 7:2 »
16.03.2024 16:30 PŘ3 5459 HC Slavia Praha HC KOMETA BRNO 0:0 »
16.03.2024 12:30 PŘ3 5460 Mountfield HK, a.s. Berani Zlín 0:0 »
16.03.2024 13:00 PŘ3 5461 HC ŠKODA PLZEŇ HC ZUBR Přerov 8:1 »
16.03.2024 15:00 PŘ3 5462 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Motor České Budějovice 0:0 »
18.03.2024 14:00 ČF1 5463 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 5:4 »
18.03.2024 13:00 ČF1 5464 HC Oceláři Třinec HC ŠKODA PLZEŇ 5:3 »
18.03.2024 17:00 ČF1 5465 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 4:3 p »
18.03.2024 18:00 ČF1 5466 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 6:2 »
19.03.2024 14:00 ČF2 5467 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 8:3 »
19.03.2024 13:00 ČF2 5468 HC Oceláři Třinec HC ŠKODA PLZEŇ 3:4 »
19.03.2024 17:00 ČF2 5469 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 1:3 »
19.03.2024 18:00 ČF2 5470 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 3:2 »
22.03.2024 17:00 ČF3 5471 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary 5:1 »
22.03.2024 17:00 ČF3 5472 HC ŠKODA PLZEŇ HC Oceláři Třinec 2:5 »
22.03.2024 18:00 ČF3 5473 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 2:8 »
22.03.2024 18:00 ČF3 5474 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 6:4 »
23.03.2024 15:00 ČF4 5475 HC VÍTKOVICE RIDERA HC Energie Karlovy Vary 1:4 »
23.03.2024 13:00 ČF4 5476 HC ŠKODA PLZEŇ HC Oceláři Třinec 7:3 »
23.03.2024 16:15 ČF4 5477 Mountfield HK, a.s. HC DYNAMO PARDUBICE 1:4 »
23.03.2024 17:00 ČF4 5478 HC Slavia Praha BK Mladá Boleslav 2:3 sn »
25.03.2024 17:45 ČF5 5479 HC Energie Karlovy Vary HC VÍTKOVICE RIDERA 0:0 »
25.03.2024 17:30 ČF5 5480 HC Oceláři Třinec HC ŠKODA PLZEŇ 4:2 »
25.03.2024 18:00 ČF5 5481 HC DYNAMO PARDUBICE Mountfield HK, a.s. 0:0 »
25.03.2024 18:00 ČF5 5482 BK Mladá Boleslav HC Slavia Praha 0:0 »
28.03.2024 17:00 SF1 5483 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 2:5 »
28.03.2024 17:30 SF1 5484 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 2:3 p »
29.03.2024 17:00 SF2 5485 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 2:5 »
29.03.2024 13:00 SF2 5486 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 1:2 p »
01.04.2024 18:00 SF3 5487 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 0:2 »
01.04.2024 17:30 SF3 5488 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 4:1 »
02.04.2024 18:00 SF4 5489 BK Mladá Boleslav HC Energie Karlovy Vary 2:5 »
02.04.2024 17:00 SF4 5490 HC DYNAMO PARDUBICE HC Oceláři Třinec 0:0 »
04.04.2024 13:30 SF5 5491 HC Energie Karlovy Vary BK Mladá Boleslav 0:0 »
04.04.2024 15:00 SF5 5492 HC Oceláři Třinec HC DYNAMO PARDUBICE 0:0 »

Extraliga dorostu - sk. A 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Energie Karlovy Vary 27 17 4 1 5 129:60 60
2 HC Slavia Praha 27 17 2 1 7 113:73 56
3 HC ŠKODA PLZEŇ 27 16 2 2 7 118:94 54
4 BK Mladá Boleslav 27 15 0 2 10 113:77 47
5 HC Motor České Budějovice 27 11 5 2 9 85:80 45
6 Bílí Tygři Liberec 27 10 4 1 12 90:84 39
7 HC Litvínov 27 11 1 3 12 98:94 38
8 HC Sparta Praha 27 9 2 5 11 85:109 36
9 HC Tábor 27 6 1 2 18 71:146 22
10 Rytíři Kladno 27 1 1 3 22 61:146 8

Extraliga dorostu - sk. B 2023/24

POŘ Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Oceláři Třinec 27 19 2 0 6 115:62 61
2 Mountfield HK, a.s. 27 16 3 2 6 105:63 56
3 HC VÍTKOVICE RIDERA 27 15 2 1 9 93:74 50
4 HC DYNAMO PARDUBICE 27 15 1 2 9 97:60 49
5 HC ZUBR Přerov 27 15 1 1 10 80:79 48
6 HC KOMETA BRNO 27 12 0 3 12 95:89 39
7 HC RT Torax Poruba 27 8 4 3 12 70:74 35
8 HC Dukla Jihlava 27 9 0 3 15 62:90 30
9 Berani Zlín 27 6 1 0 20 55:107 20
10 HC Olomouc 27 4 2 1 20 44:118 17

Poř. Jméno Tým Poz GP G A P PIM +/-
1 Petr Tomek KVA FO 25 14 31 45 4 28
2 Filip Novák SPA FO 24 20 24 44 59 15
3 Václav Nestrašil SPA FO 27 24 19 43 26 5
4 Matouš Jan Kucharčík SLA FO 26 24 19 43 41 21
5 Artur Matějovský SLA FO 27 15 27 42 48 25
6 Vlastimil Blažek KVA FO 26 20 22 42 20 32
7 Michal Rybnikár TRI FO 25 15 26 41 16 25
8 Ondrej Páleník MHK FO 27 18 22 40 20 19
9 Václav Raichl LIT FO 18 16 23 39 18 10
10 Matyáš Úbl PLZ FO 22 14 21 35 12 10
11 Jan Brabenec KOM FO 27 12 23 35 14 5
12 Viktor Šámal SLA FO 27 15 19 34 63 20
13 Adam Kurka MBL FO 27 29 5 34 22 19
14 David Slačík PLZ FO 25 15 19 34 20 9
15 Vlastimil Blažek KVA FO 15 18 16 34 10 18
16 Jakub Kristek MBL FO 27 13 20 33 0 13
17 Viktor Šámal SLA FO 18 18 15 33 20 12
18 Matěj Tománek PLZ FO 26 15 17 32 10 12
19 Vojtěch Beran MBL FO 20 7 25 32 10 18
20 Matěj Weiss TRI FO 27 17 15 32 6 14
21 Václav Raichl LIT FO 21 14 17 31 16 9
22 Marek Peroutka LIT FO 27 16 15 31 12 -5
23 Jonáš Bednařík LIT FO 26 10 20 30 2 9
24 Jan Fodor PLZ FO 27 14 16 30 20 3
25 Dominik Kos ZLN FO 27 17 13 30 8 -17
26 David Štulo KOM FO 26 15 15 30 8 7
27 David Rozsíval LIB FO 16 13 17 30 8 15
28 Jonáš Bednařík LIT FO 18 13 17 30 0 9
29 Jakub Lev CEB FO 25 9 20 29 24 9
30 Jiří Maxa PLZ FO 24 7 22 29 20 11
31 Nikolas Mařík CEB FO 26 19 10 29 10 3
32 Robin Švančara TRI FO 17 16 13 29 14 17
33 Dominik Kos ZLN FO 18 8 21 29 4 13
34 Filip Vlk PRE FO 27 16 12 28 38 18
35 Adam Dobřecký PRE FO 27 10 18 28 10 15
36 Vojtěch Kubín KOM FO 26 10 18 28 18 8
37 Filip Matějka MBL FO 18 11 17 28 14 21
38 Jindřich Koky LIT FO 18 13 15 28 18 9
39 Antonín Klatovský PLZ FO 24 13 14 27 18 4
40 Adam Suchan TAB FO 27 10 17 27 14 -17
41 Petr Hanyš MBL FO 26 10 17 27 24 20
42 Vojtěch Beran MBL FO 15 6 21 27 8 9
43 Sviatoslav Vasiak MBL FO 27 3 23 26 18 4
44 Petr Tomek KVA FO 12 13 13 26 4 15
45 Dominik Řípa TRI FO 18 9 17 26 12 9
46 Imrich Maxin MBL FO 24 11 14 25 49 5
47 Martin Hečko CEB FO 26 13 12 25 22 -5
48 Jakub Winkelhöfer LIT DE 24 7 18 25 26 10
49 Filip Klíma MHK FO 27 7 18 25 4 9
50 Daniil Skorokhod POR FO 26 6 19 25 12 10
51 Patrik Hendrych MHK FO 26 10 15 25 12 2
52 Adam Kurka MBL FO 14 17 8 25 16 13
53 Šimon Bělohorský LIB FO 17 16 9 25 57 20
54 David Krčál PCE FO 10 12 12 24 8 17
55 Jan Kerbler KOM FO 27 9 15 24 4 14
56 Šimon Fasner VIT FO 26 14 10 24 4 13
57 Šimon Katolický JIH FO 23 14 10 24 10 0
58 Vít Macek PCE FO 10 9 15 24 2 17
59 Filip Koudela PRE FO 27 13 11 24 20 17
60 Michael Nazad VIT FO 27 11 13 24 6 11
61 Vojtěch Kubín KOM FO 17 3 21 24 22 12
62 Marek Šťástka LIB FO 16 8 16 24 16 13
63 Filip Tittl SLA FO 23 9 14 23 16 14
64 Dominik Pytlík KLA FO 27 16 7 23 24 -18
65 Marek Šťástka LIB FO 24 15 8 23 24 6
66 Tobiáš Vítek MHK FO 21 15 8 23 18 4
67 Petr Hanyš MBL FO 14 12 11 23 4 14
68 Adam Suchan TAB FO 18 10 13 23 30 2
69 Marek Peroutka LIT FO 18 10 13 23 24 -2
70 Ondřej Slívko TAB FO 26 10 12 22 16 -19
71 David Huk SLA FO 18 7 15 22 18 11
72 Michal Kváš KVA FO 26 12 10 22 34 20
73 Vojtěch Čihař KVA FO 11 12 10 22 33 20
74 Tomáš Přibyl CEB FO 26 11 11 22 20 -3
75 Jindřich Koky LIT FO 26 7 15 22 12 -3
76 Vojtěch Švancar SLA FO 27 6 16 22 8 7
77 Alex Drábek VIT DE 27 1 21 22 10 17
78 Vratislav Švejcar PRE FO 27 9 13 22 14 2
79 Viktor Wardas KVA FO 14 11 11 22 27 13
80 Matěj Tománek PLZ FO 18 8 14 22 8 -8
81 Vít Macek PCE FO 16 10 12 22 6 13
82 Sebastian Pánek TAB FO 18 8 14 22 8 0
83 Jakub Winkelhöfer LIT DE 16 3 19 22 10 3
84 David Poizl KVA FO 18 12 9 21 10 16
85 Viktor Wardas KVA FO 18 10 11 21 20 14
86 Dominik Krajdl LIB FO 26 5 16 21 4 -2
87 Václav Nedorost CEB DE 21 4 17 21 8 -4
88 Tomáš Navrátil OLO FO 26 10 11 21 39 -11
89 Jaroslav Vondruška MHK FO 24 10 11 21 18 10
90 Jan Hrček TRI FO 26 9 12 21 12 18
91 Michael Nazad VIT FO 16 8 13 21 12 3
92 Luca Pečner ZLN FO 18 5 16 21 6 12
93 Václav Svoboda TAB FO 17 10 11 21 28 1
94 Dominik Krajdl LIB FO 18 7 14 21 10 17
95 David Hrubý SPA FO 23 12 8 20 24 -4
96 Jan Trefný LIT FO 25 8 12 20 20 -6
97 Ladislav Svozil VIT FO 27 11 9 20 18 7
98 Filip Frolík MHK FO 23 7 13 20 8 4
99 Jan Ostřížek POR FO 27 11 9 20 14 4
100 Radek Nejedlý JIH FO 25 6 14 20 8 5
101 Filip Šebela KOM FO 24 9 11 20 26 16
102 David Lukas Holub TRI DE 22 2 18 20 37 15
103 David Huk SLA FO 13 4 16 20 14 12
104 Jiří Maxa PLZ FO 17 10 10 20 12 -5
105 Jakub Kristek MBL FO 16 6 14 20 2 7
106 David Slačík PLZ FO 16 4 16 20 31 9
107 Jan Trefný LIT FO 14 7 13 20 10 5
108 Lukáš Slavík KVA FO 25 8 11 19 6 13
109 Jakub Habla KVA FO 18 10 9 19 18 8
110 Jakub Slováček PLZ FO 26 12 7 19 6 4
111 Jan Hlavín TAB FO 14 9 10 19 10 1
112 Adam Fehér PLZ FO 25 5 14 19 8 -2
113 Radoslav Cichoň SPA DE 26 2 17 19 16 5
114 Šimon Bělohorský LIB FO 20 12 7 19 24 9
115 Barnabáš Novák KLA FO 27 7 12 19 43 -17
116 Tobiáš Vehovský POR FO 26 12 7 19 10 -1
117 Jan Fodor PLZ FO 17 7 12 19 10 5
118 Matyáš Úbl PLZ FO 18 10 9 19 6 -1
119 Vojtěch Švancar SLA FO 16 10 9 19 2 14
120 Tomáš Mikel ZLN DE 13 11 8 19 18 18
121 Jan Brabenec KOM FO 18 6 13 19 24 9
122 David Štulo KOM FO 17 10 9 19 33 15
123 Matěj Holba ZLN FO 18 11 8 19 2 12
124 Tomáš Rolinek PCE FO 21 7 11 18 20 13
125 Luca Pečner ZLN FO 26 9 9 18 2 -25
126 Semen Viktorovič Stasjuk POR DE 27 2 16 18 32 1
127 Jiří Douda VIT FO 27 8 10 18 20 3
128 René Řehák TRI FO 27 11 7 18 8 6
129 Ondřej Ruml PCE DE 26 2 16 18 6 22
130 Ladislav Svozil VIT FO 18 12 6 18 2 -1
131 Ondrej Páleník MHK FO 18 12 6 18 10 0
132 Kryštof Dyk KVA DE 17 1 17 18 12 13
133 David Hrouda LIB DE 18 2 16 18 16 16
134 Lukáš Kachlíř LIB DE 14 3 15 18 16 15
135 Jiří Venený ZLN FO 18 9 9 18 16 9
136 David Hrouda LIB DE 27 7 10 17 18 16
137 Ben Stefan Reisnecker PLZ DE 26 2 15 17 41 -1
138 Tobiáš Tichý SLA FO 27 13 4 17 16 3
139 Jakub Hanzák CEB FO 24 7 10 17 35 -1
140 Sebastian Pánek TAB FO 16 5 12 17 12 -13
141 Adam Daněk VIT FO 24 8 9 17 6 10
142 Štěpán Adamec JIH FO 27 6 11 17 38 -8
143 Teodor Vápeník PCE DE 20 5 12 17 32 17
144 Sviatoslav Vasiak MBL FO 12 10 7 17 8 4
145 Max Pšenička SLA DE 18 6 11 17 18 13
146 Patrik Hendrych MHK FO 18 11 6 17 14 7
147 Jan Kerbler KOM FO 18 11 6 17 2 6
148 Jakub Šulla KOM FO 16 8 9 17 10 6
149 Ondřej Chvátal JIH FO 15 7 10 17 14 5
150 David Churáček MBL FO 22 6 10 16 4 3
