IIHF Integrity

Mezinárodní hokejová federace ve snaze chránit lední hokej, jeho hráče, trenéry, funkcionáře a fanoušky před jakoukoli formou podvádění nebo zneužívání vytvořila v roce 2022 projekt IIHF Integrity. Jeho nejvyšší prioritou je posílit etiku ve sportu a vypořádat se s jakýmkoliv etickým pochybením.

Prostřednictvím této aktivity vytváří IIHF pravidla pro posílení a podporu integrity v ledním hokeji. Skládá se ze čtyř pilířů:

Antidoping:

Cílem IIHF je chránit čisté hráče. Mezinárodní hokejová federace chce lední hokej bez dopingu.

Manipulace se soutěží:

Cílem IIHF je zabránit hráčům, trenérům nebo funkcionářům podvádět a ovlivňovat zápasy.

Zneužívání a obtěžování:

Prioritou IIHF je, aby děti i dospělí v ledním hokeji mohli provozovat bezpečný sport v čistém prostředí.

Etika:

Cílem IIHF je podporovat etické chování v ledním hokeji.

TEREZA MENČÍKOVÁ

Funkce:

Integrity Officer

Telefon:

+420 211 158 012

Mobil:

+420 603 279 227

E-mail:

mencikova@czehockey.cz