151 Sava Prichodko SPA FO 26 3 13 16 6 4
152 Václav Tvrdík PCE FO 25 9 7 16 18 11
153 Vít Dietrich POR FO 25 8 8 16 12 7
154 Filip Křečan PCE DE 25 5 11 16 6 6
155 Václav Joska PCE FO 27 9 7 16 24 4
156 Tomáš Rolinek PCE FO 15 7 9 16 28 9
157 Filip Tittl SLA FO 18 6 10 16 8 1
158 Tomáš Malínek SPA DE 23 3 12 15 36 -4
159 Lukáš Kachlíř LIB DE 25 4 11 15 35 2
160 Pavel Kůrka KVA DE 24 3 12 15 12 26
161 Danny Barna CEB FO 17 4 11 15 8 5
162 Jakub Seidl LIB DE 25 5 10 15 45 3
163 Max Pšenička SLA DE 19 3 12 15 24 17
164 Kryštof Dyk KVA DE 21 4 11 15 10 22
165 Olaf Zachariasz VIT FO 25 6 9 15 12 4
166 Filip Frnka PRE FO 27 8 7 15 14 -3
167 Jakub Šulla KOM FO 27 8 7 15 10 -8
168 Andrej Hebar TRI FO 20 8 7 15 8 7
169 Marek Hofman VIT FO 27 13 2 15 16 13
170 Karel Studnický MHK DE 27 5 10 15 37 8
171 Dominik Řípa TRI FO 22 3 12 15 6 -1
172 Pavel Kůrka KVA DE 15 1 14 15 8 12
173 Nikolas Mařík CEB FO 18 7 8 15 10 -11
174 Filip Novák SPA FO 15 7 8 15 39 1
175 Daniil Skorokhod POR FO 17 4 11 15 12 7
176 Štěpán Grebeníček LIB FO 16 9 6 15 24 5
177 David Kovář MBL DE 27 1 13 14 2 14
178 Dominik Koníř JIH FO 27 4 10 14 10 -6
179 Štěpán Lempach PCE FO 25 7 7 14 33 1
180 Jáchym Mořkovský ZLN DE 27 5 9 14 32 -14
181 Leon Stryczek POR FO 22 6 8 14 2 -1
182 Filip Vlk PRE FO 16 4 10 14 4 -8
183 David Sedláček KVA FO 11 4 10 14 2 8
184 Filip Klíma MHK FO 16 5 9 14 10 0
185 Dominik Koníř CEB FO 18 7 7 14 14 -9
186 Matěj Weiss TRI FO 12 5 9 14 8 -5
187 Mateusz Majkowski POR DE 18 4 10 14 6 9
188 Semen Viktorovič Stasjuk POR DE 18 2 12 14 22 2
189 Šimon Katolický JIH FO 13 6 8 14 12 -9
190 Tomáš Bobok POR FO 17 4 10 14 2 -4
191 Jan Ostřížek POR FO 17 9 5 14 14 6
192 Daniel Kytka JIH FO 18 8 6 14 22 -2
193 Šimon Fasner POR FO 6 6 8 14 6 8
194 Matyáš Úbl PLZ FO 5 5 9 14 0 5
195 Václav Svoboda TAB FO 16 4 9 13 26 -28
196 Daniel Skyba SLA DE 27 4 9 13 12 6
197 Marek Šulan PLZ DE 25 4 9 13 47 6
198 Šimon Bělík PLZ FO 24 7 6 13 20 -8
199 Jakub Kulich KLA FO 27 7 6 13 10 -24
200 Jakub Petružálek LIT FO 23 7 6 13 14 1
201 Tomáš Lorenz SLA DE 26 3 10 13 20 10
202 Filip Matějka MBL FO 21 5 8 13 6 9
203 Radim Mrtka TRI DE 18 3 10 13 8 3
204 Lukáš Mátl PRE FO 24 4 9 13 10 -2
205 Daniel Kytka JIH FO 25 5 8 13 20 -4
206 Maxmilian Mareš VIT FO 22 5 8 13 2 -3
207 Dominik Hamák KOM FO 17 4 9 13 2 5
208 Josef Janeček MHK DE 26 5 8 13 10 7
209 Jakub Blahuta TRI FO 27 4 9 13 4 4
210 Lukáš Slavík KVA FO 12 7 6 13 4 6
211 Martin Hečko CEB FO 7 4 9 13 12 1
212 David Poizl KVA FO 14 8 5 13 6 6
213 Dominick Radim Byrtus TRI DE 18 2 11 13 14 -4
214 Vít Hladoník TRI FO 18 5 8 13 4 -5
215 Matouš Jan Kucharčík SLA FO 7 6 7 13 22 11
216 David Hrubý SPA FO 15 6 7 13 4 -3
217 Šimon Šejc LIB FO 15 5 8 13 12 13
218 Matyáš Pluskal ZLN FO 17 4 9 13 16 11
219 David Bozseník LIT DE 17 2 11 13 12 -3
220 Štěpán Adamec JIH FO 18 3 10 13 22 4
221 Martin Kouba JIH FO 17 9 4 13 12 -3
222 Daniel Novotný SPA FO 23 5 7 12 12 -7
223 Matěj Bajer LIB FO 23 5 7 12 18 4
224 Kryštof Hájek MBL DE 26 6 6 12 20 10
225 Matouš Mašek PLZ DE 27 2 10 12 52 11
226 Denis Beran KLA FO 26 5 7 12 22 -27
227 Jakub Kisza VIT DE 24 2 10 12 47 3
228 Vít Hladoník TRI FO 23 6 6 12 6 9
229 Marek Vyhlídal KOM DE 27 3 9 12 16 6
230 Marek Wasserbauer PRE DE 18 3 9 12 14 9
231 Oliver Forejtek MHK DE 23 4 8 12 20 -2
232 Lukáš Korec PCE FO 18 7 5 12 10 11
233 Filip Frnka PRE FO 18 7 5 12 10 -16
234 Artur Matějovský SLA FO 17 6 6 12 26 -5
235 Michal Rybnikár TRI FO 9 8 4 12 12 -2
236 Teodor Vápeník PCE DE 16 3 9 12 20 11
237 Filip Koudela PRE FO 17 7 5 12 6 -9
238 Matei Bolocan SPA FO 13 6 6 12 22 10
239 Vojtěch Kočica ZLN FO 18 4 8 12 8 1
240 Denis Beran KLA FO 18 9 3 12 12 2
241 Leon Stryczek POR FO 17 5 7 12 4 -10
242 Lukáš Ehrenberger LIB DE 18 5 7 12 10 15
243 Michal Rybnikár TRI FO 7 9 3 12 2 5
244 Adam Benák PLZ FO 5 5 7 12 4 4
245 Martin Černý PLZ DE 18 0 11 11 14 -5
246 Josef Šrámek CEB DE 23 2 9 11 18 6
247 Šimon Šejc LIB FO 15 5 6 11 6 4
248 Matěj Doležel MBL DE 26 5 6 11 20 11
249 Jan Valuš KLA FO 26 4 7 11 14 -25
250 Jan Kurnat LIT FO 26 4 7 11 16 -4
251 Matěj Rambousek KLA FO 23 4 7 11 2 -14
252 Matěj Fojtík VIT DE 27 3 8 11 10 2
253 Erik Úlehla PCE FO 20 6 5 11 32 -5
254 Petr Minář OLO FO 27 3 8 11 20 -22
255 Ondřej Chvátal JIH FO 23 5 6 11 26 -10
256 David Krčál PCE FO 11 5 6 11 2 8
257 Maxmilián Man VIT FO 18 6 5 11 8 -7
258 Adam Daněk VIT FO 18 4 7 11 10 0
259 Petr Hörnig SLA FO 10 6 5 11 6 4
260 Oliver Fink MBL FO 15 3 8 11 4 10
261 Rostislav Šilhavý MBL DE 13 2 9 11 12 9
262 Tobiáš Vítek MHK FO 17 4 7 11 28 3
263 Tomáš Přibyl CEB FO 12 8 3 11 10 -2
264 René Řehák TRI FO 18 4 7 11 6 -3
265 Vratislav Švejcar PRE FO 18 4 7 11 2 -3
266 Tomáš Kozák KLA FO 18 4 7 11 4 -8
267 Jakub Vaněček LIB DE 13 4 7 11 4 6
268 Jakub Seidl LIB DE 16 4 7 11 18 13
269 Yaroslav Panasenko KOM DE 17 2 9 11 4 14
270 Radek Nejedlý JIH FO 11 4 7 11 2 -1
271 Adam Matula ZLN FO 18 6 5 11 26 9
272 Jakub Petružálek LIT FO 10 8 3 11 0 0
273 Radoslav Cichoň SPA DE 18 0 11 11 26 8
274 Vít Macek PCE FO 7 8 3 11 0 7
275 Matei Bolocan SPA FO 26 3 7 10 12 -1
276 Jiří Strachota TAB FO 24 10 0 10 8 -9
277 Matěj Pelikán KVA DE 19 1 9 10 12 18
278 Antonín Bačo TAB DE 26 3 7 10 16 -29
279 Filip Čermák KVA DE 26 0 10 10 6 21
280 Jakub Vaněček LIB DE 27 3 7 10 16 5
281 Lukáš Dostál LIT FO 27 5 5 10 14 -10
282 Antonín Pufr TAB DE 26 3 7 10 18 -18
283 Jiří Kamas PLZ DE 14 1 9 10 10 -3
284 Maxmilián Man VIT FO 27 6 4 10 12 1
285 Mykola Ignatenko POR FO 25 6 4 10 24 -5
286 Šimon Daněk KOM FO 18 4 6 10 12 1
287 Jakub Marek TRI DE 27 3 7 10 16 16
288 Dominik Drábek PCE FO 15 5 5 10 8 -1
289 Matyáš Pluskal ZLN FO 24 3 7 10 8 -15
290 Yaroslav Panasenko KOM DE 26 3 7 10 22 4
291 Patrik Zatloukal VIT DE 27 2 8 10 22 16
292 Matěj Holba ZLN FO 24 5 5 10 20 -11
293 Antonín Karas TRI DE 20 7 3 10 37 4
294 Artem Chaika KOM FO 21 5 5 10 12 1
295 Imrich Maxin MBL FO 13 5 5 10 12 2
296 Jakub Habla KVA FO 15 4 6 10 24 3
297 Jakub Kyncl KVA FO 11 3 7 10 6 4
298 Adam Dobřecký PRE FO 11 5 5 10 0 -9
299 Štěpán Václavík MBL FO 14 2 8 10 0 7
300 Tobiáš Sekanina PCE FO 11 4 6 10 0 5
301 Jiří Strachota TAB FO 17 4 6 10 33 1
302 Tobiáš Vehovský POR FO 18 2 8 10 33 7
303 Vít Dietrich POR FO 18 4 6 10 12 -13
304 Marek Vyhlídal KOM DE 17 3 7 10 12 13
305 Matěj Rambousek KLA FO 17 6 4 10 2 -15
306 Jiří Douda POR FO 6 5 5 10 2 5
307 Kryštof Dyk KVA DE 8 3 7 10 0 -3
308 Petr Kocek PLZ DE 23 1 8 9 8 -3
309 Karel Macháček MBL DE 19 1 8 9 8 -2
310 Filip Blažek CEB DE 22 2 7 9 34 1
311 Šimon Šilhan KVA FO 21 2 7 9 6 7
312 Ondřej Hrouda MBL FO 25 4 5 9 10 5
313 Josef Holejšovský SLA FO 24 5 4 9 6 -8
314 Mateusz Majkowski POR DE 17 4 5 9 10 8
315 Vojtěch Kočica ZLN FO 27 1 8 9 6 -20
316 Henryk Grabowski JIH FO 25 6 3 9 12 -8
317 Tobiáš Sekanina OLO FO 22 5 4 9 4 -10
318 Adam Novotný MHK FO 3 3 6 9 2 6
319 Jakub Indrst POR FO 24 4 5 9 6 -4
320 Petr Hospodka JIH FO 25 4 5 9 14 -2
321 Marek Mozr PRE DE 27 4 5 9 10 -7
322 Martin Mikeska PCE FO 20 3 6 9 6 -5
323 Filip Frolík MHK FO 13 4 5 9 14 5
324 Lukáš Mátl PRE FO 17 3 6 9 6 -14
325 Šimon Bělík PLZ FO 16 4 5 9 14 -2
326 Filip Křečan PCE DE 16 5 4 9 10 15
327 Karel Studnický MHK DE 16 3 6 9 31 0
328 Adam Fehér PLZ FO 18 4 5 9 8 0
329 Jakub Blahuta TRI FO 18 4 5 9 2 1
330 Šimon Daněk KOM FO 17 2 7 9 8 5
331 Ondřej Slívko TAB FO 16 7 2 9 10 -6
332 David Zmrhal JIH DE 18 2 7 9 14 1
333 Henryk Grabowski JIH FO 15 6 3 9 64 2
334 Jakub Kulich KLA FO 18 0 9 9 12 -4
335 Tadeáš Trachta SPA FO 18 5 4 9 2 8
336 Jakub Borkovec KLA DE 18 1 8 9 6 -10
337 Adam Korbel POR DE 18 5 4 9 6 7
338 Filip Šebela KOM FO 10 5 4 9 4 7
339 Viktor Wardas KVA FO 8 3 6 9 0 1
340 Vojtěch Beran MBL FO 8 4 5 9 4 1
341 Ondřej Ruml PCE DE 7 2 7 9 0 13
342 Vlastimil Blažek KVA FO 8 6 3 9 6 -2
343 David Lukas Holub TRI DE 8 2 7 9 18 3
344 Petr Hörnig SLA FO 11 1 7 8 10 6
345 David Rozsíval LIB FO 8 4 4 8 2 1
346 Vojtěch Hora MBL DE 21 3 5 8 37 8
347 Adam Klempíř KLA FO 16 3 5 8 8 -14
348 Vít Stromský LIB DE 24 1 7 8 10 6
349 Tomáš Pekr LIB FO 25 6 2 8 4 -3
350 Matyáš Pěch KLA FO 24 0 8 8 6 -13
351 Marko Michalov KVA FO 10 4 4 8 6 3
352 Lukáš Ehrenberger LIB DE 24 4 4 8 6 0
353 Tadeáš Cífka PRE DE 27 1 7 8 10 9
354 Jan Pánek MHK DE 26 3 5 8 8 7
355 David Zmrhal JIH DE 24 1 7 8 36 -7
356 Wiktor Makula TRI FO 17 2 6 8 33 3
357 Lukáš Korec PCE FO 16 5 3 8 2 1
358 Tadeáš Pala PRE DE 23 0 8 8 12 7
359 Dominick Radim Byrtus TRI DE 15 0 8 8 6 12
360 Pavel Tvrdik PCE FO 20 1 7 8 16 12
361 Alexej Kubát OLO FO 10 4 4 8 4 -7
362 Jiří Řehořek PCE DE 27 2 6 8 12 -3
363 Olaf Zachariasz VIT FO 16 4 4 8 12 -12
364 Jakub Lev CEB FO 7 3 5 8 10 1
365 Jakub Kisza VIT DE 18 3 5 8 24 -4
366 Matěj Fojtík VIT DE 18 1 7 8 6 -5
367 Dominik Drábek PCE FO 8 3 5 8 4 12
368 Robin Švančara TRI FO 8 3 5 8 6 -1
369 Filip Blažek CEB DE 13 2 6 8 20 -1
370 Matouš Mašek PLZ DE 17 0 8 8 47 10
371 Maxmilian Mareš VIT FO 12 5 3 8 2 0
372 Štěpán Lempach PCE FO 18 4 4 8 22 4
373 Petr Labuzík SLA DE 15 0 8 8 10 8
374 Marek Hofman VIT FO 14 1 7 8 33 -2
375 Tomáš Čermák MBL DE 17 0 8 8 2 17
376 Ondřej Ruml PCE DE 9 3 5 8 0 11
377 Michal Jansa PCE DE 17 1 7 8 16 4
378 David Lukas Holub TRI DE 6 3 5 8 4 0
379 Jiří Kamas PLZ DE 18 3 5 8 6 7
380 Jáchym Kubečka ZLN DE 17 1 7 8 8 7
381 Matěj Bajer LIB FO 14 2 6 8 6 6
382 Dominik Pytlík KLA FO 18 4 4 8 8 -5
383 Matěj Slabý TAB FO 18 4 4 8 2 -12
384 Adam Kalman OLO DE 13 4 4 8 10 -7
385 Antonín Pufr TAB DE 18 1 7 8 18 3
386 Jakub Indrst POR FO 17 6 2 8 2 -17
387 Dominik Chromý OLO FO 16 2 6 8 6 -18
388 Jakub Čížek SPA FO 17 3 5 8 6 9
389 Viktor Tomica JIH DE 18 3 5 8 4 -2
390 Matěj Stibůrek KOM FO 18 5 3 8 43 0
391 Adam Dufek SPA DE 18 2 6 8 0 4
392 Petr Hanyš MBL FO 8 4 4 8 2 5
393 Michal Kváš KVA FO 8 4 4 8 6 -1
394 David Choma LIB FO 17 4 3 7 4 0
395 Tobias Uhlík LIT DE 26 4 3 7 20 -17
396 Oliver Fink MBL FO 13 4 3 7 2 -3
397 Tomáš Hlinka SPA FO 26 5 2 7 18 -14
398 Tadeáš Trachta SPA FO 24 5 2 7 20 -8
399 David Dörfl KLA DE 23 2 5 7 24 -24
400 Matěj Kučera LIB FO 14 2 5 7 2 8
401 Petr Labuzík SLA DE 20 1 6 7 10 3
402 Tobby Hřebejk CEB FO 25 3 4 7 22 -2
403 Štěpán Grebeníček LIB FO 16 4 3 7 18 -1
404 Tomáš Čermák MBL DE 26 0 7 7 10 19
405 Jiří Kukleta KOM FO 27 4 3 7 12 -8
406 Artem Ratushniak JIH FO 20 3 4 7 6 -6
407 Petr Niemczyk TRI DE 24 1 6 7 8 9
408 Tomáš Bobok POR FO 26 2 5 7 4 -9
409 Tomáš Koklar MHK FO 22 4 3 7 0 5
410 Jiří Venený ZLN FO 25 2 5 7 8 -11
411 Adam Pohanka PRE DE 27 3 4 7 6 9
412 Radek Vencl MHK DE 27 1 6 7 10 12
413 Adam Krásny OLO FO 22 2 5 7 10 -19
414 Myroslav Spaskin TRI FO 16 3 4 7 6 2
415 Tadeáš Cífka PRE DE 15 3 4 7 6 -17
416 Šimon Šilhan KVA FO 13 2 5 7 4 1
417 Tomáš Koklar MHK FO 17 3 4 7 8 -6
418 Václav Joska PCE FO 12 2 5 7 12 9
419 Jaroslav Vondruška MHK FO 12 3 4 7 6 -3
420 Vít Záhejský KVA FO 4 6 1 7 4 5
421 David Šichan MHK FO 14 1 6 7 18 6
422 Matěj Toms SPA DE 18 2 5 7 20 1
423 Daniel Novotný SPA FO 16 5 2 7 10 -6
424 Jan Valuš KLA FO 18 1 6 7 8 -18
425 Dominik Dragon POR DE 18 2 5 7 8 -3
426 Dominik Holas JIH DE 17 2 5 7 29 2
427 Michal Hartl KOM FO 11 6 1 7 0 6
428 Václav Nestrašil SPA FO 7 5 2 7 10 1
429 Alexej Kubát OLO FO 16 2 5 7 16 -2
430 Jaroslav Prchal KOM FO 18 3 4 7 4 8
431 Matyáš Pěch KLA FO 18 3 4 7 4 -9
432 Adam Benák PLZ FO 2 2 5 7 0 9
433 Lukáš Korec PCE FO 7 2 5 7 2 6
434 Petr Tomek KVA FO 8 2 5 7 8 -2
435 Tobiáš Sekanina PCE FO 7 3 4 7 0 5
436 Jakub Kristek MBL FO 8 2 5 7 0 0
437 Filip Křečan PCE DE 7 0 7 7 2 5
438 Matouš Jan Kucharčík SLA FO 4 3 4 7 2 3
439 Tomáš Vrzal SLA DE 12 3 3 6 4 8
440 Oleksandr Zhdanov MBL FO 21 2 4 6 8 4
441 Jonáš Vaníček KVA FO 8 2 4 6 6 1
442 David Bozseník LIT DE 19 1 5 6 8 -11
443 Kyung Yeol Oh SLA DE 14 1 5 6 35 6
444 Jiří Novotný CEB FO 25 1 5 6 4 -16
445 Matyáš Fiala PLZ DE 10 1 5 6 6 9
446 Jakub Borkovec KLA DE 27 3 3 6 8 -20
447 Jan Bartuška TAB FO 9 1 5 6 6 2
448 Šimon Kožík KVA FO 13 2 4 6 8 -2
449 Filip Kinter LIB FO 19 3 3 6 6 2
450 Robin Šustík TAB FO 18 4 2 6 2 -14
451 Myroslav Spaskin TRI FO 19 4 2 6 33 0
452 Jakub Harásek OLO FO 23 4 2 6 6 -13
453 Adam Plško VIT FO 20 3 3 6 10 2
454 Jiří Koryčanský OLO FO 27 3 3 6 8 -13
455 Tobiáš Sekanina PCE FO 3 2 4 6 0 1
456 Matěj Ryšavý PRE FO 26 3 3 6 18 -6
457 Alex Nesrsta ZLN FO 25 1 5 6 34 -12
458 Michal Jansa PCE DE 22 1 5 6 16 4
459 Šimon Matyáš PRE DE 16 1 5 6 6 -14
460 Adam Plško VIT FO 17 3 3 6 16 -13
461 Jakub Slováček PLZ FO 18 1 5 6 8 -6
462 Ondřej Hrouda MBL FO 18 5 1 6 0 2
463 Pavel Tvrdik PCE FO 14 2 4 6 10 0
464 Adam Richter TRI FO 18 5 1 6 8 1
465 Tobby Hřebejk CEB FO 12 4 2 6 43 -6
466 Ondřej Szarowski VIT DE 17 1 5 6 20 -2
467 Marek Mozr PRE DE 15 0 6 6 12 -17
468 Jan Hrček TRI FO 10 2 4 6 12 -1
469 Oliver Forejtek MHK DE 14 0 6 6 53 4
470 Filip Čečetka CEB FO 17 3 3 6 2 -10
471 Robin Mohyla TAB DE 18 0 6 6 6 -5
472 Jan Hlavín TAB FO 6 3 3 6 6 -6
473 Marcel Kimak OLO FO 12 2 4 6 2 -14
474 Petr Hospodka JIH FO 9 2 4 6 4 2
475 Alex Nesrsta ZLN FO 16 2 4 6 10 4
476 Karel Müller KLA DE 16 0 6 6 35 -6
477 Jakub Hanzák JIH FO 10 3 3 6 14 1
478 Jakub Žídek POR FO 12 3 3 6 0 -4
479 Matyáš Úbl PLZ FO 3 3 3 6 0 4
480 Tomáš Rolinek PCE FO 6 4 2 6 2 9
481 Lukáš Slavík KVA FO 8 3 3 6 2 -2
482 Viktor Šámal SLA FO 4 3 3 6 4 1
483 Imrich Maxin MBL FO 8 3 3 6 4 -1
484 Dominik Drábek PCE FO 7 1 5 6 8 3
485 Sviatoslav Vasiak MBL FO 8 2 4 6 12 2
486 Andrej Hebar TRI FO 6 2 4 6 0 1
487 Daniel Břenda LIT DE 23 1 4 5 2 -4
488 David Marek SLA DE 27 3 2 5 8 5
489 Vojtěch Špaček TAB DE 26 2 3 5 4 -15
490 Ondřej Kostka TAB FO 26 2 3 5 8 -15
491 Jakub Kyncl KVA FO 7 2 3 5 2 2
492 Tadeáš Egart SLA FO 21 0 5 5 2 -4
493 Matěj Slabý TAB FO 26 3 2 5 16 -14
494 Jan Chasák PLZ FO 18 2 3 5 2 -5
495 Matyáš Šedivec KVA FO 13 3 2 5 0 1
496 Antonín Vondráček LIT FO 16 2 3 5 2 -2
497 Marek Trefil CEB FO 15 4 1 5 43 -3
498 Vít Záhejský KVA FO 1 3 2 5 0 5
499 Adam Babka LIT DE 27 1 4 5 51 16
500 Oliver Fink JIH FO 9 1 4 5 33 -5
501 Petr Došlík PRE FO 27 1 4 5 18 -4
502 Jakub Škrip ZLN FO 16 3 2 5 2 -3
503 Adam Kalman OLO DE 7 2 3 5 4 0
504 Michal Hartl KOM FO 7 2 3 5 0 0
505 Tomáš Sedlák VIT FO 21 0 5 5 10 4
506 Michal Sedláček ZLN DE 27 1 4 5 40 -11
507 Adam Korbel POR DE 27 2 3 5 8 -6
508 Jakub Veselý KOM DE 22 0 5 5 8 0
509 Martin Václavíček MHK FO 21 5 0 5 6 -2
510 Matyáš Mátl KOM DE 24 2 3 5 12 2
511 Matěj Stibůrek KOM FO 22 1 4 5 10 -12
512 Filip Brzák MHK FO 11 2 3 5 6 1
513 David Šichan MHK FO 12 2 3 5 10 1
514 Antonín Klatovský PLZ FO 6 2 3 5 2 4
515 Petr Došlík PRE FO 14 0 5 5 8 -10
516 Přemysl Trnka TRI DE 14 2 3 5 12 1
517 Jan Pánek MHK DE 18 0 5 5 6 8
518 Matěj Novák PCE FO 14 2 3 5 6 3
519 David Miklas PRE FO 17 2 3 5 4 -12
520 Alex Drábek VIT DE 17 0 5 5 4 -6
521 Matthias Rončka VIT FO 14 1 4 5 16 -7
522 Andrej Hebar TRI FO 4 3 2 5 8 -6
523 David Churáček MBL FO 12 1 4 5 6 4
524 Marko Michalov KVA FO 11 5 0 5 6 3
525 David Fleischman CEB FO 15 3 2 5 0 -8
526 Tobias Uhlík LIT DE 16 1 4 5 51 3
527 František Sedláček ZLN DE 15 0 5 5 14 2
528 Kryštof Krása KLA DE 18 1 4 5 24 -5
529 Dalibor Doležal ZLN FO 16 2 3 5 33 -1
530 Tomáš Hlinka SPA FO 14 4 1 5 4 -1
531 Adam Klempíř KLA FO 16 4 1 5 31 -11
532 Lukáš Dostál LIT FO 18 4 1 5 10 -7
533 Petr Minář OLO FO 17 1 4 5 37 -3
534 Vít Stromský LIB DE 16 3 2 5 10 0
535 Jan Kurnat LIT FO 15 1 4 5 35 -2
536 Ondřej Václavek POR FO 14 2 3 5 8 -5
537 Matyáš Kratochvíl LIB FO 10 4 1 5 2 4
538 Marek Trefil JIH FO 12 1 4 5 6 -5
539 Matyáš Mátl KOM DE 16 0 5 5 12 15
540 Sava Prichodko SPA FO 16 3 2 5 2 -4
541 Ben Stefan Reisnecker PLZ DE 3 1 4 5 2 6
542 David Poizl KVA FO 8 2 3 5 4 -8
543 Jakub Kyncl KVA FO 7 2 3 5 2 2
544 Kryštof Hájek MBL DE 8 2 3 5 4 2
545 Vít Hladoník TRI FO 8 2 3 5 0 -2
546 Dominik Řípa TRI FO 8 0 5 5 4 -5
547 Jan Hrček TRI FO 8 2 3 5 2 2
548 Filip Matějka MBL FO 8 2 3 5 4 3
549 František Hanzlík PLZ DE 21 0 4 4 4 12
550 Eliáš Hausner KLA DE 17 1 3 4 4 -4
551 Daniel Postl KVA DE 20 2 2 4 4 10
552 Rostislav Šilhavý MBL DE 23 2 2 4 6 5
553 Šimon Céza TAB DE 17 1 3 4 12 -10
554 Lukáš Muška CEB FO 27 0 4 4 4 -14
555 Timotej Kubizniak KVA DE 17 1 3 4 4 9
556 Marek Žák LIT DE 20 2 2 4 8 12
557 Richard Háž KLA DE 27 0 4 4 12 -15
558 Matyáš Kratochvíl LIB FO 22 1 3 4 14 0
559 Filip Kříž MBL DE 17 0 4 4 8 7
560 Jáchym Novák SPA DE 23 0 4 4 20 -2
561 Daniel Křepel PLZ FO 21 2 2 4 10 4
562 Dario Alessandro Blengino PLZ FO 2 1 3 4 4 2
563 Jáchym Kubečka ZLN DE 27 1 3 4 14 -15
564 Jindřich Lukáš JIH FO 21 1 3 4 8 -5
565 Přemysl Trnka TRI DE 18 2 2 4 12 9
566 Dalibor Doležal ZLN FO 26 2 2 4 18 -12
567 Dominik Dragon POR DE 18 2 2 4 6 -7
568 David Miklas PRE FO 9 1 3 4 4 -1
569 Dominik Holas JIH DE 19 3 1 4 6 -6
570 Patrik Šimonek PCE FO 14 1 3 4 2 -1
571 Adam Matula ZLN FO 21 2 2 4 12 -9
572 Daniel Pavlík MHK DE 27 1 3 4 10 3
573 Filip Vaněk OLO DE 17 2 2 4 14 -14
574 Jaroslav Prchal KOM FO 16 3 1 4 2 -4
575 Matyáš Brym OLO FO 25 4 0 4 4 -15
576 Jakub Polášek TRI FO 5 2 2 4 2 -3
577 Petr Kocek PLZ DE 10 0 4 4 6 6
578 Tomáš Novosad PCE DE 18 1 3 4 10 4
579 Kryštof Hájek MBL DE 18 2 2 4 14 14
580 Matěj Pelikán KVA DE 11 0 4 4 4 2
581 Jaroslav Šedivý MHK FO 5 3 1 4 2 -1
582 Filip Čermák KVA DE 12 0 4 4 8 3
583 Josef Janeček MHK DE 12 0 4 4 2 -3
584 Domink Jaroš PCE DE 11 0 4 4 8 7
585 Šimon Šebesta VIT FO 15 1 3 4 10 -7
586 Martin Václavíček MHK FO 16 3 1 4 6 -9
587 Martin Mikeska PCE FO 16 2 2 4 6 1
588 Jiří Řehořek PCE DE 11 0 4 4 4 0
589 Tomáš Lorenz SLA DE 18 0 4 4 6 3
590 Václav Nedorost CEB DE 7 2 2 4 6 -2
591 Daniel Křepel PLZ FO 9 2 2 4 0 1
592 Adam Burda SPA DE 13 0 4 4 6 1
593 Vojtěch Špaček TAB DE 11 0 4 4 2 -1
594 Jan Honzík LIT DE 13 1 3 4 12 -2
595 Antonín Bačo TAB DE 12 0 4 4 10 -2
596 Šimon Postl LIT DE 17 0 4 4 14 2
597 Jan Uřičář ZLN DE 17 1 3 4 8 3
598 Ben Adamec SPA FO 15 1 3 4 10 -2
599 Matěj Kučera LIB FO 4 2 2 4 0 1
600 Tomáš Navrátil OLO FO 16 3 1 4 4 -14
601 Filip Kinter LIB FO 17 2 2 4 6 -7
602 Matyáš Slavíček JIH DE 18 1 3 4 18 2
603 Adam Babka LIT DE 10 0 4 4 6 5
604 Filip Frolík MHK FO 2 2 2 4 4 1
605 Jiří Douda VIT FO 2 3 1 4 4 2
606 Matěj Tománek PLZ FO 3 4 0 4 2 5
607 Jan Fodor PLZ FO 3 0 4 4 2 3
608 Olaf Zachariasz VIT FO 4 1 3 4 0 0
609 Antonín Klatovský PLZ FO 5 1 3 4 2 2
610 Daniel Skyba SLA DE 4 2 2 4 0 0
611 Matěj Weiss TRI FO 8 2 2 4 0 3
612 Šimon Fasner VIT FO 4 0 4 4 0 0
613 Robin Švančara TRI FO 4 0 4 4 6 3
614 Jan Fodor PLZ FO 5 0 4 4 0 -2
615 Marek Hofman VIT FO 4 2 2 4 2 -2
616 Tobiáš Tichý SLA FO 4 2 2 4 2 0
617 René Řehák TRI FO 5 1 3 4 0 1
618 Patrik Hendrych MHK FO 4 3 1 4 4 -3
619 Tomáš Kozák KLA FO 22 2 1 3 6 -23
620 Jakub Pícha TAB FO 24 1 2 3 12 -20
621 Matyáš Schmied CEB DE 27 1 2 3 14 1
622 Ondřej Polášek KLA FO 19 2 1 3 4 -18
623 Robin Mohyla TAB DE 25 0 3 3 12 -13
624 Ben Adamec SPA FO 18 1 2 3 8 -17
625 Zbyněk Bušta TAB FO 16 1 2 3 0 -7
626 Filip Čečetka CEB FO 16 1 2 3 2 -1
627 Vít Mašek TAB DE 23 0 3 3 8 -15
628 Marek Balog OLO FO 23 0 3 3 2 -11
629 František Sedláček ZLN DE 25 1 2 3 16 -2
630 Roman Přidal OLO DE 24 0 3 3 18 -19
631 Tomáš Hubáček OLO DE 26 2 1 3 49 -12
632 Matěj Novák PCE FO 13 2 1 3 27 -3
633 Timo Holaň OLO DE 27 0 3 3 4 -11
634 Jan Uřičář ZLN DE 25 0 3 3 18 -14
635 Tobias Krämer KOM DE 21 0 3 3 33 5
636 Vojtěch Prokop OLO FO 23 1 2 3 10 -14
637 Ondřej Václavek POR FO 22 2 1 3 4 -3
638 Domink Jaroš PCE DE 27 1 2 3 10 0
639 Viktor Tomica JIH DE 24 0 3 3 18 1
640 Štěpán Černý MHK DE 4 1 2 3 0 7
641 René Michalík POR DE 25 0 3 3 22 -3
642 Jakub Žídek POR FO 16 1 2 3 2 -8
643 Tomáš Vrzal KVA DE 8 0 3 3 8 2
644 Filip Žalud KVA FO 5 1 2 3 4 -1
645 Vilém Hartman MBL FO 3 0 3 3 0 1
646 Oleksandr Zhdanov MBL FO 10 2 1 3 2 -3
647 Daniel Skyba SLA DE 15 1 2 3 10 3
648 Petr Niemczyk TRI DE 18 1 2 3 8 -5
649 David Kovář MBL DE 16 0 3 3 6 3
650 Daniel Postl KVA DE 14 1 2 3 33 11
651 Tadeáš Egart SLA FO 17 2 1 3 2 -21
652 Jakub Hornych MHK FO 17 1 2 3 6 -6
653 Matyáš Schmied CEB DE 14 1 2 3 12 -5
654 Václav Pitter PLZ FO 7 3 0 3 2 -3
655 Tadeáš Pala PRE DE 16 1 2 3 8 0
656 Erik Úlehla PCE FO 13 2 1 3 4 -1
657 Danny Barna CEB FO 3 2 1 3 2 0
658 Jiří Novotný CEB FO 17 0 3 3 4 -7
659 Ben Stefan Reisnecker PLZ DE 12 1 2 3 4 2
660 Dalibor Lyčka VIT DE 18 1 2 3 12 -8
661 Patrik Zatloukal VIT DE 13 1 2 3 2 -4
662 Josef Holejšovský SLA FO 18 2 1 3 0 -20
663 Ondřej Přibyl CEB FO 8 0 3 3 2 -6
664 Radek Vencl MHK DE 17 1 2 3 6 -1
665 Jáchym Jaroš CEB DE 14 1 2 3 8 -8
666 Jakub Hanzák CEB FO 4 0 3 3 0 -3
667 Jakub Harásek OLO FO 15 2 1 3 6 -6
668 Mykola Ignatenko POR FO 15 1 2 3 6 -10
669 Jindřich Lukáš JIH FO 17 0 3 3 14 -2
670 Tomáš Pekr OLO FO 8 3 0 3 0 1
671 David Podroužek JIH DE 18 1 2 3 18 7
672 Viktor Pravda ZLN FO 14 1 2 3 0 3
673 Marek Žák LIT DE 11 1 2 3 0 4
674 Michal Sedláček ZLN DE 18 1 2 3 14 5
675 Tobias Krämer KOM DE 18 1 2 3 10 1
676 Jan Bartuška TAB FO 16 0 3 3 2 -4
677 Vojtěch Prokop OLO FO 17 2 1 3 10 -12
678 Adam Dobřecký KOM FO 5 0 3 3 0 1
679 Jáchym Mořkovský ZLN DE 18 0 3 3 24 -4
680 Peter Holéczy OLO DE 12 0 3 3 35 -7
681 Artem Chaika KOM FO 11 2 1 3 6 0
682 Max Pšenička SLA DE 2 1 2 3 6 0
683 Jakub Šulla KOM FO 2 0 3 3 0 2
684 David Štulo KOM FO 2 1 2 3 0 2
685 Marek Vyhlídal KOM DE 2 1 2 3 4 2
686 Filip Koudela PRE FO 3 2 1 3 0 -6
687 Michael Nazad VIT FO 2 2 1 3 0 3
688 Vojtěch Švancar SLA FO 2 1 2 3 0 4
689 Matouš Jan Kucharčík SLA FO 2 2 1 3 4 -1
690 David Slačík PLZ FO 3 2 1 3 0 5
691 Jiří Kamas PLZ DE 3 0 3 3 4 6
692 David Sedláček KVA FO 8 1 2 3 0 1
693 Adam Daněk VIT FO 4 3 0 3 2 1
694 Filip Frolík MHK FO 4 2 1 3 6 -6
695 Jakub Habla KVA FO 5 2 1 3 4 1
696 Ondrej Páleník MHK FO 4 2 1 3 0 -5
697 Rostislav Šilhavý MBL DE 8 2 1 3 6 6
698 Matěj Doležel MBL DE 8 0 3 3 12 2
699 Erik Úlehla PCE FO 5 0 3 3 6 2
700 Jiří Douda VIT FO 4 2 1 3 0 -1
701 Alex Drábek VIT DE 4 2 1 3 2 0
702 Vojtěch Hora MBL DE 8 1 2 3 4 2
703 Maxmilian Mareš VIT FO 4 1 2 3 4 3
704 Štěpán Lempach PCE FO 7 2 1 3 4 6
705 David Churáček MBL FO 8 1 2 3 2 0
706 Vojtěch Horáček KVA DE 5 0 2 2 0 2
707 Adam Burda SPA DE 23 0 2 2 14 -1
708 Štěpán Nevšímal TAB FO 3 1 1 2 0 1
709 Ivan Volodin SPA FO 21 1 1 2 10 -13
710 Štěpán Václavík MBL FO 10 1 1 2 4 -1
711 Šimon Postl LIT DE 3 0 2 2 25 5
712 Marek Štefík KLA DE 16 1 1 2 10 -17
713 Tudor Bolocan SPA FO 25 0 2 2 4 -10
714 Marek Jílek KVA FO 6 0 2 2 2 1
715 Jáchym Jaroš CEB DE 18 0 2 2 2 -3
716 Šimon Matyáš PRE DE 24 1 1 2 39 -3
717 Samuel Vyroubal PRE FO 19 2 0 2 6 -3
718 Šimon Řivnáč PCE DE 4 1 1 2 0 1
719 David Podroužek JIH DE 27 0 2 2 12 -15
720 Jakub Hornych MHK FO 13 1 1 2 10 1
721 Marek Patrik Bartok OLO FO 21 2 0 2 18 -13
722 Jakub Polák KOM DE 18 0 2 2 12 0
723 Jaroslav Šedivý MHK FO 7 1 1 2 0 -1
724 Martin Kozák POR DE 19 1 1 2 6 -4
725 Lukáš Plšek ZLN FO 13 2 0 2 10 -8
726 Viktor Janák POR FO 4 1 1 2 0 -4
727 Martin Kouba JIH FO 12 1 1 2 4 -1
728 Marcel Kimak OLO FO 2 0 2 2 0 1
729 Alex Vítek VIT DE 22 0 2 2 8 -5
730 Tadeáš Beroun KOM DE 11 1 1 2 4 4
731 Adam Kočara PRE DE 16 1 1 2 20 -8
732 Michal Lazovský TRI FO 4 2 0 2 2 3
733 Jakub Wališ MHK DE 16 1 1 2 4 -6
734 Martin Černý PLZ DE 18 0 2 2 8 -8
735 Jakub Marek TRI DE 14 1 1 2 16 6
736 Ondřej Havlena CEB FO 4 1 1 2 4 0
737 Karel Macháček MBL DE 8 0 2 2 4 4
738 Matěj Doležel MBL DE 13 0 2 2 16 3
739 Jiří Douda VIT FO 4 2 0 2 8 -2
740 Vojtěch Hora MBL DE 17 0 2 2 41 11
741 Lukáš Muška CEB FO 15 1 1 2 4 -16
742 Jiří Gombár KVA DE 7 0 2 2 2 1
743 Michal Šíma CEB FO 5 0 2 2 0 -4
744 Adam Pohanka PRE DE 18 0 2 2 14 -3
745 Tobiáš Tichý SLA FO 17 1 1 2 12 -8
746 Antonín Karas TRI DE 16 0 2 2 12 2
747 Marek Trefil CEB FO 4 1 1 2 6 -4
748 Filip Podzimek TAB FO 9 1 1 2 2 -2
749 Robin Šustík TAB FO 17 1 1 2 4 -20
750 Ondřej Kadlec SPA FO 13 1 1 2 0 -4
751 Eliáš Hausner KLA DE 18 2 0 2 12 -16
752 Tomáš Hubáček OLO DE 16 0 2 2 4 1
753 Jonáš Cvikl LIT FO 6 0 2 2 0 -4
754 Václav Trojna KLA FO 18 2 0 2 10 -7
755 Jakub Polák KOM DE 18 1 1 2 12 9
756 Stanislav Sanejstr LIB DE 4 0 2 2 6 0
757 Jiří Koryčanský OLO FO 16 1 1 2 14 -8
758 Dominik Verbeshchuk JIH DE 18 0 2 2 2 -7
759 Antonín Vondráček LIT FO 18 1 1 2 6 -3
760 Richard Háž KLA DE 17 0 2 2 14 -10
761 Jakub Veselý KOM DE 14 0 2 2 2 1
762 Šimon Končický OLO FO 12 2 0 2 4 -1
763 Tudor Bolocan SPA FO 15 0 2 2 8 -6
764 Jáchym Novák SPA DE 12 0 2 2 2 2
765 Ivan Volodin JIH FO 8 2 0 2 0 3
766 Matyáš Brym OLO FO 13 1 1 2 2 -4
767 Tadeáš Beroun KOM DE 11 0 2 2 4 -3
768 Filip Vlk PRE FO 3 1 1 2 2 -7
769 Adam Daněk VIT FO 2 1 1 2 0 1
770 Ladislav Svozil VIT FO 2 0 2 2 2 2
771 Viktor Šámal SLA FO 2 0 2 2 0 3
772 Luca Pečner ZLN FO 2 0 2 2 4 -2
773 Dominik Koníř CEB FO 2 1 1 2 2 -2
774 Antonín Klatovský PLZ FO 3 1 1 2 6 1
775 Ondrej Páleník MHK FO 2 0 2 2 2 1
776 Jakub Slováček PLZ FO 3 1 1 2 2 1
777 David Huk SLA FO 2 1 1 2 0 3
778 Jiří Maxa PLZ FO 3 1 1 2 0 3
779 Šimon Bělík PLZ FO 3 1 1 2 4 1
780 Matouš Mašek PLZ DE 3 0 2 2 4 7
781 Matthias Rončka VIT FO 2 0 2 2 2 1
782 Nikolas Mařík CEB FO 2 0 2 2 2 -2
783 Artur Matějovský SLA FO 2 0 2 2 0 0
784 Marek Hofman VIT FO 2 1 1 2 4 3
785 Filip Šebela KOM FO 2 1 1 2 0 0
786 Tomáš Lorenz SLA DE 2 1 1 2 0 0
787 David Šichan MHK FO 2 2 0 2 0 1
788 David Krčál PCE FO 1 0 2 2 0 3
789 Ladislav Svozil VIT FO 4 0 2 2 4 -1
790 Oleksandr Zhdanov MBL FO 8 1 1 2 4 2
791 Jakub Kisza VIT DE 4 1 1 2 2 -3
792 Matěj Fojtík VIT DE 4 0 2 2 4 2
793 Radim Mrtka TRI DE 3 0 2 2 8 1
794 Tomáš Novosad PCE DE 7 1 1 2 8 3
795 Matěj Novák PCE FO 7 1 1 2 0 2
796 David Huk SLA FO 4 0 2 2 4 -7
797 Jiří Maxa PLZ FO 5 1 1 2 0 -7
798 Pavel Kůrka KVA DE 7 1 1 2 4 -2
799 Šimon Bělík PLZ FO 5 0 2 2 6 0
800 Matouš Mašek PLZ DE 5 0 2 2 6 0
801 Artur Matějovský SLA FO 4 1 1 2 2 -5
802 Adam Kurka MBL FO 5 2 0 2 6 0
803 Teodor Vápeník PCE DE 7 0 2 2 14 6
804 Václav Joska PCE FO 7 1 1 2 0 0
805 Tomáš Čermák MBL DE 8 0 2 2 0 1
806 Adam Fehér PLZ FO 5 1 1 2 0 -2
807 Martin Mikeska PCE FO 7 1 1 2 8 2
808 Filip Morcinek TRI FO 8 2 0 2 0 -4
809 Jiří Kamas PLZ DE 5 1 1 2 0 5
810 Oskar Magner KVA DE 6 0 1 1 2 0
811 Patrik Poláček SPA FO 3 0 1 1 0 1
812 Jan Smejkal CEB DE 10 0 1 1 2 4
813 David Hoznourek SPA DE 19 0 1 1 10 -8
814 Jan Honzík LIT DE 13 1 0 1 16 -16
815 Václav Trojna KLA FO 20 1 0 1 14 -16
816 Stanislav Sanejstr LIB DE 6 0 1 1 4 -1
817 Daniel Halfar KLA FO 2 1 0 1 0 1
818 Filip Topol KLA FO 6 1 0 1 2 -6
819 Jan Rizák TAB FO 15 0 1 1 6 -13
820 Timofej Žukovskij SPA FO 5 0 1 1 0 -3
821 Lukáš Hess SLA DE 12 0 1 1 6 1
822 Viktor Boháček SPA FO 1 1 0 1 0 -1
823 Ondřej Bednář KVA DE 12 1 0 1 2 6
824 Marek Kubík KVA FO 6 1 0 1 6 1
825 Jakub Matějka PLZ FO 2 0 1 1 0 1
826 Karel Müller KLA DE 27 1 0 1 10 -17
827 Jindřich Ryšavý TAB DE 8 0 1 1 2 -4
828 Filip Podzimek TAB FO 5 1 0 1 0 -3
829 Matěj Jindřichovský PCE FO 6 0 1 1 2 -1
830 Tadeáš Schmied ZLN DE 25 0 1 1 60 -22
831 Jakub Polášek TRI FO 3 0 1 1 0 2
832 Jan Špičák PRE DE 15 0 1 1 4 -3
833 Filip Koudelka PCE DE 6 1 0 1 4 -3
834 Melichar Kovář PCE FO 2 1 0 1 0 2
835 Tomáš Mikel ZLN DE 1 0 1 1 2 -1
836 Vojtěch Kaleta TRI DE 20 0 1 1 8 3
837 Tomáš Novosad PCE DE 7 0 1 1 2 3
838 Daniel Helis TRI FO 2 1 0 1 0 2
839 Richard Bína KOM DE 17 0 1 1 2 -1
840 Jan Šurc PCE DE 9 0 1 1 4 1
841 Adam Burda PRE DE 8 1 0 1 4 -2
842 Matthias Rončka VIT FO 17 0 1 1 4 -1
843 Dominik Verbeshchuk JIH DE 15 1 0 1 4 -5
844 Adam Richter TRI FO 9 0 1 1 0 0
845 Matěj Planka POR DE 21 0 1 1 6 -1
846 David Navrátil PRE DE 7 0 1 1 6 -2
847 Ondřej Szarowski VIT DE 17 0 1 1 8 2
848 Jonáš Tramba JIH DE 16 0 1 1 16 1
849 Vojtěch Černý OLO DE 20 0 1 1 43 -10
850 Peter Holéczy OLO DE 26 0 1 1 16 -20
851 Matyáš Slavíček JIH DE 24 1 0 1 8 -2
852 Jan Valášek ZLN FO 6 0 1 1 6 -4
853 Filip Morcinek TRI FO 19 1 0 1 4 -5
854 Petr Kurial PRE FO 4 1 0 1 6 -1
855 Matěj Bauer KVA DE 7 1 0 1 0 5
856 Samuel Vyroubal PRE FO 14 0 1 1 10 -10
857 Matěj Kováč PRE FO 10 1 0 1 2 -5
858 Vojtěch Kaleta TRI DE 16 1 0 1 2 -5
859 Jan Smejkal CEB DE 10 0 1 1 0 0
860 Šimon Řivnáč PCE DE 11 1 0 1 2 2
861 Šimon Fasner VIT FO 2 0 1 1 0 1
862 Daniel Helis TRI FO 2 0 1 1 0 0
863 Wiktor Makula TRI FO 8 0 1 1 4 -4
864 Aleš Benák CEB DE 9 0 1 1 6 -3
865 Petr Židlík PRE FO 12 1 0 1 2 -4
866 Michal Kváš KVA FO 4 1 0 1 4 -1
867 Otto Hilšer PRE FO 10 0 1 1 2 -6
868 Tomáš Sedlák VIT FO 8 0 1 1 4 -2
869 Adam Keller SLA FO 5 0 1 1 0 -7
870 Jan Malacha SLA DE 2 0 1 1 4 -2
871 Matiáš Piskač MBL DE 4 1 0 1 2 7
872 Tomáš Šanc MHK DE 3 0 1 1 0 0
873 Jakub Matějka PLZ FO 2 0 1 1 0 1
874 Filip Morcinek TRI FO 18 0 1 1 6 -7
875 Vít Mašek TAB DE 16 0 1 1 2 -10
876 David Choma LIB FO 10 1 0 1 4 -8
877 Tadeáš Schmied ZLN DE 18 1 0 1 36 10
878 Jiří Kukleta KOM FO 13 0 1 1 10 -6
879 Matěj Nedvěd SPA DE 11 0 1 1 2 -1
880 Artem Ratushniak JIH FO 1 1 0 1 0 0
881 Roman Přidal OLO DE 15 1 0 1 14 -12
882 Ondřej Kostka TAB FO 6 0 1 1 0 0
883 Lukáš Lomoz TAB DE 8 0 1 1 0 -1
884 Ondřej Polášek KLA FO 15 1 0 1 10 -8
885 Šimon Céza TAB DE 11 1 0 1 14 -5
886 Štěpán Nevšímal TAB FO 4 1 0 1 0 -1
887 David Dörfl KLA DE 16 1 0 1 2 -7
888 Daniel Dvořáček OLO DE 16 0 1 1 4 -15
889 Štěpán Hrodek JIH FO 6 0 1 1 2 -2
890 Vojtěch Černý OLO DE 18 0 1 1 10 -7
891 René Michalík POR DE 16 0 1 1 8 -14
892 Jindřich Ryšavý TAB DE 11 0 1 1 4 -7
893 Maxmilián Man VIT FO 2 0 1 1 4 1
894 Olaf Zachariasz VIT FO 2 1 0 1 2 1
895 Jakub Lev CEB FO 1 1 0 1 0 -1
896 Martin Černý PLZ DE 3 0 1 1 4 1
897 Šimon Daněk KOM FO 2 1 0 1 0 -1
898 Petr Došlík PRE FO 2 0 1 1 0 -2
899 Jakub Kisza VIT DE 2 1 0 1 0 2
900 David Marek SLA DE 2 1 0 1 4 -1
901 Dominik Kos ZLN FO 2 1 0 1 0 -2
902 Tomáš Mikel ZLN DE 2 0 1 1 2 -2
903 Jan Brabenec KOM FO 2 0 1 1 2 1
904 Jan Kerbler KOM FO 2 1 0 1 0 0
905 Šimon Fasner VIT FO 1 0 1 1 0 2
906 Filip Blažek CEB DE 2 0 1 1 2 0
907 Matyáš Schmied CEB DE 2 1 0 1 2 0
908 Martin Boskovic PLZ DE 2 0 1 1 0 5
909 Adam Dobřecký PRE FO 3 0 1 1 0 -7
910 Alex Drábek VIT DE 2 0 1 1 27 3
911 Maxmilian Mareš VIT FO 1 0 1 1 2 1
912 Kyung Yeol Oh SLA DE 2 0 1 1 0 2
913 Jiří Venený ZLN FO 2 0 1 1 2 0
914 Tobiáš Vítek MHK FO 2 0 1 1 2 0
915 Tomáš Přibyl CEB FO 2 0 1 1 4 -2
916 Vojtěch Kubín KOM FO 2 0 1 1 25 1
917 Dalibor Lyčka VIT DE 2 0 1 1 0 1
918 Matěj Holba ZLN FO 2 1 0 1 0 -2
919 Daniel Pavlík MHK DE 2 0 1 1 0 2
920 Alex Vítek VIT DE 2 0 1 1 0 3
921 Jáchym Mořkovský ZLN DE 2 0 1 1 0 0
922 Alex Nesrsta ZLN FO 2 1 0 1 6 -1
923 Martin Václavíček MHK FO 2 0 1 1 2 0
924 Štěpán Černý MHK DE 2 1 0 1 0 1
925 Patrik Hendrych MHK FO 2 0 1 1 2 1
926 Adam Fehér PLZ FO 3 0 1 1 0 2
927 Marek Mozr PRE DE 3 0 1 1 2 -8
928 Filip Čečetka CEB FO 2 0 1 1 2 0
929 Daniel Křepel PLZ FO 2 0 1 1 0 2
930 Maxmilián Man VIT FO 2 0 1 1 0 -3
931 Myroslav Spaskin TRI FO 3 1 0 1 0 -3
932 Adam Plško VIT FO 2 0 1 1 0 1
933 Filip Tittl SLA FO 4 1 0 1 2 -4
934 Oliver Fink MBL FO 4 1 0 1 0 1
935 Jakub Slováček PLZ FO 5 1 0 1 2 -1
936 Daniel Postl KVA DE 5 0 1 1 8 2
937 Wiktor Makula TRI FO 6 0 1 1 0 -1
938 Martin Boskovic PLZ DE 5 1 0 1 0 -2
939 Šimon Šilhan KVA FO 5 0 1 1 0 -3
940 Matěj Pelikán KVA DE 7 0 1 1 4 1
941 Dominick Radim Byrtus TRI DE 8 0 1 1 2 1
942 Ondřej Hrouda MBL FO 8 1 0 1 2 -1
943 Filip Čermák KVA DE 7 0 1 1 0 0
944 Jiří Gombár KVA DE 7 0 1 1 2 2
945 Max Pšenička SLA DE 4 0 1 1 2 -5
946 Tobiáš Vítek MHK FO 4 0 1 1 6 -2
947 Matěj Tománek PLZ FO 5 1 0 1 2 -5
948 Ben Stefan Reisnecker PLZ DE 5 0 1 1 2 -4
949 Adam Novotný MHK FO 2 0 1 1 0 -3
950 Antonín Karas TRI DE 6 1 0 1 8 -2
951 Martin Václavíček MHK FO 4 0 1 1 0 -3
952 Radek Vencl MHK DE 4 0 1 1 0 -5
953 Štěpán Černý MHK DE 2 0 1 1 0 -3
954 Karel Studnický MHK DE 4 1 0 1 2 -1
955 Michael Nazad VIT FO 1 1 0 1 0 1
956 Vojtěch Švancar SLA FO 4 0 1 1 2 -1
957 Oliver Forejtek MHK DE 4 0 1 1 2 -3
958 David Šichan MHK FO 4 1 0 1 27 -1
959 David Slačík PLZ FO 2 1 0 1 0 -1
960 Václav Dobřemysl KVA FO 1 0 0 0 0 -1
961 Ondřej Kadlec SPA FO 3 0 0 0 2 0
962 Josef Danihelka LIT FO 1 0 0 0 2 0
963 Daniel Pejša MBL FO 1 0 0 0 0 0
964 Lukáš Chaloupka CEB FO 1 0 0 0 0 0
965 Dominik Koníř FO 0 0 0 0 0 0
966 Martin Winter PLZ FO 3 0 0 0 0 -1
967 Petr Špacír KLA DE 1 0 0 0 0 -2
968 Martin Kolář FO 0 0 0 0 0 0
969 Adéla Pánková FO 0 0 0 0 0 0
970 Matěj Nedvěd SPA DE 17 0 0 0 0 -5
971 Dominik Novák LIB DE 1 0 0 0 0 -1
972 Jiří Shrbený FO 0 0 0 0 0 0
973 Ondřej Havlena FO 0 0 0 0 0 0
974 Kryštof Krása KLA DE 27 0 0 0 22 -16
975 Lukáš Lomoz TAB DE 7 0 0 0 0 -5
976 Jakub Staněk KVA FO 2 0 0 0 0 1
977 Ivan Popovych SPA FO 1 0 0 0 0 0
978 Daniel Heřman SPA FO 1 0 0 0 0 -1
979 Dominik Beneš LIB FO 1 0 0 0 0 1
980 Denis Fiala LIB DE 5 0 0 0 0 1
981 Jonáš Cvikl LIT FO 9 0 0 0 4 -2
982 Petr Derka SLA DE 3 0 0 0 2 -3
983 Aleš Benák DE 0 0 0 0 0 0
984 Matěj Švec CEB DE 4 0 0 0 0 -1
985 Václav Pitter PLZ FO 10 0 0 0 0 -1
986 Danylo Zhuk TAB FO 3 0 0 0 2 -1
987 Kryštof Barták SPA DE 8 0 0 0 2 -8
988 Matyáš Tureček LIB DE 1 0 0 0 0 -1
989 Oliver Kušta FO 0 0 0 0 0 0
990 Jan Šťastný TAB DE 15 0 0 0 6 -1
991 Josef Suchý KVA FO 1 0 0 0 2 0
992 David Pojkar FO 0 0 0 0 0 0
993 Samuel Zeman LIB DE 10 0 0 0 6 1
994 Jakub Záruba FO 0 0 0 0 0 0
995 Adam Keller SLA FO 7 0 0 0 2 -7
996 Matiáš Piskač MBL DE 1 0 0 0 0 -1
997 Václav Kysilka CEB FO 1 0 0 0 0 -2
998 Michal Šíma CEB FO 1 0 0 0 0 -2
999 Matěj Máca TAB DE 4 0 0 0 2 0
1000 Jáchym Kincl SPA DE 4 0 0 0 0 2
1001 Šimon Šmucr LIB FO 1 0 0 0 0 -1
1002 Marek Šindelář LIT DE 1 0 0 0 0 0
1003 Radek Vesecký FO 0 0 0 0 0 0
1004 Tomáš Kotman FO 0 0 0 0 0 0
1005 Tomáš Novotný MBL FO 1 0 0 0 0 0
1006 Ondřej Přibyl FO 0 0 0 0 0 0
1007 Vojtěch Klečacký TAB DE 6 0 0 0 2 -2
1008 Jakub Čížek SPA FO 5 0 0 0 0 -3
1009 Daniel Matějka CEB DE 26 0 0 0 14 -10
1010 Lukáš Burger KLA FO 8 0 0 0 6 -9
1011 Martin Botka TAB FO 3 0 0 0 0 -4
1012 Sean Žuffa SPA DE 4 0 0 0 0 3
1013 Adam Dufek SPA DE 19 0 0 0 4 -9
1014 Patrik Klanica SPA FO 7 0 0 0 0 -2
1015 Marek Trefil MBL FO 4 0 0 0 8 -2
1016 David Fleischman CEB FO 2 0 0 0 0 -1
1017 Eliáš Matoušek PLZ FO 2 0 0 0 0 -2
1018 Simon Raulič KLA DE 15 0 0 0 4 -9
1019 Eduard Mareš TAB DE 1 0 0 0 0 0
1020 Adam Kočara PRE DE 9 0 0 0 6 0
1021 Petr Kurial PRE FO 19 0 0 0 14 -5
1022 Martin Sedláček MHK FO 2 0 0 0 0 1
1023 Jakub Wališ MHK DE 5 0 0 0 4 1
1024 Adam Krpec DE 0 0 0 0 0 0
1025 Patrik Šima POR DE 8 0 0 0 2 -3
1026 Vít Navrátil OLO DE 5 0 0 0 0 -1
1027 Matěj Kováč PRE FO 6 0 0 0 0 -2
1028 Dominik Husák OLO FO 2 0 0 0 0 -4
1029 Matěj Kafka PCE FO 6 0 0 0 0 -1
1030 Matěj Ryšavý FO 0 0 0 0 0 0
1031 František Klíma JIH FO 1 0 0 0 2 0
1032 Dominik Dastych ZLN DE 1 0 0 0 0 -2
1033 Tadeáš Chalupa TRI DE 3 0 0 0 2 2
1034 Martin Sikora DE 0 0 0 0 0 0
1035 Vojtěch Foltýn FO 0 0 0 0 0 0
1036 Matiáš Piskač JIH DE 1 0 0 0 0 2
1037 Adam Beraczka JIH FO 2 0 0 0 0 -2
1038 Viktor Pravda FO 0 0 0 0 0 0
1039 Yevhenii Rohozhyn OLO FO 16 0 0 0 2 -11
1040 Oliver Volf FO 0 0 0 0 0 0
1041 Jan Vítek PCE FO 1 0 0 0 0 0
1042 Tomáš Pešl JIH DE 17 0 0 0 4 -1
1043 Vojtěch Frömel ZLN DE 12 0 0 0 4 -9
1044 Martin Řimák ZLN DE 8 0 0 0 4 5
1045 Dominik Barteczek TRI DE 2 0 0 0 0 1
1046 Matouš Vrůbel TRI FO 1 0 0 0 0 -1
1047 Karel Noga POR DE 9 0 0 0 2 -4
1048 Samuel Vogl OLO FO 13 0 0 0 4 -6
1049 David Kubečka FO 0 0 0 0 0 0
1050 Dalibor Lyčka VIT DE 8 0 0 0 4 1
1051 Štěpán Hrodek JIH FO 2 0 0 0 4 -1
1052 Patrik Vaněk ZLN FO 1 0 0 0 0 1
1053 Josef Flechtner MHK FO 1 0 0 0 0 -1
1054 Tomáš Šanc DE 0 0 0 0 0 0
1055 Šimon Končický FO 0 0 0 0 0 0
1056 Marek Lamacz POR DE 1 0 0 0 0 0
1057 Adam Dobřecký FO 0 0 0 0 0 0
1058 Michal Teml PCE FO 1 0 0 0 0 0
1059 Šimon Šebesta VIT FO 3 0 0 0 0 -1
1060 Marek Trefil FO 0 0 0 0 0 0
1061 Milan Dušák OLO DE 13 0 0 0 10 -9
1062 Šimon Holubář PRE DE 1 0 0 0 0 -1
1063 Jakub Hanzák FO 0 0 0 0 0 0
1064 Ivan Volodin FO 0 0 0 0 0 0
1065 Tomáš Páže ZLN FO 2 0 0 0 0 -2
1066 Kryštof Dubrava ZLN FO 1 0 0 0 0 0
1067 Šimon Holoubek MHK FO 10 0 0 0 2 -3
1068 Martin Voráč DE 0 0 0 0 0 0
1069 Erik Janeba OLO DE 8 0 0 0 10 -4
1070 Matěj Jindřichovský FO 0 0 0 0 0 0
1071 Oskar Magner KVA DE 2 0 0 0 0 -1
1072 Václav Dobřemysl FO 0 0 0 0 0 0
1073 Vojtěch Horáček KVA DE 1 0 0 0 0 2
1074 Sebastián Barteczek TRI DE 1 0 0 0 0 -3
1075 Martin Sedláček FO 0 0 0 0 0 0
1076 Daniel Pejša FO 0 0 0 0 0 0
1077 Lukáš Chaloupka CEB FO 1 0 0 0 0 0
1078 Martin Winter FO 0 0 0 0 0 0
1079 Jan Špičák PRE DE 1 0 0 0 0 0
1080 Filip Koudelka PCE DE 5 0 0 0 4 2
1081 Melichar Kovář FO 0 0 0 0 0 0
1082 David Marek SLA DE 16 0 0 0 10 -16
1083 Radim Mrtka DE 0 0 0 0 0 0
1084 Tomáš Zikmund MHK DE 1 0 0 0 0 1
1085 Jiří Shrbený CEB FO 2 0 0 0 2 -1
1086 Josef Šrámek DE 0 0 0 0 0 0
1087 František Hanzlík PLZ DE 17 0 0 0 2 -1
1088 David Brovják PRE FO 6 0 0 0 2 -6
1089 Matěj Kafka FO 0 0 0 0 0 0
1090 Václav Tvrdík PCE FO 1 0 0 0 0 0
1091 Matěj Ryšavý PCE FO 6 0 0 0 0 -3
1092 Jakub Staněk KVA FO 2 0 0 0 0 -2
1093 Piotr Kusak VIT FO 1 0 0 0 0 0
1094 Tadeáš Mikš SLA FO 1 0 0 0 0 -1
1095 Pavel Malacha SLA FO 1 0 0 0 0 -2
1096 Tadeáš Chalupa TRI DE 6 0 0 0 0 -3
1097 Martin Sikora DE 0 0 0 0 0 0
1098 Miroslav Dvořák CEB DE 1 0 0 0 0 0
1099 Matěj Švec CEB DE 4 0 0 0 2 -2
1100 Jan Šurc PCE DE 5 0 0 0 0 0
1101 Adam Burda PRE DE 1 0 0 0 0 -2
1102 Jonáš Vaníček KVA FO 2 0 0 0 2 -1
1103 Matouš Slížek SLA FO 1 0 0 0 0 -1
1104 Marek Šulan PLZ DE 13 0 0 0 41 -3
1105 Jan Chasák PLZ FO 4 0 0 0 0 0
1106 Jan Vítek FO 0 0 0 0 0 0
1107 Josef Suchý FO 0 0 0 0 0 0
1108 Timotej Kubizniak DE 0 0 0 0 0 0
1109 Matyáš Šedivec KVA FO 8 0 0 0 4 -1
1110 Vojtěch Čihař FO 0 0 0 0 0 0
1111 Lukáš Hess SLA DE 6 0 0 0 4 -7
1112 Kyung Yeol Oh SLA DE 10 0 0 0 0 -13
1113 Adam Fizek TRI FO 1 0 0 0 0 -2
1114 Dominik Barteczek DE 0 0 0 0 0 0
1115 Matouš Vrůbel FO 0 0 0 0 0 0
1116 Václav Kysilka CEB FO 1 0 0 0 0 0
1117 Matyáš Fiala PLZ DE 7 0 0 0 0 -6
1118 Patrik Šimonek FO 0 0 0 0 0 0
1119 Šimon Kožík KVA FO 3 0 0 0 0 0
1120 Josef Flechtner FO 0 0 0 0 0 0
1121 Daniel Pavlík MHK DE 18 0 0 0 12 -7
1122 Adam Novotný FO 0 0 0 0 0 0
1123 Tomáš Novotný FO 0 0 0 0 0 0
1124 Josef Zahradníček PRE DE 16 0 0 0 16 -13
1125 Marek Wasserbauer DE 0 0 0 0 0 0
1126 David Navrátil PRE DE 1 0 0 0 2 -1
1127 Matěj Ryšavý FO 0 0 0 0 0 0
1128 Michal Teml FO 0 0 0 0 0 0
1129 Lukáš Pech KVA FO 1 0 0 0 0 -4
1130 Ondřej Bednář KVA DE 5 0 0 0 2 1
1131 Marek Kubík KVA FO 1 0 0 0 0 0
1132 Alex Vítek VIT DE 18 0 0 0 4 -4
1133 Štěpán Černý DE 0 0 0 0 0 0
1134 Filip Kříž DE 0 0 0 0 0 0
1135 Tadeáš Dvořák MBL FO 1 0 0 0 0 0
1136 Daniel Matějka CEB DE 16 0 0 0 10 -9
1137 Šimon Holubář DE 0 0 0 0 0 0
1138 Štěpán Kőhler KVA FO 1 0 0 0 0 2
1139 Marek Jílek KVA FO 1 0 0 0 0 -1
1140 Šimon Janoušek SLA FO 1 0 0 0 0 -1
1141 Šimon Holoubek MHK FO 1 0 0 0 0 -1
1142 Filip Brzák FO 0 0 0 0 0 0
1143 Marek Trefil FO 0 0 0 0 0 0
1144 Eliáš Matoušek FO 0 0 0 0 0 0
1145 Dario Alessandro Blengino PLZ FO 1 0 0 0 0 0
1146 Eduard Mareš DE 0 0 0 0 0 0
1147 Patrik Poláček SPA FO 6 0 0 0 2 -4
1148 Tomáš Malínek DE 0 0 0 0 0 0
1149 Oliver Fink FO 0 0 0 0 0 0
1150 Dominik Koníř FO 0 0 0 0 0 0
1151 Daniel Břenda LIT DE 12 0 0 0 2 -2
1152 Josef Danihelka LIT FO 5 0 0 0 8 -2
1153 Petr Špacír DE 0 0 0 0 0 0
1154 Adam Krpec DE 0 0 0 0 0 0
1155 Patrik Šima DE 0 0 0 0 0 0
1156 Vít Navrátil OLO DE 2 0 0 0 0 -2
1157 Marek Balog OLO FO 5 0 0 0 0 -4
1158 Martin Kolář FO 0 0 0 0 0 0
1159 Adéla Pánková FO 0 0 0 0 0 0
1160 Dominik Novák DE 0 0 0 0 0 0
1161 David Sedláček FO 0 0 0 0 0 0
1162 Dominik Husák OLO FO 4 0 0 0 0 -6
1163 Tomáš Vymětal OLO FO 1 0 0 0 0 1
1164 Jakub Pícha TAB FO 3 0 0 0 0 -1
1165 Ivan Popovych SPA FO 3 0 0 0 4 -1
1166 Daniel Heřman FO 0 0 0 0 0 0
1167 David Hoznourek SPA DE 8 0 0 0 2 -2
1168 Dominik Beneš LIB FO 2 0 0 0 0 -2
1169 Denis Fiala LIB DE 4 0 0 0 2 -3
1170 Filip Stupka JIH FO 1 0 0 0 2 -1
1171 František Klíma JIH FO 1 0 0 0 0 0
1172 Dominik Dastych DE 0 0 0 0 0 0
1173 Jakub Škrip FO 0 0 0 0 0 0
1174 Jan Šubin KLA FO 1 0 0 0 0 -3
1175 Vojtěch Foltýn FO 0 0 0 0 0 0
1176 Lukáš Dokoupil OLO FO 2 0 0 0 0 -2
1177 Marek Patrik Bartok OLO FO 2 0 0 0 0 1
1178 Timo Holaň OLO DE 10 0 0 0 4 -7
1179 Richard Bína KOM DE 1 0 0 0 0 0
1180 Danylo Zhuk FO 0 0 0 0 0 0
1181 Kryštof Barták DE 0 0 0 0 0 0
1182 Ivan Volodin FO 0 0 0 0 0 0
1183 Matyáš Tureček LIB DE 1 0 0 0 2 0
1184 Matiáš Piskač DE 0 0 0 0 0 0
1185 Adam Beraczka JIH FO 3 0 0 0 0 0
1186 Daniel Halfar FO 0 0 0 0 0 0
1187 Filip Topol FO 0 0 0 0 0 0
1188 Martin Kozák DE 0 0 0 0 0 0
1189 Yevhenii Rohozhyn FO 0 0 0 0 0 0
1190 Oliver Volf FO 0 0 0 0 0 0
1191 David Vinš TAB FO 1 0 0 0 0 0
1192 Jan Šťastný TAB DE 14 0 0 0 2 -4
1193 Jan Rizák FO 0 0 0 0 0 0
1194 David Pojkar SPA FO 4 0 0 0 2 2
1195 Timofej Žukovskij FO 0 0 0 0 0 0
1196 Samuel Zeman LIB DE 6 0 0 0 4 -4
1197 Tomáš Pešl JIH DE 4 0 0 0 2 -1
1198 Adam Schlosser DE 0 0 0 0 0 0
1199 Jakub Záruba LIT FO 3 0 0 0 0 0
1200 Vojtěch Frömel ZLN DE 2 0 0 0 0 0
1201 Martin Řimák DE 0 0 0 0 0 0
1202 Lukáš Plšek ZLN FO 1 0 0 0 0 0
1203 Marek Štefík KLA DE 2 0 0 0 0 -2
1204 Karel Noga POR DE 7 0 0 0 2 -2
1205 Samuel Vogl FO 0 0 0 0 0 0
1206 David Kubečka FO 0 0 0 0 0 0
1207 Tobiáš Sekanina FO 0 0 0 0 0 0
1208 Viktor Janák FO 0 0 0 0 0 0
1209 Dominik Hamák FO 0 0 0 0 0 0
1210 Matěj Máca DE 0 0 0 0 0 0
1211 Jáchym Kincl SPA DE 3 0 0 0 2 0
1212 Viktor Boháček FO 0 0 0 0 0 0
1213 Šimon Šmucr FO 0 0 0 0 0 0
1214 Tomáš Pekr LIB FO 5 0 0 0 0 2
1215 Radek Vesecký LIT FO 7 0 0 0 2 -3
1216 Patrik Vaněk ZLN FO 1 0 0 0 0 -1
1217 Matěj Planka POR DE 17 0 0 0 4 -7
1218 Denis Korhoň OLO DE 2 0 0 0 0 -1
1219 Marek Lamacz DE 0 0 0 0 0 0
1220 Filip Vaněk DE 0 0 0 0 0 0
1221 Zbyněk Bušta TAB FO 10 0 0 0 4 -9
1222 Vojtěch Klečacký DE 0 0 0 0 0 0
1223 Jonáš Tramba JIH DE 17 0 0 0 6 2
1224 Tobiáš Řepka LIT DE 2 0 0 0 0 -1
1225 David Pospíšil FO 0 0 0 0 0 0
1226 Lukáš Burger KLA FO 8 0 0 0 4 -3
1227 Adam Krásny FO 0 0 0 0 0 0
1228 Milan Dušák OLO DE 2 0 0 0 0 0
1229 Martin Botka TAB FO 1 0 0 0 0 0
1230 Sean Žuffa SPA DE 6 0 0 0 0 3
1231 Patrik Klanica FO 0 0 0 0 0 0
1232 Marek Spálenka DE 0 0 0 0 0 0
1233 Tomáš Páže FO 0 0 0 0 0 0
1234 Jan Valášek FO 0 0 0 0 0 0
1235 Kryštof Dubrava FO 0 0 0 0 0 0
1236 Simon Raulič DE 0 0 0 0 0 0
1237 Barnabáš Novák KLA FO 1 0 0 0 2 -1
1238 Martin Voráč DE 0 0 0 0 0 0
1239 Erik Janeba OLO DE 7 0 0 0 8 -3
1240 Šimon Matyáš PRE DE 3 0 0 0 2 -2
1241 Adam Kočara PRE DE 3 0 0 0 0 -2
1242 Petr Kurial PRE FO 3 0 0 0 2 -3
1243 Jáchym Kubečka ZLN DE 2 0 0 0 0 0
1244 Tadeáš Schmied ZLN DE 2 0 0 0 2 0
1245 Filip Klíma MHK FO 2 0 0 0 0 0
1246 Martin Sedláček MHK FO 0 0 0 0 0 0
1247 Jakub Wališ MHK DE 0 0 0 0 0 0
1248 Lukáš Chaloupka CEB FO 0 0 0 0 0 0
1249 Martin Hečko CEB FO 0 0 0 0 0 0
1250 Martin Winter FO 0 0 0 0 0 0
1251 Petr Kocek PLZ DE 3 0 0 0 0 1
1252 Jiří Kukleta KOM FO 2 0 0 0 0 -1
1253 Jan Špičák DE 0 0 0 0 0 0
1254 Samuel Vyroubal PRE FO 2 0 0 0 0 -1
1255 Tadeáš Cífka PRE DE 3 0 0 0 2 -4
1256 Matěj Kováč FO 0 0 0 0 0 0
1257 Adam Plško VIT FO 1 0 0 0 4 0
1258 Matěj Fojtík VIT DE 2 0 0 0 0 1
1259 Petr Hörnig SLA FO 1 0 0 0 0 0
1260 Filip Tittl SLA FO 2 0 0 0 2 -1
1261 Daniel Skyba SLA DE 2 0 0 0 0 1
1262 Vojtěch Kočica ZLN FO 2 0 0 0 0 0
1263 František Sedláček ZLN DE 2 0 0 0 0 0
1264 Tomáš Zikmund MHK DE 0 0 0 0 0 0
1265 Jan Pánek MHK DE 2 0 0 0 0 1
1266 Jiří Shrbený CEB FO 0 0 0 0 0 0
1267 Josef Šrámek CEB DE 0 0 0 0 0 0
1268 Ondřej Havlena CEB FO 0 0 0 0 0 0
1269 Jan Smejkal CEB DE 2 0 0 0 2 -3
1270 František Hanzlík PLZ DE 1 0 0 0 2 0
1271 David Brovják FO 0 0 0 0 0 0
1272 Lukáš Mátl PRE FO 3 0 0 0 2 -3
1273 Piotr Kusak VIT FO 0 0 0 0 0 0
1274 Tadeáš Mikš SLA FO 0 0 0 0 0 0
1275 Tadeáš Egart SLA FO 1 0 0 0 0 -1
1276 Pavel Malacha SLA FO 0 0 0 0 0 0
1277 Matyáš Pluskal ZLN FO 2 0 0 0 6 0
1278 Dominik Dastych ZLN DE 0 0 0 0 0 0
1279 Dalibor Doležal ZLN FO 2 0 0 0 0 1
1280 Jakub Škrip ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1281 Jakub Hornych MHK FO 2 0 0 0 0 0
1282 Miroslav Dvořák CEB DE 0 0 0 0 0 0
1283 Aleš Benák CEB DE 2 0 0 0 0 -2
1284 Matěj Švec CEB DE 0 0 0 0 0 0
1285 Václav Pitter FO 0 0 0 0 0 0
1286 Jakub Polák KOM DE 2 0 0 0 2 1
1287 Richard Bína KOM DE 0 0 0 0 0 0
1288 Tadeáš Pala PRE DE 3 0 0 0 2 -3
1289 Adam Burda DE 0 0 0 0 0 0
1290 David Miklas PRE FO 3 0 0 0 0 -2
1291 Petr Židlík FO 0 0 0 0 0 0
1292 Matouš Slížek SLA FO 0 0 0 0 0 0
1293 Viktor Pravda ZLN FO 2 0 0 0 0 0
1294 Tomáš Koklar MHK FO 2 0 0 0 25 0
1295 Jaroslav Šedivý MHK FO 0 0 0 0 0 0
1296 Danny Barna CEB FO 0 0 0 0 0 0
1297 Lukáš Muška CEB FO 2 0 0 0 0 -2
1298 Marek Šulan DE 0 0 0 0 0 0
1299 Jan Chasák FO 0 0 0 0 0 0
1300 Oliver Volf KOM FO 0 0 0 0 0 0
1301 Michal Hartl KOM FO 0 0 0 0 0 0
1302 Otto Hilšer PRE FO 3 0 0 0 0 -1
1303 Filip Frnka PRE FO 3 0 0 0 2 -3
1304 Tomáš Sedlák VIT FO 0 0 0 0 0 0
1305 Adam Keller SLA FO 0 0 0 0 0 0
1306 Jan Malacha SLA DE 0 0 0 0 0 0
1307 Lukáš Hess SLA DE 2 0 0 0 0 0
1308 Vojtěch Frömel ZLN DE 0 0 0 0 0 0
1309 Martin Řimák ZLN DE 0 0 0 0 0 0
1310 Lukáš Plšek ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1311 Michal Sedláček ZLN DE 2 0 0 0 2 0
1312 Jan Uřičář ZLN DE 2 0 0 0 2 0
1313 Václav Kysilka CEB FO 0 0 0 0 0 0
1314 Jiří Novotný CEB FO 2 0 0 0 2 -3
1315 Michal Šíma CEB FO 0 0 0 0 0 0
1316 Matyáš Fiala DE 0 0 0 0 0 0
1317 Yaroslav Panasenko KOM DE 2 0 0 0 4 -2
1318 Tobias Krämer KOM DE 2 0 0 0 0 -2
1319 Jakub Veselý KOM DE 2 0 0 0 0 -2
1320 Dominik Hamák KOM FO 0 0 0 0 0 0
1321 Adam Pohanka PRE DE 3 0 0 0 0 -6
1322 Patrik Zatloukal VIT DE 0 0 0 0 0 0
1323 Petr Labuzík SLA DE 0 0 0 0 0 0
1324 Josef Holejšovský SLA FO 2 0 0 0 0 -2
1325 Adam Matula ZLN FO 2 0 0 0 0 0
1326 Patrik Vaněk ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1327 Josef Flechtner MHK FO 0 0 0 0 0 0
1328 Adam Novotný MHK FO 0 0 0 0 0 0
1329 Josef Janeček MHK DE 0 0 0 0 0 0
1330 Tomáš Šanc MHK DE 0 0 0 0 0 0
1331 Ondřej Přibyl CEB FO 2 0 0 0 0 -2
1332 Tobby Hřebejk CEB FO 2 0 0 0 4 -3
1333 Jaroslav Prchal KOM FO 2 0 0 0 0 -2
1334 Adam Dobřecký KOM FO 0 0 0 0 0 0
1335 Josef Zahradníček PRE DE 1 0 0 0 0 0
1336 Marek Wasserbauer DE 0 0 0 0 0 0
1337 David Navrátil DE 0 0 0 0 0 0
1338 Matěj Ryšavý FO 0 0 0 0 0 0
1339 Šimon Šebesta VIT FO 0 0 0 0 0 0
1340 Ondřej Szarowski VIT DE 2 0 0 0 0 2
1341 Tobiáš Tichý SLA FO 2 0 0 0 2 -2
1342 Jaroslav Vondruška MHK FO 2 0 0 0 2 0
1343 Radek Vencl MHK DE 2 0 0 0 0 0
1344 Karel Studnický MHK DE 2 0 0 0 4 -1
1345 Marek Trefil CEB FO 0 0 0 0 0 0
1346 Daniel Matějka CEB DE 2 0 0 0 2 -3
1347 Jakub Matějka FO 0 0 0 0 0 0
1348 Artem Chaika KOM FO 0 0 0 0 0 0
1349 Matyáš Mátl KOM DE 2 0 0 0 0 -1
1350 Matěj Stibůrek KOM FO 2 0 0 0 0 -2
1351 Šimon Holubář DE 0 0 0 0 0 0
1352 Vratislav Švejcar PRE FO 3 0 0 0 6 -5
1353 Šimon Janoušek SLA FO 0 0 0 0 0 0
1354 Tomáš Páže ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1355 Jan Valášek ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1356 Kryštof Dubrava ZLN FO 0 0 0 0 0 0
1357 Oliver Forejtek MHK DE 2 0 0 0 6 0
1358 Šimon Holoubek MHK FO 0 0 0 0 0 0
1359 Filip Brzák MHK FO 0 0 0 0 0 0
1360 Václav Nedorost CEB DE 0 0 0 0 0 0
1361 Jáchym Jaroš CEB DE 2 0 0 0 0 -3
1362 David Fleischman CEB FO 2 0 0 0 2 -2
1363 Jakub Hanzák CEB FO 0 0 0 0 0 0
1364 Eliáš Matoušek FO 0 0 0 0 0 0
1365 Dario Alessandro Blengino FO 0 0 0 0 0 0
1366 Tadeáš Beroun KOM DE 1 0 0 0 0 1
1367 Matěj Jindřichovský FO 0 0 0 0 0 0
1368 Oskar Magner DE 0 0 0 0 0 0
1369 Tomáš Vrzal KVA DE 8 0 0 0 0 2
1370 Matěj Bauer DE 0 0 0 0 0 0
1371 Filip Žalud FO 0 0 0 0 0 0
1372 Václav Dobřemysl FO 0 0 0 0 0 0
1373 Vojtěch Horáček DE 0 0 0 0 0 0
1374 Michal Lazovský FO 0 0 0 0 0 0
1375 Jakub Polášek TRI FO 7 0 0 0 2 -8
1376 Sebastián Barteczek DE 0 0 0 0 0 0
1377 Filip Klíma MHK FO 4 0 0 0 0 -5
1378 Martin Sedláček FO 0 0 0 0 0 0
1379 Jakub Wališ MHK DE 0 0 0 0 0 0
1380 Vilém Hartman FO 0 0 0 0 0 0
1381 Daniel Pejša FO 0 0 0 0 0 0
1382 Martin Winter FO 0 0 0 0 0 0
1383 Martin Černý PLZ DE 5 0 0 0 4 -1
1384 Petr Kocek PLZ DE 5 0 0 0 2 -2
1385 Filip Koudelka PCE DE 2 0 0 0 0 1
1386 Melichar Kovář FO 0 0 0 0 0 0
1387 Petr Hörnig SLA FO 1 0 0 0 0 -1
1388 David Marek SLA DE 4 0 0 0 4 0
1389 Petr Niemczyk TRI DE 8 0 0 0 6 -3
1390 Přemysl Trnka DE 0 0 0 0 0 0
1391 Vojtěch Kaleta TRI DE 8 0 0 0 0 -3
1392 Jakub Marek TRI DE 7 0 0 0 6 -6
1393 Tomáš Zikmund DE 0 0 0 0 0 0
1394 Jan Pánek MHK DE 4 0 0 0 0 0
1395 David Kovář MBL DE 8 0 0 0 2 3
1396 František Hanzlík PLZ DE 0 0 0 0 0 0
1397 Matěj Kafka FO 0 0 0 0 0 0
1398 Václav Tvrdík FO 0 0 0 0 0 0
1399 Šimon Řivnáč DE 0 0 0 0 0 0
1400 Matěj Ryšavý FO 0 0 0 0 0 0
1401 Jakub Staněk FO 0 0 0 0 0 0
1402 Piotr Kusak FO 0 0 0 0 0 0
1403 Tadeáš Mikš FO 0 0 0 0 0 0
1404 Tadeáš Egart SLA FO 4 0 0 0 0 0
1405 Pavel Malacha FO 0 0 0 0 0 0
1406 Tadeáš Chalupa DE 0 0 0 0 0 0
1407 Daniel Helis FO 0 0 0 0 0 0
1408 Martin Sikora DE 0 0 0 0 0 0
1409 Jakub Hornych MHK FO 4 0 0 0 2 -1
1410 Karel Macháček DE 0 0 0 0 0 0
1411 Václav Pitter FO 0 0 0 0 0 0
1412 Jan Šurc DE 0 0 0 0 0 0
1413 Jonáš Vaníček FO 0 0 0 0 0 0
1414 Matouš Slížek FO 0 0 0 0 0 0
1415 Tomáš Koklar MHK FO 4 0 0 0 2 1
1416 Jaroslav Šedivý MHK FO 2 0 0 0 2 -2
1417 Štěpán Václavík MBL FO 7 0 0 0 2 0
1418 Marek Šulan DE 0 0 0 0 0 0
1419 Jan Chasák FO 0 0 0 0 0 0
1420 Pavel Tvrdik PCE FO 5 0 0 0 4 1
1421 Jan Vítek FO 0 0 0 0 0 0
1422 Josef Suchý FO 0 0 0 0 0 0
1423 Timotej Kubizniak DE 0 0 0 0 0 0
1424 Matyáš Šedivec FO 0 0 0 0 0 0
1425 Vojtěch Čihař FO 0 0 0 0 0 0
1426 Matthias Rončka VIT FO 1 0 0 0 0 0
1427 Tomáš Sedlák VIT FO 1 0 0 0 0 -1
1428 Adam Keller FO 0 0 0 0 0 0
1429 Jan Malacha DE 0 0 0 0 0 0
1430 Lukáš Hess SLA DE 2 0 0 0 0 0
1431 Kyung Yeol Oh SLA DE 4 0 0 0 2 1
1432 Adam Richter TRI FO 4 0 0 0 0 1
1433 Adam Fizek FO 0 0 0 0 0 0
1434 Dominik Barteczek DE 0 0 0 0 0 0
1435 Matouš Vrůbel FO 0 0 0 0 0 0
1436 Matiáš Piskač DE 0 0 0 0 0 0
1437 Matyáš Fiala DE 0 0 0 0 0 0
1438 Patrik Šimonek FO 0 0 0 0 0 0
1439 Šimon Kožík FO 0 0 0 0 0 0
1440 Dalibor Lyčka VIT DE 4 0 0 0 2 4
1441 Patrik Zatloukal VIT DE 4 0 0 0 0 -3
1442 Petr Labuzík SLA DE 4 0 0 0 0 1
1443 Josef Holejšovský SLA FO 4 0 0 0 2 -1
1444 Josef Flechtner FO 0 0 0 0 0 0
1445 Daniel Pavlík MHK DE 4 0 0 0 4 -2
1446 Josef Janeček MHK DE 4 0 0 0 2 -5
1447 Tomáš Šanc DE 0 0 0 0 0 0
1448 Tomáš Novotný FO 0 0 0 0 0 0
1449 Domink Jaroš PCE DE 1 0 0 0 0 0
1450 Michal Teml FO 0 0 0 0 0 0
1451 Lukáš Pech FO 0 0 0 0 0 0
1452 Ondřej Bednář DE 0 0 0 0 0 0
1453 Marek Kubík FO 0 0 0 0 0 0
1454 Šimon Šebesta FO 0 0 0 0 0 0
1455 Ondřej Szarowski VIT DE 4 0 0 0 2 -2
1456 Alex Vítek VIT DE 4 0 0 0 0 -3
1457 Jaroslav Vondruška FO 0 0 0 0 0 0
1458 Filip Kříž DE 0 0 0 0 0 0
1459 Tadeáš Dvořák FO 0 0 0 0 0 0
1460 Jakub Matějka FO 0 0 0 0 0 0
1461 Michal Jansa PCE DE 4 0 0 0 6 2
1462 Jiří Řehořek PCE DE 5 0 0 0 0 -2
1463 Marko Michalov FO 0 0 0 0 0 0
1464 Štěpán Kőhler FO 0 0 0 0 0 0
1465 Vít Záhejský FO 0 0 0 0 0 0
1466 Marek Jílek FO 0 0 0 0 0 0
1467 Šimon Janoušek FO 0 0 0 0 0 0
1468 Tomáš Lorenz SLA DE 4 0 0 0 2 -4
1469 Jakub Blahuta TRI FO 3 0 0 0 0 -1
1470 Šimon Holoubek FO 0 0 0 0 0 0
1471 Filip Brzák FO 0 0 0 0 0 0
1472 Marek Trefil FO 0 0 0 0 0 0
1473 Eliáš Matoušek FO 0 0 0 0 0 0
1474 Daniel Křepel PLZ FO 5 0 0 0 0 -3
1475 Dario Alessandro Blengino FO 0 0 0 0 0 0
Poř. Jméno Tým Poz ZÁP TOI Z IG %Z Prům. SO A TM
1. Filip Růžička MHK GK 1 00:00 23 0 100 0 1 0
2. Jan Kotas KOM GK 1 00:00 11 0 100 0 0 0
3. Kryštof Štěpánek SLA GK 2 00:00 27 0 100 0 0 0
4. Daniel Šrámek KLA GK 1 00:00 12 0 100 0 0 0
5. Štěpán Houdek PLZ GK 3 00:00 69 3 95.83 1.01 1 0
6. Matyáš Netušil PCE GK 1 00:00 21 1 95.45 1.03 0 0
7. Marek Záruba MHK GK 2 00:00 60 3 95.24 1.46 0 0
8. Mathias Skoumal VIT GK 2 00:00 56 3 94.92 1.5 0 0
9. Matěj Tuláček PCE GK 4 00:00 128 7 94.81 1.76 0 0
10. Matěj Tuláček PCE GK 7 00:00 235 13 94.76 1.82 0 0
11. Ondřej Kadoun KVA GK 1 00:00 18 1 94.74 1 0 0
12. František Poletín SLA GK 2 00:00 54 3 94.74 2.01 0 0
13. Štěpán Houdek PLZ GK 5 00:00 173 11 94.02 2.19 0 0
14. Tobiáš Tvrzník SPA GK 14 00:00 436 28 93.97 1.95 2 0
15. Martin Psohlavec KVA GK 11 00:00 343 23 93.72 2.09 1 0
16. Matěj Tuláček PCE GK 15 00:00 398 28 93.43 1.86 2 2
17. Michal Oršulák KVA GK 12 00:00 324 23 93.37 1.89 1 0
18. Marek Sklenička MBL GK 6 00:00 176 13 93.12 2.25 0 4
19. Denis Čelko TRI GK 8 00:00 175 13 93.09 1.6 2 0
20. David Veřmiřovský PCE GK 10 00:00 256 19 93.09 2.24 2 0
21. Jiří Novák CEB GK 13 00:00 363 27 93.08 2.18 0 0
22. Tomáš Makarius SPA GK 2 00:00 67 5 93.06 2.42 0 0
23. Radek Šimšálek ZLN GK 2 00:00 67 5 93.06 2.43 0 0
24. Jan Láryš POR GK 20 00:00 585 44 93 2.28 2 0
25. David Höhlig SLA GK 2 00:00 66 5 92.96 2.5 0 2
26. Radek Šimšálek ZLN GK 18 00:00 511 39 92.91 2.15 3 2
27. Tomáš Makarius SPA GK 4 00:00 117 9 92.86 2.22 0 0
28. Ondřej Špírek VIT GK 2 00:00 52 4 92.86 2.04 0 0
29. David Veřmiřovský PCE GK 12 00:00 298 24 92.55 2.04 3 0
30. Michal Oršulák KVA GK 8 00:00 210 17 92.51 2.79 1 0
31. Marek Záruba MHK GK 21 00:00 504 41 92.48 2.22 4 0
32. Stanislav Žbánek OLO GK 15 00:00 610 50 92.42 3.46 0 0
33. Ondřej Kadoun KVA GK 1 00:00 24 2 92.31 1.9 0 0
34. Sebastian Varga VIT GK 12 00:00 285 24 92.23 2.23 0 2
35. Adam Moustafa TAB GK 16 00:00 635 56 91.9 3.72 1 0
36. Viktor Král KOM GK 3 00:00 56 5 91.8 2.14 0 0
37. Petr Hradil KOM GK 11 00:00 235 21 91.8 2.03 2 0
38. Stanislav Žbánek OLO GK 18 00:00 713 65 91.65 3.74 1 0
39. František Poletín SLA GK 10 00:00 262 24 91.61 2.58 0 2
40. David Skácel TRI GK 8 00:00 251 23 91.61 3.01 0 0
41. David Skácel TRI GK 6 00:00 167 16 91.26 2.82 0 4
42. Martin Psohlavec KVA GK 9 00:00 281 27 91.23 2.95 1 2
43. Robin Šejba PRE GK 21 00:00 539 52 91.2 2.7 1 2
44. Eliáš Poustka PLZ GK 3 00:00 62 6 91.18 2.51 0 0
45. Jakub Váňa KOM GK 2 00:00 72 7 91.14 3.57 0 0
46. František Kovář MBL GK 7 00:00 184 18 91.09 2.55 2 0
47. Vitězslav Jareš OLO GK 4 00:00 173 17 91.05 4.72 0 0
48. Martin Psohlavec KVA GK 3 00:00 61 6 91.04 3.21 0 0
49. Sebastian Charvát LIB GK 18 00:00 474 47 90.98 2.73 1 4
50. Marek Záruba MHK GK 4 00:00 141 14 90.97 3.69 0 0
51. Ondřej Špírek VIT GK 11 00:00 269 27 90.88 2.72 2 0
52. Ondřej Štěbeták JIH GK 24 00:00 705 71 90.85 3 2 2
53. Petr Bernard POR GK 9 00:00 262 27 90.66 3.36 0 2
54. Eliáš Poustka PLZ GK 14 00:00 405 42 90.6 3.14 0 2
55. Marek Záruba MHK GK 9 00:00 260 27 90.59 2.93 0 2
56. Adam Moustafa TAB GK 20 00:00 672 70 90.57 3.9 0 2
57. Mathias Skoumal VIT GK 8 00:00 240 25 90.57 3.33 1 0
58. Eliáš Poustka PLZ GK 9 00:00 287 30 90.54 3.63 0 0
59. Matyáš Javorek TRI GK 9 00:00 181 19 90.5 2.14 1 2
60. David Skácel TRI GK 11 00:00 256 27 90.46 2.69 1 0
61. Radek Šimšálek ZLN GK 20 00:00 493 52 90.46 3.1 1 0
62. David Höhlig SLA GK 17 00:00 388 41 90.44 2.55 2 2
63. Vojtěch Petřík MHK GK 10 00:00 189 20 90.43 2.58 1 0
64. Jakub Hájek KLA GK 17 00:00 563 60 90.37 3.82 0 2
65. Michal Oršulák KVA GK 4 00:00 92 10 90.2 2.5 1 0
66. Jakub Neduchal TAB GK 2 00:00 82 9 90.11 8.75 0 0
67. Jakub Váňa KOM GK 7 00:00 136 15 90.07 2.71 1 0
68. Petr Kašpar KVA GK 3 00:00 99 11 90 3.67 0 0
69. Ondřej Špírek VIT GK 6 00:00 144 16 90 3.32 0 0
70. Štěpán Houdek PLZ GK 8 00:00 233 26 89.96 3.71 0 0
71. Jonáš Trnka PRE GK 10 00:00 233 26 89.96 3.29 0 0
72. Tobiáš Tvrzník SPA GK 23 00:00 703 79 89.9 3.62 1 2
73. Tobias Trejbal LIT GK 14 00:00 398 45 89.84 3.28 2 0
74. František Šátava PLZ GK 5 00:00 149 17 89.76 3.68 0 0
75. Sebastian Varga VIT GK 7 00:00 201 23 89.73 4.02 0 0
76. František Šátava PLZ GK 5 00:00 139 16 89.68 3.33 0 0
77. Denis Čelko TRI GK 7 00:00 181 21 89.6 3.93 0 0
78. Marek Sklenička MBL GK 11 00:00 274 32 89.54 2.86 0 0
79. David Höhlig SLA GK 11 00:00 325 38 89.53 3.67 0 2
80. Sebastian Charvát LIB GK 27 00:00 664 78 89.49 2.89 2 2
81. Ondřej Štěbeták JIH GK 13 00:00 390 46 89.45 3.52 0 2
82. Vojtěch Jelínek CEB GK 13 00:00 335 40 89.33 3.77 0 0
83. David Höhlig SLA GK 3 00:00 92 11 89.32 4.16 0 2
84. Jan Láryš POR GK 15 00:00 434 52 89.3 3.61 0 2
85. Matyáš Javorek TRI GK 8 00:00 187 23 89.05 3.19 0 0
86. František Poletín SLA GK 7 00:00 227 28 89.02 3.92 0 0
87. Viktor Král KOM GK 14 00:00 364 45 89 3.4 1 2
88. Tobias Trejbal LIT GK 17 00:00 408 51 88.89 3.13 1 0
89. Jakub Hájek CEB GK 10 00:00 237 30 88.76 3.29 0 0
90. František Kovář MBL GK 13 00:00 236 30 88.72 2.31 1 0
91. Radek Zábojník ZLN GK 4 00:00 129 17 88.36 4.88 0 2
92. Jiří Novák CEB GK 9 00:00 249 33 88.3 4.48 1 0
93. Matěj Hrášek LIB GK 2 00:00 15 2 88.24 2.39 0 0
94. František Kovář MBL GK 3 00:00 60 8 88.24 3.43 0 0
95. Jonáš Trnka PRE GK 8 00:00 238 32 88.15 4.46 0 4
96. Marek Sklenička MBL GK 14 00:00 316 43 88.02 3.1 2 0
97. Filip Růžička MHK GK 8 00:00 191 26 88.02 3.18 0 0
98. Vitězslav Jareš OLO GK 2 00:00 29 4 87.88 6 0 0
99. Štěpán Houdek PLZ GK 3 00:00 79 11 87.78 4.3 0 0
100. Jiří Novák CEB GK 2 00:00 49 7 87.5 4.85 0 0
101. Robin Šejba PRE GK 3 00:00 97 14 87.39 4.99 0 0
102. Vojtěch Jelínek CEB GK 7 00:00 130 19 87.25 3.22 1 0
103. Jakub Váňa KOM GK 14 00:00 285 42 87.16 3.1 1 0
104. Robin Šejba PRE GK 14 00:00 317 47 87.09 4.22 0 2
105. Daniel Šrámek KLA GK 11 00:00 269 40 87.06 4.9 0 0
106. Patrik Bican JIH GK 4 00:00 97 15 86.61 3.79 0 0
107. Ondřej Hanousek SPA GK 4 00:00 119 19 86.23 5.87 0 0
108. Mathias Skoumal VIT GK 6 00:00 104 17 85.95 3.14 0 0
109. Kristian Ševců ZLN GK 9 00:00 195 32 85.9 4.78 0 0
110. Patrik Bican JIH GK 4 00:00 73 12 85.88 3.69 0 0
111. Jakub Neduchal SLA GK 2 00:00 42 7 85.71 3.88 0 0
112. Lukáš Pavlis PLZ GK 1 00:00 24 4 85.71 4.15 0 0
113. Dominik Barčák OLO GK 10 00:00 287 48 85.67 5.25 0 2
114. Kryštof Udržal LIT GK 5 00:00 89 15 85.58 3.4 0 0
115. Dominik Valášek PCE GK 4 00:00 59 10 85.51 2.79 0 0
116. Alex Spálenka TAB GK 7 00:00 193 33 85.4 6.48 0 2
117. Adam Voráček KLA GK 1 00:00 35 6 85.37 6 0 0
118. Petr Bernard POR GK 4 00:00 99 17 85.34 4.6 0 0
119. Kryštof Udržal LIT GK 12 00:00 231 40 85.24 3.68 0 0
120. Jiří Weber KLA GK 5 00:00 97 17 85.09 4.08 0 0
121. Vojtěch Petřík MHK GK 1 00:00 22 4 84.62 4.16 0 0
122. Jiří Weber KLA GK 2 00:00 32 6 84.21 5.52 0 0
123. Dominik Valášek PCE GK 2 00:00 37 7 84.09 5.25 0 0
124. Sebastian Varga VIT GK 2 00:00 68 13 83.95 6.51 0 0
125. Adam Voráček KLA GK 17 00:00 441 85 83.84 5.74 0 0
126. Petr Kašpar KVA GK 4 00:00 87 17 83.65 4.25 0 0
127. Vojtěch Jelínek CEB GK 1 00:00 10 2 83.33 3.7 0 0
128. Filip Růžička MHK GK 1 00:00 13 3 81.25 9 0 0
129. Albert Ždimera JIH GK 1 00:00 24 6 80 6.23 0 0
130. Marek Brož TAB GK 6 00:00 143 40 78.14 9.68 0 0
131. Jonáš Trnka PRE GK 1 00:00 7 2 77.78 10.2 0 0
132. Denis Čelko TRI GK 1 00:00 10 3 76.92 9 0 0
133. Jakub Völfl SPA GK 1 00:00 6 2 75 8.03 0 0
134. Matěj Hrášek LIB GK 1 00:00 5 2 71.43 6 0 0
135. Alex Spálenka TAB GK 4 00:00 25 11 69.44 5.54 0 0
136. Matěj Balák MBL GK 1 00:00 2 1 66.67 9.76 0 0
137. Albert Ždimera JIH GK 1 00:00 4 3 57.14 13.01 0 0
138. Ondřej Maxin LIB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
139. Jan Kalkus TAB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
140. Tadeáš Schejbal GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
141. Václav Osvald PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
142. Andrej Smetana MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
143. Tomáš Makarius PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
144. Kryštof Štěpánek SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
145. Jaroslav Martínek MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
146. Tomáš Průšek LIB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
147. Denis Beran PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
148. Václav Vostřák PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
149. Ondřej Kalužík POR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
150. Matyáš Morava GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
151. Boris Výtisk POR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
152. Matyáš Netušil PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
153. Ondřej Slavík PRE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
154. Jan Menšík JIH GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
155. Petr Kijonka KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
156. Petr Hradil GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
157. Ondřej Maňák KVA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
158. Daniel Oprchalský VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
159. Tadeáš Schejbal CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
160. Václav Osvald PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
161. Andrej Smetana MBL GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
162. Matěj Balák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
163. Tomáš Makarius GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
164. Ondřej Slavík PRE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
165. Jaroslav Martínek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
166. Jakub Hájek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
167. Lukáš Pavlis GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
168. Denis Beran PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
169. Marek Brož GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
170. Ondřej Maxin LIB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
171. Tomáš Kaděra ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
172. Ondřej Kalužík POR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
173. Jan Kalkus GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
174. Matyáš Morava JIH GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
175. Oliver Pinc LIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
176. Radek Zábojník ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
177. Dominik Barčák OLO GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
178. Sebastian Řezníček OLO GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
179. Jan Blažek ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
180. Boris Výtisk POR GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
181. Jakub Völfl GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
182. Jan Menšík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
183. Kristian Ševců ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
184. Petr Kijonka GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
185. Jan Kotas KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
186. Tomáš Průšek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
187. Ondřej Hanousek SPA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
188. Tomáš Winkelhöfer LIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
189. Daniel Oprchalský VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
190. Tomáš Kaděra ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
191. Radek Zábojník ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
192. Eliáš Poustka PLZ GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
193. Viktor Král KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
194. Vojtěch Petřík MHK GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
195. Tadeáš Schejbal CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
196. Václav Osvald GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
197. Ondřej Špírek VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
198. Filip Růžička MHK GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
199. Jan Blažek ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
200. Tomáš Makarius GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
201. Ondřej Slavík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
202. Sebastian Varga VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
203. Kryštof Štěpánek SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
204. František Poletín SLA GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
205. Kristian Ševců ZLN GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
206. František Šátava GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
207. Petr Kijonka KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
208. Jan Kotas KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
209. Jakub Hájek CEB GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
210. Petr Hradil KOM GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
211. Lukáš Pavlis GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
212. Denis Beran GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
213. Ondřej Maňák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
214. Ondřej Kadoun GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
215. Daniel Oprchalský GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
216. Vojtěch Petřík GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
217. Václav Osvald GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
218. Andrej Smetana GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
219. Dominik Valášek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
220. Matyáš Javorek TRI GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
221. Matěj Balák GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
222. Tomáš Makarius GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
223. Matyáš Netušil GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
224. Jakub Kubina VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
225. Kryštof Štěpánek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
226. Jaroslav Martínek GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
227. František Šátava GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
228. David Veřmiřovský PCE GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
229. Petr Kašpar GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
230. Mathias Skoumal VIT GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
231. Lukáš Pavlis GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0
232. Denis Beran GK 0 00:00 0 0 0 0 0 0

Související dokumenty:


Související články:

ELD: Dynamo zdolalo rivala a hraje o medaile. Porazíme kohokoli, burcuje Sekanina
Projít mezi nejlepší čtyřku extraligy po skalpu svého největšího rivala z východních Čech? Nic víc si ani dorostenci Pardubic nemohli přát. Po vzoru A-týmu vyřadili Hradec Králové s jedinou porážkou na kontě a pokračují v boji o mistrovský titul.
ELD: Ve čtvrtfinále rozhodovaly nájezdy i pátý zápas, překvapení se nekonalo
Cestu do semifinále Extraligy dorostu našly všechny čtyři nejlépe nasazené týmy, které se už po nadstavbě vyhnuly předkolu a putovaly přímo do čtvrtfinále. Karlovy Vary, Pardubice a Mladá Boleslav o svém postupu rozhodly ve čtvrtém zápase. O něco složitější cestu měl Třinec, jehož série s Plzní dospěla až do klíčového pátého duelu.
ELD: Tabulkoví favorité jsou ve čtvrtfinále, Plzeň musela otáčet
Tři ze čtyř sérii předkola Extraligy dorostu skončily v nejkratším možném čase. Dva zápasy stačily k postupu Slavii, Hradci i Vítkovicím. Prodlužovala se jen série mezi Plzní a Přerovem, kde favorizovaná Škodovka musela otáčet nepříznivý vývoj.
ELD: Je to velký kariérní posun, libuje si nejlepší nahrávač soutěže Beran
35 zápasů – 46 asistencí. Extraliga dorostu nepoznala v letošní sezoně lepšího nahrávače, než je Vojtěch Beran. Útočníkovi mladoboleslavského týmu skvěle šlape spolupráce s ostrostřelcem Adamem Kurkou i Petrem Hanyšem a teď vyhlíží vstup do čtvrtfinále play-off, do něhož Bruslaři postoupili přímo díky čtvrtému místu.
ELD: 12 nejlepších týmů míří do play-off. Předkolo začíná 13. března
Play-off už v tomto týdnu odstartují také hokejisté kategorie U17, tedy účastníci Extraligy dorostu. Úvodní týden bude patřit sériím předkola, které začnou ve středu 13. března a vyvrcholí v pátek 15. či sobotu 16. března.
ELD: Zlín a Kometa jsou v play-off, nadstavbové prvenství vybojovaly Vary
O kompletním složení play-off Exatrligy dorostu rozhodlo až poslední kolo. Zlínští Berani a Kometa Brno nakonec dvě postupové příčky před Libercem a Spartou uhájili. Celou nadstavbu pak ve vyšší skupině ovládly Karlovy Vary, které stejně jako Třinec, Pardubice a Mladá Boleslav postupují přímo do čtvrtfinále.
ELD: Olomouc sestupuje, boj o play-off je stále zamotaný
V nadstavbové části Exatrligy dorostu zbývá odehrát už jen dvě kola, o kompletním složení play-off nebo čtveřici, která má jisté čtvrtfinále, však stále není jasno. Na druhé straně tabulky už se ale nic měnit nebude. Olomouc už nemá šanci dostat se z posledního místa a sestupuje do Ligy dorostu.
Taháky týdne: Play-off v juniorské extralize, v dalších soutěžích se bojuje o postup
Juniorská extraliga už zná postupující do play-off, ale i účastníky play-down. V dalších soutěžích pak finišují tabulky, které definitivně rozklíčují postupující do závěrečných bojů.
ELD: Od oťukávání k roli lídra. Raichla baví dělat radost a věří v play-off
Napříč celou Extraligou dorostu byste aktuálně nenašli žádného hráče, který v soutěži odehrál větší počet zápasů než Václav Raichl. Litvínovský útočník „kroutí“ už svou třetí sezonu, v níž patří mezi nejproduktivnější mladíky extraligy a se svým týmem bojuje o play-off.
ELD: Slavia se drží ve čtyřce, Litvínov je zpět. Problémy má Olomouc
Nadstavbová část Extraligy dorostu má před sebou už jen dva týdny, zatím však není směrem k play-off vůbec nic jisté. V nižší skupině zabral Litvínov, který se bleskově vyhoupl zpět do čela tabulky, ale rozdíly mezi ním a dalšími čtyřmi celky jsou minimální. Na druhé straně se bojuje o záchranu, v problémech je Olomouc, která ztrácí už jedenáct bodů. Ve vyšší skupině je největší otázkou složení první čtyřky, která postoupí rovnou do čtvrtfinále.